Klachtenregeling van Psyflix

Uiteraard willen wij dat u tevreden bent over onze producten en diensten als online (na)scholingsplatform. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. 

Waar gaat de klachtenregeling over?

In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen. Ook ziet u hieronder wat u kunt doen, als u ontevreden blijft. Deze klachtenregeling gaat uitsluitend over de producten en diensten van Psyflix als online (na)scholingsinstituut.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen.

  • Online – stuur een mail naar info@psyflix.net 
  • Per brief – via onderstaand adres
  • Psyflix – klachtenregeling
  • Tweede Oosterparkstraat 185b
  • 1092 BH Amsterdam

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voordat wij uw klacht kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld daarom de onderstaande informatie in uw mail.

  • uw naam, emailadres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • de oplossing die u wenst;
  • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt onze klachtenfunctionaris (Fiona Klaassen) contact met u op over de inhoud en de afhandeling van uw klacht. In ieder geval ontvangt u binnen vijftien werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Dat is vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht. Indien we langer nodig hebben dan vijftien dagen om de klacht in goede orde af te handelen, zullen we dat binnen deze vijftien dagen per e-mail aan u kenbaar maken met de reden van uitstel en een indicatie van wanneer uitsluitsel kan verwacht.

U leest in onze inhoudelijke reactie hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Soms geeft een klacht aanleiding om een product of dienst aan te passen. Als dat in uw situatie geldt, hoort u dat ook van ons. Wij registreren uw klacht (voor een minimale periode van één jaar) en de afwikkeling daarvan.

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een vervolg klacht indienen bij de klachtencommissie van Psyflix. Deze vervolg klacht dient u op dezelfde manier in als de oorspronkelijke klacht. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit Pepijn Steures (psychiater) en Janneke Ferwerda (klinisch psycholoog). Zij zullen in overleg met u en met de organisatie van Psyflix bemiddelen tot er een passende oplossing is gekomen. Opnieuw ontvangt u dan eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens krijgt u binnen vijftien werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie. In alle andere gevallen is Nederlands recht van toepassing. Het oordeel door de externe partijen is voor Psyflix bindend en zal als zodanig binnen redelijk gestelde termijnen worden opgevolgd.