• Type:
  • Categorie:

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie

De live webinars worden niet geaccrediteerd (met uitzondering van de Psychotrauma Masterclass Serie). Natijds kunt u op Psyflix over 20 webinars per jaar accreditatie verkrijgen.

Deze Live Cursus over kortdurende psychodynamische psychotherapie wordt op 5 woensdagavonden gegeven van omstreeks een uur, met docent Prof. Dr. Jan Derksen. Met uitleg, praktische oefening en Q&A.

  • Het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychodynamische termen zoals weerstand, afweer, droomarbeid, droomanalyse, droom mechanismen, binnen en buiten de overdracht werken, gehechtheid afweren en oproepen, superego problematiek, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen, het onbewuste openen, primaire emoties activeren in het hier-en-nu, corrigerende emotionele ervaring oproepen en doorwerken.
  • Inzicht verkrijgen in een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostische condities herkennen voor wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is.
  • Het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen en doorbreken, confrontatie en interpretatie inzetten, karakterweerstand en tactische weerstand spiegelen, de behandelrelatie als gehechtheidsrelatie begrijpen en gebruiken om snelle doorbraken van onbewuste processen te bereiken.
  • Het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie.

Niveau eLearning: Beginner. De e-learning is bedoeld voor ggz-professionals die kennis willen maken met Psychodynamische Psychotherapie of die hier reeds een cursus in hebben gevolgd. Onder ggz-professionals wordt verstaan: psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten en verpleegkundig specialisten. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk voor deze cursus.

Gemiddeld staat er 1,5 tot 3 uur (deelnemen Live Cursus en invullen van de toetsen).

Er is naast het volgen de cursus geen aanvullend studiemateriaal vereist voor het behalen van de Live Cursus.

Voor vakinhoudelijke vragen en/of begeleiding bij het voorbereiden van de Live Cursus kun je contact met Psyflix opnemen. Stuur ons een bericht via dit formulier.

De te behalen kwalificatie met deze masterclass serie betreft het behalen van een certificaat van deelname. Accreditatie is aangevraagd voor de schematherapie vereniging en zal mogelijk voor andere verenigingen ook worden aangevraagd. Meer informatie hierover volgt.

Voorwaarde voor het behalen van het certificaat is deelname aan de Live Cursus en het invullen van de evaluatie.

Prof. Dr. Jan Derksen
Prof. dr. J.J.L. Derksen (1953) studeerde journalistiek, psychologie, sociologie, filosofie en psychofarmacologie. Hij promoveerde in 1983 op een studie naar indicatiestelling voor psychotherapie. Hij doceert psychologische diagnostiek en psychodynamische psychotherapie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit van Brussel. Hij is als eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut werkzaam in de Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink te Bemmel. Hij publiceerde eerder Het narcistische ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking (2009) en De woorden om het te zeggen, over ontdekkende psychotherapie (2011).

Gratis voor Psyflix abonnees, 50 euro voor niet-abonnees.

Ben je Psyflix abonnee? Log dan in om je via deze pagina in te schrijven voor de masterclasses.

24 mrt – 20:00

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie: Korte samenvatting van basale uitgangspunten van het psychodynamisch denken en werken – Indicaties en contra-indicaties van psychodynamische psychotherapie

31 mrt – 20:00

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie: De structuur van een droom en van een symptoom

7 apr – 20:00

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie: Karakterweerstand en tactische weerstand: wat werkt dit en hoe werk je ermee?

14 apr – 20:00

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie: Het oproepen van primaire emoties in de hier-en-nu behandelrelatie, en de rol van de ‘Trialtherapy’

21 apr – 20:00

Psychodynamische Psychotherapie Masterclass Serie: Cognitieve interventies en bewustzijnsverruiming in het behandelproces; hoe sluit je af?

Doelstelling

Het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychodynamische termen zoals weerstand, afweer, droomarbeid, droomanalyse, droom mechanismen, binnen en buiten de overdracht werken, gehechtheid afweren en oproepen, superego problematiek, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen, het onbewuste openen, primaire emoties activeren in het hier-en-nu, corrigerende emotionele ervaring oproepen en doorwerken.

Inzicht verkrijgen in een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostische condities herkennen voor wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is. 

Het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen en doorbreken, confrontatie en interpretatie inzetten, karakterweerstand en tactische weerstand spiegelen, de behandelrelatie als gehechtheidsrelatie begrijpen en gebruiken om snelle doorbraken van onbewuste processen te bereiken.

Het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie.

Vooraf kan gelezen worden

Psychodynamisch denken en werken in de zorg. Een praktijkboek.
Derksen. J. (2019), Pen Tests Publisher, ISBN 9789080167506

Vooraf kunnen vier video’s bekeken worden

Video afspelen

VIDEO 1

Video afspelen

VIDEO 2

Video afspelen

VIDEO 3

Video afspelen

VIDEO 4

Notitie

Tijdens de vijf bijeenkomsten is het mogelijk voor de deelnemers een eigen patiënt uit te nodigen die een korte sessie (ongeveer 20 minuten) meemaakt bij de docent, dus tijdens het Webinar. De patiënt moet wel vooraf instemmen als onderdeel van dit onderwijs te functioneren. De docent heeft hiermee veel ervaring; in de regel draagt deze zitting bij aan de diagnostiek en behandeling van de patiënt en is deze sterk illustratief voor het behandelproces. Indien er geen patiënt beschikbaar is wordt er gewerkt met dromen van cursisten zelf. Een recente liefst van de afgelopen nacht, droom wordt ingebracht en hiermee wordt door de docent gewerkt.

Naar boven