• Type:
 • Categorie:

Psychotrauma Masterclass Serie

De Psychotrauma Masterclass Serie: Experts over evidence based technieken bij complexe casuïstiek.

De live webinars worden niet geaccrediteerd (met uitzondering van de Psychotrauma Masterclass Serie). Natijds kunt u op Psyflix over 20 webinars per jaar accreditatie verkrijgen.

Betaal eenmalig 100 euro en kijk alle 11 masterclasses live mee

De kosten voor de serie zijn €100,- en inschrijven kan alleen voor de gehele serie.

Alle benodigde remote begeleiding, diensten en contact met Psyflix zijn inbegrepen in de totaalprijs.

50% korting voor leden van Psyflix, NtVP, Arq en Reinier van Arkel.

Alle webinars beginnen om 20:00 uur.

6 jan – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Behandeling van walging bij PTSS – met Jannetta Bos

J.B.A. (Jannetta) Bos
Psychotherapeut en seksuoloog NVVS Arq Centrum’45

Beknopte biografie
Jannetta Bos heeft jarenlange ervaring in het behandelen van mensen die getraumatiseerd zijn. Zij heeft bij GGZ-Noord-Holland Noord o.a. in het zorgprogramma complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek gewerkt. Nu werkt Jannetta bij Arq Centrum ‘45 met mensen die slachtoffer zijn van oorlog, vervolging en geweld. Zij is supervisor VGCT, VEN,  NtvP, NVP,NVVS en schema- en systeemtherapeut. Zij heeft via Artsen Zonder Grenzen in oorlog- en conflictgebieden gewerkt, nu doet zij dat via Arq International.

Inhoud lezing
Wil je meer weten over wat je kunt doen met de emoties walging en zelfwalging tijdens je behandeling?  In deze workshop wordt ingegaan op de achtergrond van walging en de rol die walging zou kunnen spelen bij het ontstaan en voortduren van PTSS bij cliënten die lijden aan de gevolgen van seksueel misbruik. Tijdens de workshop wordt een handreiking geboden voor een mogelijke interventie waarbij deze tijdens een rollenspel wordt gedemonstreerd. Daarna kan er mee geoefend worden.

Leerdoelen lezing
Na het volgen van dit webinar:

 • Weet u meer over de nieuwste inzichten rond PTSS en walging
 • Heeft u een interventie aangereikt gekregen die u kunt gebruiken in de praktijk
 • Door walging goed na te vragen en te behandelen wordt uw behandeling van PTSS mogelijk effectiever

13 jan – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma met CGT, BEPP en EMDR – met dr. Mariel Meewisse

dr. M.L. (Mariel) Meewisse
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, PhD, Abate expertisecentrum angst en trauma

Beknopte biografie
Dr. Mariel Meewisse is klinisch psycholoog en psychotherapeut en mede-eigenaar van Abate, expertise centrum Angst en Trauma. Ze is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP, supervisor en leertherapeut VGCt, en supervisor EMDR. Vanaf 2005 traint en superviseert Mariel clinici nationaal en internationaal in de behandeling van PTSS. In bijzonder tracht zij kennis over emoties, basale behoeften en betekenisgeving bij mensen met PTSS te verspreiden, vanuit het gedachtengoed van Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS en schematherapie te verspreiden. Ze participeert in de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en bracht als lid van een landelijke commissie advies uit aan de Nationale Politie op gebied van werkgerelateerde PTSS. Mariel was van 2014 tot 2019 voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), en lid van het dagelijks bestuur van de European Society of Traumatic Stress. Zij werkte voor GGZ Noord-Holland-Noord en was verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid rondom diagnostiek en psychotherapie van psychotrauma gerelateerde stoornissen. Mariel heeft verscheidene artikelen voor peer-reviewed tijdschriften en hoofdstukken van boeken geschreven.

Inhoud lezing
In Nederland nemen we in vergelijking met andere landen een bevoorrechte positie in wat betreft de beschikbaarheid van effectieve behandelingen voor PTSS. Van de verschillen en overeenkomsten in interventies valt veel te leren. Hoewel de verschillen in effectieve behandelingen voor de PTSS veelal worden benadrukt, zijn de overeenkomsten aanzienlijk. Mensen met PTSS klachten hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar er is een grote variatie in het klachtenbeeld en de dynamiek in de therapeutische relatie. Dat laatste maakt een behandeling soms óók complex. In staat zijn de tegenoverdracht te hanteren die wordt opgeroepen bij jou als therapeut is de grootste uitdaging om met de beschikbare effectieve interventies ook het juiste resultaat met de client te behalen.

Leerdoelen lezing

 • In staat zijn complex vermijding en veiligheidsgedrag van cliënten met PTSS waar te nemen.
 • (H)erkennen en accepteren van eigen emoties in tegenoverdracht.

20 jan – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Schematherapie en EMDR – met dr. Hellen Hornsveld

H.K. (Helen) Hellen Hornsveld
dr. Hornsveld Psychologen Praktijk

Beknopte biografie
Hellen Hornsveld is geregistreerd als GZ-psycholoog, EMDR Europe supervisor/trainer en Schematherapeut/supervisor VSt/ISST.
Zij is zelfstandig gevestigd te Utrecht als behandelaar, onderzoeker en docent. Zij specialiseerde zich in de behandeling van angst, trauma en persoonlijkheidsstoornissen en deed onderzoek naar de werkingsmechanismen van EMDR.

Inhoud lezing: Schematherapie en EMDR 
EMDR en Schematherapie hebben een overlappend indicatiegebied: traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Beide behandelmethodes leggen veel nadruk op het ‘repareren van oud zeer’ d.w.z. het verminderen van de invloed van beschadigende ervaringen op de huidige klachten. Binnen de schematherapie wordt hierbij vooral gebruik gemaakt van imaginaire rescripting (IR) als interventie. In deze lezing wordt bepleit om zo snel mogelijk te beginnen met het behandelen van trauma’s binnen een persoonlijkheidsbehandeling, ook wanneer dit niet een ‘echte PTSS’ betreft. EMDR en IR kunnen elkaar hierbij aanvullen. Ook kan het ‘werken met modi’ uit de schematherapie helpen om moeizaam lopende traumabehandelingen beter te begrijpen en vlot te trekken. Enige kennis van EMDR en schematherapie wordt bekend verondersteld.

Leerdoelen lezing

 • Wanneer begin je met het behandelen van trauma’s binnen een persoonlijkheidsbehandeling en waar moet je op letten.
 • Hoe kun je werken met modi binnen een (moeizaam lopende) EMDR-behandeling.
 • Een keuze maken tussen Imaginaire rescripting, EMDR of een combinatie van beiden.

26 jan – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Traumatische rouw – met prof. dr. Paul Boelen & dr. Lonneke Lenferink

prof. dr. P. (Paul) Boelen
Hoogleraar Klinische Psychologie, Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut, Prof. dr., Afdeling Klinische Psychologie Universiteit Utrecht, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, ARQ Centrum’45

dr. L.I.M (Lonneke) Lenferink
Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen / Bestuurslid NtVP

Beknopte biografie
Prof. dr. Paul A. Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie. Hij is als klinisch psycholoog/psycho¬therapeut verbonden aan ARQ Centrum’45 in Diemen en als hoogleraar verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Hij is waarnemend hoofdopleider van de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog voor volwassenen en ouderen en de regio Utrecht.

Dr. Lonneke Lenferink is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt gevolgen van en hulp na verlies en trauma. In verschillende onderzoeksprojecten bij mensen die een uitzonderlijke verlies hebben meegemaakt, zoals verlies door MH17 vliegramp, langdurige vermissing, verkeersongeval en moord, brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij effecten van psychologische behandelingen.

Inhoud lezing
Deze lezing bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de definitie, meting en voorspellers van traumatische rouw (verzorgd door Dr Lonneke Lenferink).
In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de behandeling van emotionele problemen na traumatische verliezen met bijzondere aandacht voor cognitief gedragstherapeutische interventies.

Leerdoelen lezing

 • Kennis vergroten over de aard van emotionele problematiek na traumatische verliezen.
 • Kennis vergroten over meetinstrumenten die kunnen worden gebruikt om deze problematiek te meten.
 • Kennis vergroten over behandelinterventies gericht op verminderen van deze problematiek.

3 feb – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: do’s en dont’s – met Esther Verhees & Roset Hagens

Esther M. Verhees
Klinisch psycholoog & psychotherapeut bij Traumapraktijk Verhees

Roset Hagens
GZ-Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter Jeugdhulp

Beknopte biografie
Esther Verhees heeft ruim 30 jaar gewerkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. De laatste jaren behandelt zij volwassenen met seksueel misbruikervaringen, in haar eigen traumapraktijk; hierbij werkt zij nauw samen met andere psychologen, met een psychomotore therapeut en een seksuoloog. Zij geeft individuele- en groepsbehandelingen. Ze is EMDR supervisor en senior schematherapeut. Samen met Iva Bicanic verzorgt zij masterclasses over het onderwerp seksueel misbruik.

Roset Hagens geeft ruim 20 jaar therapie aan kinderen en jongeren met PTSS en hechtingsproblematiek, die o.a. seksueel misbruik hebben meegemaakt. Zij biedt deze behandeling zowel individueel als in groepsverband, in nauwe samenwerking met een specialistisch team van psychiaters, psychologen, orthopedagogen en psychomotore therapeuten. Verder begeleidt zij het systeem rondom deze kinderen en jongeren, gericht op traumasensitief opvoeden.

Inhoud lezing
In deze lezing worden de verschillende behandelvormen besproken die toegepast kunnen worden bij de behandeling van kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Alle leeftijden komen hierbij aan bod. Er zal besproken worden wanneer de verschillende interventies ingezet worden, wat de indicaties en contra-indicaties zijn en wat de valkuilen zijn bij de behandeling van deze doelgroep. Er worden do’s en don’ts besproken: wat wel en wat niet te doen bij de behandeling van deze kinderen en jongeren. Niet gericht op LVB doelgroep.

Leerdoelen lezing

 • Therapeuten hebben actuele kennis van de stand van zaken aangaande behandeling van kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
 • Therapeuten weten welke behandelingen evidence based zijn en hoe ze deze kunnen inzetten bij kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

10 feb – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Autisme en PTSS – met dr. Liesbeth Mevissen

E.H.M. (Liesbeth) Mevissen
Gepromoveerd, klinisch psycholoog, werkzaam in eigen praktijk “Liesbeth Mevissen praktijk voor psychotrauma” en als onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum van Trajectum

Beknopte biografie
Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaringen in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Zij ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift “assessment and treatment of PTSD in individuals with ID” won zij de Jan van Dijk Award.

Inhoud lezing
Bij mensen met autisme is veelvuldig sprake van een verhoogd stressniveau. Er zijn aanwijzingen dat zij een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van PTSS. Toch worden PTSS en andere trauma-en stressorgerelateerde stoornissen bij deze doelgroep vaak niet onderkend en als gevolg niet behandeld. Dit kan leiden tot ernstig vastgelopen situaties. De nog schaarse gegevens uit wetenschappelijk onderzoek naar trauma bij ASS worden in deze webinar gepresenteerd. Daarnaast worden ervaringen uit de klinische praktijk gedeeld. Aan de hand van enkele complexe cases krijgen de deelnemers handvatten voor diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar het gebruik van de DITS als trauma-interview, het brede toepassingsgebied van EMDR en systeemgericht behandelen.

Leerdoelen lezing

 • Deelnemers zijn op de hoogte van de evidence op het gebied van diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met ASS.
 • Deelnemers weten wat valkuilen en mogelijkheden zijn op het gebied van diagnostiek en behandeling van PTSS bij ASS.
 • Deelnemers zijn op de hoogste van het brede toepassingsgebied van EMDR bij trauma- en stressor gerelateerde klachten bij ASS.
 • Deelnemers hebben kennis gemaakt met mogelijkheden om het netwerk rond de client optimaal in te zetten.

17 feb – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: De behandeling van moral injury – met Jackie June ter Heide

Nog geen informatie beschikbaar.

24 feb – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Slaap en PTSS – met dr. Annette van Schagen

A.M. (Annette) van Schagen
Klinisch psycholoog, PhD, psychotherapeut, praktijkopleider, plaatsvervangend P-opleider, senior onderzoeker; ARQ Centrum’45 te Oegstgeest

Beknopte biografie
Annette werkt sinds 2014 bij ARQ Centrum’45, in de kliniek voor diagnostiek en intensieve behandeling voor mensen met ernstige en complexe psychotraumaklachten. Daarnaast is zij praktijkopleider van de psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Ze is supervisor van het wetenschappelijk onderzoek van een aantal GZ-psychologen i.o.t. specialist/klinisch psycholoog en betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar gebruik van psychedelica bij psychotherapie voor PTSS. Het onderwerp van haar promotie in 2016 was prevalentie en behandeling van nachtmerries bij comorbide psychiatrische stoornissen. Sindsdien is zij zich gaan specialiseren in de rol van slaap en slaapfenomenen bij psychische stoornissen.

Inhoud lezing
Slaapproblemen komen veel voor bij PTSS: nachtmerries worden het vaakst gerapporteerd, maar insomnie, slaapapneu, pavor nocturnus en nachtelijke arousals komen ook veel voor, en die worden vaak ten onrechte gediagnosticeerd als nachtmerries. In dit webinar ga ik in op de etiologie, prevalentie en diagnostiek van slaapproblemen bij PTSS en, hoe deze fenomenen elkaar versterken en wat dit betekent voor diagnostiek en behandeling.

Leerdoelen lezing

 • Diagnostiek van slaapverstoringen die veelvuldig voorkomen bij PTSS.
 • Kennis van interventies gericht op verschillende slaapverstoringen.

3 mrt – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Behandeling van getraumatiseerde gezinnen die gevlucht zijn – met prof. dr. Trudy Mooren & dr. Samrad Ghane

(G.T.M.) Trudy Mooren
Klinisch psycholoog, prof. dr. ARQ Centrum’45 / Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Klinische Psychologie

Samrad Ghane
Medisch antropoloog, gz-psycholoog/klinisch psycholoog (i.o.) en senior onderzoeker

Beknopte biografie
T. Mooren is bijzonder hoogleraar bij Klinische Psychologie met als leerstoel Familie-functioneren bij psychotrauma. Zij werkt als klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45 en heeft registraties in de cognitieve gedragstherapie (supervisor), EMDR en gezins- en relatietherapie. Zij is hoofdopleider van de postmasteropleiding tot klinisch psycholoog voor volwassenen en ouderen in de regio Utrecht. Verder is zij voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Zij is lid van de wetenschapsadviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG).

Inhoud lezing: Behandeling van getraumatiseerde gezinnen die gevlucht zijn
Gezinnen die gevlucht zijn laten in extreme zin zien wat de gevolgen van ontwrichting op het gezinsleven zijn. Enerzijds is er stress als gevolg van ervaringen voorafgaand, tijdens of na de vlucht; anderzijds is er de kracht om al die uitdagingen te doorstaan en er sterk uit te komen. Gezinnen zijn te beschouwen als sociale steun systemen waarvan leden elkaar kunnen helpen de uitdagingen het hoofd te bieden; en tegelijkertijd kunnen zij elkaar ook beschadigen, wanneer de stress te veel is – en belangrijke bronnen van steun ontbreken (bijvoorbeeld vrienden, grootouders, leden van de grootfamilie). Hoe zijn gevolgen van traumatische stress op gezins-functioneren te herkennen? Wat zijn goede, effectieve interventies? En wat is hierover aan onderzoek bekend?

Leerdoelen lezing

 • Meer kennis over gevolgen van traumatische stress op gezinsinteracties, en gezins-functioneren.
 • Meer inzicht in interventies om gevluchte gezinnen waar psychotrauma speelt, te kunnen helpen.
 • Meer kennis over de stand van zaken in onderzoek over effectieve gezinsgerichte behandelingen bij getraumatiseerde vluchtelingen gezinnen.

10 mrt – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: Behandeling van PTSS en psychose – met dr. David van der Berg

Nog geen informatie beschikbaar.

17 mrt – 20:00

Psychotrauma Masterclass Serie: De meest gemaakte fouten tijdens Imaginaire Exposure – met prof. dr. Agnes van Minnen

Prof. dr. (Agnes) van Minnen
Bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit, Directeur behandelprogramma PSYTREC

Beknopte biografie
Prof. Dr. Agnes van Minnen, klinisch psycholoog/VGCT supervisor is lid van de directie van PSYTREC, een expertisecentrum voor behandeling van (complexe) PTSS. Tevens is ze als hoogleraar verbonden aan de onderzoeksschool Behavioural Science Institute, vakgroep Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit, en aan het Nijmegen Centre for Anxiety and Affective Disorders Research and Expertise; NijCa2re). Ze doet voornamelijk onderzoek op het terrein van trauma, PTSS en dissociatie. Qua behandeling is ze gespecialiseerd in exposuretherapie.

Inhoud lezing
De meest gemaakte fouten tijdens Imaginaire Exposure
Bij imaginaire exposuretherapie wordt de patiënt in gedachten blootgesteld aan de meest angstige herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen en aan allerlei triggers die de patiënt doet denken aan de traumatische gebeurtenissen en angst oproepen. Het doel is om het angstnetwerk van de patiënt optimaal te activeren en nieuwe ‘hersenpaden’ aan te leggen in dat netwerk. In de klinische praktijk wordt imaginaire exposure nog maar mondjesmaat toegepast, en als het wordt toegepast zijn er enkele valkuilen. In deze lezing wordt het werkingsmechanisme van exposure kort uitgelegd, en komen vervolgens de meest gemaakte fouten tijdens het uitvoeren van de behandeling aan bod. U kunt dan denken aan contextisolatie, eenzijdige aanbieding van angstopwekkende stimuli, te laag angstniveau, te lang dezelfde traumatische herinneringen behandelen, teveel narratief werken, en de verkeerde targets behandelen. Al deze valkuilen passeren de revue, en u krijgt praktische aanwijzingen over hoe u deze fouten simpel kunt voorkomen, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt met het geleerde.

Leerdoelen lezing

 • Kennis hebben van het werkingsmechanisme achter exposuretherapie.
 • Kennis hebben van de meest gemaakte fouten bij het uitvoeren van exposuretherapie.
 • Praktische tips en tricks kunnen uitvoeren om deze valkuilen te omzeilen.

ALGEMENE PRAKTISCHE INFORMATIE

ACCREDITATIE

Verenigingen

Accreditatie is voor alle webinars is reeds toegekend door de NVP en NVVP en aangevraagd bij de FGZPt, NtVP en het NIP.
Voor drie webinars is accreditatie aangevraagd bij de VEN. Dat geldt voor de webinars van 13 januari, 20 januari en 17 maart.

Vereisten

De vereisten om accreditatiepunten te kunnen krijgen zijn als volgt: u dient het webinar live bij te wonen. Bij achteraf terugkijken kunnen helaas geen punten worden toegekend. 
Een dag na ieder webinar ontvangt u een link naar de evaluatie met daarin enkele kennisvragen. Deze dient u in te vullen.

Registratie en bijschrijven van punten

 • Na ieder webinar kunt u in het evaluatieformulier de registratiegegevens voor de verenigingen invullen (zoals uw BIG- en verenigingsnummer). Deze registratiegegevens hoeft u maar één keer in te vullen. Wij zullen u wel iedere keer de mogelijkheid geven om deze registratiegegevens in te vullen. 
 • Na afloop van de hele serie worden de punten ingediend bij de verenigingen en kan het even duren voordat de punten worden bijgeschreven.

Terugkijken van de webinars

 • Bij Psyflix zijn de webinars binnen afzienbare tijd terug te kijken voor leden van Psyflix. 
 • Bij de NtVP zijn de webinars vanaf maart (na afloop van de serie) terug te kijken voor iedereen die zich voor deze serie heeft ingeschreven.

Het ontvangen van presentaties

Per webinar zal met de spreker overlegd worden of de powerpoint slides (of een deel ervan) met jullie gedeeld mogen worden. Als dit het geval is, ontvangen jullie een mail met de slides.

OVERIGE CURSUSINFORMATIE

Doelgroep: Deze serie is geschikt voor alle zorgprofessionals werkzaam binnen GGZ, die graag meer willen leren over de verschillende onderwerpen rondom traumabehandeling. 

Aanvangsniveau: Het instapniveau voor deze gehele serie is JUNIOR tot MEDIOR. Basiskennis over traumabehandeling is een pre, maar geen must. 

Studiebelasting: Gemiddeld staat er 1,5 tot 2 uur (bekijken webinar en invullen van de vragenlijsten nadien) voor. De live webinars duren gemiddeld 60 tot 75  minuten. 

Studiebegeleiding: Voor vakinhoudelijke vragen en/of begeleiding bij het voorbereiden van de eLearning kunt u contact met Psyflix opnemen. Stuur ons een bericht via info@psyflix.net.

Naar boven