EMDR Tapes - Sessies met Lisanne

61 min
Tapes

Lisanne Sessie 9 EMDR - voorbij de mening van anderen

In sessie 9 gaan Laurian en Lisanne dieper in op extra traumatische herinneringen met betrekking tot haar vorige baas en haar moeder. Het machteloze gevoel dat Lisanne eerder ervaarde verandert in “ik bepaal zelf mijn leven, ik ben een regisseur”.
63 min
Tapes

Lisanne Sessie 10 - van afwijzing naar eigen kracht

Na een volledige week vol helende sessies, gaan Ad en Lisanne nog een laatste keer samenzitten. Met een kleine terugblik en aan de hand van enkele herinneringen, die tijdens deze sessie worden opgroepen, merkt Lisanne dat er een grote bewustwording is ontstaan. Ze komt in haar eigen kracht te staan en ontdekt haar zelfvertrouwen.
32 min
Tapes

Lisanne Sessie 11 - Behandeling evaluatie - zelfcompassie

In deze laatste sessie zitten Laurian, Ad en Lisanne nog eenmaal samen om de week samen te vatten. Welke gevoelens duiken op? Hoe ziet Lisanne de afgelopen, besproken herinneringen? Zijn haar vooropgezette doelen bereikt?
102 min
Tapes

Lisanne Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Lisanne, haar klachten en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
73 min
Tapes

Lisanne Sessie 2 - Regie in plaats van machteloosheid

Tijdens de tweede sessie gaan Laurian en Lisanne dieper in op de herinneringen aan de hand van beelden. In deze traumatische herinneringen staan machteloosheid en verantwoordelijkheidsgevoelens centraal. De SUD van de herinneringen daalt, en aan het einde kan Lisanne zeggen: “Ik kan het aan”.
64 min
Tapes

Lisanne Sessie 6 - Van overschreden grenzen naar 'regisseur van mijn eigen leven'

In de zesde sessie lopen Laurian en Lisanne nog enkele herinneringen door en bekijken ze samen hoe de SUD eruitziet. Lisanne beseft dat zij zelf de regisseur is van haar leven, zij bepaalt zelf hoe en wat.
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 7 - van ongewenst naar ‘ik doe er toe’

Ad en Lisanne bekijken de besproken herinneringen uit voorgaande sessies. De SUD van deze herinneringen lijkt opmerkelijk te zijn gedaald. Vervolgens wordt gefocust op de categorie “ik ben niet oké” of de herinneringen waar Lisanne een negatief zelfbeeld heeft. Samen kunnen ze positief afsluiten met “Ik ben zelfbewust”.
79 min
Tapes

Lisanne Sessie 3 - Ik ben gewenst

In deze derde sessie werken Laurian en Lisanne verder aan drie andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan verwondingen en geweld. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Lisanne meer zelfvertrouwen; ik ben oké als persoon, ik heb het recht een mening te hebben.
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 4 - Herstel in vertrouwen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de traumatische herinneringen door met Lisanne, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Van hevige discussies tot mishandeling, elke traumatische herinnering wordt behandeld en Lisanne krijgt, op geloofwaardige wijze, de woorden “Ik kan het aan” en “Ik ben de moeite waard” over haar lippen.
70 min
Tapes

Lisanne Sessie 5 - Niet machteloos, maar ik kan het aan

In deze sessie richten Ad en Lisanne zich op vier herinneringen: twee herinneringen gerelateerd aan haar baas, waaronder een zwangerschap, en twee andere traumatische herinneringen. Lisanne beseft al dat ze er wel toe doet en dat ze oké is.
90 min
Tapes

Lisanne Sessie 8 - van afwijzing naar zelfwaardering

In de achtste sessie ligt de focus op het vaststellen van nieuwe targets: de bewustwording van nieuw gedrag als Lisanne tegen oude patronen aanloopt. Lisanne en Laurian bespreken nieuwe herinneringen en sluiten af met “Ik ben realistisch, ik ben dapper”.

EMDR Tapes - Sessies met Julia

92 min
Tapes

Julia Sessie 11 - Evaluatie behandeling

Deze laatste sessie bestaat uit twee delen: in het eerste deel past Laurian een Flash Forward toe bij Julia met de situatie waarbij ze haar rij-examen doet. Hierbij installeert Laurian een future template en doet hierna nog een RDI. In het tweede deel (vanaf 1:15:00) bespreken Laurian, Ad, en Julia het hele behandelproces. Hierbij vertelt Julia dat ze zich heel anders voelt dan voor deze sessies: dat ze zich niet meer schaamt voor haar verleden, kan vertrouwen op haar eigen keuzes, en inzicht heeft in waar het zichzelf veroordelen vandaan komt.
73 min
Tapes

Julia Sessie 3 - Waardigheid ervaren

In deze sessie werken Laurian en Julia verder aan twee andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan misbruik, en een afgebroken zwangerschap. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Julia kracht en waardigheid.
75 min
Tapes

Julia Sessie 8 - Van onzekerheid naar zelfwaardering

In deze sessie richten Laurian en Julia zich op een herinnering waarbij Julia als kind vals wordt beschuldigt en haar vader woedend op haar is, en een herinnering aan een conflict op het werk.
85 min
Tapes

Julia Sessie 10 - Flash-forward, mentale video check en RDI

In deze sessie behandelt Ad een aantal van de laatste herinneringen van Julia, waarbij hij een flash-forward toepast met een mentale video check.
72 min
Tapes

Julia Sessie 6 - Van angst naar kracht

Laurian vraagt Julia in deze sessies naar hoe haar relaties doorgaans verlopen. Vervolgens gaan zij in op een herinneringen aan de periode waarin Julia (na de grens te pogen oversteken als gevolg van de oorlog in Syrië) in de gevangenis zit en wordt vrijgelaten. Na het desensitiseren van deze herinneringen ervaart Julia meer compassie en liefde voor haarzelf, wilt ze minder beoordelend zijn voor haarzelf, en kan ze zeggen: "Ik ben sterk en moedig".
85 min
Tapes

Julia Sessie 7 - Van een zinkende boot naar een toekomst hebben

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies, en gaan zij in op een van deze herinneringen gerelateerd aan de oorlog in Syrië. Vervolgens richten ze zich op herinneringen aan de vlucht uit Syrië: de chaos om haar heen toen ze het land probeerde te ontvluchten, en het moment dat zij een oversteek maakt met een boot die uiteindelijk begint te zinken. Na het desensitiseren van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben dapper" en "Ik heb een toekomst".
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
86 min
Tapes

Julia Sessie 2 - Leren: 'Ik ben OK'

In deze sessie begint Laurian met een uitleg van hoe het EMDR proces werkt. Vervolgens werken zij door twee traumatische herinneringen gerelateerd aan misbruik waarbij gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid centraal staan. De SUD van beide herinneringen vermindert, en aan het einde kan Julia zeggen: "Ik ben OK".
78 min
Tapes

Julia Sessie 4 - Weer krachtig voelen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de vier traumatische herinneringen door met Julia, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Vervolgens helpt hij Julia om twee traumatische herinneringen te desensitiseren: de eerste keer dat haar vader fysiek geweld naar haar uitte, en bedreigingen door haar ex-partner. Na het doorwerken van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben sterk", en "Ik ben goed".
74 min
Tapes

Julia Sessie 5 - Omgaan met plotseling verlies en hoge eisen

In deze sessie richten Ad en Julia zich op drie herinneringen: het plotselinge overlijden van haar vader, en twee herinneringen gerelateerd aan de zeer hogen eisen die haar vader aan haar stelde. Waaruit ze geleerd had dat excelleren de manier was om liefde te krijgen van haar vader. Bij de positieve afsluiting ziet Julia in dat dit haar ook heeft gemaakt tot wie ze nu is.
88 min
Tapes

Julia Sessie 9 - Voorbij boosheid naar zelfvertrouwen

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies. Vervolgens gaan ze in op herinneringen aan de oorlog, wanneer ze thuis is en het geluid van mortieren en explosies hoort, en het raam barst. Ad past bij deze herinnering de Flash 1 techiek toe. Daarna worden drie andere herinneringen vlug gedesensitiseerd, waarbij Julia het inzicht heeft dat ze veel akelige mensen heeft ontmoet in haar leven. Het positief afsluiten was dan ook met "Ik ben een geweldige vrouw".