De Trauma Tapes - Victoria

41 min
Tapes

Sessie 10 van Victoria - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Victoria door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
77 min
Tapes

Sessie 3 van Victoria - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk Victoria door een narratieve exposure. Victoria vertelt hierbij over een traumatische ervaringen rondom het misbruik door haar vader (een steen in haar levenslijn). Vervolgens vertelt zij over haar bevrijding (een bloem), hierbij komt veel emotie los. Haar oma bleek hierbij uiteindelijk een zeer belangrijke bron van steun in haar leven.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
87 min
Tapes

Sessie 6 van Hans - NET exposure

In deze zedsde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure sessie met Hans. Hierbij leest Ruud eerst de traumatische ervaringen van Hans aan hem voor. Daarna vertelt Hans verder over de traumatische ervaring die hij doormaakt heeft.
64 min
Tapes

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
62 min
Tapes

Sessie 8 van Victoria - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Victoria. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over de eerste verkrachting door de vader van Victoria. Deze imaginaire exposure doet zij twee keer.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 6 van Victoria - NET exposure

In deze zesde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe Ruud Jongedijk zijn tweede sessie met NET exposure begeleidt. Hierbij luistert ze eerst naar haar levensverhaal en traumatische ervaring
73 min
Tapes

Sessie 9 van Victoria - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voegt prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo toe aan imaginaire exposure. Zo stelt zij Victoria tijdens de imaginaire exposure bloot aan geluiden van hijgende mannen en de geur van shag.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 5 van Hans - EMDR 2.0

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast bij Hans: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
2 min
Tapes

Afscheidsritueel Victoria

In deze laatste video van de Trauma Tapes week sluit Victoria de week af met een afscheidsritueel.
9 min
Tapes

Nagesprek Victoria & Marco

In dit nagesprek vertelt Victoria hoe het haar na de intensieve Trauma Tapes week is vergaan. Daarna vertelt haar vriend Marco over zijn perspectief op de verandering die Victoria heeft doorgemaakt.
65 min
Tapes

Sessie 1 van Hans - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Hans. Hij legt uit wat PTSS is en hoe dit zijn blik op zichzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
73 min
Tapes

Sessie 2 van Hans - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Hans waarin zowel stenen (trauma's), stokjes (daderproblematiek) en bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Hans is in deze sessie verbaasd dat hij in zijn leven ook veel mooie herinnering (bloemen) heeft. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
69 min
Tapes

Sessie 3 van Hans - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure met Hans. Hier vertelt Hans over een traumatische ervaring (een steen) die hij heeft doormaakt tijdens zijn militaire uitzending.
69 min
Tapes

Sessie 2 van Victoria - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Victoria waarin zowel stenen (trauma's) als bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.

Woede Wrok Wraak

20 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak - introductie

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie begint met een inleiding over het protocol.
9 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 2 - Imaginatieoefeningen voor therapeuten m.b.t. eigen boosheid

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid.
28 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 3 - Introductie en inventarisatie

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 4 - Omgaan met weinig gemotiveerde, hoog-arousal cliënten

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 5 - Installatie Rem

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 6 - Voorbereiding film wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
36 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 7 - Film uitvoering wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 8 - Afsluiten bij hoge arousal

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.

Rouw

26 min
Studiosessie

De Grief Tapes 4 - Therapy for traumatic Grief

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie legt prof. dr. Paul Boelen wat langdurige rouw precies inhoudt en welke reacties rouw kan veroorzaken.
39 min
Studiosessie

De Grief Tapes 3 - Culturele aspecten en rituelen

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
19 min
Studiosessie

De Grief Tapes 1 - Introductie

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast.
65 min
Studiosessie

De Grief Tapes 2 - Exposure en betekenisgeving

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
23 min
Rollenspel

De Grief Tapes 5 - Exposure to the story and reality of the loss

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe exposure kan helpen bij rouwverwerking.
16 min
Rollenspel

De Grief Tapes 7 - Imaginary conversation with the deceased

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe een denkbeeldig gesprek met haar zoon kan helpen bij het verwerken van haar verlies.

De Trauma Tapes - Hans

85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
53 min
Masterclass/webinar

Sessie 10 van Hans - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Hans door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
18 min
Tapes

Nagesprek Hans

In dit nagesprek drie weken na de intensieve Trauma Tapes week vertelt Hans hoe het hem sindsdien is vergaan.

Doelgestuurd Behandelen

8 min
Studiosessie

Doelgestuurd behandelen 7 - Afsluiting Goed genoeg is goed genoeg en wat niet kan, dat kan niet

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je aan de hand van Doelgestuurd behandelen deze situatie goed kunt afsluiten.
110 min
Studiosessie

Doelgestuurd Behandelen 8 - Introductie en rollenspelen

De serie Doelgestuurd Behandelen bestaat uit een introductie met theorie en evidentie, gevolgd door een serie van rollenspellen waarin de methode in wordt gedemonstreerd door prof. dr. Kees Korrelboom.
63 min
Studiosessie

Doelgestuurd behandelen 1 - Introductie, evidentie en voorbeelden

De serie Doelgestuurd Behandelen bestaat uit een introductie met theorie en evidentie, gevolgd door een serie van rollenspellen waarin de methode in wordt gedemonstreerd door prof. dr. Kees Korrelboom. Ontdek in deze inleiding wat Doelgestuurd Behandelen precies is, wanneer je het best inschakelt en waarom.
13 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 5 - Zonder te meten kom je onvoldoende te weten. Tussenevaluaties

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van tussenevaluaties, in deze situatie kunt implementeren.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 2 - Zonder doel kun je niet scoren. Formuleren (SMART) doelen

"In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen in deze situatie kunt implementeren."
8 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 3 - Rules of engagement. Therapeutische taken en stopregels

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van therapeutische taken en het scherpstellen van stopregels, in deze situatie kunt implementeren.
8 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 4 - Rules of engagement. Huiswerk niet gemaakt

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, door de patiënt aan te spreken op het niet uitvoeren van zijn of haar huiswerk, in deze situatie kunt implementeren.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 6 - Schipper houd koers. Omgaan met (pogingen tot) inbreng van andere problemen door patiënt

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, ook wanneer de patiënt nieuwe problemen ter sprake brengt, in deze situatie kunt implementeren.

Logotherapie

11 min
Studiosessie

Logotherapie 1 - Logotherapie in nieuw perspectief

Viktor Frankl kwam jaren geleden met "de derde Weense school" geïnspireerd door zijn tijd in de concentratiekampen. Hij keek niet naar wat mensen ziek maakt, maar naar wat ze gezond maakt. In zijn wereldberoemde 'de zin van het bestaan' (Man’s Search for Meaning) beschrijft Frankl zijn ervaringen in de concentratiekampen en beschrijft de beginselen van de existentiële therapievorm genaamd Logotherapie. Logotherapie is een therapie van hoop, een therapie van zingeving waar keuzevrijheid centraal staat. Ontdek samen met Michaela Pronk-Preuss waar Logotherapie precies om draait.
22 min
Studiosessie

Logotherapie 4 - Hoe verhouden therapie en geestelijke verzorging zich tot elkaar

Samen met Timo van Kempen en Jeanina Geijtenbeek bekijken we hoe de therapie en geestelijke verzorging zich tot elkaar verhouden. Wat zijn de raakvlakken tussen logotherapie en geestelijke verzorging? Wat is geestelijke verzorging precies?
18 min
Rollenspel

Logotherapie 7 - Zelf distantie

In dit rollenspel, met Jeanina Geijtenbeek en Ton Wintels, wordt de patiënt behandeld met logo therapeutische technieken gericht op zelf distantie en zelftranscendentie.
33 min
Studiosessie

Logotherapie 2 - Geschiedenis, rationale en onderzoek

Viktor Frankl kwam jaren geleden met "de derde Weense school" geïnspireerd door zijn tijd in de concentratiekampen. Hij keek niet naar wat mensen ziek maakt, maar naar wat ze gezond maakt. In zijn wereldberoemde 'de zin van het bestaan' (Man’s Search for Meaning) beschrijft Frankl zijn ervaringen in de concentratiekampen en beschrijft de beginselen van de existentiële therapievorm genaamd Logotherapie. Timo van Kempen brengt je graag wat meer achtergrond bij over Viktor Frankl en Logotherapie.
19 min
Studiosessie

Logotherapie 3 - Taligheid en conceptualiteit

In deze serie laten we met een gesprek tussen Timo van Kempen en Michaela Pronk-Preuss zien wat Logotherapie is en hoe je het toepast. Zowel in de GGZ als in de geestelijke verzorging.
24 min
Rollenspel

Logotherapie 5 - Basisvaardigheden - "Wat wil ik echt"

In dit rollenspel, met Timo van Kempen en Michaela Pronk-Preuss, wordt de patiënt behandeld met logotherapie. De patiënt heeft twijfel over de huidige route van zijn leven, hij merkt dat hij moe is en twijfelend: hij twijfelt aan de route die hij neemt. Michaela, als therapeut, gebruikt een waarden georiënteerd gesprek om zelf distantie te creëren en te normaliseren.
20 min
Studiosessie

Logotherapie 6 - Ervaringsverhaal psychose en logotherapie

In de zesde aflevering gaan Timo van Kempen en Joep Wijsbek verder in op een ervaringsverhaal van Joep Wijsbek zelf.
40 min
Rollenspel

Logotherapie 8 - Partner relatietherapie

Michaela Pronk-Preuss neemt jullie mee in een rollenspel over relaties, waar beide personen op zoek zijn naar meer verbondenheid in hun relatie. Hoe kan logotherapie hier precies bij helpen?

Mindfulness

3 min
Rollenspel

Meditatie Oefening - Eerste hap

In deze demonstratie laat prof. dr. Susan Bögels zien hoe je iets simpels als het eten van een broodje kunt maken tot een oefening in mindfulness. Op deze manier kun je patiënten helpen om in het dagelijks leven mindfulness te bevorderen.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 6 - Lichaam meditatie (body scan)

Susan laat in deze zesde mindfulness oefening zien hoe je een patiënt door een body scan begeleidt.
6 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 5 - Slaap

Thomas laat in deze vijfde aandachtsoefening een mindfulness oefening zien die je kan helpen om beter in slaap te komen.
2 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 9 - Hand oefening

Thomas laat in deze negende aandachtsoefening zien hoe je een mindfulness oefening kunt doen met de focus op je handen.
5 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 1 - Kijk meditatie

Susan laat in deze eerste mindfulness oefening zien hoe je met je ogen open bewust kan worden van je omgeving.
6 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 2 - Luister meditatie

Susan laat in deze tweede mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindfulness te bevorderen van geluiden in de omgeving.
10 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 3 - Adem meditatie

Susan laat in deze derde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindful te worden van hun ademhaling.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 4 - Gedachten meditatie

Susan laat in deze vierde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om bewust te worden van de stroom aan gedachten die bij hen opkomen.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 5 - Meta meditatie

In deze vijfde lichaamsmeditatie, die je staand, liggend, of zittend kunt doen, wordt je meer bewust van je eigen lichaam en gedachten.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 7 - Loop meditatie

Susan laat in deze zevende mindfulness oefening zien hoe je je bewust kan wandelen.
9 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 1 - Introductie

Prof. Susan Bögels geeft vanuit haar ruime kennis en ervaring een introductie over wat mindfulness is, de werking ervan, de evidentie voor de positieve effecten van mindfulness, de indicatiestelling en rationale.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 2 - Enquiry

Na een mindfulness oefening volgt de nabespreking (enquiry). Deze wordt hier gedemonstreerd in een rollenspel met een patiënt die moeite heeft om wakker te blijven tijdens mindfulness meditatie.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 4 - Uitleg inchecken lichaam

Thomas legt hier uit waarom het bij het begin van een behandelsessie het inchecken van het lichaam een handige oefening kan zijn. Vervolgens laat hij zien hoe je deze oefening doet.
4 min
Masterclass/webinar

Mindfulness exercise - Check-in

In deze (Engelstalige) demonstratie begeleidt Thomas een check-in, waarbij je de aandacht legt op wat er op dat moment gaande is in je lichaam en geest.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

49 min
Studiosessie

ACT 3 - Het verhaal bespeelt de cliënt (zelf-als-context)

In deze demonstratie laat Lieve Bruyninx zien hoe je een patiënt kan helpen bewust te worden van het 'verhaal' van de patiënt. Ook geeft zij een voorbeeld van hoe je een patiënt kan helpen om het perspectief van de zelf-als-context aan te nemen. Aan het eind wordt de sessie nabesproken met zowel de therapeut als patiënt.
48 min
Studiosessie

ACT 2 - Iedereen heeft een verhaal (intake)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe je een intake van ACT kunt vormgeven. Belangrijke principes binnen ACT zoals defusie, acceptatie en waarden komen hierbij terug. Ook is er een nabespreking van de sessie met zowel de therapeut als patiënt.
45 min
Studiosessie

ACT 5 - Ruimte creëren om vrij te kiezen (waarden)

In deze demonstratie laat Lieve Bruyninx zien hoe je een patiënt helpt omgaan met frustratie, boosheid, waarna ze uitvalt naar haar man en kinderen. Elementen van ACT zoals defusie, bereidheid, acceptatie, een vooral contact maken met waarden komen in deze sessie aan bod. Achteraf is er een nagesprek met zowel therapeut als patiënt.
34 min
Masterclass/webinar

ACT 1 - Introductie

Met Lieve Bruyninx & Marjolein Vleugel
40 min
Studiosessie

ACT 4 - Een verhaal werkt en het werkt niet (creatieve hopeloosheid)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe ze een patiënt helpt die zich vaak tot last voelt voor anderen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve hopeloosheid, waarbij ze de patiënt helpt inzicht te krijgen in de beweegredenen en gevolgen van haar gedrag. Vervolgens helpt Marjolein haar om met acceptatie bij haar moeilijke gevoelens te blijven en bereidheid te vergroten. Vervolgens wordt de sessie nabesproken met therapeut en de patiënt.

Verslaving

6 min
Rollenspel

Verslaving 5 - Ervaringsverhaal

In dit rollenspel interviewt Kim ten Katen patiënt Maaike (gespeeld door Renske Kastelein) over hoe het kon dat ze verslaafd is geraakt. Dit rollenspel is illustratief voor behandelaren om zicht te krijgen in wat er oorzakelijk kan zijn in de ontwikkeling van een verslaving.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
10 min
Studiosessie

Verslaving 1 - Neurobiologie

In deze studiosessie vertelt dr. Loes Hanck over de neurobiologie die speelt bij verslaving. Deze kennis is buitengewoon belangrijk als basis voor de behandeling van verslavingsproblematiek. Bevat elementen die gebruikt kunnen worden bij psychoeducatie.
9 min
Rollenspel

Verslaving 2 - Bespreekbaar maken van verslaving

In dit rollenspel toont Lenette hoe je verslaving bespreekbaar maakt met een patiënt, zonder daarbij de verbinding met de patiënt te verliezen.
42 min
Rollenspel

Verslaving 4 - Zelfcontrole maatregelen, functie-analyse & terugval

In deze sessie zie je drie verschillende rollenspelen. In het eerste rollenspel vertelt Esther Oosterhof aan een patiënt welke zelfcontrole maatregelen hij kan nemen. In het tweede rollenspel zie je hoe Loes Marquenie de partner van patiënt betrekt in de behandeling bij het maken van een functieanalyse. In het derde rollenspel maakt Loes met de patiënt een plan om terugval te voorkomen.

De Trauma Tapes - Snijtafelsessies

41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.

EMDR

9 min
Rollenspel

EMDR K&J 6 - Uitdagen bij target beeld

Als aanvulling op het vorige rollenspel, legt Charlotte van der Wall je uit hoe je om kunt gaan met uitdagingen.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
7 min
Rollenspel

EMDR K&J 7 - Werkgeheugenbelasting en associaties

Tijdens het voorlaatste rollenspel laat Charlotte van der Wall zien hoe je werkgeheugenbelasting kunt toepassen met behulp van een kussen.
11 min
Studiosessie

EMDR K&J 1 - Introductie

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van enkele technieken.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
16 min
Rollenspel

EMDR K&J 2 - Genogram en levenslijn kind

In de tweede aflevering gaat drs. Charlotte van der Wall in een rollenspel meteen aan de slag met een levenslijn en een genogram en vertelt je ook waarom ze het zo belangrijk vindt om hiermee te beginnen.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.

Oplossingsgerichte Therapie

13 min
Rollenspel

Oplossingsgerichte therapie 2 - De wondervraag

Vannacht terwijl jij sliep is er een wonder gebeurd. Al jouw dromen en wensen zijn uitgekomen. En dan...? De wondervraag is één van de krachtige technieken die Oplossingsgerichte Therapie rijk is. In dit rollenspel worstelt Astrid, 45, met long-covid en het herstel daarvan. Hoe ziet de gewenste situatie eruit? Waar wil de cliënt naartoe?
21 min
Studiosessie

Oplossingsgerichte therapie 1 - Introductie

Oplossingsgerichte therapie begint met het eind: waar wil de cliënt heen? Wat zou de cliënt allemaal merken als dit behaald is? Wat zijn de krachten die de cliënt al heeft om dit resultaat te behalen? Dit soort vragen staan centraal bij oplossingsgerichte therapie. Deze focus op wat de cliënt wél wil en oplossingen in plaats van de problemen, onderscheidt deze therapievorm van vele andere. Marc Crouzen neemt je mee in deze therapievorm en gaat hier verder op in.
22 min
Rollenspel

Oplossingsgerichte therapie 3 - Interventies in een klaagtypische fase

In deze aflevering zien we hoe de cliënt terecht is gekomen in een klaagtypische fase, waardoor het erop lijkt dat ze terug naar het nulpunt gaan. Mark Crouzen laat zien welke interventies je in deze fase van de behandeling kunt toepassen.
30 min
Rollenspel

Oplossingsgerichte therapie 4 - Schalen en gebruik van ORS en SRS

In het derde rollenspel demonstreert Mark Crouzen het gebruik van ORS en SRS tijdens een sessie en toont verschillende manieren van schalen. Mark Crouzen toont waar je precies op moet letten en wat er zo belangrijk is.

Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT)

16 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 2 - Empathische aansluiting

In dit rollenspel demonstreert dr. Pieternel Dijkstra de techniek empathische aansluiting bij een stel, een techniek die bedoeld is om mensen vanuit een andere emoties te laten communiceren dan vanuit boosheid en verwijten. In dit rollenspel laat Pieternel zien hoe je vanuit die boosheid naar meer kwetsbare emoties kunt komen, en van daaruit de communicatie kunt stimuleren.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
37 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 1 - Demonstration of empathic joining

In dit (Engelstalige) rollenspel demonstreert Aerjen Tamminga 'empathic joing'. Hierbij legt hij uit dat onder de 'harde emoties' zoals boosheid en frustratie vaak 'zachte emoties' zitten zoals angst, verdriet, en verlies. Het doel van empathic joing is om emotionele acceptatie te vergroten door emotionele intimiteit tussen beide partners te vergroten. Hierbij helpt de therapeut het stel om hun angsten en kwetsbaarheden met elkaar te delen die het conflict de emotionele lading geven.
20 min
Studiosessie

IBCT relatietherapie 4 - Exposure via een rollenspel

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de tolerantie voor irritant gedrag van de ander te vergroten. In dit fragment gaan we kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Hierbij vraagt Pieternel het stel om een rollenspel te doen van een situatie waarbij irritaties opspeelden tussen de partners. Hierbij helpt Pieternel het stel om hier op een betere manier mee om te gaan.
30 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 5 - Uitwisseling van positief gedrag

Dr. Pieternel Dijkstra laat in dit rollenspel zien hoe je de uitwisseling van positief gedrag kunt stimuleren. In IBCT is deze techniek verspreid over meerdere sessies. In IBCT is het namelijk niet alleen dat je dingen voor elkaar doet die de ander leuk vindt, maar ook dat de partners er ander naar gaan kijken en er dus een verandering in houding teweeg wordt gebracht. Zodat deze verandering ook standhoudt na afloop van de sessies.
12 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 7 - POT-plan

In de laatste sessies van IBCT laat dr. Pieternel Dijkstra zien hoe je het stel helpt om problemen op een effectieve manier op te lossen. Deze problemen komen ongetwijfeld op, en sommige van deze problemen kunnen aanhoudend zijn en veel problemen geven. De POT-plan methode kan hierbij erg waardevol zijn. Deze methode bestaat uit zes stappen die leiden tot creatieve slimme oplossingen met zo min mogelijk gedoe. In dit fragment staat stap 1 uit deze methode centraal, waarbij het probleem wordt vastgesteld en er een gezamenlijk probleem van wordt gemaakt. Veel therapeuten beschouwen dit als de lastigste stap, maar wanneer je deze stap goed hebt neergezet, dan volgende de stappen erna veel gemakkelijker.

Schematherapie en de Gezonde Volwassene

12 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 8 - Persoonlijke waarden met foto's

Tijdens de derde sessie met Tess gaat het om persoonlijke waarden. Wat vindt Tess belangrijk? Van waaruit wilt Tess haar doelen bereiken? Anne-Marie Claassen en Tess laten het protocol eerst even los en gaan een creatief pad op.
37 min
Studiosessie

De Gezonde Volwassene 1 - Introductie

De webinars over Schematherapie en de Gezonde Volwassene van Anne-Marie Claassen en Jenny Broersen zijn al lange tijd erg populair op Psyflix. Nu hebben ze ook een volledige rollenspellen serie opgenomen in de studio, met een actrice. Tijdens deze introductie gaan ze eerst in op de theorie erachter. Zo nemen Anne-Marie Claassen en Jenny Broersen je mee in de verschillende therapiefasen en wat je met de gezonde volwassene kunt doen.
7 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 2 - Introductie patiënt Amy

Tijdens dit rollenspel stelt Amy, de patiënt, zich met wat hulp van drs. Anne-Marie Claassen voor. Tijdens de introductie ontdek je aldus de schema's en modi van de patiënt.
9 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 6 - Introductie patiënt Tess

In het vijfde rollenspel wordt een nieuwe patiënt geïntroduceerd, Tess. Tess zit al verder in haar schematherapie. Samen met Jenny Broersen gaan ze verder in op enkele schema's.
17 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 3 - Imaginatie oefening Gezonde Volwassene

In het tweede rollenspel gaat Jenny Broersen aan de slag met een imaginatieoefening met de gezonde volwassene. Wanneer gebruik je deze oefening? En, indien je ze in het begin gebruikt, wat is dan het verschil?
17 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 4 - Toekomstige probleemsituatie: toelaten van emoties

In dit rollenspel laat Jenny Broersen een imaginatie-oefening zien met betrekking tot een toekomstige probleemsituatie en hoe je een perspectiefwisseling kunt inzetten. Hoe laat je je patiënt nieuw gedrag oefenen?
18 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 5 - Imaginatie GV en zelfcompassie

Anne-Marie Claassen werkt samen met Amy aan haar zelfcompassie aan de hand van een imaginatie-oefening. In de nabespreking kom je ook te weten of je zo'n oefening ook in een andere fase kan uitoefenen, en of er verschillen zijn in dat geval.
17 min
Rollenspel

De Gezonde volwassene 7 - Zes-stoelentechniek GV: Kwetsbare en impulsieve modus

In dit rollenspel zie je de zes-stoelentechniek met de Gezonde Volwassene gericht op de kwetsbare en Impulsieve modus. Jenny Broersen begeleidt Tess doorheen het proces en legt de techniek uit alvorens aan de sessie te beginnen. In de nabespreking toont Jenny Broersen ook aan dat er mogelijke valkuilen zijn voor therapeuten.

Schematherapie voor Ouderen

38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.
33 min
Studiosessie

Schematherapie voor Ouderen 1 - Introductie en Evidentie

In deze eerste (Engelstalige) video van de serie gaat dr. Arjan Videler in op de evidentie voor schematherapie bij ouderen en de rationale. Hierbij gaat Arjan in op de essentie van schematherapie, de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, en hoe schematherapie toegepast kan worden bij ouderen.
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 3 - Schema's en Leeftijdsgebonden Opvatting

Tijdens het tweede rollenspel tussen dr. Arjan Videler en Frank, wordt Frank getriggerd en wenst hij te stoppen met de behandeling omwille van eerdere ervaringen met niet-helpende behandelingen. Dr. Arjan Videler laat zien waar je als therapeut op moet letten wanneer de patiënt wordt getriggerd.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

18 min
Rollenspel

KPSP 5 - Op het juiste bespreekniveau blijven

Anita heeft last van een depressieve stoornis. In dit rollenspel wordt de eerste sessie van de behandeling getoond. Hoe blijf je op het juiste bespreekniveau? Wat is daar belangrijk bij? Dr. Mariëlle Hendriksen toont het op mooie wijze aan in deze sessie en nabespreking.
10 min
Rollenspel

KPSP 6 - Adequate Psychoanalytische steun

In de tweede sessie van de therapie wordt Anita behandeld voor een depressie aan de hand van adequate psychoanalytische steun (APS). In het rollenspel toont dr. Linda Dil welke punten belangrijk zijn bij APS.
8 min
Studiosessie

KPSP 1 - Introductie, evidentie en rationale

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie, of kort KPSP, is een psychodynamische therapie voor depressie met of zonder persoonlijkheidspathologie. Dr. Mariëlle Hendriksen geeft je in deze studiosessie een mooie introductie tot KPSP.
9 min
Rollenspel

KPSP 2 - CARE

Tijdens dit rollenspel wordt geëxploreerd in welke momenten Teun, die depressief is, zich een beetje beter voelt. Therapeute Linda Dil maakt gebruik van de techniek CARE onder KPSP.
7 min
Rollenspel

KPSP 7 - Bespreekniveau 5

In deze zevende en laatste aflevering van KPSP wordt Anita behandeld voor een depressie, deze lijkt wat opgeklaard te zijn. Tijdens dit rollenspel wordt bespreekniveau 5 gehanteerd en drs. Linda Dil kijkt naar wat de patiënt precies kan doen om te voorkomen dat ze depressief wordt of blijft? Om mogelijke patronen te herkennen begeleidt drs. Linda Dil Anita naar het zelf ontdekken van patronen, confrontaties worden aldus vermeden.
9 min
Rollenspel

KPSP 3 - Omgaan met tegenoverdracht

Teun is herstellende van depressie en realiseert zich tijdens deze sessie dat hij zijn gevoelens weg stopt omdat hij zich voor de heftigheid schaamt. Tijdens dit rollenspel toont dr. Mariëlle Hendriksen de techniek "omgaan met tegenoverdracht", waarmee ze aantoont dat men als therapeut de patiënt beter kan laten voelen als men zijn eigen emoties of reacties afschermt en juist openheid en begrip toont naar de patiënt toe.
10 min
Rollenspel

KPSP 4 - Bespreekniveau 4 - Patroon herkennen

Teun is herstellende van depressie en realiseert zich tijdens deze sessie dat hij zich somber voelt door het niet tonen van zijn ware emoties. Tijdens dit rollenspel maakt dr. Mariëlle Hendriksen niveau 4 bespreekbaar, en wilt ze samen met Teun patronen herkennen. Hierbij is het de bedoeling dat de patiënt begeleidt wordt en zo zelf mogelijke patronen ontdekt.