Diagnostiek Masterclass Serie

70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 5 - neurodiagnostiek - cognitie en behandeling

In dit webinar geven Dominique van den Heuvel en Tim Vaessen een introductie in neurodiagnostiek. Hierbij ligt de nadruk op de praktijk van alledag, waar moet je opletten bij cognitieve problemen en hoe pas je je behandeling aan bij patienten met cognitieve problemen. Ook wordt duidelijk gemaakt welke testen je zelf kunt doen en waar je heen kunt verwijzen bij een bepaalde afwijking in de test.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

Psychotrauma Masterclass Serie

73 min
Masterclass/webinar

Traumatische rouw

In dit webinar tonen prof dr. Paul Boelen en dr. Lonneke Lenferink de evidence voor de behandeling van traumatische rouw. Ze lopen door de verschillende stappen van deze behandeling. Ook laten ze een rollenspel zien met het plotselinge verlies van een zus.
73 min
Masterclass/webinar

Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma

In deze masterclass wordt uitvoerig besproken hoe je complexe psychotrauma kunt behandelen. Met aandacht voor onderwerpen als obstakels bij de behandeling van PTSS, de uitingen van inadequate copingsstrategieën, en drie verschillende interventiemethodes.
72 min
Masterclass/webinar

Behandelen van kinderen en jongeren met seksueel trauma

In deze masterclass is er aandacht voor de behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: de do’s en don’ts, de verschillende behandelmogelijkheden, en specifieke aandachtspunten waar om rekening mee te houden tijdens de behandeling.
81 min
Masterclass/webinar

Slaap en PTSS

In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
69 min
Masterclass/webinar

Behandeling van getraumatiseerde gevluchte gezinnen

Gezinnen die hun land ontvluchten hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt. In dit webinar vertellen Prof. dr. Trudy Mooren en dr. Samrad Ghane over je zulke gezinnen kunt behandelen. Ze vertellen over het theoretisch kader, diagnostiek en behandeling van trauma binnen deze gezinnen met een vluchtelingenachtergrond.
76 min
Masterclass/webinar

Autisme en PTSS

In deze e-learning wordt dieper ingegaan op het belang van traumabehandeling bij patiënten met autisme, een veelvoorkomende comorbiditeit die vaak over het hoofd gezien wordt door hulpverleners. Tevens wordt er toegelicht hoe PTSS bij patiënten met autisme behandeld kan worden en wat je kan doen als de behandeling niet werkt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
74 min
Masterclass/webinar

De behandeling Van Moral Injury

Moral injury doet de behandeling vaak stagneren. In deze e-learning legt Jackie June ter Heide uit hoe je omgaat met traumatische schuldvragen. Ze stipt hier concrete technieken aan om moral injury te behandelen binnen traumatherapie.
65 min
Masterclass/webinar

Behandeling van walging bij PTSS

In deze eerste aflevering van de psychotrauma masterclass serie vertelt seksuologe Jannetta Bos over hoe je walging bij PTSS behandelt, mede middels imaginaire exposure.
77 min
Masterclass/webinar

Behandeling van PTSS en psychose

David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.
77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.

Kind & Jeugd Masterclass Serie 1

73 min
E-learning

Emotieregulatie

Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
75 min
Masterclass/webinar

Infant Mental Health (IMH) 

In dit webinar bespreken prof. dr. Hedwig van Bakel en drs. Marja Rexwinkel de theoretische grondslagen van Infant Mental Health. Ze bespreken het belang van een holistische kijk op Infant Mental Health problematiek. Ze raden hierin af om vroegtijdig te pathologiseren en onderstrepen het een en ander met voorbeelden uit eigen werk.
74 min
Masterclass/webinar

Jongeren met gedragsproblemen

Hoe behandel je jongeren met gedragsproblemen, hoe begrijp je waar het vandaan komt en hoe blijf je in verbinding. Erik Jongman is expert op dit gebied, ook in de forenscische setting. In dit webinar laat hij aan de hand van een rollenspel zien hoe je de verbinding behoudt en progressie boekt, ondanks zware gedragsproblemen.
68 min
Masterclass/webinar

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is een methode om met destructief gedrag van een kind of jongere om te gaan zonder de situatie verder te escaleren. Mies de Cock en Frans Duintjer laten zien hoe je als hulpverlener ouders helpt om zich geweldloos te verzetten tegen het destructief gedrag van hun kind.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.

Psychologists for Ukraine Series

86 min
Masterclass/webinar

2 Psychologists for Ukraine Refugee and social network

In deze eerste masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaan Iryna Norkina en Maartje Lindeman in op vier hoofdpunten: het mentale welzijn van vluchtelingen, adaptie en integratie van vluchtelingen in de maatschappij, Oekraïnse psychologen in Nederland, en de psychologische hulp in Oekraïne, wat er anders is in Nederland. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
83 min
Masterclass/webinar

1 Psychologists for Ukraine Mental health aspects in war situations

In deze eerste masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaan Valentyna Piirobi en Tim Wind in op de effecten van oorlogssituaties op de mentale/emotionele gezondheid van mensen. Ook gaan zij in op hoe mensen in dergelijke situaties psychisch ondersteund en behandeld kunnen worden. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
63 min
Masterclass/webinar

4 Psychologists for Ukraine Sexual violence and trauma

In deze vierde masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaat dr. Iva Bicanic in op de dynamiek van seksueel trauma: o.a. de prevalentie, risico-factoren, familie-dynamiek, en welke instanties in plaats zijn voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
94 min
Masterclass/webinar

6 Psychologists for Ukraine Dealing with Grief

In deze zesde masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaat prof. dr. Paul Boelen in op het omgaan met verlies. Paul Boelen is een expert op het gebied van traumatisch verlies, en vertelt tijdens deze masterclass over: de kenmerken van rouw, onderzoek en prevalentie, prolonged grief disorder, risico factoren, en CGT interventies die toegepast kunnen worden. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
93 min
Masterclass/webinar

5 Psychologists for Ukraine Addiction and Treatment

In deze vijfde masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaat dr. Loes Marquenie in op verslaving en behandeling van verslaving: de relatie tussen trauma, PTSS en verslaving, en hoe je kunt beoordelen wanneer je zelf behandeling uitvoert en wanneer het beter is om door te verwijzen. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
78 min
Masterclass/webinar

3 Psychologists for Ukraine Youth and trauma

In deze derde masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaat Nino Makhashvili in wat mentaal welzijn precies is, oorlog en mentaal welzijn, en wat het effect hiervan is op het mentale welzijn van de jeugd in het bijzonder. Ook vertelt zij over interventies die toegepast kunnen worden. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.

Schematherapie Masterclass Serie

84 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and narcissism (Wendy Behary)

Wendy Behary staat internationaal bekend om haar grote ervaring in het behandelen van patienten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. In dit (Engelstalige) webinar beschrijft ze eerst wat we weten over narcisme en hoe het werkt. Hoe het te begrijpen vanuit een schematherapeutisch perspectief en als laatste hoe je deze patienten behandeld. Ze laat daarbij in een voorbeeld zien hoe je ze confronteert op een manier die werkt.
76 min
Masterclass/webinar

State of the art ST: evidence and implementation

Arnoud Arntz laat 20 jaar evidence voor schematherapie zien en vertelt hoe schematherapie bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen effectiever is dan bij andere. Hij laat zien wat op basis van onderzoek het werkende mechanisme is van schematherapie. In de tweede helft van het webinar bespreekt Marjon Nadort fouten in de implementatie van schematherapie, zoals het weglaten van schema's en schema groepstherapie uitvoeren zonder opleiding. We illustreren deze valkuilen middels rollenspelen.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
73 min
Masterclass/webinar

Schematherapy versus traumatherapy

In dit webinar geeft Graham Taylor helder weer hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren bij patiënten met complexe problematiek. Graham Taylor heeft jarenlange ervaring met het toepassen van verschillende therapievormen bij deze patiëntenpopulatie.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
71 min
E-learning

Schematherapy and addiction (Michiel Boog & Mariëlla den Hartog)

Verslaving komt enorm veel voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (50-75%). In dit (Engelstalige) webinar wordt aan de hand van onderzoek en ervaring getoond hoe je verslaving schematherapeutsich kunt behandelen. Er wordt advies gegeven over diagnostiek naar verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen en er wordt door middel van een rollenspel getoond hoe je schematherapeutisch kunt begrenzen bij iemand met een verslaving. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
69 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
69 min
Masterclass/webinar

Schematherapy in the forensic setting (David Bernstein & Limor Navot)

In dit webinar laten David Bernstein en Limor Navot zien hoe je schematherapie geeft aan patiënten in een forensische setting. Hoe om te gaan met de modi als: 'zich rechten toeeigenen'. Ze behandelen vragen zoals 'hoe moet je empathisch confronteren'.
70 min
E-learning

Schematherapy and limited reparenting in daily life (Marjon Nadort)

In dit webinar stipt Marjon Nadort aan waar schematherapie doorgaat in het dagelijks leven van de patiënt en hoe je als therapeut al dan niet grenzen bewaakt. Ze bespreekt daarin keuzes uit eigen werk, bijvoorbeeld het meegaan naar een begrafenis.

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 5 - The Effectiveness and Cost Effectiveness of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

In dit vijfde en laatste webinar van de ISTDP serie gaat prof. dr. Allan Abbass in op de twee behandel 'formats' die gebruikt kunnen worden in ISTDP, de situaties waarin ISTDP effectief kan worden toegepast, en de evidence die bestaat voor de effectiviteit van ISTDP.
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 1 - A kickstart in ISTDP introduction and basic principles

In dit eerste webinar in de ISTDP serie legt José Verpoort uit wat ISTDP is en hoe het is voortgekomen uit traditionele psychodynamische therapie en oorspronkelijk gericht is op patiënten met een hoge weerstand. Ze laat in een video zien hoe je in een eerste gesprek angstsymptomen kunt identificeren samen met de patiënt.
71 min
Masterclass/webinar

ISTDP 2 - Resistance against closeness: front-door defences

In dit tweede webinar in de ISTDP serie vertelt Joy Oonk over de theoretische grondslagen van ISTDP. Dit illustreert ze met een opname van een sessie met een patiënt, waarin Joy vertelt over wat ze doet en waarom ze het doet.
68 min
Masterclass/webinar

ISTDP 4 - Nature and origins of self-destructive behavior

In dit vierde webinar in de series vertelt Kees Cornelissen over de oorsprong van zelf-destructief gedrag, hoe het ontwikkelt, en de dynamiek nadat het ontwikkeld is. Ook laat hij middels een rollenspel zien hoe ISTDP kan worden toegepast bij een patiënt waarbij sprake is van zelfdestructief gedrag.
80 min
Masterclass/webinar

ISTDP 3 - Persistent depression and emotional neglect

In dit derde webinar vertelt Josette ten Have - de Labije over hoe ISTDP toegepast kan worden bij persistente depressie, emotionele verwaarlozing, en de mens-dier hechting. Ze gaat in op wat deze drie concepten inhouden, hoe deze zich tot elkaar verhouden, en hoe ISTDP hierbij effectief ingezet kan worden.

Verslaving - in samenwerking met Jellinek

65 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 3 - Motiveren, een vak apart

In deze derde masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Patrice Meerbeek over motiverende gespreksvoering, de gespreksvaardigheden en technieken die gebruikt kunnen worden. Dit illustreren zij met twee voor-opgenomen rollenspelen. Aan het eind gaan zij in op de verslavings behandelmogelijkheden die in Nederland beschikbaar zijn, en wat te doen wanneer het niet lukt om een patiënt te motiveren.
51 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
62 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 5 - Verslaving en comorbiditeit, kip én ei

In deze vijfde en laatste masterclass in de verslaving serie vertellen Loes Marquenie en Kim ten Katen over verslaving en comorbiditeit. Wat zijn de veelvoorkomende comorbide stoornissen, wat is het verband tussen verslaving en comorbide klachten, en hoe ga je hiermee om in de behandeling? Loes en Kim geven antwoord op deze vragen. Ook wordt dit geïllustreerd middels een rollenspel.
69 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 4 - Verslavingsbehandeling, hoe krijg je grip

In deze vierde masterclass van de verslaving serie vertelt Loes Marquenie over CGT bij verslaving om grip te krijgen op verslavingsproblematiek. Ze gaat in op de verschillende varianten van CGT, en effectieve technieken die je kunt inzetten, zoals bijvoorbeeld registratie van gebruik en de functieanalyse. Verder gaat zij in op zelfcontrolemaatregelen en hoe met een terugval om te gaan. Dit alles wordt geïllustreerd middels meerdere rollenspelen.
72 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 1 - Verslaving anno 2022: feiten en fabels

In deze eerste masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Loes Hanck over de vooroordelen en misverstanden die bestaan omtrent verslavingsproblematiek. De tweede helft van de masterclass gaat over de basiskennis over verslavende middelen: welke verschillende middelen er bestaan, hoe ze werken, en wat de risico's zijn.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) Masterclass Serie

70 min
Masterclass/webinar

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
77 min
Masterclass/webinar

CGT 2 - CGT bij depressie

In deze masterclass vertelt prof. dr. Claudi Bockting over CGT bij depressie: de manieren waarop depressie zich kan uiten bij patiënten, de prevalentie van depressie, de toepassing van zowel gedragstherapie en cognitieve therapie bij depressie, het invullen van een holistische theorie, en het belang van focussen op schemata van patiënten. Dit alles wordt geïllustreerd met twee rollenspelen.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 4 - Zelfbeeld & COMET

Prof. dr. Kees Korrelboom vertelt in deze vierde masterclass van de CGT serie over COMET (Copetitive Memory Training) voor een lage zelfwaardering, een effectieve methode die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij gaat in op wat een lage zelfwaardering precies is, hoe dit verband houdt met verschillende stoornissen, en hoe het COMET protocol kan worden ingezet om een patiënt te helpen zijn of haar zelfbeeld te verbeteren. Dit illustreert hij met fragmenten van een rollenspel.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 3 - CGT voor dwang

Met Drs. Jetske Emmelkamp & Dr. Willemijn Scholten
72 min
Masterclass/webinar

CGT 1 - Preventieve cognitieve therapie bij depressie

In deze eerste masterclass van de CGT serie vertelt prof. dr. Claudi Bockting over hoe CGT ingezet kan worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Ze vertelt waarom preventie zo belangrijk is bij depressie, en wat effectieve methoden zijn bij preventie. Ook laat zij hierbij een rollenspel zien.

EMDR Masterclass Serie

91 min
Masterclass/webinar

EMDR 5 - Aanhoudende lichamelijke klachten

71 min
Masterclass/webinar

EMDR 3 - Woede Wrok Wraak

Tijdens deze masterclass serie gaat Herman Veerbeek dieper in op het WWW-protocol en waarom woede zo'n groot taboe is. Verder legt hij graag uit hoe met EMDR door destructieve boosheid ten aanzien van het verleden heen gewerkt wordt. Ook wordt het nodige geïllustreerd met behulp van beeldmateriaal!
75 min
Masterclass/webinar

EMDR 4 - Complex trauma

In deze vierde masterclass van de EMDR Masterclass Serie vertelt Joany Spierings ons over de aandachtspunten bij de behandeling van complex getraumatiseerde mensen. Ze gaat in op de verschillende vormen van traumabehandeling die er op het oog heel anders uit zien, maar die echter veel met elkaar in gemeen hebben.
79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.