Accreditaties

Hieronder vind je alle video's met geaccrediteerde e-learnings, bestaande uit een video met een toets. Om de e-learning te starten, klik op de gewenste video en vervolgens op de gele knop “e-learning starten”. Na het goed afronden van de toets bij de e-learning worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Er zijn bij 87 eLearnings 300+ accreditatiepunten te verdienen bij de FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, NVvP, VGCt, VSt, NIP-K&J en meer. Bekijk hier een volledig overzicht van welke accreditatiepunten je bij welke e-learnings kunt verdienen.

66 min
E-learning

Online group psychotherapy

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit webinar vertellen Bram van der Boom, Pepijn Steures en dr. Haim Weinberg over online psychodynamische groepstherapie. Ze bespreken de evidentie en de praktijk van online groepstherapie en geven daarbij duidelijke voorbeelden.
73 min
E-learning

Emotieregulatie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
81 min
E-learning

Attachment Based Family Treatment

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Guy Diamond, dr. Suzanne Levy en Christel Bouwens. Tijdens deze e-learning leert u meer over Attachment Based Family Treatment (ABFT) en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
81 min
E-learning

Slaap en PTSS

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
79 min
E-learning

Narrative Exposure Therapy (NET)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Elisabeth Kaiser, Katy Robjant en Ruud Jongedijk. Tijdens deze e-learning leert u meer over Narrative Exposure Therapy (NET). U krijgt veel theorie en twee praktijkvoorbeelden aangereikt en u hoort hoe u NET online kunt uitvoeren. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
118 min
E-learning

Persoonlijkheidsproblematiek Schematherapie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Deze masterclass begint meteen met een rollenspel, waarbij Remco van der Wijngaart toelichting geeft op zijn eigen therapeutische aanpak. Tijdens deze aflevering leert u meer over het uitvoeren van schematherapie en krijgt u theorie en voorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
108 min
E-learning

Epistemisch vertrouwen - MBT - 1 & 2

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: VEN (breed). Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe genereer je epistemisch vertrouwen? Waarom is het zo belangrijk? In deel twee gaan we verder met een rollenspel, waarbij het praktische gedeelte meer wordt belicht. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
108 min
E-learning

Epistemisch vertrouwen - MBT - 1 & 2

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe genereer je epistemisch vertrouwen? Waarom is het zo belangrijk? In deel twee gaan we verder met een rollenspel, waarbij het praktische gedeelte meer wordt belicht. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
74 min
E-learning

Behandeling van Moral Injury

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Moral injury doet de behandeling vaak stagneren. In deze e-learning legt Jackie June ter Heide uit hoe je omgaat met traumatische schuldvragen. Ze stipt hier concrete technieken aan om moral injury te behandelen binnen traumatherapie.
76 min
E-learning

Mentalization Based Treatment

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Deze e-learning is gebaseerd op een Engelstalige webinar van prof. dr. Anthony Bateman en dr. Dawn Bales. Tijdens deze e-learning leert u meer over Mentalization Based Treatment (MBT). Er wordt ingegaan op de basisprincipes van MBT en op online behandelen met MBT. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
73 min
E-learning

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
72 min
E-learning

CGT 1 - Preventieve cognitieve therapie bij depressie

In deze eerste masterclass van de CGT serie vertelt prof. dr. Claudi Bockting over hoe CGT ingezet kan worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Ze vertelt waarom preventie zo belangrijk is bij depressie, en wat effectieve methoden zijn bij preventie. Ook laat zij hierbij een rollenspel zien.
71 min
E-learning

Schematherapy and addiction (Michiel Boog & Mariëlla den Hartog)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Verslaving komt enorm veel voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (50-75%). In dit (Engelstalige) webinar wordt aan de hand van onderzoek en ervaring getoond hoe je verslaving schematherapeutsich kunt behandelen. Er wordt advies gegeven over diagnostiek naar verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen en er wordt door middel van een rollenspel getoond hoe je schematherapeutisch kunt begrenzen bij iemand met een verslaving. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
65 min
E-learning

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
78 min
E-learning

Schematherapie voor Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is een complexe stoornis waar nog steeds veel onduidelijkheid en discussie over is. Duidelijk is in ieder geval dat dit een bijzonder belemmerende stoornis is en dat er een relatie bestaat tussen vroegkinderlijk trauma en DIS. De drie sprekers, prof. dr. Marleen Rijkeboer, prof. dr. Rafaële Huntjens, en dr. Nathan Bachrach, gaan in dit webinar in op hoe schematherapie ingezet kan worden bij de behandeling van DIS, en de basisbehoeften, schema’s en modi die hierbij een rol spelen.
75 min
E-learning

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
73 min
E-learning

Online EMDR

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
34 min
Masterclass/webinar

ACT 1 - Introductie

Met Lieve Bruyninx & Marjolein Vleugel
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
70 min
E-learning

Schematherapy and limited reparenting in daily life (Marjon Nadort)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar stipt Marjon Nadort aan waar schematherapie doorgaat in het dagelijks leven van de patiënt en hoe je als therapeut al dan niet grenzen bewaakt. Ze bespreekt daarin keuzes uit eigen werk, bijvoorbeeld het meegaan naar een begrafenis.
70 min
E-learning

CGT 3 - CGT voor dwang

Met Drs. Jetske Emmelkamp & Dr. Willemijn Scholten
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
74 min
E-learning

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
75 min
E-learning

Online neurodiagnostiek

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In deze e-learning wordt ingegaan op deze vragen.
78 min
E-learning

Telehealth within global mental health

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit (Engelstalige) webinar vertelt prof. dr. Vikram Patel van Harvard University over hoe telehealth kan bijdragen aan globale mentale welzijn. Hierbij gaat hij in op hoe telehealth kan bijdragen aan de grote vraag die wereldwijd bestaat aan psychotherapie.
71 min
E-learning

Schematherapie en de gezonde volwassene

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze masterclass wordt stilgestaan bij het beeld van de gezonde volwassene en krijg je een overzicht van de ontwikkelingen van de gezonde volwassene binnen de schematherapie. Ook worden drie oefeningen gedemonstreerd: de oefening van de waarden, een imaginatieoefening, en de dankbrief oefening.
77 min
E-learning

CGT 2 - CGT bij depressie

In deze masterclass vertelt prof. dr. Claudi Bockting over CGT bij depressie: de manieren waarop depressie zich kan uiten bij patiënten, de prevalentie van depressie, de toepassing van zowel gedragstherapie en cognitieve therapie bij depressie, het invullen van een holistische theorie, en het belang van focussen op schemata van patiënten. Dit alles wordt geïllustreerd met twee rollenspelen.
73 min
E-learning

Schematherapy versus traumatherapy

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar geeft Graham Taylor helder weer hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren bij patiënten met complexe problematiek. Graham Taylor heeft jarenlange ervaring met het toepassen van verschillende therapievormen bij deze patiëntenpopulatie.
73 min
E-learning

ACT bij chronische pijn (Roy Thewissen)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Chronische pijn is een hardnekkige klacht waar menig therapeut het hoofd over breekt. In dit webinar laat dr. Roy Thewissen zien hoe je ACT uitvoert voor chronische pijn. Roy illustreert met twee oefeningen om te gaan met chronische pijn, gericht op creatieve hopeloosheid en waarden.
61 min
E-learning

Comet voor Negatief Zelfbeeld

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning gebasseerd op de masterclass van prof. dr. Kees Korrelboom wordt ingegaan op Competitive Memory Training (COMET), een CGT interventie waarmee het zelfbeeld van patiënten effectief kan worden versterkt. Er wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij het toepassen van deze interventie en je leert meerdere manieren om hier mee om te gaan. Deze e-learning is geaccediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
60 min
E-learning

CGT: Back to basics

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning krijg je middels een masterclass een overzicht van de grondslagen van de CGT. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de CGT, hoe deze nieuwe theorieën geïntegreerd kunnen worden, en wat de implicaties hiervan zijn voor het beleid, onderwijs, en de praktijk. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillene beroepsverenigingen.
72 min
E-learning

Pijnstoornissen: voorbij het gevolgenmodel

Met Louis Zantema & prof. dr. Paul van Wilgen
60 min
E-learning

Online trauma therapy

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.
74 min
E-learning

Online schematherapie bij borderline en narcisme

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
72 min
E-learning

ACT introductie (Paul Korsten)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar bespreekt Paul Korsten de filosofische grondslagen van ACT. Ook laat hij in een rollenspel zien hoe je de techniek creatieve hopeloosheid toepast bij een patiënt.
61 min
E-learning

Vastlopen bij chronische depressie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: V&VN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze masterclass wordt stilgestaan bij chronische depressie en hoe dit behandeld kan worden met Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy (CBASP). De evidentie, theorie van CBASP, en verschillende diagnostische technieken worden verder besproken.
66 min
E-learning

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
70 min
E-learning

CGT 4 - Zelfbeeld & COMET

Prof. dr. Kees Korrelboom vertelt in deze vierde masterclass van de CGT serie over COMET (Copetitive Memory Training) voor een lage zelfwaardering, een effectieve methode die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij gaat in op wat een lage zelfwaardering precies is, hoe dit verband houdt met verschillende stoornissen, en hoe het COMET protocol kan worden ingezet om een patiënt te helpen zijn of haar zelfbeeld te verbeteren. Dit illustreert hij met fragmenten van een rollenspel.
60 min
E-learning

Rechtbanktechniek revisited

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning krijg je een overzicht van de rechtbanktechniek. Er wordt ingegaan op de theoretische basis van deze techniek, het protocol, obstakels die je kan tegenkomen, en de indicaties en contra-indicaties. Dit wordt verder geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsvereningingen.
76 min
E-learning

State of the art ST: evidence and implementation

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Arnoud Arntz laat 20 jaar evidence voor schematherapie zien en vertelt hoe schematherapie bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen effectiever is dan bij andere. Hij laat zien wat op basis van onderzoek het werkende mechanisme is van schematherapie. In de tweede helft van het webinar bespreekt Marjon Nadort fouten in de implementatie van schematherapie, zoals het weglaten van schema's en schema groepstherapie uitvoeren zonder opleiding. We illustreren deze valkuilen middels rollenspelen.
73 min
E-learning

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: NVP en VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
66 min
E-learning

Online Schematherapie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
73 min
E-learning

Online zorg voor kind en jeugd

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van drs. Marley Steeghs en dr. Andreas Lamerz. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies met kinderen en jeugdigen en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geacrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
62 min
E-learning

Verslaving Masterclass 5 - Verslaving en comorbiditeit, kip én ei

In deze vijfde en laatste masterclass in de verslaving serie vertellen Loes Marquenie en Kim ten Katen over verslaving en comorbiditeit. Wat zijn de veelvoorkomende comorbide stoornissen, wat is het verband tussen verslaving en comorbide klachten, en hoe ga je hiermee om in de behandeling? Loes en Kim geven antwoord op deze vragen. Ook wordt dit geïllustreerd middels een rollenspel.
68 min
E-learning

Affect Fobie Therapie 1: Een introductie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass krijg je een overzicht van het model van affect fobie therapie en worden concepten toegelicht zoals het kernconflict, de conflictdriehoek en de personendriehoek. Dit wordt geïllustreerd met een aantal oefeningen en fragmenten van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
70 min
E-learning

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
51 min
E-learning

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
110 min
E-learning

Emotionally Focused Therapie (EFT) - Diagnostiek met hechtingsbril op

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Tijdens deze presentatie leer je meer over Emotionally Focused Therapy (EFT). Je krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
69 min
E-learning

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
73 min
E-learning

Emotionally focused therapy (EFT) - E-learning V&V

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: V&VN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sue Johnson en Karin Wagenaar. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies Emotionally Focused Therapy (EFT). U krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
53 min
E-learning

Cognitieve technieken bij jeugdigen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt, K&J/NVO via NIP-K&J. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
72 min
E-learning

Verslaving Masterclass 1 - Verslaving anno 2022: feiten en fabels

In deze eerste masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Loes Hanck over de vooroordelen en misverstanden die bestaan omtrent verslavingsproblematiek. De tweede helft van de masterclass gaat over de basiskennis over verslavende middelen: welke verschillende middelen er bestaan, hoe ze werken, en wat de risico's zijn.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
73 min
E-learning

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, ABFE, NIP-EL, NVvP en V&VN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
65 min
E-learning

Verslaving Masterclass 3 - Motiveren, een vak apart

In deze derde masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Patrice Meerbeek over motiverende gespreksvoering, de gespreksvaardigheden en technieken die gebruikt kunnen worden. Dit illustreren zij met twee voor-opgenomen rollenspelen. Aan het eind gaan zij in op de verslavings behandelmogelijkheden die in Nederland beschikbaar zijn, en wat te doen wanneer het niet lukt om een patiënt te motiveren.
77 min
E-learning

Behandeling van PTSS en psychose

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.
78 min
E-learning

Online behandelen van autisme

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Autismediagnostiek en -behandeling wint aan belangstelling onder psychiaters en (klinisch) psychologen. In deze e-learning gaan ervaren clinici in op de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek bij autisme en op enkele behandelvormen. Hierbij worden steeds de aanpassingen voor online toepassingen besproken. Deze e-learning is geaccediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
64 min
E-learning

VR treatment of pain disorders and distress

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit (Engelstalige) webinar vertellen prof. dr. Wim Veling en Louis Zantema over het behandelen van pijnstoornissen en stress door middel van virtual reality toepassingen. Zij onderbouwen deze behandelingen met onderzoek en laten specifieke toepassingen zien die gebruikt kunnen worden.
62 min
E-learning

Online behandelen van eetstoornissen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Het online behandelen van eetstoornissen brengt enkele bijzondere facetten aan het therapeutisch werk met zich mee. In dit webinar wordt de online behandeling van eetstoornissen nader belicht, zowel vanuit de klinische praktijk als vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van eetstoornissen.
74 min
E-learning

Jongeren met gedragsproblemen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe behandel je jongeren met gedragsproblemen, hoe begrijp je waar het vandaan komt en hoe blijf je in verbinding. Erik Jongman is expert op dit gebied, ook in de forenscische setting. In dit webinar laat hij aan de hand van een rollenspel zien hoe je de verbinding behoudt en progressie boekt, ondanks zware gedragsproblemen.
71 min
E-learning

Online rouwtherapie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Rouw is van alle tijden, maar heeft in coronatijd een extra moeilijkheid met zich mee gebracht: het is in een aantal gevallen niet mogelijk om afscheid te nemen van de stervende geliefde, waardoor rouw complex kan worden. Hoe kunnen psychotherapeuten daar online op inspelen? In dit webinar gaan prof. dr. Geert Smid en prof. dr. Paul Boelen in op het onderscheid tussen normale en complexe rouw, diagnostische kenmerken en vooral behandelaspecten. Uitgebreid aan bod komen verwerking van het overlijden van een geliefd persoon, rituelen om de rouw af te sluiten en de blik op de toekomst.
69 min
E-learning

Schematherapy in the forensic setting (David Bernstein & Limor Navot)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar laten David Bernstein en Limor Navot zien hoe je schematherapie geeft aan patiënten in een forensische setting. Hoe om te gaan met de modi als: 'zich rechten toeeigenen'. Ze behandelen vragen zoals 'hoe moet je empathisch confronteren'.
74 min
E-learning

Online suïcidepreventie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar verzorgd door prof. dr. Ad Kerkhof. Tijdens deze e-learning leert u meer over de interventie in suïcidale processen en krijgt u veel theorie aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
61 min
E-learning

V&VN: Comet voor Negatief Zelfbeeld

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: V&VN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning gebasseerd op de masterclass van prof. dr. Kees Korrelboom wordt ingegaan op Competitive Memory Training (COMET), een CGT interventie waarmee het zelfbeeld van patiënten effectief kan worden versterkt. Er wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij het toepassen van deze interventie en je leert meerdere manieren om hier mee om te gaan. Deze e-learning is geaccediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
73 min
E-learning

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sue Johnson en Karin Wagenaar. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies Emotionally Focused Therapy (EFT). U krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
59 min
E-learning

Schematherapie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
77 min
E-learning

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
75 min
E-learning

Infant Mental Health (IMH) 

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar bespreken prof. dr. Hedwig van Bakel en drs. Marja Rexwinkel de theoretische grondslagen van Infant Mental Health. Ze bespreken het belang van een holistische kijk op Infant Mental Health problematiek. Ze raden hierin af om vroegtijdig te pathologiseren en onderstrepen het een en ander met voorbeelden uit eigen werk.
73 min
E-learning

behandeling van eetstoornissen: de zorgstandaard

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Prof. dr. Sandra Mulkens en dr. Hermien Elgersma bespreken in dit webinar de totstandkoming van de zorgstandaard van eetstoornissen en de evidence voor de bestaande behandelingen. Ook vertellen zij over wanneer je kiest voor welke behandeling van eetstoornissen, gegeven dat er soms comorbide klachten zijn.
70 min
E-learning

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
61 min
E-learning

Moeizaam lopende EMDR behandelingen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wat doe je als een EMDR behandeling moeizaam verloopt? In deze e-learning staan we stil bij deze vraag en wordt dieper ingegaan op target selectie, de fase van het activeren van een herinnering, en de fase van desensitiseren. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
116 min
E-learning

MMPI-2 - deel 1 & 2

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze sessie gaat het over de psychologische diagnostiek met behulp van MMPI. Je krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
60 min
E-learning

Exposure binnen en buiten de behandelkamer

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning staat Lotte Hendriks kort stil bij het inhibitorisch-leermodel om vervolgens verdieping te geven in het gebruik van de therapeutische strategieën die voortvloeien uit dit model. Dit wordt geconcretiseerd door middel van beelden van een voorbeeldsessie met een PTSS patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
73 min
E-learning

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: V&VN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
71 min
E-learning

Psychodynamic Psychotherapy (DIT)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze video bespreekt psychiater prof. dr. Patrick Luyten Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), een vorm van kortdurende psychotherapie die gericht is op het verbeteren van interpersoonlijke relaties en het verminderen van psychologische symptomen. DIT is gebaseerd op psychodynamische principes en richt zich op het begrijpen van de patronen in interpersoonlijke relaties die bijdragen aan de symptomen van de patiënt. De therapie richt zich op het verbeteren van de manier waarop de patiënt zich verhoudt tot anderen, zowel binnen als buiten de therapieruimte.
83 min
E-learning

ADHD bij volwassenen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sandra Kooij. Tijdens deze e-learning leert u meer over ADHD bij volwassenen. Er wordt ingegaan op diagnostiek van ADHD, comorbiditeit van ADHD, gevolgen van ADHD in het leven van de volwassene, diverse behandelmethodes en het onderzoek van prof. dr. Sandra Kooij naar het verband tussen ADHD en slaapproblematiek. Deze e-learning is geaccredineerd door verschillende beroepsverenigingen.
61 min
E-learning

Vastlopen bij chronische depressie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze masterclass wordt stilgestaan bij chronische depressie en hoe dit behandeld kan worden met Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy (CBASP). De evidentie, theorie van CBASP, en verschillende diagnostische technieken worden verder besproken.
68 min
E-learning

Geweldloos verzet

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Geweldloos verzet is een methode om met destructief gedrag van een kind of jongere om te gaan zonder de situatie verder te escaleren. Mies de Cock en Frans Duintjer laten zien hoe je als hulpverlener ouders helpt om zich geweldloos te verzetten tegen het destructief gedrag van hun kind.
84 min
E-learning

Schematherapy and narcissism (Wendy Behary)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wendy Behary staat internationaal bekend om haar grote ervaring in het behandelen van patienten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. In dit (Engelstalige) webinar beschrijft ze eerst wat we weten over narcisme en hoe het werkt. Hoe het te begrijpen vanuit een schematherapeutisch perspectief en als laatste hoe je deze patienten behandeld. Ze laat daarbij in een voorbeeld zien hoe je ze confronteert op een manier die werkt.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP, VSt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Met drs. Richard Vuijk
76 min
E-learning

Autisme en PTSS

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning wordt dieper ingegaan op het belang van traumabehandeling bij patiënten met autisme, een veelvoorkomende comorbiditeit die vaak over het hoofd gezien wordt door hulpverleners. Tevens wordt er toegelicht hoe PTSS bij patiënten met autisme behandeld kan worden en wat je kan doen als de behandeling niet werkt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
70 min
E-learning

Online Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van therapie is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door prof. dr. H. Davanloo (Montreal, Canada). De essentie van ISTDP is het zicht krijgen op en ervaren van gevoelens, verlangens en behoeften, de angsten die aan het beleven hiervan gekoppeld zijn en de verdedigingsmechanismen om deze angsten de baas te zijn. In deze kortdurende therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het doorbreken van deze verdedigingsmechanismen en het opbouwen van angsttolerantie, waardoor (complexe) gevoelens vrij beleefd en onderzocht kunnen worden. Meestal is er een associatie met pijnlijke ervaringen uit de jeugd die te maken hebben met onveilige hechting en onveilige autonomiestrevingen. In deze e-learning neemt prof. dr. Allan Abbass ons mee in enkele toepassingen van ISTDP bij milde tot complexe persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij is er speciale aandacht voor het online toepassen van deze kortdurende psychodynamische therapie. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
69 min
E-learning

Verslaving Masterclass 4 - Verslavingsbehandeling, hoe krijg je grip

In deze vierde masterclass van de verslaving serie vertelt Loes Marquenie over CGT bij verslaving om grip te krijgen op verslavingsproblematiek. Ze gaat in op de verschillende varianten van CGT, en effectieve technieken die je kunt inzetten, zoals bijvoorbeeld registratie van gebruik en de functieanalyse. Verder gaat zij in op zelfcontrolemaatregelen en hoe met een terugval om te gaan. Dit alles wordt geïllustreerd middels meerdere rollenspelen.
65 min
E-learning

Probleemanalyses in de praktijk

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze masterclass gaat prof. dr. Dirk Hermans in op de verschillende onderdelen van een gedragstherapeutische probleemanalyse. Met speciale aandacht voor de holistische theorie en functieanalyse, en hoe je kunt toetsen of deze overeenkomen met wat er daadwerkelijk speelt bij de cliënt.