Accreditaties

Hieronder vind je alle video's met geaccrediteerde e-learnings. Na het goed afronden van de toets bij de e-learning worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Er zijn bij 43 eLearnings 300+ accreditatiepunten te verdienen bij de FGzPt, ABFE, NIP-EL, NVP, VSR, NVvP, V&VN, VGCt, VEN en de LV-POH.

34 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 2: Het kernconflict

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass wordt dieper ingegaan op de conflictdriehoek, de personendriehoek, en hoe je het kernconflict kan formuleren. Dit wordt verder verduidelijkt met een rollenspel die achteraf uitgebreid wordt geanalyseerd
76 min
Masterclass/webinar

Autisme en PTSS

In deze e-learning wordt dieper ingegaan op het belang van traumabehandeling bij patiënten met autisme, een veelvoorkomende comorbiditeit die vaak over het hoofd gezien wordt door hulpverleners. Tevens wordt er toegelicht hoe PTSS bij patiënten met autisme behandeld kan worden en wat je kan doen als de behandeling niet werkt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
61 min
Masterclass/webinar

Comet voor Negatief Zelfbeeld

In deze e-learning gebasseerd op de masterclass van prof. dr. Kees Korrelboom wordt ingegaan op Competitive Memory Training (COMET), een CGT interventie waarmee het zelfbeeld van patiënten effectief kan worden versterkt. Er wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij het toepassen van deze interventie en je leert meerdere manieren om hier mee om te gaan. Deze e-learning is geaccediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
83 min
Masterclass/webinar

ADHD bij volwassenen

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sandra Kooij. Tijdens deze e-learning leert u meer over ADHD bij volwassenen. Er wordt ingegaan op diagnostiek van ADHD, comorbiditeit van ADHD, gevolgen van ADHD in het leven van de volwassene, diverse behandelmethodes en het onderzoek van prof. dr. Sandra Kooij naar het verband tussen ADHD en slaapproblematiek. Deze e-learning is geaccredineerd door verschillende beroepsverenigingen.
68 min
Masterclass/webinar

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is een methode om met destructief gedrag van een kind of jongere om te gaan zonder de situatie verder te escaleren. Mies de Cock en Frans Duintjer laten zien hoe je als hulpverlener ouders helpt om zich geweldloos te verzetten tegen het destructief gedrag van hun kind.
66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
73 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor kind en jeugd

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van drs. Marley Steeghs en dr. Andreas Lamerz. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies met kinderen en jeugdigen en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geacrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
73 min
Masterclass/webinar

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
73 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
71 min
Masterclass/webinar

Psychodynamic Psychotherapy (DIT)

prof. dr. Patrick Luyten
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
59 min
Masterclass/webinar

Schematherapie

Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
60 min
Masterclass/webinar

Exposure binnen en buiten de behandelkamer

In deze e-learning staat Lotte Hendriks kort stil bij het inhibitorisch-leermodel om vervolgens verdieping te geven in het gebruik van de therapeutische strategieën die voortvloeien uit dit model. Dit wordt geconcretiseerd door middel van beelden van een voorbeeldsessie met een PTSS patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
71 min
Masterclass/webinar

Schematherapie en de gezonde volwassene

In deze masterclass wordt stilgestaan bij het beeld van de gezonde volwassene en krijg je een overzicht van de ontwikkelingen van de gezonde volwassene binnen de schematherapie. Ook worden drie oefeningen gedemonstreerd: de oefening van de waarden, een imaginatieoefening, en de dankbrief oefening.
78 min
Masterclass/webinar

Online behandelen van autisme

Autismediagnostiek en -behandeling wint aan belangstelling onder psychiaters en (klinisch) psychologen. In deze e-learning gaan ervaren clinici in op de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek bij autisme en op enkele behandelvormen. Hierbij worden steeds de aanpassingen voor online toepassingen besproken. Deze e-learning is geaccediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
64 min
Masterclass/webinar

VR treatment of pain disorders and distress

In dit (Engelstalige) webinar vertellen prof. dr. Wim Veling en Louis Zantema over het behandelen van pijnstoornissen en stress door middel van virtual reality toepassingen. Zij onderbouwen deze behandelingen met onderzoek en laten specifieke toepassingen zien die gebruikt kunnen worden.
60 min
Masterclass/webinar

Online trauma therapy

In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.
69 min
Masterclass/webinar

Schematherapy in the forensic setting (David Bernstein & Limor Navot)

In dit webinar laten David Bernstein en Limor Navot zien hoe je schematherapie geeft aan patiënten in een forensische setting. Hoe om te gaan met de modi als: 'zich rechten toeeigenen'. Ze behandelen vragen zoals 'hoe moet je empathisch confronteren'.
79 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy (NET)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Elisabeth Kaiser, Katy Robjant en Ruud Jongedijk. Tijdens deze e-learning leert u meer over Narrative Exposure Therapy (NET). U krijgt veel theorie en twee praktijkvoorbeelden aangereikt en u hoort hoe u NET online kunt uitvoeren. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
78 min
Masterclass/webinar

Telehealth within global mental health

In dit (Engelstalige) webinar vertelt prof. dr. Vikram Patel van Harvard University over hoe telehealth kan bijdragen aan globale mentale welzijn. Hierbij gaat hij in op hoe telehealth kan bijdragen aan de grote vraag die wereldwijd bestaat aan psychotherapie.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
62 min
Masterclass/webinar

Online behandelen van eetstoornissen

Het online behandelen van eetstoornissen brengt enkele bijzondere facetten aan het therapeutisch werk met zich mee. In dit webinar wordt de online behandeling van eetstoornissen nader belicht, zowel vanuit de klinische praktijk als vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van eetstoornissen.
71 min
E-learning

Schematherapy and addiction (Michiel Boog & Mariëlla den Hartog)

Verslaving komt enorm veel voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (50-75%). In dit (Engelstalige) webinar wordt aan de hand van onderzoek en ervaring getoond hoe je verslaving schematherapeutsich kunt behandelen. Er wordt advies gegeven over diagnostiek naar verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen en er wordt door middel van een rollenspel getoond hoe je schematherapeutisch kunt begrenzen bij iemand met een verslaving. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
75 min
Masterclass/webinar

Online neurodiagnostiek

Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In deze e-learning wordt ingegaan op deze vragen.
74 min
Masterclass/webinar

Jongeren met gedragsproblemen

Hoe behandel je jongeren met gedragsproblemen, hoe begrijp je waar het vandaan komt en hoe blijf je in verbinding. Erik Jongman is expert op dit gebied, ook in de forenscische setting. In dit webinar laat hij aan de hand van een rollenspel zien hoe je de verbinding behoudt en progressie boekt, ondanks zware gedragsproblemen.
81 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Guy Diamond, dr. Suzanne Levy en Christel Bouwens. Tijdens deze e-learning leert u meer over Attachment Based Family Treatment (ABFT) en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
72 min
Masterclass/webinar

ACT introductie (Paul Korsten)

In dit webinar bespreekt Paul Korsten de filosofische grondslagen van ACT. Ook laat hij in een rollenspel zien hoe je de techniek creatieve hopeloosheid toepast bij een patiënt.
71 min
Masterclass/webinar

Online rouwtherapie

Rouw is van alle tijden, maar heeft in coronatijd een extra moeilijkheid met zich mee gebracht: het is in een aantal gevallen niet mogelijk om afscheid te nemen van de stervende geliefde, waardoor rouw complex kan worden. Hoe kunnen psychotherapeuten daar online op inspelen? In dit webinar gaan prof. dr. Geert Smid en prof. dr. Paul Boelen in op het onderscheid tussen normale en complexe rouw, diagnostische kenmerken en vooral behandelaspecten. Uitgebreid aan bod komen verwerking van het overlijden van een geliefd persoon, rituelen om de rouw af te sluiten en de blik op de toekomst.
74 min
Masterclass/webinar

Online suïcidepreventie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar verzorgd door prof. dr. Ad Kerkhof. Tijdens deze e-learning leert u meer over de interventie in suïcidale processen en krijgt u veel theorie aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
74 min
Masterclass/webinar

Online schematherapie bij borderline en narcisme

In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
70 min
Masterclass/webinar

Online Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van therapie is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door prof. dr. H. Davanloo (Montreal, Canada). De essentie van ISTDP is het zicht krijgen op en ervaren van gevoelens, verlangens en behoeften, de angsten die aan het beleven hiervan gekoppeld zijn en de verdedigingsmechanismen om deze angsten de baas te zijn. In deze kortdurende therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het doorbreken van deze verdedigingsmechanismen en het opbouwen van angsttolerantie, waardoor (complexe) gevoelens vrij beleefd en onderzocht kunnen worden. Meestal is er een associatie met pijnlijke ervaringen uit de jeugd die te maken hebben met onveilige hechting en onveilige autonomiestrevingen. In deze e-learning neemt prof. dr. Allan Abbass ons mee in enkele toepassingen van ISTDP bij milde tot complexe persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij is er speciale aandacht voor het online toepassen van deze kortdurende psychodynamische therapie. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
53 min
Masterclass/webinar

Cognitieve technieken bij jeugdigen

In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
68 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 1: Een introductie

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass krijg je een overzicht van het model van affect fobie therapie en worden concepten toegelicht zoals het kernconflict, de conflictdriehoek en de personendriehoek. Dit wordt geïllustreerd met een aantal oefeningen en fragmenten van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
34 min
Masterclass/webinar

ACT 1 - Introductie

Met Lieve Bruyninx & Marjolein Vleugel
69 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
60 min
Masterclass/webinar

Rechtbanktechniek revisited

In deze e-learning krijg je een overzicht van de rechtbanktechniek. Er wordt ingegaan op de theoretische basis van deze techniek, het protocol, obstakels die je kan tegenkomen, en de indicaties en contra-indicaties. Dit wordt verder geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsvereningingen.
77 min
Masterclass/webinar

Behandeling van PTSS en psychose

David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.
65 min
Masterclass/webinar

Probleemanalyses in de praktijk

In deze masterclass gaat prof. dr. Dirk Hermans in op de verschillende onderdelen van een gedragstherapeutische probleemanalyse. Met speciale aandacht voor de holistische theorie en functieanalyse, en hoe je kunt toetsen of deze overeenkomen met wat er daadwerkelijk speelt bij de cliënt.
61 min
Masterclass/webinar

Vastlopen bij chronische depressie

In deze masterclass wordt stilgestaan bij chronische depressie en hoe dit behandeld kan worden met Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy (CBASP). De evidentie, theorie van CBASP, en verschillende diagnostische technieken worden verder besproken.
66 min
Masterclass/webinar

Online group psychotherapy

In dit webinar vertellen Bram van der Boom, Pepijn Steures en dr. Haim Weinberg over online psychodynamische groepstherapie. Ze bespreken de evidentie en de praktijk van online groepstherapie en geven daarbij duidelijke voorbeelden.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
73 min
Masterclass/webinar

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sue Johnson en Karin Wagenaar. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies Emotionally Focused Therapy (EFT). U krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
76 min
Masterclass/webinar

Mentalization Based Treatment

Deze e-learning is gebaseerd op een Engelstalige webinar van prof. dr. Anthony Bateman en dr. Dawn Bales. Tijdens deze e-learning leert u meer over Mentalization Based Treatment (MBT). Er wordt ingegaan op de basisprincipes van MBT en op online behandelen met MBT. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
81 min
Masterclass/webinar

Slaap en PTSS

In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
61 min
Masterclass/webinar

Moeizaam lopende EMDR behandelingen

Wat doe je als een EMDR behandeling moeizaam verloopt? In deze e-learning staan we stil bij deze vraag en wordt dieper ingegaan op target selectie, de fase van het activeren van een herinnering, en de fase van desensitiseren. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
70 min
E-learning

Schematherapy and limited reparenting in daily life (Marjon Nadort)

In dit webinar stipt Marjon Nadort aan waar schematherapie doorgaat in het dagelijks leven van de patiënt en hoe je als therapeut al dan niet grenzen bewaakt. Ze bespreekt daarin keuzes uit eigen werk, bijvoorbeeld het meegaan naar een begrafenis.
74 min
Masterclass/webinar

De behandeling Van Moral Injury

Moral injury doet de behandeling vaak stagneren. In deze e-learning legt Jackie June ter Heide uit hoe je omgaat met traumatische schuldvragen. Ze stipt hier concrete technieken aan om moral injury te behandelen binnen traumatherapie.
73 min
E-learning

Emotieregulatie

Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
66 min
Masterclass/webinar

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
75 min
Masterclass/webinar

Infant Mental Health (IMH) 

In dit webinar bespreken prof. dr. Hedwig van Bakel en drs. Marja Rexwinkel de theoretische grondslagen van Infant Mental Health. Ze bespreken het belang van een holistische kijk op Infant Mental Health problematiek. Ze raden hierin af om vroegtijdig te pathologiseren en onderstrepen het een en ander met voorbeelden uit eigen werk.
60 min
Masterclass/webinar

CGT: Back to basics

In deze e-learning krijg je middels een masterclass een overzicht van de grondslagen van de CGT. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de CGT, hoe deze nieuwe theorieën geïntegreerd kunnen worden, en wat de implicaties hiervan zijn voor het beleid, onderwijs, en de praktijk. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillene beroepsverenigingen.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.