Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

41 min
Tapes

Sessie 10 van Victoria - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Victoria door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
32 min
Masterclass/webinar

BEPP session 3: Writing tasks & mementos

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je met een brief schrijven en met memerobilia een belangrijk onderdeel van de BEPP therapie in kunt vullen.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
47 min
Masterclass/webinar

BEPP session 5: The farewell ritual

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe het afscheidsritueel in te vullen. Dit ritueel is een belangrijk deel van BEPP therapie.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
64 min
Tapes

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
53 min
Masterclass/webinar

Sessie 10 van Hans - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Hans door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
4 min
Masterclass/webinar

Online BEPP - Imaginaire Exposure

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online imaginatie kan toepassen binnen de BEPP.
65 min
Tapes

Sessie 1 van Hans - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Hans. Hij legt uit wat PTSS is en hoe dit zijn blik op zichzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.

Trauma Tapes - Victoria

41 min
Tapes

Sessie 10 van Victoria - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Victoria door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
77 min
Tapes

Sessie 3 van Victoria - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk Victoria door een narratieve exposure. Victoria vertelt hierbij over een traumatische ervaringen rondom het misbruik door haar vader (een steen in haar levenslijn). Vervolgens vertelt zij over haar bevrijding (een bloem), hierbij komt veel emotie los. Haar oma bleek hierbij uiteindelijk een zeer belangrijke bron van steun in haar leven.
64 min
Tapes

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
62 min
Tapes

Sessie 8 van Victoria - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Victoria. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over de eerste verkrachting door de vader van Victoria. Deze imaginaire exposure doet zij twee keer.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 6 van Victoria - NET exposure

In deze zesde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe Ruud Jongedijk zijn tweede sessie met NET exposure begeleidt. Hierbij luistert ze eerst naar haar levensverhaal en traumatische ervaring
73 min
Tapes

Sessie 9 van Victoria - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voegt prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo toe aan imaginaire exposure. Zo stelt zij Victoria tijdens de imaginaire exposure bloot aan geluiden van hijgende mannen en de geur van shag.
2 min
Tapes

Afscheidsritueel Victoria

In deze laatste video van de Trauma Tapes week sluit Victoria de week af met een afscheidsritueel.
9 min
Tapes

Nagesprek Victoria & Marco

In dit nagesprek vertelt Victoria hoe het haar na de intensieve Trauma Tapes week is vergaan. Daarna vertelt haar vriend Marco over zijn perspectief op de verandering die Victoria heeft doorgemaakt.
69 min
Tapes

Sessie 2 van Victoria - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Victoria waarin zowel stenen (trauma's) als bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.

EMDR

73 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
20 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak - introductie

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie begint met een inleiding over het protocol.
5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
9 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 2 - Imaginatieoefeningen voor therapeuten m.b.t. eigen boosheid

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid.
22 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

In dit rollenspel laat prof. dr. Ad de Jongh zien hoe je visuele, auditieve en tactiele stimuli gebruikt binnen online EMDR.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
28 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 3 - Introductie en inventarisatie

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
61 min
Masterclass/webinar

Moeizaam lopende EMDR behandelingen

Wat doe je als een EMDR behandeling moeizaam verloopt? In deze e-learning staan we stil bij deze vraag en wordt dieper ingegaan op target selectie, de fase van het activeren van een herinnering, en de fase van desensitiseren. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 4 - Omgaan met weinig gemotiveerde, hoog-arousal cliënten

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 5 van Hans - EMDR 2.0

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast bij Hans: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 5 - Installatie Rem

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
53 min
Masterclass/webinar

DIS - 4 - Behandelfase 2 - traumaverwerking & EMDR

In dit rollenspel zie je een sessie uit de tweede behandelfase, waarin Marriette EMDR geeft op de onderliggende trauma's van een patiente met DIS.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
73 min
Masterclass/webinar

Schematherapy versus traumatherapy

In dit webinar geeft Graham Taylor helder weer hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren bij patiënten met complexe problematiek. Graham Taylor heeft jarenlange ervaring met het toepassen van verschillende therapievormen bij deze patiëntenpopulatie.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 6 - Voorbereiding film wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
36 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 7 - Film uitvoering wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
12 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 4 - Scherpstellen

In dit rollenspel illustreert Patricia Waaijman aan de hand van verschillende methodes hoe je het beeld kunt scherpstellen en legt je uit waarom het scherpstellen zo belangrijk is.
39 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 2 - Casusconceptualisatie

Femke is 32 en heeft PTSS. In deze aflevering laat drs. Patricia Waaijman zien waarom het zo belangrijk is om samen met de patiënt naar het verleden te kijken en een casusconceptualisatie op te stellen.
9 min
Rollenspel

EMDR K&J 6 - Uitdagen bij target beeld

Als aanvulling op het vorige rollenspel, legt Charlotte van der Wall je uit hoe je om kunt gaan met uitdagingen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 8 - Afsluiten bij hoge arousal

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
7 min
Rollenspel

EMDR K&J 7 - Werkgeheugenbelasting en associaties

Tijdens het voorlaatste rollenspel laat Charlotte van der Wall zien hoe je werkgeheugenbelasting kunt toepassen met behulp van een kussen.
11 min
Studiosessie

EMDR K&J 1 - Introductie

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van enkele technieken.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
91 min
Masterclass/webinar

EMDR 5 - Aanhoudende lichamelijke klachten

71 min
Masterclass/webinar

EMDR 3 - Woede Wrok Wraak

Tijdens deze masterclass serie gaat Herman Veerbeek dieper in op het WWW-protocol en waarom woede zo'n groot taboe is. Verder legt hij graag uit hoe met EMDR door destructieve boosheid ten aanzien van het verleden heen gewerkt wordt. Ook wordt het nodige geïllustreerd met behulp van beeldmateriaal!
75 min
Masterclass/webinar

EMDR 4 - Complex trauma

In deze vierde masterclass van de EMDR Masterclass Serie vertelt Joany Spierings ons over de aandachtspunten bij de behandeling van complex getraumatiseerde mensen. Ze gaat in op de verschillende vormen van traumabehandeling die er op het oog heel anders uit zien, maar die echter veel met elkaar in gemeen hebben.
79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
16 min
Rollenspel

EMDR K&J 2 - Genogram en levenslijn kind

In de tweede aflevering gaat drs. Charlotte van der Wall in een rollenspel meteen aan de slag met een levenslijn en een genogram en vertelt je ook waarom ze het zo belangrijk vindt om hiermee te beginnen.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.
17 min
Studiosessie

EMDR rollenspellen 1 - Introductie

Hoe stel je een casusconceptualisatie op? Wat is de optimale werkgeheugenbelasting? Hoe ga je alles scherpstellen en hoe werk je met interweaves? Voorgaand op de rollenspellen gaat drs. Patricia Waaijman hier graag op in tijdens deze introductie.
13 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 3 - Terug naar casusconceptualisatie

Wanneer ga je terug naar de casusconceptualisatie? In het tweede rollenspel toont drs. Patricia Waaijman aan dat het belangrijk is om af en toe terug te grijpen naar de casusconceptualisatie om zo een beeld te krijgen van waar er mogelijks nog klachten zijn.
43 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 6 - Positief afsluiten

Met het zesde rollenspel wordt de sessie tussen Femke en drs. Patricia Waaijman positief afgesloten en illustreert Patricia Waaijman aan de hand van deze aflevering waarom het positief afsluiten zo belangrijk is.

EMDR Tapes - Sessies met Lisanne

61 min
Tapes

Lisanne Sessie 9 EMDR - voorbij de mening van anderen

In sessie 9 gaan Laurian en Lisanne dieper in op extra traumatische herinneringen met betrekking tot haar vorige baas en haar moeder. Het machteloze gevoel dat Lisanne eerder ervaarde verandert in “ik bepaal zelf mijn leven, ik ben een regisseur”.
63 min
Tapes

Lisanne Sessie 10 - van afwijzing naar eigen kracht

Na een volledige week vol helende sessies, gaan Ad en Lisanne nog een laatste keer samenzitten. Met een kleine terugblik en aan de hand van enkele herinneringen, die tijdens deze sessie worden opgroepen, merkt Lisanne dat er een grote bewustwording is ontstaan. Ze komt in haar eigen kracht te staan en ontdekt haar zelfvertrouwen.
32 min
Tapes

Lisanne Sessie 11 - Behandeling evaluatie - zelfcompassie

In deze laatste sessie zitten Laurian, Ad en Lisanne nog eenmaal samen om de week samen te vatten. Welke gevoelens duiken op? Hoe ziet Lisanne de afgelopen, besproken herinneringen? Zijn haar vooropgezette doelen bereikt?
102 min
Tapes

Lisanne Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Lisanne, haar klachten en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
73 min
Tapes

Lisanne Sessie 2 - Regie in plaats van machteloosheid

Tijdens de tweede sessie gaan Laurian en Lisanne dieper in op de herinneringen aan de hand van beelden. In deze traumatische herinneringen staan machteloosheid en verantwoordelijkheidsgevoelens centraal. De SUD van de herinneringen daalt, en aan het einde kan Lisanne zeggen: “Ik kan het aan”.
64 min
Tapes

Lisanne Sessie 6 - Van overschreden grenzen naar 'regisseur van mijn eigen leven'

In de zesde sessie lopen Laurian en Lisanne nog enkele herinneringen door en bekijken ze samen hoe de SUD eruitziet. Lisanne beseft dat zij zelf de regisseur is van haar leven, zij bepaalt zelf hoe en wat.
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 7 - van ongewenst naar ‘ik doe er toe’

Ad en Lisanne bekijken de besproken herinneringen uit voorgaande sessies. De SUD van deze herinneringen lijkt opmerkelijk te zijn gedaald. Vervolgens wordt gefocust op de categorie “ik ben niet oké” of de herinneringen waar Lisanne een negatief zelfbeeld heeft. Samen kunnen ze positief afsluiten met “Ik ben zelfbewust”.
79 min
Tapes

Lisanne Sessie 3 - Ik ben gewenst

In deze derde sessie werken Laurian en Lisanne verder aan drie andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan verwondingen en geweld. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Lisanne meer zelfvertrouwen; ik ben oké als persoon, ik heb het recht een mening te hebben.
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 4 - Herstel in vertrouwen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de traumatische herinneringen door met Lisanne, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Van hevige discussies tot mishandeling, elke traumatische herinnering wordt behandeld en Lisanne krijgt, op geloofwaardige wijze, de woorden “Ik kan het aan” en “Ik ben de moeite waard” over haar lippen.
70 min
Tapes

Lisanne Sessie 5 - Niet machteloos, maar ik kan het aan

In deze sessie richten Ad en Lisanne zich op vier herinneringen: twee herinneringen gerelateerd aan haar baas, waaronder een zwangerschap, en twee andere traumatische herinneringen. Lisanne beseft al dat ze er wel toe doet en dat ze oké is.
90 min
Tapes

Lisanne Sessie 8 - van afwijzing naar zelfwaardering

In de achtste sessie ligt de focus op het vaststellen van nieuwe targets: de bewustwording van nieuw gedrag als Lisanne tegen oude patronen aanloopt. Lisanne en Laurian bespreken nieuwe herinneringen en sluiten af met “Ik ben realistisch, ik ben dapper”.

Woede Wrok Wraak

20 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak - introductie

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie begint met een inleiding over het protocol.
9 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 2 - Imaginatieoefeningen voor therapeuten m.b.t. eigen boosheid

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid.
28 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 3 - Introductie en inventarisatie

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 4 - Omgaan met weinig gemotiveerde, hoog-arousal cliënten

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 5 - Installatie Rem

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
21 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 6 - Voorbereiding film wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
36 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 7 - Film uitvoering wraak op pleegvader

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 8 - Afsluiten bij hoge arousal

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.

Imaginaire Exposure (IE)

85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
2 min
Masterclass/webinar

Imaginaire exposure

In deze korte demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van imaginaire exposure bij een cliënt die een helikoptercrash heeft meegemaakt. Middels suggesties en geluidsopnamen wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die een angstige herinnering activeren.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
62 min
Tapes

Sessie 8 van Victoria - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Victoria. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over de eerste verkrachting door de vader van Victoria. Deze imaginaire exposure doet zij twee keer.
73 min
Tapes

Sessie 9 van Victoria - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voegt prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo toe aan imaginaire exposure. Zo stelt zij Victoria tijdens de imaginaire exposure bloot aan geluiden van hijgende mannen en de geur van shag.
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.

Trauma Tapes - Hans

85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
87 min
Tapes

Sessie 6 van Hans - NET exposure

In deze zedsde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure sessie met Hans. Hierbij leest Ruud eerst de traumatische ervaringen van Hans aan hem voor. Daarna vertelt Hans verder over de traumatische ervaring die hij doormaakt heeft.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 5 van Hans - EMDR 2.0

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast bij Hans: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
53 min
Masterclass/webinar

Sessie 10 van Hans - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Hans door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
18 min
Tapes

Nagesprek Hans

In dit nagesprek drie weken na de intensieve Trauma Tapes week vertelt Hans hoe het hem sindsdien is vergaan.
65 min
Tapes

Sessie 1 van Hans - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Hans. Hij legt uit wat PTSS is en hoe dit zijn blik op zichzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
73 min
Tapes

Sessie 2 van Hans - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Hans waarin zowel stenen (trauma's), stokjes (daderproblematiek) en bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Hans is in deze sessie verbaasd dat hij in zijn leven ook veel mooie herinnering (bloemen) heeft. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
69 min
Tapes

Sessie 3 van Hans - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure met Hans. Hier vertelt Hans over een traumatische ervaring (een steen) die hij heeft doormaakt tijdens zijn militaire uitzending.

Imagery Rescripting (ImRs)

73 min
Masterclass/webinar

Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma

In deze masterclass wordt uitvoerig besproken hoe je complexe psychotrauma kunt behandelen. Met aandacht voor onderwerpen als obstakels bij de behandeling van PTSS, de uitingen van inadequate copingsstrategieën, en drie verschillende interventiemethodes.
43 min
Rollenspel

Imagery rescripting door de patiënt

In dit rollenspel laat Loes Marquenie zien hoe je imagery rescripting toepast waarbij de patiënt de rescripting doet. Ze loopt hierbij de verschillende fasen van imagery rescripting door.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.

EMDR Tapes - Sessies met Julia

92 min
Tapes

Julia Sessie 11 - Evaluatie behandeling

Deze laatste sessie bestaat uit twee delen: in het eerste deel past Laurian een Flash Forward toe bij Julia met de situatie waarbij ze haar rij-examen doet. Hierbij installeert Laurian een future template en doet hierna nog een RDI. In het tweede deel (vanaf 1:15:00) bespreken Laurian, Ad, en Julia het hele behandelproces. Hierbij vertelt Julia dat ze zich heel anders voelt dan voor deze sessies: dat ze zich niet meer schaamt voor haar verleden, kan vertrouwen op haar eigen keuzes, en inzicht heeft in waar het zichzelf veroordelen vandaan komt.
73 min
Tapes

Julia Sessie 3 - Waardigheid ervaren

In deze sessie werken Laurian en Julia verder aan twee andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan misbruik, en een afgebroken zwangerschap. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Julia kracht en waardigheid.
75 min
Tapes

Julia Sessie 8 - Van onzekerheid naar zelfwaardering

In deze sessie richten Laurian en Julia zich op een herinnering waarbij Julia als kind vals wordt beschuldigt en haar vader woedend op haar is, en een herinnering aan een conflict op het werk.
85 min
Tapes

Julia Sessie 10 - Flash-forward, mentale video check en RDI

In deze sessie behandelt Ad een aantal van de laatste herinneringen van Julia, waarbij hij een flash-forward toepast met een mentale video check.
72 min
Tapes

Julia Sessie 6 - Van angst naar kracht

Laurian vraagt Julia in deze sessies naar hoe haar relaties doorgaans verlopen. Vervolgens gaan zij in op een herinneringen aan de periode waarin Julia (na de grens te pogen oversteken als gevolg van de oorlog in Syrië) in de gevangenis zit en wordt vrijgelaten. Na het desensitiseren van deze herinneringen ervaart Julia meer compassie en liefde voor haarzelf, wilt ze minder beoordelend zijn voor haarzelf, en kan ze zeggen: "Ik ben sterk en moedig".
85 min
Tapes

Julia Sessie 7 - Van een zinkende boot naar een toekomst hebben

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies, en gaan zij in op een van deze herinneringen gerelateerd aan de oorlog in Syrië. Vervolgens richten ze zich op herinneringen aan de vlucht uit Syrië: de chaos om haar heen toen ze het land probeerde te ontvluchten, en het moment dat zij een oversteek maakt met een boot die uiteindelijk begint te zinken. Na het desensitiseren van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben dapper" en "Ik heb een toekomst".
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
86 min
Tapes

Julia Sessie 2 - Leren: 'Ik ben OK'

In deze sessie begint Laurian met een uitleg van hoe het EMDR proces werkt. Vervolgens werken zij door twee traumatische herinneringen gerelateerd aan misbruik waarbij gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid centraal staan. De SUD van beide herinneringen vermindert, en aan het einde kan Julia zeggen: "Ik ben OK".
78 min
Tapes

Julia Sessie 4 - Weer krachtig voelen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de vier traumatische herinneringen door met Julia, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Vervolgens helpt hij Julia om twee traumatische herinneringen te desensitiseren: de eerste keer dat haar vader fysiek geweld naar haar uitte, en bedreigingen door haar ex-partner. Na het doorwerken van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben sterk", en "Ik ben goed".
74 min
Tapes

Julia Sessie 5 - Omgaan met plotseling verlies en hoge eisen

In deze sessie richten Ad en Julia zich op drie herinneringen: het plotselinge overlijden van haar vader, en twee herinneringen gerelateerd aan de zeer hogen eisen die haar vader aan haar stelde. Waaruit ze geleerd had dat excelleren de manier was om liefde te krijgen van haar vader. Bij de positieve afsluiting ziet Julia in dat dit haar ook heeft gemaakt tot wie ze nu is.
88 min
Tapes

Julia Sessie 9 - Voorbij boosheid naar zelfvertrouwen

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies. Vervolgens gaan ze in op herinneringen aan de oorlog, wanneer ze thuis is en het geluid van mortieren en explosies hoort, en het raam barst. Ad past bij deze herinnering de Flash 1 techiek toe. Daarna worden drie andere herinneringen vlug gedesensitiseerd, waarbij Julia het inzicht heeft dat ze veel akelige mensen heeft ontmoet in haar leven. Het positief afsluiten was dan ook met "Ik ben een geweldige vrouw".

Trauma Tapes - Snijtafelsessies

41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.