Kind & Jeugd

73 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor kind en jeugd

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van drs. Marley Steeghs en dr. Andreas Lamerz. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies met kinderen en jeugdigen en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geacrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
53 min
Masterclass/webinar

Cognitieve technieken bij jeugdigen

In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
78 min
Masterclass/webinar

K&J serie 2 - Mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen en jeugd

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Drs. Nicole Muller legt je uit hoe je het mentaliserende vermogen van kinderen kunt vergroten.
72 min
Masterclass/webinar

Behandelen van kinderen en jongeren met seksueel trauma

In deze masterclass is er aandacht voor de behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: de do’s en don’ts, de verschillende behandelmogelijkheden, en specifieke aandachtspunten waar om rekening mee te houden tijdens de behandeling.
73 min
E-learning

Emotieregulatie

Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
74 min
Masterclass/webinar

Jongeren met gedragsproblemen

Hoe behandel je jongeren met gedragsproblemen, hoe begrijp je waar het vandaan komt en hoe blijf je in verbinding. Erik Jongman is expert op dit gebied, ook in de forenscische setting. In dit webinar laat hij aan de hand van een rollenspel zien hoe je de verbinding behoudt en progressie boekt, ondanks zware gedragsproblemen.
68 min
Masterclass/webinar

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is een methode om met destructief gedrag van een kind of jongere om te gaan zonder de situatie verder te escaleren. Mies de Cock en Frans Duintjer laten zien hoe je als hulpverlener ouders helpt om zich geweldloos te verzetten tegen het destructief gedrag van hun kind.
15 min
Masterclass/webinar

Contact maken met een jongere met gedragsproblemen (ROLLENSPEL)

In dit rollenspel laat drs. Erik Jongman zien hoe je contact maakt met een jongere met gedragsproblemen wanneer er sprake is van trauma, huiselijk geweld en problemen op school. Hij laat zien hoe je aansluiting kunt krijgen met een jongen die zich oppositioneel gedraagt.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.
3 min
Rollenspel

Online Behandeling van Kind en Jeugd

In dit filmpje laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je kinderen kunt behandelen via videobellen, waarbij ze gebruik maakt van knuffels en poppen.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
9 min
Rollenspel

Empathisch confronteren bij een jongere met gedragsproblemen

Met drs. Erik Jongman & Kevin Sombogaart
65 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 2 - casusconceptualisatie

Met Denise Matthijssen
66 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 1 - ACT your way

Met Denise Matthijssen
59 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 3 - psychologische flexibiliteit vergroten

Met Denise Matthijssen & Jacquelijne Schraven
9 min
Rollenspel

EMDR K&J 6 - Uitdagen bij target beeld

Als aanvulling op het vorige rollenspel, legt Charlotte van der Wall je uit hoe je om kunt gaan met uitdagingen.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
7 min
Rollenspel

EMDR K&J 7 - Werkgeheugenbelasting en associaties

Tijdens het voorlaatste rollenspel laat Charlotte van der Wall zien hoe je werkgeheugenbelasting kunt toepassen met behulp van een kussen.
11 min
Studiosessie

EMDR K&J 1 - Introductie

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van enkele technieken.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
75 min
Masterclass/webinar

K&J serie 2 - Ouders met psychiatrische problemen en hun kinderen

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Marloes de Kok legt je uit hoe je het best kunt handelen in een situatie waar de ouders van het kind psychologische problemen hebben?
80 min
Masterclass/webinar

K&J Serie 2 - Kind en trauma

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Drs. Carlijn de Roos legt je uit hoe je het kind te hulp kunt staan bij trauma - hoe trauma te herkennen en hoe het te behandelen.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
63 min
Masterclass/webinar

K&J Serie 2 - Geweld in het gezin

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Dr. Margreet de Visser legt je graag uit wat je als behandelaar kunt doen wanneer er sprake is van geweld binnen het gezin van het kind.
66 min
Masterclass/webinar

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
16 min
Rollenspel

EMDR K&J 2 - Genogram en levenslijn kind

In de tweede aflevering gaat drs. Charlotte van der Wall in een rollenspel meteen aan de slag met een levenslijn en een genogram en vertelt je ook waarom ze het zo belangrijk vindt om hiermee te beginnen.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.

Verslavingszorg

65 min
Masterclass/webinar

Online Verslavingszorg

In deze masterclass wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de online behandeling van verslaving bij jongeren en volwassenen. Er wordt ingegaan op de literatuur omtrent online verslavingszorg en op hoe deze behandeling kan worden vormgegeven. Vijf experts in de verslavingszorg delen hun kennis, ervaring en inzichten op dit gebied.
6 min
Rollenspel

Verslaving 5 - Ervaringsverhaal

In dit rollenspel interviewt Kim ten Katen patiënt Maaike (gespeeld door Renske Kastelein) over hoe het kon dat ze verslaafd is geraakt. Dit rollenspel is illustratief voor behandelaren om zicht te krijgen in wat er oorzakelijk kan zijn in de ontwikkeling van een verslaving.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
10 min
Studiosessie

Verslaving 1 - Neurobiologie

In deze studiosessie vertelt dr. Loes Hanck over de neurobiologie die speelt bij verslaving. Deze kennis is buitengewoon belangrijk als basis voor de behandeling van verslavingsproblematiek. Bevat elementen die gebruikt kunnen worden bij psychoeducatie.
9 min
Rollenspel

Verslaving 2 - Bespreekbaar maken van verslaving

In dit rollenspel toont Lenette hoe je verslaving bespreekbaar maakt met een patiënt, zonder daarbij de verbinding met de patiënt te verliezen.
65 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 3 - Motiveren, een vak apart

In deze derde masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Patrice Meerbeek over motiverende gespreksvoering, de gespreksvaardigheden en technieken die gebruikt kunnen worden. Dit illustreren zij met twee voor-opgenomen rollenspelen. Aan het eind gaan zij in op de verslavings behandelmogelijkheden die in Nederland beschikbaar zijn, en wat te doen wanneer het niet lukt om een patiënt te motiveren.
42 min
Rollenspel

Verslaving 4 - Zelfcontrole maatregelen, functie-analyse & terugval

In deze sessie zie je drie verschillende rollenspelen. In het eerste rollenspel vertelt Esther Oosterhof aan een patiënt welke zelfcontrole maatregelen hij kan nemen. In het tweede rollenspel zie je hoe Loes Marquenie de partner van patiënt betrekt in de behandeling bij het maken van een functieanalyse. In het derde rollenspel maakt Loes met de patiënt een plan om terugval te voorkomen.
51 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
62 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 5 - Verslaving en comorbiditeit, kip én ei

In deze vijfde en laatste masterclass in de verslaving serie vertellen Loes Marquenie en Kim ten Katen over verslaving en comorbiditeit. Wat zijn de veelvoorkomende comorbide stoornissen, wat is het verband tussen verslaving en comorbide klachten, en hoe ga je hiermee om in de behandeling? Loes en Kim geven antwoord op deze vragen. Ook wordt dit geïllustreerd middels een rollenspel.
69 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 4 - Verslavingsbehandeling, hoe krijg je grip

In deze vierde masterclass van de verslaving serie vertelt Loes Marquenie over CGT bij verslaving om grip te krijgen op verslavingsproblematiek. Ze gaat in op de verschillende varianten van CGT, en effectieve technieken die je kunt inzetten, zoals bijvoorbeeld registratie van gebruik en de functieanalyse. Verder gaat zij in op zelfcontrolemaatregelen en hoe met een terugval om te gaan. Dit alles wordt geïllustreerd middels meerdere rollenspelen.
72 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 1 - Verslaving anno 2022: feiten en fabels

In deze eerste masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Loes Hanck over de vooroordelen en misverstanden die bestaan omtrent verslavingsproblematiek. De tweede helft van de masterclass gaat over de basiskennis over verslavende middelen: welke verschillende middelen er bestaan, hoe ze werken, en wat de risico's zijn.

Laag IQ in de GGZ

66 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability

In dit (Engelstalige) webinar vertellen prof. dr. Geert van Hove, Kamiel Zijderveld en Rianne Dekker over het online behandelen van patiënten met een verstandelijke beperking. Ze lichten toen hoe je als therapeut deze doelgroep online zorg kan bieden en waar je hierbij op moet letten.
38 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability (BONUS)

In dit (Engelstalige) webinar vertelt Janny Beernink over het online behandelen van mensen met een lichte verstandelijke behandeling binnen de GGZ. Ze vertelt hierbij over haar ervaringen, de uitdagingen van het online behandelen van de doelgroep en ze reikt handvaten aan om hier mee om te gaan en ook deze doelgroep de nodige zorg te geven.
7 min
Masterclass/webinar

Laag IQ 1 - Introductie

In deze introductie geeft Erica een overzicht van de rollenspellen binnen deze serie, en vertelt ze over Petra, de casus die in de rollenspellen gespeeld wordt. Ook vertelt ze over patiënten met een laag IQ, en hoe je binnen de reguliere GGZ therapie aan kunt passen aan patiënten met een laag IQ.
13 min
Rollenspel

Laag IQ 4 - Psychiatrisch onderzoek

Met dr. Jannelien Wieland, Eeke Harting & Annemarie van den Brink
74 min
Masterclass/webinar

Laag IQ

Met drs. Erica Aldenkamp & dr. Jannelien Wieland
13 min
Rollenspel

Laag IQ 3 - Signaleren laag IQ en screenen

In dit rollenspel draait het om tijdige herkenning van een laag IQ bij patiënten. Deze gaat in op welke vragen je kunt stellen en hoe je een laag IQ bespreekbaar maakt met de patiënt.
8 min
Rollenspel

Laag IQ 6 - Gezamenlijke besluitvorming

Met dr. Jannelien Wieland, Eeke Harting & Annemarie van den Brink
11 min
Rollenspel

Laag IQ 5 - MDO

Met drs. Erica Aldenkamp, dr. Jannelien Wieland & Annemarie van den Brink
13 min
Rollenspel

Laag IQ 2 - Bejegening en communicatie (klachten inventarisatie)

Met drs. Erica Aldenkamp & Eeke Harting

Ouderen

65 min
Masterclass/webinar

Online elderly care

In dit (Engelstalige) webinar vertellen dr. Tanja Su, Esther van Elswijk en prof. dr. Anne Margriet Pot over je als therapeut online behandeling van ouderen het best kunt vormgeven Hierbij staan zij stil bij de evidence-base, de uitdagingen van het online behandelen van deze doelgroep die vaak minder bekend is met online werken. Ook vertellen zij over online diagnostiek en behandeling van deze doelgroep.
38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.
33 min
Studiosessie

Schematherapie voor Ouderen 1 - Introductie en Evidentie

In deze eerste (Engelstalige) video van de serie gaat dr. Arjan Videler in op de evidentie voor schematherapie bij ouderen en de rationale. Hierbij gaat Arjan in op de essentie van schematherapie, de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, en hoe schematherapie toegepast kan worden bij ouderen.
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 3 - Schema's en Leeftijdsgebonden Opvatting

Tijdens het tweede rollenspel tussen dr. Arjan Videler en Frank, wordt Frank getriggerd en wenst hij te stoppen met de behandeling omwille van eerdere ervaringen met niet-helpende behandelingen. Dr. Arjan Videler laat zien waar je als therapeut op moet letten wanneer de patiënt wordt getriggerd.
65 min
Masterclass/webinar

Ouderen 1 - Schematherapie voor ouderen

Tijdens deze opname vertellen Machteld Ouwens en Arjan Videler je meer over de persoonlijkheidsproblemen, met name schematherapie bij ouderen, wetenschappelijke evidentie en hoe je schematherapie bij ouderen kunt toepassen. Ze illustreren dit aan de hand van enkele demonstraties.
63 min
Masterclass/webinar

Ouderen 2 - Welbevinden in kwetsbaarheid

In deel twee bepleit professor Debby Gerritsen een bredere blik op ouderen dan alleen psychopathologie. Hoe kunnen we welzijn van ouderen bevorderen en wat is hierin de rol van de psycholoog? Deze brede blik is onderwerp van de leerstoel van Debby en vaart gelijke tred met bewegingen zoals positieve psychologie en schematherapie en de gezonde volwassene.

Psychose

72 min
Masterclass/webinar

Psychotische ervaringen, zo gek nog niet

In deze masterclass wordt ingegaan op de prevalentie van psychotische klachten, hoe deze ontstaan, hoe deze behandeld kunnen worden met CGT en welke richtlijnen hierbij gevolgd kunnen worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een ervaringsdeskundige.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
61 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor psychose/EPA

In deze masterclass wordt ingegaan op de online behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van online behandelen en je krijgt een inkijk in de persoonlijke ervaring met deze behandelvorm van de moeder van een patiënt.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.
15 min
Masterclass/webinar

Trauma en Psychose documentaire

Documentaire over trauma en psychose gemaakt door Bas Labruyère.
20 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 1 - Meerstoelentechniek

Beschrijving: In dit rollenspel helpt Janneke Ferwarde een patiënt (Irma) die gediagosticeerd is met borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft veel last van een negatief zelfbeeld, wat wordt versterkt door beledigende stemmen die zij hoort. In dit rollenspel wordt de beledigende stem van Irma op een extra stoel gezet. Daarmee wordt de impact van de stem op Irma duidelijk en oefent ze met de stem wegsturen. Met behulp van imaginaire technieken lukt het haar ook om de stem minder angstaanjagend te maken. Op deze manier wordt schemagerichte therapie toegepast bij psychotische klachten.
77 min
Masterclass/webinar

Behandeling van PTSS en psychose

David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.