Schematherapie (ST)

66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
9 min
Masterclass/webinar

IMRS in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je imagery rescripting in een groep toepast bij een ervaring van een groepslid als kind. Hierbij worden de groepsleden actief betrokken bij het proces.
16 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy: the self-aggrandizer

In dit (Engelstalige) rollenspel laten Limor Navot en prof. dr. David Bernstein zien hoe je kunt omgaan met de zelfverheerlijker en agressie als onderdeel van narcistische persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische technieken toe te passen en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy and borderline: the detached mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laten prof. dr. David Bernstein en Limor Navot zien hoe je kunt omgaan met de 'detached mode' als onderdeel van borderline persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische techniek te gebruiken en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting

Imagery rescripting is een techniek die veel wordt toegepast binnen de schematherapie om negatieve emoties te verminderen die geassocieerd zijn met negatieve vroegere ervaringen. Deze techniek wordt in dit (Engelstalige) rollenspel gedemonstreerd.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
6 min
Masterclass/webinar

Safe Place Exercise

In deze (Engelstalige) demonstratie kun je zelf de safe-place oefening ervaren en deze leren toepassen in je sessies. Hiermee kun je je cliënten helpen om een sterk gevoel van veiligheid te ervaren.
7 min
Masterclass/webinar

Meerstoelen in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je de meerstoelenoefening in een groep toepast, waarbij groepsleden helpen om bijvoorbeeld de straffende kant en kwetsbare kant van een ander groepslid te representeren.
9 min
Masterclass/webinar

Treating narcissism in schematherapy (Rollenspel)

In dit rollenspel zie je Wendy Behary demonstreren hoe je als therapeut je houding aan kan passen in de behandeling van een patient met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Empathisch confronteren, je eigen modus monitoren en reguleren. Haar tegenspeler is Jeff Conway. Op de website https://schematherapytraininginstitute.com/ kun je meer van dit materiaal vinden.

Affect Fobie Therapie (AFT)

34 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 2: Het kernconflict

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass wordt dieper ingegaan op de conflictdriehoek, de personendriehoek, en hoe je het kernconflict kan formuleren. Dit wordt verder verduidelijkt met een rollenspel die achteraf uitgebreid wordt geanalyseerd
39 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 3: Bewerking van de afweer en angstregulatie

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass worden de drie doelen van de behandeling toegelicht en wordt dieper ingegaan op het eerste behandeldoel: de bewerking van de afweer en angstregulatie. Dit wordt geïllustreerd met een rollenspel dat achteraf uitgebreid wordt besproken.
33 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 4: Hernieuwde beleving van het gevoel

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass wordt stilgestaan bij het tweede doel van de behandeling van affect fobie: de beleving en uiting van het gevoel. Dit wordt vervolgens gedemonstreerd met een rollenspel.
54 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 5: Zelfbeeld en beeld van de ander

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze laatste masterclass van de serie wordt het derde doel van affect fobie therapie besproken: de behandeling van het zelfbeeld en het beeld van de ander. Na een uitleg wordt dit gedemonstreerd in een rollenspel.
36 min
Rollenspel

AFT - Zelfbeeld Versterken

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van hoe je middels Affect Fobie Therapie het zelfbeeld van een cliënt kunt helpen versterken. Dit wordt gedemonstreerd op basis van een proces met twee stappen en de personendriehoek van de cliënt.
14 min
Rollenspel

AFT Afweer & Gevoel

In dit rollenspel laat prof. Leigh McCullough, de grondlegger van Affect Fobie Therapie, zien hoe je afweer in een eerste gesprek op een sparende manier duidelijk maakt aan de patiëntpatient en hoe je beweegt naar het gevoel onder de afweer.
17 min
Rollenspel

AFT Formulering Kernconflict

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien welke vragen je kunt stellen om een kernconflict van een patiënt te formuleren. Zulke intra- en interpersoonlijke kernconflicten kunnen bepalend zijn in de problematiek van de patiënt.
20 min
Masterclass/webinar

AFT - Afweer Bewerken

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien hoe je samen met de patiëent in een dialoog de afweer kunt bewerken en verminderen, waardoor de patiënt meer in contact komt met relevante emoties.
17 min
Rollenspel

AFT - Herstructurering van het gevoel

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien hoe je samen met de patiënt in een dialoog het gevoel kan herstructureren en een hernieuwde beleving van het gevoel kan bewerkstelligen.

Traumatherapie

3 min
Rollenspel

Online Narrative Exposure Therapy - De levenslijn

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online een levenslijn kan leggen met bloemen en stenen om PTSS te behandelen.
4 min
Masterclass/webinar

Online BEPP - Imaginaire Exposure

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online imaginatie kan toepassen binnen de BEPP.
5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
22 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

In dit rollenspel laat prof. dr. Ad de Jongh zien hoe je visuele, auditieve en tactiele stimuli gebruikt binnen online EMDR.
18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
2 min
Masterclass/webinar

Imaginaire exposure

In deze korte demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van imaginaire exposure bij een cliënt die een helikoptercrash heeft meegemaakt. Middels suggesties en geluidsopnamen wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die een angstige herinnering activeren.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
43 min
Rollenspel

Imagery rescripting door de patiënt

In dit rollenspel laat Loes Marquenie zien hoe je imagery rescripting toepast waarbij de patiënt de rescripting doet. Ze loopt hierbij de verschillende fasen van imagery rescripting door.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
32 min
Masterclass/webinar

BEPP session 3: Writing tasks & mementos

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je met een brief schrijven en met memerobilia een belangrijk onderdeel van de BEPP therapie in kunt vullen.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
47 min
Masterclass/webinar

BEPP session 5: The farewell ritual

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe het afscheidsritueel in te vullen. Dit ritueel is een belangrijk deel van BEPP therapie.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
2 min
Masterclass/webinar

Behandeling van dissociatie (DEMO)

In deze korte illustratie wordt expliciet gedemonstreerd hoe om te gaan met dissociatie in de behandeling van PTSS.

Systeemtherapie

18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
8 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment - The Relational Frame (Task 1)

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Suzanne Levy zien hoe je de doelen in Attachment Based Family Treatment (ABFT) in de eerste sessie kunt omzetten in relatie-doelen.
65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
22 min
Masterclass/webinar

Partnerrelatiegesprek Trauma & Seksuologie

In dit rollenspel demonstreert psychotherapeute en seksuologe Jannetta Bos een partnerrelatiegesprek. Onderwerpen als intimiteit, seksualiteit en trauma komen aan bod, en je ziet hoe je een lichaamstekening oefening kunt begeleiden.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - accommodatie doorbreken

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
37 min
Rollenspel

IBCT - Demonstration of empathic joining

Met drs. Aerjen Tamminga, dr. Pieternel Dijkstra & Bram van der Boom
43 min
Studiosessie

Integrative behavioral couple therapy - Een introductie

Met drs. Aerjen Tamminga
83 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Introductie & rollenspellen

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
27 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - Vermijding & partner assisted therapy

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der boom

Kind & Jeugd

3 min
Rollenspel

Online Behandeling van Kind en Jeugd

In dit filmpje laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je kinderen kunt behandelen via videobellen, waarbij ze gebruik maakt van knuffels en poppen.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
53 min
Masterclass/webinar

Cognitieve technieken bij jeugdigen

In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
9 min
Rollenspel

Empathisch confronteren bij een jongere met gedragsproblemen

Met drs. Erik Jongman & Kevin Sombogaart
15 min
Masterclass/webinar

Contact maken met een jongere met gedragsproblemen (ROLLENSPEL)

In dit rollenspel laat drs. Erik Jongman zien hoe je contact maakt met een jongere met gedragsproblemen wanneer er sprake is van trauma, huiselijk geweld en problemen op school. Hij laat zien hoe je aansluiting kunt krijgen met een jongen die zich oppositioneel gedraagt.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.
79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1: Getraumatiseerde kinderen

Met drs. Charlotte van der Wall

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
11 min
Masterclass/webinar

Exposure

In dit rollenspel wordt exposure gedemonstreerd, een veel toegepaste interventietechniek. Hierbij wordt de cliënt blootgesteld aan het vermeende gevaar en ervaart dat datgene wat gevreesd werd niet gebeurde, met als gevolg een vermindering van angst.
10 min
Masterclass/webinar

Cumulatieve kansberekening

In dit rollenspel wordt cumulatieve kansberekening gedemonstreerd, een techniek die wordt toegepast wanneer een cliënt de kans op een rampscenario overschat. Hierbij maak je met de cliënt inschattingen van de kans op verschillende mogelijke gebeurtenissen.
9 min
Masterclass/webinar

Gedragsexperiment

In dit rollenspel wordt gedemonstreerd hoe je een gedragsexperiment kan helpen opstellen met een cliënt. Het doel van dit experiment is om bepaalde negatieve opvattingen van de cliënt te toetsen en vervolgens te ontkrachten.
9 min
Masterclass/webinar

Competitive Memory Training

In dit rollenspel wordt Competitive Memory Training (COMET) gedemonstreerd, en techniek die effectief is bij hardnekkige negatieve zelfwaardering. Hierbij worden herinneringen herbeleefd waarbij positieve eigenschappen worden geactiveerd.
13 min
Masterclass/webinar

G-Schema

In dit rollenspel wordt het G-schema gedemonstreerd, een van de bekendste technieken uit de CGT. Met het G-schema kun je een cliënt helpen onderscheid te maken tussen feitelijke gebeurtenissen, de gedachten hierover, de gevoelens, en het gedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Historische Toets

In dit rollenspel wordt de techniek historische toets toegepast. Hierbij wordt expliciet teruggekeken naar situaties die de cliënt heeft ervaren die ingaan tegen zijn of haar negatieve opvattingen en redenen voor het vertonen van vermijdingsgedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Meerdimensionaal Evalueren

In dit rollenspel wordt meerdimensionaal evalueren gedemonstreerd. Deze techniek kun je toepassen bij het veranderen van ongenuanceerde negatieve kernopvattingen die een cliënt over zichzelf heeft.
6 min
Masterclass/webinar

Neerwaartse Pijltechniek

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van de neerwaartse pijltechniek. Met deze techniek kom je dichter bij de dieperliggende overtuigingen van de cliënt
7 min
Masterclass/webinar

Socratisch Dialoog

In dit rollenspel krijg je een demonstratie te zien van de socratische dialoog. In plaats van opvattingen van de cliënt te veranderen, is deze techniek vooral gericht op het beter begrijpen van de cliënt. Tevens kun je hiermee de cliënt helpen om meer zelfinzicht te krijgen.
6 min
Masterclass/webinar

Taartpunttechniek

In dit rollenspel wordt de taartpunttechniek gedemonstreerd. Met deze techniek uit de CGT kun je een cliënt helpen met het creëren van alternatieve verklaringen voor gebeurtenissen.

Schematherapie en de Gezonde Volwassene

6 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & de Gezonde Volwassene - Belangrijke Waarden

In deze demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van de waarden oefening. Deze oefening uit de schematherapie kun je toepassen om de cliënt in contact te brengen met wat deze belangrijk vindt en vervulling geeft. Ook kun je deze oefening als kijker zelf meevolgen en ervaren.
5 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & De Gezonde Volwassene - De Dankbrief

In deze demonstratie zie je hoe je de dankbrief oefening (online) kunt toepassen. Dit is een oefening uit de schematherapie waarbij de cliënt een dankbrief gericht aan een dierbaar persoon schrijft en vervolgens voorleest.
4 min
Masterclass/webinar

Gezonde Volwassene en Wegsturen van Ondermijnende Kant

In dit korte rollenspel wordt een oefening gedemonstreerd waarmee je een cliënt kunt helpen zijn of haar ondermijnende kant te verminderen vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
8 min
Masterclass/webinar

Imaginatie Gezonde Volwassene

In dit rollenspel demonstreert Drs. Jenny Broersen een imaginatieoefening. Ze laat hierbij zien hoe je de cliënt kunt helpen een negatieve ervaring te herinneren en deze situatie te bekijken vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
6 min
Masterclass/webinar

Gezonde volwassene en narratieve toekomstverbeelding

In deze demonstratie word je als kijker meegenomen in een imaginatieoefening met een narratieve toekomstverbeelding, waarbij je een toekomstbrief schrijft aan jezelf.
6 min
Masterclass/webinar

Groepsimaginatie voor therapeuten

Als schematherapeut pas je regelmatig imaginaties toe bij patiënten, daarom is het goed om ook zelf te ervaren hoe het is om een imaginatie te ondergaan. Sigrid Geertzema begeleidt een imaginatie gericht op een moment wanneer je zelf kwetsbaar voelde tijdens een groepsessie die je zelf gaf (of met een individuele patiënt). Hierbij helpt ze je contact te maken tussen je gezonde volwassene en je kwetsbare kind.
10 min
Rollenspel

Drieluik: gezonde volwassene reis (demonstratie)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een oefening zien gericht op de gezonde volwassene. Zo biedt je een patiënt een soort beeldende empathische confrontatie met hem- of haarzelf. Deze oefening kun je als kijker zelf meevolgen en het effect ervan ervaren.
12 min
Masterclass/webinar

Beeldend: oefening zelfcoherentie (rollenspel)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een beeldende oefening zien gericht op het versterken van de gezonde volwassene. Hierbij ligt de focus op de basisbehoefte zelfcoherentie. Deze oefening kun je zelf ondergaan als kijker en aan patiënten meegeven.
8 min
Rollenspel

Imaginatie GV: toekomstige probleemsituatie

In dit rollenspel laat Jenny Broersen zien hoe je een imaginatie begeleidt omtrent de gezonde volwassene die je kan toepassen bij patiënten. Hierbij vraagt Jenny naar een situatie in de toekomst die sterke emoties oproept. Als kijker kun je deze imaginatie zelf ondergaan.

Mindfulness

6 min
Masterclass/webinar

Progressive Muscle Relaxation

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Tim Wind zien hoe je een progressieve spierontspanningsoefening kunt begeleiden. Onderzoek heeft aangetoond dat deze simpele techniek o.a. angst, depressie, en stress vermindert, en het welzijn bevordert.
5 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 1 - Introductie adem

Thomas geeft in deze eerste aandachtsoefening een introductie over meditatie gericht op de adem, vervolgens begeleidt hij deze adem meditatie. Het is aan te raden deze aandachtsoefening in de volgorde zoals hier beschreven uit te voeren of te geven bij een patiënt.
6 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 2 - Adem - labelen - tellen

Thomas laat in deze tweede aandachtsoefening zien hoe je momenten van afleiding kunt labelen, en hoe je het tellen van de ademhaling kunt inzetten tijdens meditatie.
7 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 3 - Adem - prettig - onprettig - neutraal - okay

Thomas laat in deze derde aandachtsoefening worden afleiding gelabeled als prettig, onprettig, of neutraal. Vervolgens wordt geoefend in het okee zijn met wat er op is gekomen.
7 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 4 - Inchecken lichaam

Thomas laat in deze vierde aandachtsoefening zien hoe je mensen die druk de behandelkamer binnen komen tot rust kunt laten komen door ze te laten inchecken in hun lichaam.
6 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 5 - Slaap

Thomas laat in deze vijfde aandachtsoefening een mindfulness oefening zien die je kan helpen om beter in slaap te komen.
2 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 9 - Hand oefening

Thomas laat in deze negende aandachtsoefening zien hoe je een mindfulness oefening kunt doen met de focus op je handen.
8 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 7 - Meerdere velden van aandacht

Thomas laat in deze zevende aandachtsoefening zien hoe je in contact kunt komen met de motivatie en intentie voor meditatie. Vervolgens begeleidt hij een meditatie waarbij de aandacht op verschillende zintuiglijke ervaring in het hier en nu wordt gericht.
2 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 8 - Stop oefening

Thomas laat in deze achtste aandachtsoefening de stopoefening zien, waarbij je stopt met waar je mee bezig bent en kort bij jezelf incheckt en bewust wordt van je eigen ervaring in het moment.
3 min
Rollenspel

Meditatie Oefening - Eerste hap

In deze demonstratie laat prof. dr. Susan Bögels zien hoe je iets simpels als het eten van een broodje kunt maken tot een oefening in mindfulness. Op deze manier kun je patiënten helpen om in het dagelijks leven mindfulness te bevorderen.
5 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 1 - Kijk meditatie

Susan laat in deze eerste mindfulness oefening zien hoe je met je ogen open bewust kan worden van je omgeving.
6 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 2 - Luister meditatie

Susan laat in deze tweede mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindfulness te bevorderen van geluiden in de omgeving.
10 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 3 - Adem meditatie

Susan laat in deze derde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindful te worden van hun ademhaling.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 4 - Gedachten meditatie

Susan laat in deze vierde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om bewust te worden van de stroom aan gedachten die bij hen opkomen.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 5 - Meta meditatie

In deze vijfde lichaamsmeditatie, die je staand, liggend, of zittend kunt doen, wordt je meer bewust van je eigen lichaam en gedachten.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 6 - Lichaam meditatie (body scan)

Susan laat in deze zesde mindfulness oefening zien hoe je een patiënt door een body scan begeleidt.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 7 - Loop meditatie

Susan laat in deze zevende mindfulness oefening zien hoe je je bewust kan wandelen.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 2 - Enquiry

Na een mindfulness oefening volgt de nabespreking (enquiry). Deze wordt hier gedemonstreerd in een rollenspel met een patiënt die moeite heeft om wakker te blijven tijdens mindfulness meditatie.
5 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 6 - Nare gedachten

Thomas laat in deze zesde aandachtsoefening zien hoe je gedachten kunt gebruiken als object van de aandacht bij een meditatieoefening.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 4 - Uitleg inchecken lichaam

Thomas legt hier uit waarom het bij het begin van een behandelsessie het inchecken van het lichaam een handige oefening kan zijn. Vervolgens laat hij zien hoe je deze oefening doet.
4 min
Masterclass/webinar

Mindfulness exercise - Check-in

In deze (Engelstalige) demonstratie begeleidt Thomas een check-in, waarbij je de aandacht legt op wat er op dat moment gaande is in je lichaam en geest.

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP)

72 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
75 min
Masterclass/webinar

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
73 min
Masterclass/webinar

Werken in het Hier en Nu

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
72 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
14 min
Rollenspel

Psychodynamische Uitgangspunten - Droomanalyse

In deze spontane sessie analyseert prof. dr. Jan Derksen een droom van een Psyflix kijker. Je krijgt te zien welke vragen je kunt stellen om de mogelijke betekenis van een droom te ontdekken en hoe je dit in verband kunt brengen met belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
21 min
Rollenspel

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand - Demonstratie

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
20 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
29 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

23 min
Masterclass/webinar

Creatieve hopeloosheid

Drs. Paul Korsten laat in dit rollenspel zien hoe je creatieve hopeloosheid toepast. Met deze ACT-methode help je patiënten inzicht te krijgen in de destructieve effecten van hun ineffectieve controle-strategieën.
7 min
Masterclass/webinar

Oefening met defusie

Dr. Tim Batink laat in dit rollenspel zien hoe je defusie toepast. Deze ACT-methode helpt patiënten zich op een andere manier te verhouden tot negatieve gedachten waardoor deze minder impact hebben.
7 min
Masterclass/webinar

ACT - Duwende handen oefening

In dit rollenspel laat Roy Thewissen de duwende handen oefening zien. Met deze oefening wordt aan de patiënt geïllustreerd hoe het worstelen tegen negatieve gedachten energie kost.
7 min
Masterclass/webinar

ACT - De boekenoefening

In dit rollenspel laat Roy Thewissen zien hoe je de boekenoefening toepast. Met deze oefening help je een patiënt negatieve gedachtes los te laten, aandacht te richten op behulpzame gedachtes, en contact te maken met belangrijke waarden in het leven.
48 min
Studiosessie

ACT 2 - Iedereen heeft een verhaal (intake)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe je een intake van ACT kunt vormgeven. Belangrijke principes binnen ACT zoals defusie, acceptatie en waarden komen hierbij terug. Ook is er een nabespreking van de sessie met zowel de therapeut als patiënt.
49 min
Studiosessie

ACT 3 - Het verhaal bespeelt de cliënt (zelf-als-context)

In deze demonstratie laat Lieve Bruyninx zien hoe je een patiënt kan helpen bewust te worden van het 'verhaal' van de patiënt. Ook geeft zij een voorbeeld van hoe je een patiënt kan helpen om het perspectief van de zelf-als-context aan te nemen. Aan het eind wordt de sessie nabesproken met zowel de therapeut als patiënt.
40 min
Studiosessie

ACT 4 - Een verhaal werkt en het werkt niet (creatieve hopeloosheid)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe ze een patiënt helpt die zich vaak tot last voelt voor anderen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve hopeloosheid, waarbij ze de patiënt helpt inzicht te krijgen in de beweegredenen en gevolgen van haar gedrag. Vervolgens helpt Marjolein haar om met acceptatie bij haar moeilijke gevoelens te blijven en bereidheid te vergroten. Vervolgens wordt de sessie nabesproken met therapeut en de patiënt.
45 min
Studiosessie

ACT 5 - Ruimte creëren om vrij te kiezen (waarden)

In deze demonstratie laat Lieve Bruyninx zien hoe je een patiënt helpt omgaan met frustratie, boosheid, waarna ze uitvalt naar haar man en kinderen. Elementen van ACT zoals defusie, bereidheid, acceptatie, een vooral contact maken met waarden komen in deze sessie aan bod. Achteraf is er een nagesprek met zowel therapeut als patiënt.

Verslaving

9 min
Rollenspel

Verslaving 2 - Bespreekbaar maken van verslaving

In dit rollenspel toont Lenette hoe je verslaving bespreekbaar maakt met een patiënt, zonder daarbij de verbinding met de patiënt te verliezen.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
42 min
Rollenspel

Verslaving 4 - Zelfcontrole maatregelen, functie-analyse & terugval

In deze sessie zie je drie verschillende rollenspelen. In het eerste rollenspel vertelt Esther Oosterhof aan een patiënt welke zelfcontrole maatregelen hij kan nemen. In het tweede rollenspel zie je hoe Loes Marquenie de partner van patiënt betrekt in de behandeling bij het maken van een functieanalyse. In het derde rollenspel maakt Loes met de patiënt een plan om terugval te voorkomen.
6 min
Rollenspel

Verslaving 5 - Ervaringsverhaal

In dit rollenspel interviewt Kim ten Katen patiënt Maaike (gespeeld door Renske Kastelein) over hoe het kon dat ze verslaafd is geraakt. Dit rollenspel is illustratief voor behandelaren om zicht te krijgen in wat er oorzakelijk kan zijn in de ontwikkeling van een verslaving.
6 min
Rollenspel

Verslaving 5 - Ervaringsverhaal

In dit rollenspel interviewt Kim ten Katen patiënt Maaike (gespeeld door Renske Kastelein) over hoe het kon dat ze verslaafd is geraakt. Dit rollenspel is illustratief voor behandelaren om zicht te krijgen in wat er oorzakelijk kan zijn in de ontwikkeling van een verslaving.

Vaktherapie: Dramatherapie