Schematherapie (ST)

66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
9 min
Masterclass/webinar

IMRS in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je imagery rescripting in een groep toepast bij een ervaring van een groepslid als kind. Hierbij worden de groepsleden actief betrokken bij het proces.
16 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy: the self-aggrandizer

In dit (Engelstalige) rollenspel laten Limor Navot en prof. dr. David Bernstein zien hoe je kunt omgaan met de zelfverheerlijker en agressie als onderdeel van narcistische persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische technieken toe te passen en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy and borderline: the detached mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laten prof. dr. David Bernstein en Limor Navot zien hoe je kunt omgaan met de 'detached mode' als onderdeel van borderline persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische techniek te gebruiken en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting

Imagery rescripting is een techniek die veel wordt toegepast binnen de schematherapie om negatieve emoties te verminderen die geassocieerd zijn met negatieve vroegere ervaringen. Deze techniek wordt in dit (Engelstalige) rollenspel gedemonstreerd.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
6 min
Masterclass/webinar

Safe Place Exercise

In deze (Engelstalige) demonstratie kun je zelf de safe-place oefening ervaren en deze leren toepassen in je sessies. Hiermee kun je je cliënten helpen om een sterk gevoel van veiligheid te ervaren.
7 min
Masterclass/webinar

Meerstoelen in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je de meerstoelenoefening in een groep toepast, waarbij groepsleden helpen om bijvoorbeeld de straffende kant en kwetsbare kant van een ander groepslid te representeren.
9 min
Masterclass/webinar

Treating narcissism in schematherapy (Rollenspel)

In dit rollenspel zie je Wendy Behary demonstreren hoe je als therapeut je houding aan kan passen in de behandeling van een patient met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Empathisch confronteren, je eigen modus monitoren en reguleren. Haar tegenspeler is Jeff Conway. Op de website https://schematherapytraininginstitute.com/ kun je meer van dit materiaal vinden.
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 3 - Schema's en Leeftijdsgebonden Opvatting

Tijdens het tweede rollenspel tussen dr. Arjan Videler en Frank, wordt Frank getriggerd en wenst hij te stoppen met de behandeling omwille van eerdere ervaringen met niet-helpende behandelingen. Dr. Arjan Videler laat zien waar je als therapeut op moet letten wanneer de patiënt wordt getriggerd.
38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.

Affect Fobie Therapie (AFT)

34 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 2: Het kernconflict

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass wordt dieper ingegaan op de conflictdriehoek, de personendriehoek, en hoe je het kernconflict kan formuleren. Dit wordt verder verduidelijkt met een rollenspel die achteraf uitgebreid wordt geanalyseerd
39 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 3: Bewerking van de afweer en angstregulatie

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass worden de drie doelen van de behandeling toegelicht en wordt dieper ingegaan op het eerste behandeldoel: de bewerking van de afweer en angstregulatie. Dit wordt geïllustreerd met een rollenspel dat achteraf uitgebreid wordt besproken.
33 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 4: Hernieuwde beleving van het gevoel

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze masterclass wordt stilgestaan bij het tweede doel van de behandeling van affect fobie: de beleving en uiting van het gevoel. Dit wordt vervolgens gedemonstreerd met een rollenspel.
54 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 5: Zelfbeeld en beeld van de ander

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze laatste masterclass van de serie wordt het derde doel van affect fobie therapie besproken: de behandeling van het zelfbeeld en het beeld van de ander. Na een uitleg wordt dit gedemonstreerd in een rollenspel.
36 min
Rollenspel

AFT - Zelfbeeld Versterken

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van hoe je middels Affect Fobie Therapie het zelfbeeld van een cliënt kunt helpen versterken. Dit wordt gedemonstreerd op basis van een proces met twee stappen en de personendriehoek van de cliënt.
14 min
Rollenspel

AFT Afweer & Gevoel

In dit rollenspel laat prof. Leigh McCullough, de grondlegger van Affect Fobie Therapie, zien hoe je afweer in een eerste gesprek op een sparende manier duidelijk maakt aan de patiëntpatient en hoe je beweegt naar het gevoel onder de afweer.
17 min
Rollenspel

AFT Formulering Kernconflict

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien welke vragen je kunt stellen om een kernconflict van een patiënt te formuleren. Zulke intra- en interpersoonlijke kernconflicten kunnen bepalend zijn in de problematiek van de patiënt.
20 min
Masterclass/webinar

AFT - Afweer Bewerken

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien hoe je samen met de patiëent in een dialoog de afweer kunt bewerken en verminderen, waardoor de patiënt meer in contact komt met relevante emoties.
17 min
Rollenspel

AFT - Herstructurering van het gevoel

In dit rollenspel laat Quin van Dam zien hoe je samen met de patiënt in een dialoog het gevoel kan herstructureren en een hernieuwde beleving van het gevoel kan bewerkstelligen.

Traumatherapie

3 min
Rollenspel

Online Narrative Exposure Therapy - De levenslijn

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online een levenslijn kan leggen met bloemen en stenen om PTSS te behandelen.
4 min
Masterclass/webinar

Online BEPP - Imaginaire Exposure

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online imaginatie kan toepassen binnen de BEPP.
5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
22 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

In dit rollenspel laat prof. dr. Ad de Jongh zien hoe je visuele, auditieve en tactiele stimuli gebruikt binnen online EMDR.
18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
2 min
Masterclass/webinar

Imaginaire exposure

In deze korte demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van imaginaire exposure bij een cliënt die een helikoptercrash heeft meegemaakt. Middels suggesties en geluidsopnamen wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die een angstige herinnering activeren.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
43 min
Rollenspel

Imagery rescripting door de patiënt

In dit rollenspel laat Loes Marquenie zien hoe je imagery rescripting toepast waarbij de patiënt de rescripting doet. Ze loopt hierbij de verschillende fasen van imagery rescripting door.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
32 min
Masterclass/webinar

BEPP session 3: Writing tasks & mementos

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je met een brief schrijven en met memerobilia een belangrijk onderdeel van de BEPP therapie in kunt vullen.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
47 min
Masterclass/webinar

BEPP session 5: The farewell ritual

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe het afscheidsritueel in te vullen. Dit ritueel is een belangrijk deel van BEPP therapie.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
2 min
Masterclass/webinar

Behandeling van dissociatie (DEMO)

In deze korte illustratie wordt expliciet gedemonstreerd hoe om te gaan met dissociatie in de behandeling van PTSS.

Diagnostiek

6 min
Rollenspel

Online neurodiagnostiek - Rollenspel

Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In rollenspel wordt ingegaan op deze vragen.
70 min
Rollenspel

SCID-5-P Interview

In dit rollenspel van 70 minuten wordt uitgebreid gedemonstreerd hoe je de SCID-5-P (gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen) kan afnemen. Ook krijg je goed te zien hoe je kunt doorvragen bij belangrijke punten.
35 min
Rollenspel

Diagnostiek - het structurele interview (volgens kernberg)

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom
117 min
Rollenspel

Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek - het ontwikkelingsprofiel

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom
31 min
Rollenspel

Diagnostiek 1 - de Thematic Aperception Test (TAT)

De TAT, een test met prachtige platen wordt steeds meer gebruikt in Nederland. Het is echt een test voor wanneer je er met de gebruikelijke diagnostiek niet uitkomt. In dit rollenspeel neemt expert Han Berghuis de test bij Bram af. Bram is 42 jaar en werkt als maatschappelijke werker. Hij heeft een burnout en zit momenteel in de diagnostiek fase.
13 min
Studiosessie

Diagnostiek 2 - Vragenlijsten afnemen

Tijdens de tweede diagnostiek aflevering laat Han Berghuis je weten wat belangrijk is bij het afnemen van vragenlijsten, wat de voordelen zijn en welke problemen zich kunnen voordoen bij vragenlijsten.

Systeemtherapie

18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
8 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment - The Relational Frame (Task 1)

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Suzanne Levy zien hoe je de doelen in Attachment Based Family Treatment (ABFT) in de eerste sessie kunt omzetten in relatie-doelen.
65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
22 min
Masterclass/webinar

Partnerrelatiegesprek Trauma & Seksuologie

In dit rollenspel demonstreert psychotherapeute en seksuologe Jannetta Bos een partnerrelatiegesprek. Onderwerpen als intimiteit, seksualiteit en trauma komen aan bod, en je ziet hoe je een lichaamstekening oefening kunt begeleiden.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - accommodatie doorbreken

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
37 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 1 - Demonstration of empathic joining

In dit (Engelstalige) rollenspel demonstreert Aerjen Tamminga 'empathic joing'. Hierbij legt hij uit dat onder de 'harde emoties' zoals boosheid en frustratie vaak 'zachte emoties' zitten zoals angst, verdriet, en verlies. Het doel van empathic joing is om emotionele acceptatie te vergroten door emotionele intimiteit tussen beide partners te vergroten. Hierbij helpt de therapeut het stel om hun angsten en kwetsbaarheden met elkaar te delen die het conflict de emotionele lading geven.
43 min
Studiosessie

Integrative behavioral couple therapy - Een introductie

Met drs. Aerjen Tamminga
83 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Introductie & rollenspellen

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
27 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - Vermijding & partner assisted therapy

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der boom
16 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 2 - Empathische aansluiting

In dit rollenspel demonstreert dr. Pieternel Dijkstra de techniek empathische aansluiting bij een stel, een techniek die bedoeld is om mensen vanuit een andere emoties te laten communiceren dan vanuit boosheid en verwijten. In dit rollenspel laat Pieternel zien hoe je vanuit die boosheid naar meer kwetsbare emoties kunt komen, en van daaruit de communicatie kunt stimuleren.
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
20 min
Studiosessie

IBCT relatietherapie 4 - Exposure via een rollenspel

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de tolerantie voor irritant gedrag van de ander te vergroten. In dit fragment gaan we kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Hierbij vraagt Pieternel het stel om een rollenspel te doen van een situatie waarbij irritaties opspeelden tussen de partners. Hierbij helpt Pieternel het stel om hier op een betere manier mee om te gaan.
30 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 5 - Uitwisseling van positief gedrag

Dr. Pieternel Dijkstra laat in dit rollenspel zien hoe je de uitwisseling van positief gedrag kunt stimuleren. In IBCT is deze techniek verspreid over meerdere sessies. In IBCT is het namelijk niet alleen dat je dingen voor elkaar doet die de ander leuk vindt, maar ook dat de partners er ander naar gaan kijken en er dus een verandering in houding teweeg wordt gebracht. Zodat deze verandering ook standhoudt na afloop van de sessies.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
12 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 7 - POT-plan

In de laatste sessies van IBCT laat dr. Pieternel Dijkstra zien hoe je het stel helpt om problemen op een effectieve manier op te lossen. Deze problemen komen ongetwijfeld op, en sommige van deze problemen kunnen aanhoudend zijn en veel problemen geven. De POT-plan methode kan hierbij erg waardevol zijn. Deze methode bestaat uit zes stappen die leiden tot creatieve slimme oplossingen met zo min mogelijk gedoe. In dit fragment staat stap 1 uit deze methode centraal, waarbij het probleem wordt vastgesteld en er een gezamenlijk probleem van wordt gemaakt. Veel therapeuten beschouwen dit als de lastigste stap, maar wanneer je deze stap goed hebt neergezet, dan volgende de stappen erna veel gemakkelijker.

Rouw

7 min
Rollenspel

Grief Therapy - The Meaning of Loss 1

In deze ontroerende (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Geert Smid zien hoe je kunt focussen op de betekenis van het verlies van een zoon met een patiënt.
8 min
Rollenspel

Grief Therapy - The Meaning of Loss 2

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Paul Boelen zien hoe je in kunt gaan op het verlies van een dierbare van een patiënt, wat dit betekent, en hoe je de patiënt kunt helpen deze rouw te verwerken.
65 min
Studiosessie

De Grief Tapes 2 - Exposure en betekenisgeving

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
39 min
Studiosessie

De Grief Tapes 3 - Culturele aspecten en rituelen

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
23 min
Rollenspel

De Grief Tapes 5 - Exposure to the story and reality of the loss

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe exposure kan helpen bij rouwverwerking.
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
16 min
Rollenspel

De Grief Tapes 7 - Imaginary conversation with the deceased

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe een denkbeeldig gesprek met haar zoon kan helpen bij het verwerken van haar verlies.

Kind & Jeugd

3 min
Rollenspel

Online Behandeling van Kind en Jeugd

In dit filmpje laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je kinderen kunt behandelen via videobellen, waarbij ze gebruik maakt van knuffels en poppen.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
53 min
Masterclass/webinar

Cognitieve technieken bij jeugdigen

In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
9 min
Rollenspel

Empathisch confronteren bij een jongere met gedragsproblemen

Met drs. Erik Jongman & Kevin Sombogaart
15 min
Masterclass/webinar

Contact maken met een jongere met gedragsproblemen (ROLLENSPEL)

In dit rollenspel laat drs. Erik Jongman zien hoe je contact maakt met een jongere met gedragsproblemen wanneer er sprake is van trauma, huiselijk geweld en problemen op school. Hij laat zien hoe je aansluiting kunt krijgen met een jongen die zich oppositioneel gedraagt.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
11 min
Masterclass/webinar

Exposure

In dit rollenspel wordt exposure gedemonstreerd, een veel toegepaste interventietechniek. Hierbij wordt de cliënt blootgesteld aan het vermeende gevaar en ervaart dat datgene wat gevreesd werd niet gebeurde, met als gevolg een vermindering van angst.
10 min
Masterclass/webinar

Cumulatieve kansberekening

In dit rollenspel wordt cumulatieve kansberekening gedemonstreerd, een techniek die wordt toegepast wanneer een cliënt de kans op een rampscenario overschat. Hierbij maak je met de cliënt inschattingen van de kans op verschillende mogelijke gebeurtenissen.
9 min
Masterclass/webinar

Gedragsexperiment

In dit rollenspel wordt gedemonstreerd hoe je een gedragsexperiment kan helpen opstellen met een cliënt. Het doel van dit experiment is om bepaalde negatieve opvattingen van de cliënt te toetsen en vervolgens te ontkrachten.
9 min
Masterclass/webinar

Competitive Memory Training

In dit rollenspel wordt Competitive Memory Training (COMET) gedemonstreerd, en techniek die effectief is bij hardnekkige negatieve zelfwaardering. Hierbij worden herinneringen herbeleefd waarbij positieve eigenschappen worden geactiveerd.
13 min
Masterclass/webinar

G-Schema

In dit rollenspel wordt het G-schema gedemonstreerd, een van de bekendste technieken uit de CGT. Met het G-schema kun je een cliënt helpen onderscheid te maken tussen feitelijke gebeurtenissen, de gedachten hierover, de gevoelens, en het gedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Historische Toets

In dit rollenspel wordt de techniek historische toets toegepast. Hierbij wordt expliciet teruggekeken naar situaties die de cliënt heeft ervaren die ingaan tegen zijn of haar negatieve opvattingen en redenen voor het vertonen van vermijdingsgedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Meerdimensionaal Evalueren

In dit rollenspel wordt meerdimensionaal evalueren gedemonstreerd. Deze techniek kun je toepassen bij het veranderen van ongenuanceerde negatieve kernopvattingen die een cliënt over zichzelf heeft.
6 min
Masterclass/webinar

Neerwaartse Pijltechniek

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van de neerwaartse pijltechniek. Met deze techniek kom je dichter bij de dieperliggende overtuigingen van de cliënt
7 min
Masterclass/webinar

Socratisch Dialoog

In dit rollenspel krijg je een demonstratie te zien van de socratische dialoog. In plaats van opvattingen van de cliënt te veranderen, is deze techniek vooral gericht op het beter begrijpen van de cliënt. Tevens kun je hiermee de cliënt helpen om meer zelfinzicht te krijgen.
6 min
Masterclass/webinar

Taartpunttechniek

In dit rollenspel wordt de taartpunttechniek gedemonstreerd. Met deze techniek uit de CGT kun je een cliënt helpen met het creëren van alternatieve verklaringen voor gebeurtenissen.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 2 - Zonder doel kun je niet scoren. Formuleren (SMART) doelen

"In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen in deze situatie kunt implementeren."
8 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 3 - Rules of engagement. Therapeutische taken en stopregels

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van therapeutische taken en het scherpstellen van stopregels, in deze situatie kunt implementeren.
8 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 4 - Rules of engagement. Huiswerk niet gemaakt

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, door de patiënt aan te spreken op het niet uitvoeren van zijn of haar huiswerk, in deze situatie kunt implementeren.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 6 - Schipper houd koers. Omgaan met (pogingen tot) inbreng van andere problemen door patiënt

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, ook wanneer de patiënt nieuwe problemen ter sprake brengt, in deze situatie kunt implementeren.
110 min
Studiosessie

Doelgestuurd Behandelen 8 - Introductie en rollenspelen

De serie Doelgestuurd Behandelen bestaat uit een introductie met theorie en evidentie, gevolgd door een serie van rollenspellen waarin de methode in wordt gedemonstreerd door prof. dr. Kees Korrelboom.
10 min
Rollenspel

CGT: Positieve overtuiging creëren

Hoe kan CGT ingezet worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie? Claudi Bockting illustreert het aan de hand van een rollenspel. Je gaat naar een schema, en gaat vervolgens kijken wat je graag over jezelf zou willen denken in plaats van te denken "ik ben een loser".
6 min
Rollenspel

CGT: Blootstelling aan dwanggedachten

In deze demonstratie worden twee patiënten blootgesteld aan de dwanggedachten, waaronder gedachten over expres tegen een boom rijden met de auto, zelfmoord plegen, en magisch denken. Patiënten hebben vaak de neiging om zulke gedachten te vermijden. Juist de blootstelling aan deze gedachten kan ervoor zorgen dat de lading uiteindelijk vermindert.

Schematherapie en de Gezonde Volwassene

6 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & de Gezonde Volwassene - Belangrijke Waarden

In deze demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van de waarden oefening. Deze oefening uit de schematherapie kun je toepassen om de cliënt in contact te brengen met wat deze belangrijk vindt en vervulling geeft. Ook kun je deze oefening als kijker zelf meevolgen en ervaren.
5 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & De Gezonde Volwassene - De Dankbrief

In deze demonstratie zie je hoe je de dankbrief oefening (online) kunt toepassen. Dit is een oefening uit de schematherapie waarbij de cliënt een dankbrief gericht aan een dierbaar persoon schrijft en vervolgens voorleest.
4 min
Masterclass/webinar

Gezonde Volwassene en Wegsturen van Ondermijnende Kant

In dit korte rollenspel wordt een oefening gedemonstreerd waarmee je een cliënt kunt helpen zijn of haar ondermijnende kant te verminderen vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
8 min
Masterclass/webinar

Imaginatie Gezonde Volwassene

In dit rollenspel demonstreert Drs. Jenny Broersen een imaginatieoefening. Ze laat hierbij zien hoe je de cliënt kunt helpen een negatieve ervaring te herinneren en deze situatie te bekijken vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
6 min
Masterclass/webinar

Gezonde volwassene en narratieve toekomstverbeelding

In deze demonstratie word je als kijker meegenomen in een imaginatieoefening met een narratieve toekomstverbeelding, waarbij je een toekomstbrief schrijft aan jezelf.
6 min
Masterclass/webinar

Groepsimaginatie voor therapeuten

Als schematherapeut pas je regelmatig imaginaties toe bij patiënten, daarom is het goed om ook zelf te ervaren hoe het is om een imaginatie te ondergaan. Sigrid Geertzema begeleidt een imaginatie gericht op een moment wanneer je zelf kwetsbaar voelde tijdens een groepsessie die je zelf gaf (of met een individuele patiënt). Hierbij helpt ze je contact te maken tussen je gezonde volwassene en je kwetsbare kind.
10 min
Rollenspel

Drieluik: gezonde volwassene reis (demonstratie)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een oefening zien gericht op de gezonde volwassene. Zo biedt je een patiënt een soort beeldende empathische confrontatie met hem- of haarzelf. Deze oefening kun je als kijker zelf meevolgen en het effect ervan ervaren.
12 min
Masterclass/webinar

Beeldend: oefening zelfcoherentie (rollenspel)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een beeldende oefening zien gericht op het versterken van de gezonde volwassene. Hierbij ligt de focus op de basisbehoefte zelfcoherentie. Deze oefening kun je zelf ondergaan als kijker en aan patiënten meegeven.
8 min
Rollenspel

Imaginatie GV: toekomstige probleemsituatie

In dit rollenspel laat Jenny Broersen zien hoe je een imaginatie begeleidt omtrent de gezonde volwassene die je kan toepassen bij patiënten. Hierbij vraagt Jenny naar een situatie in de toekomst die sterke emoties oproept. Als kijker kun je deze imaginatie zelf ondergaan.
37 min
Studiosessie

De Gezonde Volwassene 1 - Introductie

De webinars over Schematherapie en de Gezonde Volwassene van Anne-Marie Claassen en Jenny Broersen zijn al lange tijd erg populair op Psyflix. Nu hebben ze ook een volledige rollenspellen serie opgenomen in de studio, met een actrice. Tijdens deze introductie gaan ze eerst in op de theorie erachter. Zo nemen Anne-Marie Claassen en Jenny Broersen je mee in de verschillende therapiefasen en wat je met de gezonde volwassene kunt doen.
7 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 2 - Introductie patiënt Amy

Tijdens dit rollenspel stelt Amy, de patiënt, zich met wat hulp van drs. Anne-Marie Claassen voor. Tijdens de introductie ontdek je aldus de schema's en modi van de patiënt.
17 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 3 - Imaginatie oefening Gezonde Volwassene

In het tweede rollenspel gaat Jenny Broersen aan de slag met een imaginatieoefening met de gezonde volwassene. Wanneer gebruik je deze oefening? En, indien je ze in het begin gebruikt, wat is dan het verschil?
17 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 4 - Toekomstige probleemsituatie: toelaten van emoties

In dit rollenspel laat Jenny Broersen een imaginatie-oefening zien met betrekking tot een toekomstige probleemsituatie en hoe je een perspectiefwisseling kunt inzetten. Hoe laat je je patiënt nieuw gedrag oefenen?
18 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 5 - Imaginatie GV en zelfcompassie

Anne-Marie Claassen werkt samen met Amy aan haar zelfcompassie aan de hand van een imaginatie-oefening. In de nabespreking kom je ook te weten of je zo'n oefening ook in een andere fase kan uitoefenen, en of er verschillen zijn in dat geval.
9 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 6 - Introductie patiënt Tess

In het vijfde rollenspel wordt een nieuwe patiënt geïntroduceerd, Tess. Tess zit al verder in haar schematherapie. Samen met Jenny Broersen gaan ze verder in op enkele schema's.
17 min
Rollenspel

De Gezonde volwassene 7 - Zes-stoelentechniek GV: Kwetsbare en impulsieve modus

In dit rollenspel zie je de zes-stoelentechniek met de Gezonde Volwassene gericht op de kwetsbare en Impulsieve modus. Jenny Broersen begeleidt Tess doorheen het proces en legt de techniek uit alvorens aan de sessie te beginnen. In de nabespreking toont Jenny Broersen ook aan dat er mogelijke valkuilen zijn voor therapeuten.
12 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 8 - Persoonlijke waarden met foto's

Tijdens de derde sessie met Tess gaat het om persoonlijke waarden. Wat vindt Tess belangrijk? Van waaruit wilt Tess haar doelen bereiken? Anne-Marie Claassen en Tess laten het protocol eerst even los en gaan een creatief pad op.

Mindfulness

6 min
Masterclass/webinar

Progressive Muscle Relaxation

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Tim Wind zien hoe je een progressieve spierontspanningsoefening kunt begeleiden. Onderzoek heeft aangetoond dat deze simpele techniek o.a. angst, depressie, en stress vermindert, en het welzijn bevordert.
5 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 1 - Introductie adem

Thomas geeft in deze eerste aandachtsoefening een introductie over meditatie gericht op de adem, vervolgens begeleidt hij deze adem meditatie. Het is aan te raden deze aandachtsoefening in de volgorde zoals hier beschreven uit te voeren of te geven bij een patiënt.
6 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 2 - Adem - labelen - tellen

Thomas laat in deze tweede aandachtsoefening zien hoe je momenten van afleiding kunt labelen, en hoe je het tellen van de ademhaling kunt inzetten tijdens meditatie.
7 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 3 - Adem - prettig - onprettig - neutraal - okay

Thomas laat in deze derde aandachtsoefening worden afleiding gelabeled als prettig, onprettig, of neutraal. Vervolgens wordt geoefend in het okee zijn met wat er op is gekomen.
7 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 4 - Inchecken lichaam

Thomas laat in deze vierde aandachtsoefening zien hoe je mensen die druk de behandelkamer binnen komen tot rust kunt laten komen door ze te laten inchecken in hun lichaam.
6 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 5 - Slaap

Thomas laat in deze vijfde aandachtsoefening een mindfulness oefening zien die je kan helpen om beter in slaap te komen.
2 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 9 - Hand oefening

Thomas laat in deze negende aandachtsoefening zien hoe je een mindfulness oefening kunt doen met de focus op je handen.
8 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 7 - Meerdere velden van aandacht

Thomas laat in deze zevende aandachtsoefening zien hoe je in contact kunt komen met de motivatie en intentie voor meditatie. Vervolgens begeleidt hij een meditatie waarbij de aandacht op verschillende zintuiglijke ervaring in het hier en nu wordt gericht.
2 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 8 - Stop oefening

Thomas laat in deze achtste aandachtsoefening de stopoefening zien, waarbij je stopt met waar je mee bezig bent en kort bij jezelf incheckt en bewust wordt van je eigen ervaring in het moment.
3 min
Rollenspel

Meditatie Oefening - Eerste hap

In deze demonstratie laat prof. dr. Susan Bögels zien hoe je iets simpels als het eten van een broodje kunt maken tot een oefening in mindfulness. Op deze manier kun je patiënten helpen om in het dagelijks leven mindfulness te bevorderen.
5 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 1 - Kijk meditatie

Susan laat in deze eerste mindfulness oefening zien hoe je met je ogen open bewust kan worden van je omgeving.
6 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 2 - Luister meditatie

Susan laat in deze tweede mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindfulness te bevorderen van geluiden in de omgeving.
10 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 3 - Adem meditatie

Susan laat in deze derde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindful te worden van hun ademhaling.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 4 - Gedachten meditatie

Susan laat in deze vierde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om bewust te worden van de stroom aan gedachten die bij hen opkomen.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 5 - Meta meditatie

In deze vijfde lichaamsmeditatie, die je staand, liggend, of zittend kunt doen, wordt je meer bewust van je eigen lichaam en gedachten.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 6 - Lichaam meditatie (body scan)

Susan laat in deze zesde mindfulness oefening zien hoe je een patiënt door een body scan begeleidt.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 7 - Loop meditatie

Susan laat in deze zevende mindfulness oefening zien hoe je je bewust kan wandelen.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 2 - Enquiry

Na een mindfulness oefening volgt de nabespreking (enquiry). Deze wordt hier gedemonstreerd in een rollenspel met een patiënt die moeite heeft om wakker te blijven tijdens mindfulness meditatie.
5 min
Masterclass/webinar

Aandachtsoefening 6 - Nare gedachten

Thomas laat in deze zesde aandachtsoefening zien hoe je gedachten kunt gebruiken als object van de aandacht bij een meditatieoefening.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness 4 - Uitleg inchecken lichaam

Thomas legt hier uit waarom het bij het begin van een behandelsessie het inchecken van het lichaam een handige oefening kan zijn. Vervolgens laat hij zien hoe je deze oefening doet.
4 min
Masterclass/webinar

Mindfulness exercise - Check-in

In deze (Engelstalige) demonstratie begeleidt Thomas een check-in, waarbij je de aandacht legt op wat er op dat moment gaande is in je lichaam en geest.

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP)

72 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
75 min
Masterclass/webinar

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
73 min
Masterclass/webinar

Werken in het Hier en Nu

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
72 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
14 min
Rollenspel

Psychodynamische Uitgangspunten - Droomanalyse

In deze spontane sessie analyseert prof. dr. Jan Derksen een droom van een Psyflix kijker. Je krijgt te zien welke vragen je kunt stellen om de mogelijke betekenis van een droom te ontdekken en hoe je dit in verband kunt brengen met belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
21 min
Rollenspel

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand - Demonstratie

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
20 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
29 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.