Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

70 min
Masterclass/webinar

Online Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van therapie is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door prof. dr. H. Davanloo (Montreal, Canada). De essentie van ISTDP is het zicht krijgen op en ervaren van gevoelens, verlangens en behoeften, de angsten die aan het beleven hiervan gekoppeld zijn en de verdedigingsmechanismen om deze angsten de baas te zijn. In deze kortdurende therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het doorbreken van deze verdedigingsmechanismen en het opbouwen van angsttolerantie, waardoor (complexe) gevoelens vrij beleefd en onderzocht kunnen worden. Meestal is er een associatie met pijnlijke ervaringen uit de jeugd die te maken hebben met onveilige hechting en onveilige autonomiestrevingen. In deze e-learning neemt prof. dr. Allan Abbass ons mee in enkele toepassingen van ISTDP bij milde tot complexe persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij is er speciale aandacht voor het online toepassen van deze kortdurende psychodynamische therapie. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 5 - The Effectiveness and Cost Effectiveness of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

In dit vijfde en laatste webinar van de ISTDP serie gaat prof. dr. Allan Abbass in op de twee behandel 'formats' die gebruikt kunnen worden in ISTDP, de situaties waarin ISTDP effectief kan worden toegepast, en de evidence die bestaat voor de effectiviteit van ISTDP.
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 1 - A kickstart in ISTDP introduction and basic principles

In dit eerste webinar in de ISTDP serie legt José Verpoort uit wat ISTDP is en hoe het is voortgekomen uit traditionele psychodynamische therapie en oorspronkelijk gericht is op patiënten met een hoge weerstand. Ze laat in een video zien hoe je in een eerste gesprek angstsymptomen kunt identificeren samen met de patiënt.
71 min
Masterclass/webinar

ISTDP 2 - Resistance against closeness: front-door defences

In dit tweede webinar in de ISTDP serie vertelt Joy Oonk over de theoretische grondslagen van ISTDP. Dit illustreert ze met een opname van een sessie met een patiënt, waarin Joy vertelt over wat ze doet en waarom ze het doet.
68 min
Masterclass/webinar

ISTDP 4 - Nature and origins of self-destructive behavior

In dit vierde webinar in de series vertelt Kees Cornelissen over de oorsprong van zelf-destructief gedrag, hoe het ontwikkelt, en de dynamiek nadat het ontwikkeld is. Ook laat hij middels een rollenspel zien hoe ISTDP kan worden toegepast bij een patiënt waarbij sprake is van zelfdestructief gedrag.
12 min
Rollenspel

ISTDP - Angstsymptomen in het eerste gesprek

Met drs. José Verpoort
19 min
Rollenspel

ISTDP - Afweer bewerken en angstsymtomen

Met Joy Oonk
21 min
Rollenspel

ISTDP - Emotional neglect and the underlying emotion

Met Dr. Josette ten Have - de Labije
80 min
Masterclass/webinar

ISTDP 3 - Persistent depression and emotional neglect

In dit derde webinar vertelt Josette ten Have - de Labije over hoe ISTDP toegepast kan worden bij persistente depressie, emotionele verwaarlozing, en de mens-dier hechting. Ze gaat in op wat deze drie concepten inhouden, hoe deze zich tot elkaar verhouden, en hoe ISTDP hierbij effectief ingezet kan worden.

Schematherapie (ST)

66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
9 min
Masterclass/webinar

IMRS in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je imagery rescripting in een groep toepast bij een ervaring van een groepslid als kind. Hierbij worden de groepsleden actief betrokken bij het proces.
16 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy: the self-aggrandizer

In dit (Engelstalige) rollenspel laten Limor Navot en prof. dr. David Bernstein zien hoe je kunt omgaan met de zelfverheerlijker en agressie als onderdeel van narcistische persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische technieken toe te passen en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy and borderline: the detached mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laten prof. dr. David Bernstein en Limor Navot zien hoe je kunt omgaan met de 'detached mode' als onderdeel van borderline persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische techniek te gebruiken en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting

Imagery rescripting is een techniek die veel wordt toegepast binnen de schematherapie om negatieve emoties te verminderen die geassocieerd zijn met negatieve vroegere ervaringen. Deze techniek wordt in dit (Engelstalige) rollenspel gedemonstreerd.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
59 min
Masterclass/webinar

Schematherapie

Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
70 min
E-learning

Schematherapy and limited reparenting in daily life (Marjon Nadort)

In dit webinar stipt Marjon Nadort aan waar schematherapie doorgaat in het dagelijks leven van de patiënt en hoe je als therapeut al dan niet grenzen bewaakt. Ze bespreekt daarin keuzes uit eigen werk, bijvoorbeeld het meegaan naar een begrafenis.
69 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
7 min
Masterclass/webinar

Meerstoelen in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je de meerstoelenoefening in een groep toepast, waarbij groepsleden helpen om bijvoorbeeld de straffende kant en kwetsbare kant van een ander groepslid te representeren.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
9 min
Masterclass/webinar

Treating narcissism in schematherapy (Rollenspel)

In dit rollenspel zie je Wendy Behary demonstreren hoe je als therapeut je houding aan kan passen in de behandeling van een patient met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Empathisch confronteren, je eigen modus monitoren en reguleren. Haar tegenspeler is Jeff Conway. Op de website https://schematherapytraininginstitute.com/ kun je meer van dit materiaal vinden.
71 min
E-learning

Schematherapy and addiction (Michiel Boog & Mariëlla den Hartog)

Verslaving komt enorm veel voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (50-75%). In dit (Engelstalige) webinar wordt aan de hand van onderzoek en ervaring getoond hoe je verslaving schematherapeutsich kunt behandelen. Er wordt advies gegeven over diagnostiek naar verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen en er wordt door middel van een rollenspel getoond hoe je schematherapeutisch kunt begrenzen bij iemand met een verslaving. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
84 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and narcissism (Wendy Behary)

Wendy Behary staat internationaal bekend om haar grote ervaring in het behandelen van patienten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. In dit (Engelstalige) webinar beschrijft ze eerst wat we weten over narcisme en hoe het werkt. Hoe het te begrijpen vanuit een schematherapeutisch perspectief en als laatste hoe je deze patienten behandeld. Ze laat daarbij in een voorbeeld zien hoe je ze confronteert op een manier die werkt.
73 min
Masterclass/webinar

Schematherapy versus traumatherapy

In dit webinar geeft Graham Taylor helder weer hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren bij patiënten met complexe problematiek. Graham Taylor heeft jarenlange ervaring met het toepassen van verschillende therapievormen bij deze patiëntenpopulatie.
74 min
Masterclass/webinar

Online schematherapie bij borderline en narcisme

In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
76 min
Masterclass/webinar

State of the art ST: evidence and implementation

Arnoud Arntz laat 20 jaar evidence voor schematherapie zien en vertelt hoe schematherapie bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen effectiever is dan bij andere. Hij laat zien wat op basis van onderzoek het werkende mechanisme is van schematherapie. In de tweede helft van het webinar bespreekt Marjon Nadort fouten in de implementatie van schematherapie, zoals het weglaten van schema's en schema groepstherapie uitvoeren zonder opleiding. We illustreren deze valkuilen middels rollenspelen.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
10 min
Studiosessie

Schema-focused drama therapy

Met Elsa van den Broek

Suïcidepreventie

74 min
Masterclass/webinar

Online suïcidepreventie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar verzorgd door prof. dr. Ad Kerkhof. Tijdens deze e-learning leert u meer over de interventie in suïcidale processen en krijgt u veel theorie aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
73 min
Masterclass/webinar

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
70 min
E-learning

Suicidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren (drs. Jeroen Steenmeijer)

Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
80 min
Masterclass/webinar

Chronische suïcidaliteit 2 - Chronische suïcidaliteit bespreken met EPA-PS

In dit rollenspel zie je Bert van Luijn werken met een EPA patiënte met chronische suïcidaliteit. Na het rollenspel reflecteert Bert op de verschillende interventies die hij demonstreert.
64 min
Masterclass/webinar

Chronische suïcidaliteit 1 - Introductie

In deze introductie van de serie Chronische Suïcidailteit vertelt Bert van Luijn over de theorie betreffende suïcidaliteit bij EPA patiënten. Hij geeft hierbij praktische handreikingen over hoe om te gaan met chronische suïcidaliteit en met met acute op Chronische suïcidaliteit.
29 min
Masterclass/webinar

Chronische suïcidaliteit 3 - Acute op chronische suïcidaliteit bij EPA-PS patiënt

In dit rollenspel zie je Bert van Luijn werken met een patiënte met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, waarbij sprake is van "acute op chronische suïcidaliteit". Na het rollenspel reflecteert Bert op de verschillende interventies die hij demonstreert.
16 min
Rollenspel

Suïcidaliteit en Mentaliseren

In dit rollenspel laat Saskia Knapen zien hoe ze een suïcidale man van in de dertig helpt mentaliseren, die in crisis is doordat zijn relatie net is verbroken. Je ziet hoe ze omgaat met deze problematiek door hem te helpen mentaliseren.
33 min
Rollenspel

Suicide prevention - How to help suicidal patients effectively

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Ad Kerkhof zien hoe je de klachten van een suïcidale patiënt kunt onderzoeken en kunt helpen voorkomen dat een patiënt daadwerkelijk zelfmoord pleegt.

Schematherapie en de Gezonde Volwassene

71 min
Masterclass/webinar

Schematherapie en de gezonde volwassene

In deze masterclass wordt stilgestaan bij het beeld van de gezonde volwassene en krijg je een overzicht van de ontwikkelingen van de gezonde volwassene binnen de schematherapie. Ook worden drie oefeningen gedemonstreerd: de oefening van de waarden, een imaginatieoefening, en de dankbrief oefening.
69 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & De Gezonde Volwassene 2

In deze tweede webinar in de serie Schematherapie & De Gezonde Volwassene blikken drs. Jenny Broersen en drs. Anne-Marie Claassen kort terug op hun eerste webinar over de gezonde volwassene, gaan ze in op positieve schema's en welbevinden. Ook interviewen zij ervaringsdeskundige over haar ervaring met schematherapie. In dit webinar demonsteren zij wederom drie oefeningen: een imaginatie met de gezonde volwassene, een stoelentechniek gericht op het wegsturen van de ondermijnende kant, en een narratieve toekomstverbeelding.
4 min
Masterclass/webinar

Gezonde Volwassene en Wegsturen van Ondermijnende Kant

In dit korte rollenspel wordt een oefening gedemonstreerd waarmee je een cliënt kunt helpen zijn of haar ondermijnende kant te verminderen vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
6 min
Masterclass/webinar

Gezonde volwassene en narratieve toekomstverbeelding

In deze demonstratie word je als kijker meegenomen in een imaginatieoefening met een narratieve toekomstverbeelding, waarbij je een toekomstbrief schrijft aan jezelf.
6 min
Masterclass/webinar

Groepsimaginatie voor therapeuten

Als schematherapeut pas je regelmatig imaginaties toe bij patiënten, daarom is het goed om ook zelf te ervaren hoe het is om een imaginatie te ondergaan. Sigrid Geertzema begeleidt een imaginatie gericht op een moment wanneer je zelf kwetsbaar voelde tijdens een groepsessie die je zelf gaf (of met een individuele patiënt). Hierbij helpt ze je contact te maken tussen je gezonde volwassene en je kwetsbare kind.
69 min
Masterclass/webinar

Schematherapie en de gezonde volwassene 3

In deze derde webinar in de serie Schematherapie & De Gezonde Volwassene blikken drs. Jenny Broersen, drs. Anne-Marie en Karin Timmerman kort terug op de vorige twee webinars over de gezonde volwassene aan de hand van het twee continua model. Ook geven zij een preview van de resultaten van onderzoek naar de gezonde volwassene binnen schematherapie. Wederom sluiten zij af met drie oefeningen: de drieluik van het verleden, heden en de toekomst, een beeldende oefening gericht op de basisbehoefte 'coherentie', en een oefening gericht op een moeilijke toekomstige situatie.
12 min
Masterclass/webinar

Beeldend: oefening zelfcoherentie (rollenspel)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een beeldende oefening zien gericht op het versterken van de gezonde volwassene. Hierbij ligt de focus op de basisbehoefte zelfcoherentie. Deze oefening kun je zelf ondergaan als kijker en aan patiënten meegeven.
10 min
Rollenspel

Drieluik: gezonde volwassene reis (demonstratie)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een oefening zien gericht op de gezonde volwassene. Zo biedt je een patiënt een soort beeldende empathische confrontatie met hem- of haarzelf. Deze oefening kun je als kijker zelf meevolgen en het effect ervan ervaren.
8 min
Rollenspel

Imaginatie GV: toekomstige probleemsituatie

In dit rollenspel laat Jenny Broersen zien hoe je een imaginatie begeleidt omtrent de gezonde volwassene die je kan toepassen bij patiënten. Hierbij vraagt Jenny naar een situatie in de toekomst die sterke emoties oproept. Als kijker kun je deze imaginatie zelf ondergaan.

Mentalisation-based Treatment (MBT)

3 min
Masterclass/webinar

Online MBT

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt comfortabel doet voelen in een online MBT sessie.
76 min
Masterclass/webinar

Mentalization Based Treatment

Deze e-learning is gebaseerd op een Engelstalige webinar van prof. dr. Anthony Bateman en dr. Dawn Bales. Tijdens deze e-learning leert u meer over Mentalization Based Treatment (MBT). Er wordt ingegaan op de basisprincipes van MBT en op online behandelen met MBT. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
5 min
Masterclass/webinar

MBT: the pretend mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt helpt omgaan met de 'pretend mode'. Hij laat hierbij zien hoe je een laag niveau van mentaliseren bij de patiënt helpt doorbreken.
16 min
Rollenspel

MBT 6 - Stimuleren van mentaliserend proces

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
17 min
Masterclass/webinar

MBT 2 - Niet effectief mentaliseren modi en dimensies

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
6 min
Masterclass/webinar

MBT 3 - Pretend modus / hypermentaliseren

Met Dawn Bales & Saskia Knapen
25 min
Masterclass/webinar

MBT 4 - Introductie 2

Met Dawn Bales & Saskia Knapen
9 min
Rollenspel

MBT 7 - Teleologische modus

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
21 min
Rollenspel

MBT 5 - Structuur & stimuleren van mentaliseren

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
8 min
Rollenspel

MBT 8 - Empatische validatie & nieuwe perspectieven

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
33 min
Masterclass/webinar

MBT 1 - Introductie

Met Dawn Bales en Saskia Knapen

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP)

72 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
75 min
Masterclass/webinar

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
73 min
Masterclass/webinar

Werken in het Hier en Nu

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
72 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
20 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
29 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
21 min
Rollenspel

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand - Demonstratie

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
14 min
Rollenspel

Psychodynamische Uitgangspunten - Droomanalyse

In deze spontane sessie analyseert prof. dr. Jan Derksen een droom van een Psyflix kijker. Je krijgt te zien welke vragen je kunt stellen om de mogelijke betekenis van een droom te ontdekken en hoe je dit in verband kunt brengen met belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
71 min
Masterclass/webinar

Uitgangspunten voor psychodynamische psychotherapie

Met prof. dr. Jan Derksen