Virtual Reality (VR)

73 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality

In deze masterclass wordt toegelicht hoe virtual reality toegepast kan worden in de geestelijke gezondheidszorg, welke simulaties er bestaan, en hoe virtual reality de geestelijke gezondheidszorg kan veranderen. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van virtual reality interventies.
66 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 1 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. In deze eerste masterclass krijg je een uitleg van wat virtual reality is en wat de mogelijkheden ervan zijn. Ook krijg je previews te zien van bestaande toepassingen.
50 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 2 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. In deze tweede masterclass wordt verder ingegaan op hoe virtual reality kan helpen bij de behandeling van PTSS en het verminderen van chronische pijn.
65 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 3 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. Deze laatste masterclass in de serie gaat verder in op hoe virtual reality ingezet kan worden bij het verminderen van chronische pijn, het bevorderen van mindfulness en het herkennen van ADHD.
39 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality EMDR

In deze masterclass spreekt klinisch psycholoog Tim Wind met de oprichters van Psylaris gericht op de ontwikkeling van virtual reality toepassingen binnen de GGZ. Er wordt dieper ingegaan op de mogelijke toepassingen voor de behandeling verschillende stoornissen.
2 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Ontspanning

In deze (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Wim Veling je natuuromgevingen zien binnen Virtual Reality die gebruikt kunnen worden ter ontspanning van patiënten.
6 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Pijnstoornissen

In deze demonstratie neemt Louis Zantema je mee in een evidence based Virtual Reality applicatie tegen pijnstoornissen volgens hetzelfde principe als EMDR.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.

Online behandelen

66 min
Masterclass/webinar

Online group psychotherapy

In dit webinar vertellen Bram van der Boom, Pepijn Steures en dr. Haim Weinberg over online psychodynamische groepstherapie. Ze bespreken de evidentie en de praktijk van online groepstherapie en geven daarbij duidelijke voorbeelden.
73 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor kind en jeugd

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van drs. Marley Steeghs en dr. Andreas Lamerz. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies met kinderen en jeugdigen en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geacrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
65 min
Masterclass/webinar

Online Verslavingszorg

In deze masterclass wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de online behandeling van verslaving bij jongeren en volwassenen. Er wordt ingegaan op de literatuur omtrent online verslavingszorg en op hoe deze behandeling kan worden vormgegeven. Vijf experts in de verslavingszorg delen hun kennis, ervaring en inzichten op dit gebied.
67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
70 min
Masterclass/webinar

Online Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van therapie is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door prof. dr. H. Davanloo (Montreal, Canada). De essentie van ISTDP is het zicht krijgen op en ervaren van gevoelens, verlangens en behoeften, de angsten die aan het beleven hiervan gekoppeld zijn en de verdedigingsmechanismen om deze angsten de baas te zijn. In deze kortdurende therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het doorbreken van deze verdedigingsmechanismen en het opbouwen van angsttolerantie, waardoor (complexe) gevoelens vrij beleefd en onderzocht kunnen worden. Meestal is er een associatie met pijnlijke ervaringen uit de jeugd die te maken hebben met onveilige hechting en onveilige autonomiestrevingen. In deze e-learning neemt prof. dr. Allan Abbass ons mee in enkele toepassingen van ISTDP bij milde tot complexe persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij is er speciale aandacht voor het online toepassen van deze kortdurende psychodynamische therapie. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
66 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability

In dit (Engelstalige) webinar vertellen prof. dr. Geert van Hove, Kamiel Zijderveld en Rianne Dekker over het online behandelen van patiënten met een verstandelijke beperking. Ze lichten toen hoe je als therapeut deze doelgroep online zorg kan bieden en waar je hierbij op moet letten.
66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
78 min
Masterclass/webinar

Telehealth within global mental health

In dit (Engelstalige) webinar vertelt prof. dr. Vikram Patel van Harvard University over hoe telehealth kan bijdragen aan globale mentale welzijn. Hierbij gaat hij in op hoe telehealth kan bijdragen aan de grote vraag die wereldwijd bestaat aan psychotherapie.
65 min
Masterclass/webinar

Online elderly care

In dit (Engelstalige) webinar vertellen dr. Tanja Su, Esther van Elswijk en prof. dr. Anne Margriet Pot over je als therapeut online behandeling van ouderen het best kunt vormgeven Hierbij staan zij stil bij de evidence-base, de uitdagingen van het online behandelen van deze doelgroep die vaak minder bekend is met online werken. Ook vertellen zij over online diagnostiek en behandeling van deze doelgroep.
74 min
Masterclass/webinar

Online suïcidepreventie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar verzorgd door prof. dr. Ad Kerkhof. Tijdens deze e-learning leert u meer over de interventie in suïcidale processen en krijgt u veel theorie aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
78 min
Masterclass/webinar

Online behandelen van autisme

Autismediagnostiek en -behandeling wint aan belangstelling onder psychiaters en (klinisch) psychologen. In deze e-learning gaan ervaren clinici in op de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek bij autisme en op enkele behandelvormen. Hierbij worden steeds de aanpassingen voor online toepassingen besproken. Deze e-learning is geaccediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
62 min
Masterclass/webinar

Online behandelen van eetstoornissen

Het online behandelen van eetstoornissen brengt enkele bijzondere facetten aan het therapeutisch werk met zich mee. In dit webinar wordt de online behandeling van eetstoornissen nader belicht, zowel vanuit de klinische praktijk als vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van eetstoornissen.
38 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability (BONUS)

In dit (Engelstalige) webinar vertelt Janny Beernink over het online behandelen van mensen met een lichte verstandelijke behandeling binnen de GGZ. Ze vertelt hierbij over haar ervaringen, de uitdagingen van het online behandelen van de doelgroep en ze reikt handvaten aan om hier mee om te gaan en ook deze doelgroep de nodige zorg te geven.
74 min
Masterclass/webinar

Effect videobellen op therapeut-patiënt relatie

Sinds het begin van de COVID-19 crisis zijn veel therapeuten online gaan werken. Wat is het effect van deze verandering op de therapeut-patiënt relatie? In deze interactieve masterclass wordt dieper ingegaan op deze vraag.
73 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
30 min
Masterclass/webinar

E-Health: Het verhaal van de patiënt

In deze masterclass wordt de ervaring van een patiënt met de online behandeling van PTSS besproken in een conversatie met zijn behandelaar, klinisch psycholoog Tim Wind. Verder wordt ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar online behandelen en krijg je tips voor hoe je dit kan vormgeven.
70 min
Masterclass/webinar

Effecten online therapie op therapeutische relatie

In dit webinar vertelt Dorien Philipszoon over het effect van online therapie op de therapeutische relatie. Sinds de coronacrisis zijn therapeuten massaal begonnen met online behandelen en in de toekomst lijkt dit ook zo te blijven. De mogelijke positieve en negatieve effecten van online therapie op de therapeutische relatie worden besproken en bediscussieerd.
5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
3 min
Masterclass/webinar

Online MBT

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt comfortabel doet voelen in een online MBT sessie.
22 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

In dit rollenspel laat prof. dr. Ad de Jongh zien hoe je visuele, auditieve en tactiele stimuli gebruikt binnen online EMDR.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
5 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & De Gezonde Volwassene - De Dankbrief

In deze demonstratie zie je hoe je de dankbrief oefening (online) kunt toepassen. Dit is een oefening uit de schematherapie waarbij de cliënt een dankbrief gericht aan een dierbaar persoon schrijft en vervolgens voorleest.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
32 min
Masterclass/webinar

Online Group Therapy demo session 1

In deze (Engelstalige) demonstratie laten Haim Weinberg en Bram van der Boom zien hoe je online psychodynamische groepstherapie kunt geven. Je kunt hierbij zien hoe de groepsdynamiek verloopt en hoe je als therapeut op net een andere manier kunt interveniëren; met meer gebruik van imaginatie, en het benoemen van het gezicht en de expressies van de patiënt.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
67 min
Masterclass/webinar

ACT online

In dit webinar vertelt dr. Tim Batink hoe je online ACT op een effectieve manier toepast bij een patiënt. Hij vertelt hierbij over ACT via videobellen, online modules, apps en andere digitale aplicaties. Hij illustreert dit aan de hand van een casus.
74 min
Masterclass/webinar

Online schematherapie bij borderline en narcisme

In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
61 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor psychose/EPA

In deze masterclass wordt ingegaan op de online behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van online behandelen en je krijgt een inkijk in de persoonlijke ervaring met deze behandelvorm van de moeder van een patiënt.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
3 min
Rollenspel

Online Behandeling van Kind en Jeugd

In dit filmpje laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je kinderen kunt behandelen via videobellen, waarbij ze gebruik maakt van knuffels en poppen.
36 min
Masterclass/webinar

Online group therapy demo session 2

In this demonstration group, Haim Weinberg and Bram van der Boom show how psychodynamic online group therapy session can be given online. You can see how the dynamics are at work in the group and how the technique requires the therapists to intervene somewhat differently (making more use of imagination, and commenting on the patients faces and expression). You can also see how the therapists respond to technical issues arising during the group process. Also you see a clear example of co-therapists working together in an online session in minute 17 to 18.
4 min
Masterclass/webinar

Online BEPP - Imaginaire Exposure

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online imaginatie kan toepassen binnen de BEPP.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
3 min
Rollenspel

Online Narrative Exposure Therapy - De levenslijn

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online een levenslijn kan leggen met bloemen en stenen om PTSS te behandelen.
66 min
Masterclass/webinar

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
60 min
Masterclass/webinar

Online trauma therapy

In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.