Nieuw op Psyflix

103 min
Tapes

EMDR Vermijdende PHS Tapes 6 - Sessie 5 cluster - Niet goed genoeg zijn

In de laatste sessie neemt Laurian Hafkemeijer Jet mee op een bijzondere reis met behulp van een flash forward en een mental video check. Jet kampt met een diepgewortelde angst voor afwijzing, maar met de begeleiding van Laurian slaagt ze erin om bepaalde negatieve overtuigingen over zichzelf los te laten en op een compleet andere manier te benaderen. Nu komt dus het moment van de mental video check en de flash forward. Deze oefening stelt Jet in staat om nieuw gedrag te oefenen en zich voor te stellen hoe ze positieve ervaringen kan opdoen. Ze visualiseert zichzelf in situaties waarin ze zich vol vertrouwen en zonder angst voor afwijzing gedraagt. Tegelijkertijd behandelen ze de spanning die nog steeds aanwezig is, zodat Jet ook in staat is om met deze emoties om te gaan en ze los te laten.
44 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 1 – Aandachtspunten bij de start

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. Buitengewoon handig en belangrijk deze mee te nemen bij de start van elk wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die hij behandeld zijn preregistratie, medisch-ethische toetsing, reporting standards en referentiesoftware.
11 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 2 - Preregistratie

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: preregistratie van onderzoek.
18 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 3 - Medisch-ethische toetsing

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: medisch-ethische toetsing
14 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 4 - Reporting standards

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: reporting standards.
7 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 5 - Referentiesoftware

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: referentie software.
4 min
Studiosessie

Groepstherapie 1 - Introductie

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie) Groepstherapie in de breedste zin van het woord, zowel psychodynamische, als geprotocolleerde therapieën, MBT, SFT en nog veel meer. Elke methode die je in groepsverband kunt gebruiken, daar gaan we mee aan de slag. In deze serie zie je enkele mogelijke situaties in de vorm van een rollenspel, en laat Marc Daemen je zien hoe je hier als therapeut mee kan omgaan en welke stappen je moet volgen.
50 min
Rollenspel

Groepstherapie 2 - Een beginnende groep leiden

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie) In deze sessie wordt aandacht besteed aan het begeleiden van een beginnende groep. Het vinden van het juiste evenwicht tussen structuur en stilte is een uitdaging waar veel therapeuten mee te maken krijgen. Wanneer is het juiste moment om het woord te nemen en wanneer is het juist belangrijk om de stilte te laten spreken? Marc Daemen deelt graag zijn expertise en illustreert dit met realistische rollenspellen, waarbij hij laat zien hoe therapeuten op een evenwichtige en effectieve manier kunnen communiceren binnen de groep.
61 min
Rollenspel

Groepstherapie 3 - Omgaan met de zondebok

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie) We zitten aan de vierde sessie van de groepstherapie. Er werden reeds levensstijl tips gegeven en er worden stappen genomen naar verandering: meer lichaamsbeweging, betere slaappatronen. In deze sessie nemen we het zondebok fenomeen waar. Dit fenomeen betekent dat alle agressie wordt geprojecteerd naar één groepslid. Wat doe je dan als therapeut? Regel 1? Je neemt de zondebok al zeker niet in bescherming, aangezien dit een tegenovergestelde reactie kan veroorzaken. Maar wat doe je dan wel? Marc Daemen legt je het nodige uit en illustreert het aan de hand van een rollenspel.
53 min
Studiosessie

Groepstherapie 4 - Cluster C - Faciliteren van een stille groep

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie) In de betoverende wereld van groepstherapie bevindt zich een uitdagende en delicate groep: de stille groep. Voor therapeuten vormt deze groep vaak een van de grootste uitdagingen. Deze groepssessie brengt individuen samen die te kampen hebben met persoonlijkheidsproblematiek, vaak gerelateerd aan vermijdende of afhankelijke stoornissen, gepaard gaand met klachten zoals depressie, angsten en burn-outs. Ze komen bijeen in een ambulante groep, waar het doel ligt in het verkennen van thema's uit hun verleden, dagelijks leven en de onderlinge dynamiek binnen de groep. Maar wat gebeurt er wanneer er stilte in de groep heerst? Dit is een moment waarop de therapeut met uiterste zorg en aandacht moet handelen. Marc Daemen illustreert deze situatie in dit mooi rollenspel.
71 min
Tapes

EMDR Vermijdende PHS Tapes 5 - Sessie 4 (cluster - Angst voor afwijzing)

Laurian Hafkemeijer gaat in de vijfde aflevering verder met Jet, die lijdt aan een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Ze gaan na welke herinneringen Jet heeft verwerkt met Ad de Jongh, om zo te kijken of het beeld nog steeds neutraal is wanneer Jet het oproept.
75 min
Masterclass/webinar

Group Therapy

Groepstherapie komt op basis van onderzoek als even effectief uit de bus als individuele therapie voor persoonlijkheidsproblematiek. Als groepstherapeut werk je bij uitstek in het hier-en-nu en met overdracht en tegenoverdracht. En hoe je dat doet, legt de wereldberoemde Prof. dr. Leszcz uit in deze masterclass. Zoals altijd binnen Psyflix, illustreert Molyn de principes van groepstherapie met videomateriaal uit eigen werk. Molyn schreef met Dr. Irvin Yalom van de herziene en bijgewerkte 6e editie van The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Molyn en zijn collega's schreven het boek Achieving Psychotherapy Effectiveness in de serie “Psychotherapy Essentials To Go”. Hij is dan ook één van de vaandeldragers binnen de Canadese psychiatrie en 'Distinguished Fellow' van de American Group psychotherapie Association.
9 min
Studiosessie

Seksuologie 1 - Introductie

Waarom moet er gevraagd worden naar seksualiteit? Wat is het effect van seksueel plezier op het welzijn? En wat zien we in de spreekkamer? Noortje Roussel zoomt er wat dieper op in en brengt je de nodige kennis bij.
13 min
Rollenspel

Seksuologie 2a - Seksuele anamnese

In dit rollenspel laat Noortje zien hoe je seksualiteit ter sprake kan brengen bij een patiënt en hoe je seksuele anamnese kan afnemen.
3 min
Studiosessie

Seksuologie 2b - Praten over seks en seksuele anamnese

Dit is de nabespreking van het eerste rollenspel met Kim, waarin Noortje liet zien hoe je seksualiteit ter sprake brengt en hoe je seksuele anamnese af kunt nemen. In de nabespreking legt Noortje de nadruk op belangrijke lessen, zoals fasen uitvragen (verlangen, opwinding, herstel, orgasme).
11 min
Rollenspel

Seksuologie 3 - Diagnose en psycho-educatie

In dit rollenspel laat Noortje zien hoe je een diagnose met een patiënt bespreekt en geeft ze ook psycho-educatie. Daarnaast geeft Noortje ook de aandachtspunten mee tijdens zo'n gesprek.
37 min
Rollenspel

Seksuologie 4 - Uitleg en nabespreking bekkenbodem onderzoek

Carien Manuels legt Kim in dit rollenspel uit hoe een bekkenbodem onderzoek in zijn werk gaat en toont jou hoe het gesprek na het onderzoek met de patiënt verloopt.
7 min
Studiosessie

Seksuologie 5 - Mulitdiscipliniar overleg

In dit rollenspel hebben Carien Manuels en Noortje Roussel een multidisciplinair overleg. Beiden hebben Kim gezien en delen nu hun bevindingen met elkaar. Wie gaat wat doen?
22 min
Rollenspel

Seksuologie 6 - Aanvang behandeling

Het laatste rollenspel gaat dieper in op de behandeling met Kim, de patiënte, waarin Noortje enkele punten bespreekt. Enkele belangrijke thema's komen ter sprake, zoals het meebrengen van de partner in de behandeling, de negatieve aannames tegenover seksualiteit en nog meer.

Populair op Psyflix

73 min
E-learning

Emotieregulatie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
58 min
Tapes

Schematherapie 2 - Sessie 1

In deze eerste sessie in de therapie legt Remco van der Wijngaart eerst de keuze voor schematherapie uit aan patiënt Anne. Vervolgens exploreert de therapeut de klachten en de achtergrond ervan ten behoeve van de casusconceptualisatie. Daarbij gaat hij in op de schema's, modi en onvervulde basisbehoeften die spelen bij de patiënt. Verschillende methoden en technieken worden hierbij gebruikt zoals de neerwaartse pijltechniek, een diagnostische imaginatie en een stoelentechniek.
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.
88 min
Tapes

EMDR Vermijdende PHS Tapes 1 - Casusconceptualisatie

In deze studioserie behandelen Laurian Hafkemeijer en Prof. dr. Ad de Jongh een patiënte met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis voor haar veelvuldige onderliggende trauma's van afwijzing. In deze aflevering zie je hoe de casusconceptualisatie tot stand komt.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
52 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 1 - Ad en Julia

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Ad de Jongh je meer inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Julia.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
28 min
Studiosessie

Schematherapie 1 - Basis en veelvoorkomende fouten als schematherapeut

In deze introductie gaat Odette dieper in op de basis van schematherapie en de veelvoorkomende fouten als schematherapeut. Wat kom je tegen? Hoe blijf je leren (verschil theorie en praktijk)?
70 min
Masterclass/webinar

Masterclass Onderzoek SCED designs, de kracht van n=1

In de klinische praktijk zijn single case designs de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Deze designs worden gekenmerkt door een groot aantal herhaalde metingen die worden afgenomen bij één of een klein aantal mensen om bijvoorbeeld het effect van een nieuwe of herziende therapie te evalueren. Tijdens deze webinar staan we stil bij de mogelijkheden die SCED’s bieden a.d.h.v. voorbeeld data die we analyseren met behulp van visuele inspectie en randomisatie testen. We zullen hierbij gebruik maken van een shiny app: https://lnkd.in/dCWcchJ7 welke vrij beschikbaar is voor een ieder die er gebruik van wil maken.
14 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 4 - Reporting standards

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: reporting standards.
7 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 5 - Referentiesoftware

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: referentie software.
11 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 2 - Preregistratie

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: preregistratie van onderzoek.
44 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 1 – Aandachtspunten bij de start

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. Buitengewoon handig en belangrijk deze mee te nemen bij de start van elk wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die hij behandeld zijn preregistratie, medisch-ethische toetsing, reporting standards en referentiesoftware.
18 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 3 - Medisch-ethische toetsing

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: medisch-ethische toetsing
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
88 min
Tapes

EMDR Vermijdende PHS Tapes 1 - Casusconceptualisatie

In deze studioserie behandelen Laurian Hafkemeijer en Prof. dr. Ad de Jongh een patiënte met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis voor haar veelvuldige onderliggende trauma's van afwijzing. In deze aflevering zie je hoe de casusconceptualisatie tot stand komt.
85 min
Tapes

Julia Sessie 10 - Flash-forward, mentale video check en RDI

In deze sessie behandelt Ad een aantal van de laatste herinneringen van Julia, waarbij hij een flash-forward toepast met een mentale video check.
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
6 min
Tapes

ISTDP 1 - Introductie

Wat is ISTDP? Wat is het verschil tussen de theorie en de praktijk, en met andere therapieën? Waar ligt de focus en wat is het doel? Tijdens de introductie geeft drs. Josette ten Have-de Labije je meer inzicht in de therapievorm van ISTDP.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
59 min
Tapes

DGT 5 - Sessie 4

De vuistregel in DGT is dat je na +- 60% van de behandeling de cliënt begint voor te bereiden op het einde van de therapie. Daar bestaat geen stappenplan voor, en de voorbereiding omvat meer dan het regelen van nazorg. Het vergt vooral alertheid en ‘tussen de regels lezen’. Voor veel cliënten roept het naderende einde van een intensieve therapie immers intense emoties op. En als ze, zoals Anne, een ontwikkelingsgeschiedenis hebben waarin belangrijke relaties eindigden met plots verlaten worden dan hebben ze weinig vaardigheden ontwikkeld om daarmee om te gaan. Je ziet dat Roland hier met zorg op reageert, valideert en didactische strategieën gebruikt om Anne te leren wat afscheid zoal kan inhouden. Daarin spelen radicale acceptatie en anticiperen een belangrijke rol, en een waterdicht hervalpreventieplan natuurlijk.
73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 7 - Loop meditatie

Susan laat in deze zevende mindfulness oefening zien hoe je je bewust kan wandelen.
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
87 min
Rollenspel

Gesprekstechnieken 2 - Kennismaking

In dit rollenspel zie je de eerste fase van het 5 fasenmodel; de kennismaking. Bij de kennismaking zijn vooral actief luisteren, parafraseren, papegaaien en samenvatten belangrijke technieken.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
4 min
Rollenspel

EMDR bij SOLK ALK

In dit rollenspel zie je hoe Michiel de gebeurtenis van een val van een mountainbike beschrijft. De stap ‘back to target’ wordt hier gedemonstreerd. Het doel hiervan is om de nare ervaring te verwerken. En de omstandigheden van de afname van de lichamelijke klachten zo gunstig mogelijk te maken. Vervolgens wordt dit nabesproken, hoe de sessie voor hem is geweest. En wat je bij zo een nabespreking kunt horen.
5 min
Rollenspel

WWW: De rem

In dit rollenspel demonstreert Herman de rem: een onderdeel van het Woede Wrok Wraak protocol waarbij de cliënt leert dat hij of zij ‘stop’ kan zeggen, om de spanning zo nodig omlaag te kunnen brengen, wanneer deze te hoog oploopt. Dit gaat door middel van werkgeheugenbelasting, door het volgen van de handbewegingen van de therapeut. De rem is belangrijk om ervoor te zorgen dat de cliënt zich veilig en krachtig voelt om de volgende stappen van het protocol te doorlopen.
46 min
Rollenspel

Spoedeisende psychiatrie 5 - Beoordeling depressie

Eefje Suk gaat met behulp van de risicotaxatie techniek aan de slag met patiënt Hans. Hans is 52 en ervaart, door recente veranderingen in werkomstandigheden, wat negatieve gevoelens. Eefje Suk leert je wat belangrijk is tijdens zo'n eerste gesprek.
30 min
Masterclass/webinar

E-Health: Het verhaal van de patiënt

In deze masterclass wordt de ervaring van een patiënt met de online behandeling van PTSS besproken in een conversatie met zijn behandelaar, klinisch psycholoog Tim Wind. Verder wordt ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar online behandelen en krijg je tips voor hoe je dit kan vormgeven.
6 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & de Gezonde Volwassene - Belangrijke Waarden

In deze demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van de waarden oefening. Deze oefening uit de schematherapie kun je toepassen om de cliënt in contact te brengen met wat deze belangrijk vindt en vervulling geeft. Ook kun je deze oefening als kijker zelf meevolgen en ervaren.
5 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & De Gezonde Volwassene - De Dankbrief

In deze demonstratie zie je hoe je de dankbrief oefening (online) kunt toepassen. Dit is een oefening uit de schematherapie waarbij de cliënt een dankbrief gericht aan een dierbaar persoon schrijft en vervolgens voorleest.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 6 - Lichaam meditatie (body scan)

Susan laat in deze zesde mindfulness oefening zien hoe je een patiënt door een body scan begeleidt.
36 min
Masterclass/webinar

Online group therapy demo session 2

In this demonstration group, Haim Weinberg and Bram van der Boom show how psychodynamic online group therapy session can be given online. You can see how the dynamics are at work in the group and how the technique requires the therapists to intervene somewhat differently (making more use of imagination, and commenting on the patients faces and expression). You can also see how the therapists respond to technical issues arising during the group process. Also you see a clear example of co-therapists working together in an online session in minute 17 to 18.
66 min
Masterclass/webinar

Oplossingsgerichte psychotherapie - Theorie en inleiding

In dit webinar vertelt drs. Mark Crouzen over de basisprincipes van oplossingsgerichte therapie. Je leert waarin deze verschilt van 'probleemgerichte' therapievormen. Hij laat daarbij zien hoe je technieken zoals de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen toepast tijdens een sessie.
84 min
E-learning

Schematherapy and narcissism (Wendy Behary)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wendy Behary staat internationaal bekend om haar grote ervaring in het behandelen van patienten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. In dit (Engelstalige) webinar beschrijft ze eerst wat we weten over narcisme en hoe het werkt. Hoe het te begrijpen vanuit een schematherapeutisch perspectief en als laatste hoe je deze patienten behandeld. Ze laat daarbij in een voorbeeld zien hoe je ze confronteert op een manier die werkt.
44 min
Masterclass/webinar

EFIT 2 - Sue Johnson - Allison session 6

In deze zesde sessie van Sue Johnson met Allison gaan ze verder in op het misbruik dat ze heeft meegemaakt, het gebrek aan veiligheid, de copingstrategieën die ze heeft ontwikkeld om hier mee om te gaan, en de consequenties daarvan. Hierbij onderzoeken ze emoties van angst en verdriet die ze heeft ervaren als kind. Hierbij neemt Sue haar door een imaginatie met haar jongere zelf, en haar veiligheid, troost en liefde geeft. Sue Johnson is de grondlegger van EFT, en heeft ook een variant onwtikkeld voor individuele therapie: EFIT (Emotionally Focused Individual Therapy). Bij EFIT worden huidige en vroegere relaties onderzocht, met het doel om cliënten te helpen met traumatische gebeurtenissen en huidige angsten om te gaan, en cliënten de vaardigheden te geven die ze nodig hebben om betekenisvolle, langdurige relaties te onderhouden.
74 min
E-learning

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
73 min
E-learning

behandeling van eetstoornissen: de zorgstandaard

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Prof. dr. Sandra Mulkens en dr. Hermien Elgersma bespreken in dit webinar de totstandkoming van de zorgstandaard van eetstoornissen en de evidence voor de bestaande behandelingen. Ook vertellen zij over wanneer je kiest voor welke behandeling van eetstoornissen, gegeven dat er soms comorbide klachten zijn.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
17 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 3 - Leren Reguleren

Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
70 min
E-learning

CGT 3 - CGT voor dwang

Met Drs. Jetske Emmelkamp & Dr. Willemijn Scholten
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
79 min
E-learning

Narrative Exposure Therapy (NET)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Elisabeth Kaiser, Katy Robjant en Ruud Jongedijk. Tijdens deze e-learning leert u meer over Narrative Exposure Therapy (NET). U krijgt veel theorie en twee praktijkvoorbeelden aangereikt en u hoort hoe u NET online kunt uitvoeren. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
78 min
Masterclass/webinar

Seksuologie 4 - Mannelijke seksualiteit

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: NVP, VSR & NRVS. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Wim Slabbinck gaat dieper in op de mannelijke seksualiteit, of eerder de menselijke seksualiteit, en begint met het schetsen van een kader: wat is mannelijkheid? Hierna geeft Slabbinck meer uitleg over mogelijke problemen zoals erectieproblemen en hyperseksualiteit. En uiteraard: wat is de rol van de therapeut bij seksuele zorgen?
63 min
Tapes

Lisanne Sessie 10 - van afwijzing naar eigen kracht

Na een volledige week vol helende sessies, gaan Ad en Lisanne nog een laatste keer samenzitten. Met een kleine terugblik en aan de hand van enkele herinneringen, die tijdens deze sessie worden opgroepen, merkt Lisanne dat er een grote bewustwording is ontstaan. Ze komt in haar eigen kracht te staan en ontdekt haar zelfvertrouwen.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
8 min
Rollenspel

Imaginatie GV: toekomstige probleemsituatie

In dit rollenspel laat Jenny Broersen zien hoe je een imaginatie begeleidt omtrent de gezonde volwassene die je kan toepassen bij patiënten. Hierbij vraagt Jenny naar een situatie in de toekomst die sterke emoties oproept. Als kijker kun je deze imaginatie zelf ondergaan.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
12 min
Rollenspel

ISTDP - Angstsymptomen in het eerste gesprek

Met drs. José Verpoort
9 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 6 - Introductie patiënt Tess

In het vijfde rollenspel wordt een nieuwe patiënt geïntroduceerd, Tess. Tess zit al verder in haar schematherapie. Samen met Jenny Broersen gaan ze verder in op enkele schema's.
31 min
Rollenspel

Diagnostiek 1 - de Thematic Aperception Test (TAT)

De TAT, een test met prachtige platen wordt steeds meer gebruikt in Nederland. Het is echt een test voor wanneer je er met de gebruikelijke diagnostiek niet uitkomt. In dit rollenspeel neemt expert Han Berghuis de test bij Bram af. Bram is 42 jaar en werkt als maatschappelijke werker. Hij heeft een burnout en zit momenteel in de diagnostiek fase.
74 min
E-learning

Online schematherapie bij borderline en narcisme

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
11 min
Studiosessie

EMDR K&J 1 - Introductie

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van enkele technieken.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
39 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 2 - Casusconceptualisatie

Femke is 32 en heeft PTSS. In deze aflevering laat drs. Patricia Waaijman zien waarom het zo belangrijk is om samen met de patiënt naar het verleden te kijken en een casusconceptualisatie op te stellen.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 6 van Victoria - NET exposure

In deze zesde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe Ruud Jongedijk zijn tweede sessie met NET exposure begeleidt. Hierbij luistert ze eerst naar haar levensverhaal en traumatische ervaring
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
75 min
E-learning

Infant Mental Health (IMH) 

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar bespreken prof. dr. Hedwig van Bakel en drs. Marja Rexwinkel de theoretische grondslagen van Infant Mental Health. Ze bespreken het belang van een holistische kijk op Infant Mental Health problematiek. Ze raden hierin af om vroegtijdig te pathologiseren en onderstrepen het een en ander met voorbeelden uit eigen werk.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.
68 min
E-learning

Geweldloos verzet

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Geweldloos verzet is een methode om met destructief gedrag van een kind of jongere om te gaan zonder de situatie verder te escaleren. Mies de Cock en Frans Duintjer laten zien hoe je als hulpverlener ouders helpt om zich geweldloos te verzetten tegen het destructief gedrag van hun kind.
70 min
E-learning

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Hoe ga je om met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren en hoe zorg je dat het afneemt? In dit webinar leerdit gedrag te voorkomen waar mogelijk. Tevens leer je de laatste wetenschappelijke kennis op dit gebied; wat de oorzaken zijn, hoe je het bespreekbaar maakt en hoe je het behandeld.
65 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 2 - casusconceptualisatie

Met Denise Matthijssen
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
7 min
Rollenspel

EMDR K&J 7 - Werkgeheugenbelasting en associaties

Tijdens het voorlaatste rollenspel laat Charlotte van der Wall zien hoe je werkgeheugenbelasting kunt toepassen met behulp van een kussen.
75 min
E-learning

Online neurodiagnostiek

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In deze e-learning wordt ingegaan op deze vragen.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
58 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek Snijtafelsessie 2 - het ontwikkelingsprofiel

In deze snijtafelsessie ontleedt Theo Ingenhoven zijn eerder opgenomen ontwikkelingsprofiel volgens Abraham. Hij gaat hierbij in op de verschillende aspecten van het ontwikkelingsprofiel waar je als diagnosticus nadruk op moet leggen en om op te letten.
63 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - De Appel Valt Niet Ver Van De Boom

In de derde masterclass gaan Theo en Han in op de diagnostiek van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen, vanuit het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen.
74 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Zo komen we allemaal aan onze trekken!

In deze masterclass gaan Han Berghuis en Paul van der Heijden nader in op de persoonlijkheidstrekken van het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen, en hoe dat zich verhoudt tot andere modellen. Hierbij gaan zij ook in op instrumenten zoals de DAPP-BQ (Dimensional Assessment Pers Pathology-Basic Questionnaire) en het HiTOP model
74 min
Masterclass/webinar

Debat: De zin en onzin van diagnostiek

Prof. dr. Claudi Bockting en dr. Han Berghuis gaan samen in debat over de zin en onzin van diagnostiek. Het debat wordt opgedeeld in drie rondes. Zo krijgen ze elk 10 minuten om hun statement te maken. Daarna krijgen ze elk ongeveer 5 minuten de tijd om zonder respons van elkaar te reageren op de eerste stelling. Tot slot gaan ze in de laatste ronde met elkaar in gesprek.
74 min
Masterclass/webinar

Effect videobellen op therapeut-patiënt relatie

Sinds het begin van de COVID-19 crisis zijn veel therapeuten online gaan werken. Wat is het effect van deze verandering op de therapeut-patiënt relatie? In deze interactieve masterclass wordt dieper ingegaan op deze vraag.
73 min
E-learning

Online EMDR

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
2 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Ontspanning

In deze (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Wim Veling je natuuromgevingen zien binnen Virtual Reality die gebruikt kunnen worden ter ontspanning van patiënten.
6 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Pijnstoornissen

In deze demonstratie neemt Louis Zantema je mee in een evidence based Virtual Reality applicatie tegen pijnstoornissen volgens hetzelfde principe als EMDR.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
61 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor psychose/EPA

In deze masterclass wordt ingegaan op de online behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van online behandelen en je krijgt een inkijk in de persoonlijke ervaring met deze behandelvorm van de moeder van een patiënt.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
72 min
Masterclass/webinar

Unusual interventions in Psychotherapy

In deze masterclass krijg je inzicht in enkele van de meest innovatieve en ongebruikelijke technieken die tegenwoordig in de psychotherapie worden gebruikt. Puttend uit zijn uitgebreide ervaring als clinicus en onderzoeker, leidt Dr. Akhtar je door een reeks interventies die ontworpen zijn om je te helpen beter contact te maken met je cliënten en blijvende verandering te bereiken. Van psychodrama en bibliotherapie tot muziek- en danstherapie, deze masterclass behandelt een breed scala aan benaderingen die je kunt gebruiken om met cliënten in gesprek te gaan en hen te helpen hun uitdagingen te overwinnen.