Nieuw op Psyflix

3 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 1 - Inleiding

Dr. Dominique van den Heuvel en Tim Vaessen duiken dieper in op de basis, kennis en vaardigheden van een neuropsychologisch testonderzoek.
42 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 2 - Inleiding neuropsychologisch testonderzoek

Dr. Dominique van den Heuvel gaat dieper in op de essentiële elementen van een neuropsychologisch testonderzoek. De structuur van deze presentatie omvat de volgende onderwerpen: cognitieve functies, het diagnostische proces, de uitvoering van de tests, de beoordeling van de resultaten en de interpretatie ervan.
78 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 3 - Aandacht, tempo van informatieverwerking en executieve functies

In dit deel zal Tim Vaessen dieper ingaan op de onderwerpen aandacht, snelheid van informatie verwerking en uitvoerende functies.
87 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 4 - Geheugen

In dit deel neemt Dr. Dominique van den Heuvel opnieuw het woord, waarbij ze uitgebreider ingaat op het onderwerp geheugen. De inhoud zal bestaan uit de volgende onderwerpen: de theoretische achtergrond van het geheugen, verschillende soorten geheugentesten, hoe deze tests worden afgenomen, het interpreteren van de resultaten, en de relatie tussen ziektebeelden en geheugen.
22 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 5 - casus integratie

In het afsluitende gedeelte zal Tim Vaessen aan de hand van een praktijkvoorbeeld alle opgedane kennis uit de voorgaande secties samenvoegen en toepassen.
66 min
Studiosessie

Projectieve technieken 1 - Rorschach en TAT

In dit college vertelt Irma over de geschiedenis, indicatiestelling en toepassing van de Rorschach en TAT
30 min
Studiosessie

Projectieve technieken 2 - Projectieve tekeningen

In dit college vertelt Irma over de geschiedenis, indicatiestelling van projectief tekenen en toepassing van de House Tree Person (HTP)
8 min
Rollenspel

Projectieve technieken 3 - rollenspel TAT bij ASS

In dit rollenspel neemt Irma 6 (normaal 10) van de TAT af bij Petra (32). Vraagstelling van het PO waar de TAT een onderdeel van is is of er sprake is van Autisme spectrum dan wel problematiek in de persoonlijkheidsorganisatie
19 min
Rollenspel

Projectieve technieken 4 - Rollenspel HTP en uitvraag bij trauma

Bij dit rollenspel neemt Irma de HTP af bij Marieke (38) in het kader van een TPO waar de vraag van Marieke (38) centraal staat (waar komt mijn angst vandaan). Tevens wordt met Marieke de door haar gemaakte tekeningen besproken wat een therapeutische werking heeft.
12 min
Studiosessie

Fobie Tapes Snijtafelsessie - Vliegangst

In deze snijtafelsessie reflecteert Ad de Jongh op zijn sessies met Daliah. Hierbij geeft Ad inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van zijn selectie van de meest belangrijke momenten in de therapie.
27 min
Studiosessie

Fobie Tapes Snijtafelsessie - Valangst

In deze snijtafelsessie reflecteert Ad de Jongh op zijn sessies met Delphine. Hierbij geeft Ad inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van zijn selectie van de meest belangrijke momenten in de therapie.
21 min
Studiosessie

Fobie Tapes Snijtafelsessie - Hoogtevrees

In deze snijtafelsessie reflecteert Ad de Jongh op zijn sessies met Henk. Hierbij geeft Ad inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van zijn selectie van de meest belangrijke momenten in de therapie.

Populair op Psyflix

73 min
E-learning

Emotieregulatie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
1 min
Tapes

Trauma Tapes - The Movie

Tickets kun je **[hier](https://www.rino.nl/cursus/trauma-tapes-movie) **kopen. **Trauma Tapes: The Movie** Wanneer: Maandag 25 september 2023 van 18:30 tot 21:30 Waar: Ketelhuis Pazzanistraat 4 (Westerpark) 1014 DB Amsterdam
77 min
E-learning

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
73 min
E-learning

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 5 - neurodiagnostiek - cognitie en behandeling

In dit webinar geven Dominique van den Heuvel en Tim Vaessen een introductie in neurodiagnostiek. Hierbij ligt de nadruk op de praktijk van alledag, waar moet je opletten bij cognitieve problemen en hoe pas je je behandeling aan bij patienten met cognitieve problemen. Ook wordt duidelijk gemaakt welke testen je zelf kunt doen en waar je heen kunt verwijzen bij een bepaalde afwijking in de test.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
75 min
E-learning

EMDR 4 - Complex trauma

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze vierde masterclass van de EMDR Masterclass Serie vertelt Joany Spierings ons over de aandachtspunten bij de behandeling van complex getraumatiseerde mensen. Ze gaat in op de verschillende vormen van traumabehandeling die er op het oog heel anders uit zien, maar die echter veel met elkaar in gemeen hebben.
75 min
E-learning

Infant Mental Health (IMH) 

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In dit webinar bespreken prof. dr. Hedwig van Bakel en drs. Marja Rexwinkel de theoretische grondslagen van Infant Mental Health. Ze bespreken het belang van een holistische kijk op Infant Mental Health problematiek. Ze raden hierin af om vroegtijdig te pathologiseren en onderstrepen het een en ander met voorbeelden uit eigen werk.
75 min
E-learning

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
20 min
Masterclass/webinar

Cognitieve Interventies en Hoe Sluit Je Af

In deze sessie met een cliënt met PTSS en andere klachten demonstreert prof. dr. Jan Derksen hoe je cognitieve technieken binnen kortdurende psychodynamische psychotherapie kunt toepassen. Ook laat hij zien hoe je met sterke gevoelens kunt omgaan die kunnen opkomen bij een cliënt.
69 min
E-learning

Schematherapie en de gezonde volwassene 3

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze derde webinar in de serie Schematherapie & De Gezonde Volwassene blikken drs. Jenny Broersen, drs. Anne-Marie en Karin Timmerman kort terug op de vorige twee webinars over de gezonde volwassene aan de hand van het twee continua model. Ook geven zij een preview van de resultaten van onderzoek naar de gezonde volwassene binnen schematherapie. Wederom sluiten zij af met drie oefeningen: de drieluik van het verleden, heden en de toekomst, een beeldende oefening gericht op de basisbehoefte 'coherentie', en een oefening gericht op een moeilijke toekomstige situatie.
64 min
E-learning

Chronische suïcidaliteit 1 - Introductie

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze introductie van de serie Chronische Suïcidailteit vertelt Bert van Luijn over de theorie betreffende suïcidaliteit bij EPA patiënten. Hij geeft hierbij praktische handreikingen over hoe om te gaan met chronische suïcidaliteit en met met acute op Chronische suïcidaliteit.
35 min
Rollenspel

Diagnostiek - het structurele interview (volgens kernberg)

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
70 min
Masterclass/webinar

Masterclass Onderzoek SCED designs, de kracht van n=1

In de klinische praktijk zijn single case designs de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Deze designs worden gekenmerkt door een groot aantal herhaalde metingen die worden afgenomen bij één of een klein aantal mensen om bijvoorbeeld het effect van een nieuwe of herziende therapie te evalueren. Tijdens deze webinar staan we stil bij de mogelijkheden die SCED’s bieden a.d.h.v. voorbeeld data die we analyseren met behulp van visuele inspectie en randomisatie testen. We zullen hierbij gebruik maken van een shiny app: https://lnkd.in/dCWcchJ7 welke vrij beschikbaar is voor een ieder die er gebruik van wil maken.
44 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 1 – Aandachtspunten bij de start

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. Buitengewoon handig en belangrijk deze mee te nemen bij de start van elk wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die hij behandeld zijn preregistratie, medisch-ethische toetsing, reporting standards en referentiesoftware.
11 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 2 - Preregistratie

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: preregistratie van onderzoek.
18 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 3 - Medisch-ethische toetsing

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: medisch-ethische toetsing
14 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 4 - Reporting standards

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: reporting standards.
7 min
Studiosessie

Wetenschappelijk onderzoek 5 - Referentiesoftware

In deze video belicht onderzoeker Arnold van Emmerik enkele basisbeginselen van onderzoek doen. In deze video specifiek: referentie software.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, NVvP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
32 min
Tapes

Lisanne Sessie 11 - Behandeling evaluatie - zelfcompassie

In deze laatste sessie zitten Laurian, Ad en Lisanne nog eenmaal samen om de week samen te vatten. Welke gevoelens duiken op? Hoe ziet Lisanne de afgelopen, besproken herinneringen? Zijn haar vooropgezette doelen bereikt?
54 min
Masterclass/webinar

EFT Diagnostiek met hechtingsbril op 2

Tijdens deze presentatie gaat Karin Wagenaar verder in op Emotionally Focused Therapy (EFT). Je krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze masterclass is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen en kun je terugvinden in de samengevoegde e-learning (deel 1 en 2).
63 min
Tapes

AFT 4 - Sessie 3

In deze 10e sessie van de therapie is Richard boos op zijn therapeut, maar laat hij het niet direct merken. Quin toont hoe hij deze boosheid hanteert en gebruikt in de therapie. Richard kan zich niet voorstellen dat Quin zijn kritiek serieus neemt.
12 min
Studiosessie

Fobie Tapes Snijtafelsessie - Vliegangst

In deze snijtafelsessie reflecteert Ad de Jongh op zijn sessies met Daliah. Hierbij geeft Ad inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van zijn selectie van de meest belangrijke momenten in de therapie.
54 min
Masterclass/webinar

Affect Fobie Therapie 5: Zelfbeeld en beeld van de ander

In deze serie zul je leren over affect fobie therapie. In deze laatste masterclass van de serie wordt het derde doel van affect fobie therapie besproken: de behandeling van het zelfbeeld en het beeld van de ander. Na een uitleg wordt dit gedemonstreerd in een rollenspel.
6 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & de Gezonde Volwassene - Belangrijke Waarden

In deze demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van de waarden oefening. Deze oefening uit de schematherapie kun je toepassen om de cliënt in contact te brengen met wat deze belangrijk vindt en vervulling geeft. Ook kun je deze oefening als kijker zelf meevolgen en ervaren.
72 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
75 min
E-learning

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
7 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 7 - Loop meditatie

Susan laat in deze zevende mindfulness oefening zien hoe je je bewust kan wandelen.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
44 min
Rollenspel

CGT-I 4 - Bewerken van vastgeroeste overtuigingen over slaap

In dit rollenspel gaat therapeute Cyntha Bogaart met behulp van CGT-I disfunctionele cognities over slaap opsporen en wijzigen.
8 min
Rollenspel

Exposure bij angst en dwangstoornissen 4 - Exposure bij controledwang

Deze productie is een samenwerking tussen GGZ InGeest en Psyflix. In dit rollenspel neemt Judith van der Riet ons mee in een ontmoeting met een vrouw die dagelijks worstelt met haar obsessieve drang tot controle. Deze dwangmatige behoefte tot controle manifesteert zich zowel in haar handelingen als in haar gedachten. Voortdurend zoekt ze geruststelling van haar omgeving om te weten of ze alles correct heeft gedaan en afgesloten. Haar verlangen naar bevestiging is haar manier om angst en spanning te verminderen.
73 min
Masterclass/webinar

Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma

In deze masterclass wordt uitvoerig besproken hoe je complexe psychotrauma kunt behandelen. Met aandacht voor onderwerpen als obstakels bij de behandeling van PTSS, de uitingen van inadequate copingsstrategieën, en drie verschillende interventiemethodes.
8 min
Masterclass/webinar

Imaginatie Gezonde Volwassene

In dit rollenspel demonstreert Drs. Jenny Broersen een imaginatieoefening. Ze laat hierbij zien hoe je de cliënt kunt helpen een negatieve ervaring te herinneren en deze situatie te bekijken vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.
22 min
Rollenspel

Oplossingsgerichte therapie 3 - Interventies in een klaagtypische fase

In deze aflevering zien we hoe de cliënt terecht is gekomen in een klaagtypische fase, waardoor het erop lijkt dat ze terug naar het nulpunt gaan. Mark Crouzen laat zien welke interventies je in deze fase van de behandeling kunt toepassen.
20 min
Studiosessie

IBCT relatietherapie 4 - Exposure via een rollenspel

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de tolerantie voor irritant gedrag van de ander te vergroten. In dit fragment gaan we kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Hierbij vraagt Pieternel het stel om een rollenspel te doen van een situatie waarbij irritaties opspeelden tussen de partners. Hierbij helpt Pieternel het stel om hier op een betere manier mee om te gaan.
30 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 5 - Uitwisseling van positief gedrag

Dr. Pieternel Dijkstra laat in dit rollenspel zien hoe je de uitwisseling van positief gedrag kunt stimuleren. In IBCT is deze techniek verspreid over meerdere sessies. In IBCT is het namelijk niet alleen dat je dingen voor elkaar doet die de ander leuk vindt, maar ook dat de partners er ander naar gaan kijken en er dus een verandering in houding teweeg wordt gebracht. Zodat deze verandering ook standhoudt na afloop van de sessies.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
33 min
Studiosessie

Logotherapie 2 - Geschiedenis, rationale en onderzoek

Viktor Frankl kwam jaren geleden met "de derde Weense school" geïnspireerd door zijn tijd in de concentratiekampen. Hij keek niet naar wat mensen ziek maakt, maar naar wat ze gezond maakt. In zijn wereldberoemde 'de zin van het bestaan' (Man’s Search for Meaning) beschrijft Frankl zijn ervaringen in de concentratiekampen en beschrijft de beginselen van de existentiële therapievorm genaamd Logotherapie. Timo van Kempen brengt je graag wat meer achtergrond bij over Viktor Frankl en Logotherapie.
60 min
E-learning

Exposure binnen en buiten de behandelkamer

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVvP, VGCt. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. In deze e-learning staat Lotte Hendriks kort stil bij het inhibitorisch-leermodel om vervolgens verdieping te geven in het gebruik van de therapeutische strategieën die voortvloeien uit dit model. Dit wordt geconcretiseerd door middel van beelden van een voorbeeldsessie met een PTSS patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
68 min
Masterclass/webinar

Oplossingsgerichte psychotherapie - Gespreksvoering en interventies

In dit tweede webinar in de serie oplossingsgerichte therapie vertelt Mark Crouzen meer over verschillende technieken binnen de oplossingsgerichte therapie. Hij gaat in op het gebruik van de session rating scale en de outcome rating scale. Ook geeft hij voorbeelden van psychoeducatie, bijvoorbeeld die over effecten van stress op de hersenen en vice versa. Er is tevens een rollenspel waarbij de techniek van het oplossingsgericht werken helder wordt gedemonstreerd bij relatieproblematiek.
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
63 min
E-learning

Hoogbegaafdheid onder volwassenen

Deze e-learning is geaccrediteerd bij:FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Wat is de impact van hoogbegaafdheid op de geestelijke gezondheid? Hoogbegaafdheid onder volwassenen is een onderbelicht thema, in de GGZ én in de opleiding. Dr. Noks Nauta, zelf hoogbegaafd, ondervond dit ook en wilde hier snel verandering in brengen. Tijdens deze masterclass gaat dr. Noks Nauta dieper in op de potentiële problemen van hoogbegaafde volwassenen in het dagelijkse leven en in de geestelijke gezondheidszorg.
22 min
Studiosessie

ALK 2 - Diagnostiek volgens het gevolgenmodel

Lineke Tak vertelt je meer over aanhoudende lichamelijke klachten, ook wel bekend onder de afkorting ALK. ALK is een heel groot probleem in de gezondheidszorg. Eerst en vooral, wat is ALK? Wie is verantwoordelijk? En bovendien zijn er nog veel verwarrende terminologieën... Lineke Tak gebruikt de nodige casuïstiek om ALK beter te illustreren, en gaat ernaast ook dieper in op onder andere DSM-5, het bio-psychosociaal model en wat het doel is van de behandeling bij ALK.
11 min
Rollenspel

Seksuologie 3 - Diagnose en psycho-educatie

In dit rollenspel laat Noortje zien hoe je een diagnose met een patiënt bespreekt en geeft ze ook psycho-educatie. Daarnaast geeft Noortje ook de aandachtspunten mee tijdens zo'n gesprek.
11 min
Rollenspel

Exposure bij angst en dwangstoornissen 6 - Exposure bij sociale angst

Deze productie is een samenwerking tussen GGZ InGeest en Psyflix. In dit fragment krijgen we een glimp van de impact van sociale angst op het leven van Anna, die dagelijks worstelt met de angst voor afwijzing wanneer ze in contact komt met onbekende mensen. Haar diepgewortelde angst draait voornamelijk om de overtuiging dat ze niet de moeite waard is om contact mee te maken, wat haar sociale interacties belemmert en haar gevangen houdt in een vicieuze cirkel van angst en eenzaamheid. Hoe doorbreken we haar vermijdend gedrag? In dit fragment wordt een voorbeeld getoond van exposure therapie, een behandelmethode die Anna helpt om haar angst geleidelijk aan te confronteren en te overwinnen.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
71 min
Masterclass/webinar

1 - An Overview of Conceptual, Definitional, Assessment, and Treatment Issues

Het concept 'Moral Injury' is uitdrukkelijk voor het voetlicht gebracht door Prof. Brett Litz in zijn 'seminal paper' in 2009. Morele dilemma's komen veelvuldig terug in de spreekkamer met onder andere veteranen. Een voorbeeld van een moreel dilemma is als veteraan getuige zijn van seksueel misbruik en tegelijkertijd de wens hebben om de dader dood te schieten om dit nare tafereel te beëindigen. Het nare van een dergelijk moreel dilemma is dat beide uitkomsten in tegenspraak zijn met iemands morele kompas. Na zo'n dilemma - met welke uitkomst dan ook - ervaren patiënten een knagend schuldgevoel en als dit schuldgevoel niet expliciet behandeld wordt, blijft dit gevoel de patient levenslang parten spelen.
79 min
E-learning

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen - VEN

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: VEN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. 1 punt trauma smal Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
70 min
E-learning

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie - VEN

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: VEN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. 1 punt trauma breed Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
59 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 3 - psychologische flexibiliteit vergroten

Met Denise Matthijssen & Jacquelijne Schraven
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.
8 min
Rollenspel

MDFT 4 - Roleplay - First session with the parents alone

In de eerste MDFT-sessie met de ouders alleen bereidt expert Howard Liddle hen voor door hen te helpen ontvankelijker te zijn voor het perspectief van hun dochter op de situatie.
22 min
Studiosessie

MDFT 1 - Een introductie

75 min
E-learning

Online neurodiagnostiek

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In deze e-learning wordt ingegaan op deze vragen.
6 min
Rollenspel

Online neurodiagnostiek - Rollenspel

Wat zijn situaties waarin je neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen kunt inzetten? Hoe je kun je dit vervolgens bewerkstelligen? Wat zijn overwegingen bij de interpretatie van testresultaten verkregen via videobellen? In rollenspel wordt ingegaan op deze vragen.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.
13 min
Studiosessie

Diagnostiek 2 - Vragenlijsten afnemen

Tijdens de tweede diagnostiek aflevering laat Han Berghuis je weten wat belangrijk is bij het afnemen van vragenlijsten, wat de voordelen zijn en welke problemen zich kunnen voordoen bij vragenlijsten.
63 min
E-learning

Diagnostiek 3 - De Appel Valt Niet Ver Van De Boom

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP & VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In de derde masterclass gaan Theo en Han in op de diagnostiek van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen, vanuit het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen.
77 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - Kwetsbare realiteitstoesting schizotypie, psychose of wellicht ASS?

Ten slotte staan Theo en Han stil bij de opkomst en ondergang van de psychotische persoonlijkheidsorganisatie, een omstreden begrip in de psychologie. Zij gaan hierbij in op onderwerpen zoals achterliggende realiteitstoetsing, kwetsbaarheid, schyzotypie, psychose-gevoeligheid, en ASS.
74 min
E-learning

De 7 meest gestelde supervisie vragen bij diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP & VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Hilde de Saeger is een veteraan onder de supervisoren in persoonlijkheidsproblematiek en heeft veel ervaring bij De Viersprong. Tijdens het webinar geeft Hilde antwoord op de 7 meest gestelde supervisie vragen.
42 min
Studiosessie

Neuropsychologisch testonderzoek 2 - Inleiding neuropsychologisch testonderzoek

Dr. Dominique van den Heuvel gaat dieper in op de essentiële elementen van een neuropsychologisch testonderzoek. De structuur van deze presentatie omvat de volgende onderwerpen: cognitieve functies, het diagnostische proces, de uitvoering van de tests, de beoordeling van de resultaten en de interpretatie ervan.
67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
78 min
E-learning

Telehealth within global mental health

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In dit (Engelstalige) webinar vertelt prof. dr. Vikram Patel van Harvard University over hoe telehealth kan bijdragen aan globale mentale welzijn. Hierbij gaat hij in op hoe telehealth kan bijdragen aan de grote vraag die wereldwijd bestaat aan psychotherapie.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
2 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Ontspanning

In deze (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Wim Veling je natuuromgevingen zien binnen Virtual Reality die gebruikt kunnen worden ter ontspanning van patiënten.
32 min
Masterclass/webinar

Online Group Therapy demo session 1

In deze (Engelstalige) demonstratie laten Haim Weinberg en Bram van der Boom zien hoe je online psychodynamische groepstherapie kunt geven. Je kunt hierbij zien hoe de groepsdynamiek verloopt en hoe je als therapeut op net een andere manier kunt interveniëren; met meer gebruik van imaginatie, en het benoemen van het gezicht en de expressies van de patiënt.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
67 min
Masterclass/webinar

ACT online

In dit webinar vertelt dr. Tim Batink hoe je online ACT op een effectieve manier toepast bij een patiënt. Hij vertelt hierbij over ACT via videobellen, online modules, apps en andere digitale aplicaties. Hij illustreert dit aan de hand van een casus.