Nieuw op Psyflix

59 min
Studiosessie

Bipolaire Stoornis 1 - Diagnostiek

In deze sessie over bipolaire stoornissen leggen Manja Koenders en Esther Mesman je uit waarom de diagnostiek zo belangrijk is, wat de kenmerken zijn en hoe je het (van jongs af) kunt herkennen.
49 min
Studiosessie

Bipolaire Stoornis 2 - Behandelen

In deze sessie leggen Manja Koenders en Esther Mesman je uit hoe je een bipolaire stoornis precies kunt behandelen en hoe je bekende interventies zoals CGT, IPT en FFT kunt toepassen op deze specifieke populatie.
7 min
Rollenspel

Bipolaire Stoornis 3 - Prospectieve life chart

In dit rollenspel maakt de patiënte, mevrouw Kuiper, duidelijk dat ze zich zorgen maakt over mogelijke stemmingswisselingen bij haar dochter. Esther Mesman legt de Prospective life chart uit en vraagt aan mevrouw Kuiper om de verschillende gedragspatronen van dochter Sanne bij te houden.
13 min
Rollenspel

Bipolaire Stoornis 4 - Casusconceptualisatie

In dit rollenspel brengt Manja Koenders met haar patiënte Kim de problematiek in kaart. Samen bekijken ze de levensgebeurtenissen van Kim en hoe haar kijk op de wereld is. Hoe komt het dat haar depressie/sombere kijk op de wereld blijvend is? Welke stappen kan ze ondernemen?
12 min
Rollenspel

Bipolaire Stoornis 5 - Imaginatie oefening

In dit rollenspel gaan patiënte Kim en Manja Koenders op zoek naar situaties waar Kim aanvoelt dat het misgaat. Aan de hand van enkele imaginatie oefeningen zoeken ze zo'n situaties samen op. Welke gevoelens verwacht ze? Wat denkt ze te ervaren?
16 min
Studiosessie

Bipolaire Stoornis 6 - Retrospectieve life chart

Aan de hand van een levenslijn, ook wel bekend als life chart, worden de stemmingswisselingen van de patiënte (Xandra) in kaart gebracht. Verschillende factoren worden tijdens dit rollenspel meegenomen om duidelijker te zien hoe de bipolaire stoornis wordt gediagnosticeerd.
52 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 1 - Ad en Julia

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Ad de Jongh je meer inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Julia.
32 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 2 - Laurian en Julia

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Laurian Hafkemeijer je meer inzicht in haar keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Julia.
26 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 3 - Laurian en Lisanne

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Laurian Hafkemeijer je meer inzicht in haar keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Lisanne.
57 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 4 - Ad en Lisanne

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Ad de Jongh je meer inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Lisanne.
102 min
Tapes

Lisanne Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Lisanne, haar klachten en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
73 min
Tapes

Lisanne Sessie 2 - Regie in plaats van machteloosheid

Tijdens de tweede sessie gaan Laurian en Lisanne dieper in op de herinneringen aan de hand van beelden. In deze traumatische herinneringen staan machteloosheid en verantwoordelijkheidsgevoelens centraal. De SUD van de herinneringen daalt, en aan het einde kan Lisanne zeggen: “Ik kan het aan”.
79 min
Tapes

Lisanne Sessie 3 - Ik ben gewenst

In deze derde sessie werken Laurian en Lisanne verder aan drie andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan verwondingen en geweld. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Lisanne meer zelfvertrouwen; ik ben oké als persoon, ik heb het recht een mening te hebben.
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
86 min
Tapes

Julia Sessie 2 - Leren: 'Ik ben OK'

In deze sessie begint Laurian met een uitleg van hoe het EMDR proces werkt. Vervolgens werken zij door twee traumatische herinneringen gerelateerd aan misbruik waarbij gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid centraal staan. De SUD van beide herinneringen vermindert, en aan het einde kan Julia zeggen: "Ik ben OK".
73 min
Tapes

Julia Sessie 3 - Waardigheid ervaren

In deze sessie werken Laurian en Julia verder aan twee andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan misbruik, en een afgebroken zwangerschap. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Julia kracht en waardigheid.

Populair op Psyflix

59 min
Masterclass/webinar

Schematherapie

Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
20 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak - introductie

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie begint met een inleiding over het protocol.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
81 min
Masterclass/webinar

Slaap en PTSS

In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
71 min
Masterclass/webinar

EMDR 3 - Woede Wrok Wraak

Tijdens deze masterclass serie gaat Herman Veerbeek dieper in op het WWW-protocol en waarom woede zo'n groot taboe is. Verder legt hij graag uit hoe met EMDR door destructieve boosheid ten aanzien van het verleden heen gewerkt wordt. Ook wordt het nodige geïllustreerd met behulp van beeldmateriaal!
73 min
E-learning

Emotieregulatie

Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
9 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 2 - Imaginatieoefeningen voor therapeuten m.b.t. eigen boosheid

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid.
73 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Matthijssen. Tijdens deze e-learning leert u meer over online EMDR en krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.

EMDR Tapes voor BPS

63 min
Tapes

Lisanne Sessie 10 - van afwijzing naar eigen kracht

Na een volledige week vol helende sessies, gaan Ad en Lisanne nog een laatste keer samenzitten. Met een kleine terugblik en aan de hand van enkele herinneringen, die tijdens deze sessie worden opgroepen, merkt Lisanne dat er een grote bewustwording is ontstaan. Ze komt in haar eigen kracht te staan en ontdekt haar zelfvertrouwen.
92 min
Tapes

Julia Sessie 11 - Evaluatie behandeling

Deze laatste sessie bestaat uit twee delen: in het eerste deel past Laurian een Flash Forward toe bij Julia met de situatie waarbij ze haar rij-examen doet. Hierbij installeert Laurian een future template en doet hierna nog een RDI. In het tweede deel (vanaf 1:15:00) bespreken Laurian, Ad, en Julia het hele behandelproces. Hierbij vertelt Julia dat ze zich heel anders voelt dan voor deze sessies: dat ze zich niet meer schaamt voor haar verleden, kan vertrouwen op haar eigen keuzes, en inzicht heeft in waar het zichzelf veroordelen vandaan komt.
26 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 3 - Laurian en Lisanne

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Laurian Hafkemeijer je meer inzicht in haar keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Lisanne.
64 min
Tapes

Lisanne Sessie 6 - Van overschreden grenzen naar 'regisseur van mijn eigen leven'

In de zesde sessie lopen Laurian en Lisanne nog enkele herinneringen door en bekijken ze samen hoe de SUD eruitziet. Lisanne beseft dat zij zelf de regisseur is van haar leven, zij bepaalt zelf hoe en wat.
79 min
Tapes

Lisanne Sessie 3 - Ik ben gewenst

In deze derde sessie werken Laurian en Lisanne verder aan drie andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan verwondingen en geweld. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Lisanne meer zelfvertrouwen; ik ben oké als persoon, ik heb het recht een mening te hebben.
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
78 min
Tapes

Julia Sessie 4 - Weer krachtig voelen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de vier traumatische herinneringen door met Julia, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Vervolgens helpt hij Julia om twee traumatische herinneringen te desensitiseren: de eerste keer dat haar vader fysiek geweld naar haar uitte, en bedreigingen door haar ex-partner. Na het doorwerken van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben sterk", en "Ik ben goed".
90 min
Tapes

Lisanne Sessie 8 - van afwijzing naar zelfwaardering

In de achtste sessie ligt de focus op het vaststellen van nieuwe targets: de bewustwording van nieuw gedrag als Lisanne tegen oude patronen aanloopt. Lisanne en Laurian bespreken nieuwe herinneringen en sluiten af met “Ik ben realistisch, ik ben dapper”.

Webinar Series

70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
75 min
Masterclass/webinar

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 5 - The Effectiveness and Cost Effectiveness of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

In dit vijfde en laatste webinar van de ISTDP serie gaat prof. dr. Allan Abbass in op de twee behandel 'formats' die gebruikt kunnen worden in ISTDP, de situaties waarin ISTDP effectief kan worden toegepast, en de evidence die bestaat voor de effectiviteit van ISTDP.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 4 - Zelfbeeld & COMET

Prof. dr. Kees Korrelboom vertelt in deze vierde masterclass van de CGT serie over COMET (Copetitive Memory Training) voor een lage zelfwaardering, een effectieve methode die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij gaat in op wat een lage zelfwaardering precies is, hoe dit verband houdt met verschillende stoornissen, en hoe het COMET protocol kan worden ingezet om een patiënt te helpen zijn of haar zelfbeeld te verbeteren. Dit illustreert hij met fragmenten van een rollenspel.
51 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
63 min
Masterclass/webinar

4 Psychologists for Ukraine Sexual violence and trauma

In deze vierde masterclass van de Psychologists for Ukraine benefiet serie gaat dr. Iva Bicanic in op de dynamiek van seksueel trauma: o.a. de prevalentie, risico-factoren, familie-dynamiek, en welke instanties in plaats zijn voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze serie is ontstaan uit een samenwerking van PsyGlobal, friends of Pryluky, WereldPsychologen en Psyflix.
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.

Studio Series

20 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak - introductie

Het EMDR WWW-protocol, met drs. Herman Veerbeek, is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie begint met een inleiding over het protocol.
49 min
Studiosessie

ACT 3 - Het verhaal bespeelt de cliënt (zelf-als-context)

In deze demonstratie laat Lieve Bruyninx zien hoe je een patiënt kan helpen bewust te worden van het 'verhaal' van de patiënt. Ook geeft zij een voorbeeld van hoe je een patiënt kan helpen om het perspectief van de zelf-als-context aan te nemen. Aan het eind wordt de sessie nabesproken met zowel de therapeut als patiënt.
17 min
Masterclass/webinar

MBT 2 - Niet effectief mentaliseren modi en dimensies

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
73 min
Tapes

Sessie 2 van Hans - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Hans waarin zowel stenen (trauma's), stokjes (daderproblematiek) en bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Hans is in deze sessie verbaasd dat hij in zijn leven ook veel mooie herinnering (bloemen) heeft. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
40 min
Rollenspel

Logotherapie 8 - Partner relatietherapie

Michaela Pronk-Preuss neemt jullie mee in een rollenspel over relaties, waar beide personen op zoek zijn naar meer verbondenheid in hun relatie. Hoe kan logotherapie hier precies bij helpen?
40 min
Studiosessie

ACT 4 - Een verhaal werkt en het werkt niet (creatieve hopeloosheid)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe ze een patiënt helpt die zich vaak tot last voelt voor anderen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve hopeloosheid, waarbij ze de patiënt helpt inzicht te krijgen in de beweegredenen en gevolgen van haar gedrag. Vervolgens helpt Marjolein haar om met acceptatie bij haar moeilijke gevoelens te blijven en bereidheid te vergroten. Vervolgens wordt de sessie nabesproken met therapeut en de patiënt.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
24 min
Rollenspel

CGT-I 3 - Commitment verwerven voor een slaapinterventie

Chantal, de patiënt, werd gediagnosticeerd met ADHD en depressie en ervaart slaapproblemen én veel onbegrip vanuit haar omgeving. In dit rollenspel laat therapeute Els van der Pennen alvast zien hoe je commitment kunt verwerven voor een slaapinterventie.

Doelgroep & Behandelsetting

78 min
Masterclass/webinar

Telehealth within global mental health

In dit (Engelstalige) webinar vertelt prof. dr. Vikram Patel van Harvard University over hoe telehealth kan bijdragen aan globale mentale welzijn. Hierbij gaat hij in op hoe telehealth kan bijdragen aan de grote vraag die wereldwijd bestaat aan psychotherapie.
38 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability (BONUS)

In dit (Engelstalige) webinar vertelt Janny Beernink over het online behandelen van mensen met een lichte verstandelijke behandeling binnen de GGZ. Ze vertelt hierbij over haar ervaringen, de uitdagingen van het online behandelen van de doelgroep en ze reikt handvaten aan om hier mee om te gaan en ook deze doelgroep de nodige zorg te geven.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
72 min
Masterclass/webinar

Behandelen van kinderen en jongeren met seksueel trauma

In deze masterclass is er aandacht voor de behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: de do’s en don’ts, de verschillende behandelmogelijkheden, en specifieke aandachtspunten waar om rekening mee te houden tijdens de behandeling.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
10 min
Studiosessie

Verslaving 1 - Neurobiologie

In deze studiosessie vertelt dr. Loes Hanck over de neurobiologie die speelt bij verslaving. Deze kennis is buitengewoon belangrijk als basis voor de behandeling van verslavingsproblematiek. Bevat elementen die gebruikt kunnen worden bij psychoeducatie.
4 min
Rollenspel

Mindfulness 3 - Oefening voor kinderen: zitten als een koning(in)

Deze speciaal voor kinderen ontworpen mindfulness oefening helpt kinderen stil te staan in het hier en nu, en zich bewust te worden van hun eigen lichaam.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.

Stoornissen

50 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 2 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. In deze tweede masterclass wordt verder ingegaan op hoe virtual reality kan helpen bij de behandeling van PTSS en het verminderen van chronische pijn.
44 min
Masterclass/webinar

DIS - 5 - Behandelfase 3 - Integratie van persoonlijkheid & rehabilitie

In dit rollenspel zie je een sessie uit de derde behandelfase waarbij er aandacht is voor rehabilitatie en herstel van maatschappelijke functie bij patiënten met DIS.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
21 min
Rollenspel

ISTDP - Emotional neglect and the underlying emotion

Met Dr. Josette ten Have - de Labije
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
72 min
Masterclass/webinar

CGT 1 - Preventieve cognitieve therapie bij depressie

In deze eerste masterclass van de CGT serie vertelt prof. dr. Claudi Bockting over hoe CGT ingezet kan worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Ze vertelt waarom preventie zo belangrijk is bij depressie, en wat effectieve methoden zijn bij preventie. Ook laat zij hierbij een rollenspel zien.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.

Trauma

5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
14 min
Rollenspel

Woede Wrok Wraak 8 - Afsluiten bij hoge arousal

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
72 min
Tapes

Julia Sessie 6 - Van angst naar kracht

Laurian vraagt Julia in deze sessies naar hoe haar relaties doorgaans verlopen. Vervolgens gaan zij in op een herinneringen aan de periode waarin Julia (na de grens te pogen oversteken als gevolg van de oorlog in Syrië) in de gevangenis zit en wordt vrijgelaten. Na het desensitiseren van deze herinneringen ervaart Julia meer compassie en liefde voor haarzelf, wilt ze minder beoordelend zijn voor haarzelf, en kan ze zeggen: "Ik ben sterk en moedig".
75 min
Masterclass/webinar

EMDR 4 - Complex trauma

In deze vierde masterclass van de EMDR Masterclass Serie vertelt Joany Spierings ons over de aandachtspunten bij de behandeling van complex getraumatiseerde mensen. Ze gaat in op de verschillende vormen van traumabehandeling die er op het oog heel anders uit zien, maar die echter veel met elkaar in gemeen hebben.

Diagnostiek

70 min
Rollenspel

SCID-5-P Interview

In dit rollenspel van 70 minuten wordt uitgebreid gedemonstreerd hoe je de SCID-5-P (gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen) kan afnemen. Ook krijg je goed te zien hoe je kunt doorvragen bij belangrijke punten.
56 min
Masterclass/webinar

De psychische stoornis als netwerk van symptomen

In deze lezing vertelt prof. dr. Denny Borsboom over psychometrie en het fundamentele probleem van hoe na te denken over observaarbare eigenschappen en het construct van de specifieke stoornis. Hij gaat in op het standaardmodel van stoornissen als latente variabelen, en het model van de psychische stoornis als netwerk van symptomen. Ten slotte licht hij toe hoe dit laatste perspectief kan worden toegepast om mensen beter te kunnen helpen.
57 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek Snijtafelsessie 1 - Het structurele interview

In deze snijtafelsessie ontleedt Theo Ingenhoven zijn eerder opgenomen Structurele interview volgens Kernberg. Hij gaat hierbij in op de verschillende aspecten van dit interview, waar je als diagnosticus de nadruk op moet leggen en wat je absoluut niet mag vergeten.
117 min
Rollenspel

Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek - het ontwikkelingsprofiel

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom
35 min
Rollenspel

Diagnostiek - het structurele interview (volgens kernberg)

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom
31 min
Rollenspel

Diagnostiek 1 - de Thematic Aperception Test (TAT)

De TAT, een test met prachtige platen wordt steeds meer gebruikt in Nederland. Het is echt een test voor wanneer je er met de gebruikelijke diagnostiek niet uitkomt. In dit rollenspeel neemt expert Han Berghuis de test bij Bram af. Bram is 42 jaar en werkt als maatschappelijke werker. Hij heeft een burnout en zit momenteel in de diagnostiek fase.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

E-health & Innovatie

74 min
Masterclass/webinar

Online suïcidepreventie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar verzorgd door prof. dr. Ad Kerkhof. Tijdens deze e-learning leert u meer over de interventie in suïcidale processen en krijgt u veel theorie aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
74 min
Masterclass/webinar

Effect videobellen op therapeut-patiënt relatie

Sinds het begin van de COVID-19 crisis zijn veel therapeuten online gaan werken. Wat is het effect van deze verandering op de therapeut-patiënt relatie? In deze interactieve masterclass wordt dieper ingegaan op deze vraag.
22 min
Masterclass/webinar

Online EMDR

In dit rollenspel laat prof. dr. Ad de Jongh zien hoe je visuele, auditieve en tactiele stimuli gebruikt binnen online EMDR.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
3 min
Rollenspel

Online Behandeling van Kind en Jeugd

In dit filmpje laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je kinderen kunt behandelen via videobellen, waarbij ze gebruik maakt van knuffels en poppen.
66 min
Masterclass/webinar

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
60 min
Masterclass/webinar

Online trauma therapy

In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.

Persoonlijkheids­stoornissen

7 min
Masterclass/webinar

Meerstoelen in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je de meerstoelenoefening in een groep toepast, waarbij groepsleden helpen om bijvoorbeeld de straffende kant en kwetsbare kant van een ander groepslid te representeren.
10 min
Rollenspel

Drieluik: gezonde volwassene reis (demonstratie)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een oefening zien gericht op de gezonde volwassene. Zo biedt je een patiënt een soort beeldende empathische confrontatie met hem- of haarzelf. Deze oefening kun je als kijker zelf meevolgen en het effect ervan ervaren.
5 min
Masterclass/webinar

MBT: the pretend mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt helpt omgaan met de 'pretend mode'. Hij laat hierbij zien hoe je een laag niveau van mentaliseren bij de patiënt helpt doorbreken.
78 min
Masterclass/webinar

Schematherapie voor Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is een complexe stoornis waar nog steeds veel onduidelijkheid en discussie over is. Duidelijk is in ieder geval dat dit een bijzonder belemmerende stoornis is en dat er een relatie bestaat tussen vroegkinderlijk trauma en DIS. De drie sprekers, prof. dr. Marleen Rijkeboer, prof. dr. Rafaële Huntjens, en dr. Nathan Bachrach, gaan in dit webinar in op hoe schematherapie ingezet kan worden bij de behandeling van DIS, en de basisbehoeften, schema’s en modi die hierbij een rol spelen.
85 min
Tapes

Julia Sessie 7 - Van een zinkende boot naar een toekomst hebben

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies, en gaan zij in op een van deze herinneringen gerelateerd aan de oorlog in Syrië. Vervolgens richten ze zich op herinneringen aan de vlucht uit Syrië: de chaos om haar heen toen ze het land probeerde te ontvluchten, en het moment dat zij een oversteek maakt met een boot die uiteindelijk begint te zinken. Na het desensitiseren van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben dapper" en "Ik heb een toekomst".
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 7 - van ongewenst naar ‘ik doe er toe’

Ad en Lisanne bekijken de besproken herinneringen uit voorgaande sessies. De SUD van deze herinneringen lijkt opmerkelijk te zijn gedaald. Vervolgens wordt gefocust op de categorie “ik ben niet oké” of de herinneringen waar Lisanne een negatief zelfbeeld heeft. Samen kunnen ze positief afsluiten met “Ik ben zelfbewust”.
89 min
Tapes

Lisanne Sessie 4 - Herstel in vertrouwen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de traumatische herinneringen door met Lisanne, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Van hevige discussies tot mishandeling, elke traumatische herinnering wordt behandeld en Lisanne krijgt, op geloofwaardige wijze, de woorden “Ik kan het aan” en “Ik ben de moeite waard” over haar lippen.
17 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 4 - Toekomstige probleemsituatie: toelaten van emoties

In dit rollenspel laat Jenny Broersen een imaginatie-oefening zien met betrekking tot een toekomstige probleemsituatie en hoe je een perspectiefwisseling kunt inzetten. Hoe laat je je patiënt nieuw gedrag oefenen?

Therapievormen

6 min
Masterclass/webinar

Schematherapie & de Gezonde Volwassene - Belangrijke Waarden

In deze demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van de waarden oefening. Deze oefening uit de schematherapie kun je toepassen om de cliënt in contact te brengen met wat deze belangrijk vindt en vervulling geeft. Ook kun je deze oefening als kijker zelf meevolgen en ervaren.
85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
60 min
Masterclass/webinar

CGT: Back to basics

In deze e-learning krijg je middels een masterclass een overzicht van de grondslagen van de CGT. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de CGT, hoe deze nieuwe theorieën geïntegreerd kunnen worden, en wat de implicaties hiervan zijn voor het beleid, onderwijs, en de praktijk. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillene beroepsverenigingen.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
72 min
Masterclass/webinar

CGT 1 - Preventieve cognitieve therapie bij depressie

In deze eerste masterclass van de CGT serie vertelt prof. dr. Claudi Bockting over hoe CGT ingezet kan worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Ze vertelt waarom preventie zo belangrijk is bij depressie, en wat effectieve methoden zijn bij preventie. Ook laat zij hierbij een rollenspel zien.

Rollenspelen

66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
32 min
Masterclass/webinar

Online Group Therapy demo session 1

In deze (Engelstalige) demonstratie laten Haim Weinberg en Bram van der Boom zien hoe je online psychodynamische groepstherapie kunt geven. Je kunt hierbij zien hoe de groepsdynamiek verloopt en hoe je als therapeut op net een andere manier kunt interveniëren; met meer gebruik van imaginatie, en het benoemen van het gezicht en de expressies van de patiënt.
75 min
Masterclass/webinar

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
8 min
Rollenspel

Grief Therapy - The Meaning of Loss 2

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Paul Boelen zien hoe je in kunt gaan op het verlies van een dierbare van een patiënt, wat dit betekent, en hoe je de patiënt kunt helpen deze rouw te verwerken.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
11 min
Rollenspel

Laag IQ 5 - MDO

Met drs. Erica Aldenkamp, dr. Jannelien Wieland & Annemarie van den Brink
39 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 2 - Casusconceptualisatie

Femke is 32 en heeft PTSS. In deze aflevering laat drs. Patricia Waaijman zien waarom het zo belangrijk is om samen met de patiënt naar het verleden te kijken en een casusconceptualisatie op te stellen.
12 min
Rollenspel

Bipolaire Stoornis 5 - Imaginatie oefening

In dit rollenspel gaan patiënte Kim en Manja Koenders op zoek naar situaties waar Kim aanvoelt dat het misgaat. Aan de hand van enkele imaginatie oefeningen zoeken ze zo'n situaties samen op. Welke gevoelens verwacht ze? Wat denkt ze te ervaren?

Systeemtherapie

8 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment - The Relational Frame (Task 1)

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Suzanne Levy zien hoe je de doelen in Attachment Based Family Treatment (ABFT) in de eerste sessie kunt omzetten in relatie-doelen.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
16 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 2 - Empathische aansluiting

In dit rollenspel demonstreert dr. Pieternel Dijkstra de techniek empathische aansluiting bij een stel, een techniek die bedoeld is om mensen vanuit een andere emoties te laten communiceren dan vanuit boosheid en verwijten. In dit rollenspel laat Pieternel zien hoe je vanuit die boosheid naar meer kwetsbare emoties kunt komen, en van daaruit de communicatie kunt stimuleren.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
12 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 7 - POT-plan

In de laatste sessies van IBCT laat dr. Pieternel Dijkstra zien hoe je het stel helpt om problemen op een effectieve manier op te lossen. Deze problemen komen ongetwijfeld op, en sommige van deze problemen kunnen aanhoudend zijn en veel problemen geven. De POT-plan methode kan hierbij erg waardevol zijn. Deze methode bestaat uit zes stappen die leiden tot creatieve slimme oplossingen met zo min mogelijk gedoe. In dit fragment staat stap 1 uit deze methode centraal, waarbij het probleem wordt vastgesteld en er een gezamenlijk probleem van wordt gemaakt. Veel therapeuten beschouwen dit als de lastigste stap, maar wanneer je deze stap goed hebt neergezet, dan volgende de stappen erna veel gemakkelijker.