Nieuw op Psyflix

63 min
Masterclass/webinar

Hoogbegaafdheid onder volwassenen

Wat is de impact van hoogbegaafdheid op de geestelijke gezondheid? Hoogbegaafdheid onder volwassenen is een onderbelicht thema, in de GGZ én in de opleiding. Dr. Noks Nauta, zelf hoogbegaafd, ondervond dit ook en wilde hier snel verandering in brengen. Tijdens deze masterclass gaat dr. Noks Nauta dieper in op de potentiële problemen van hoogbegaafde volwassenen in het dagelijkse leven en in de geestelijke gezondheidszorg.
85 min
Masterclass/webinar

Adoption in treatment 1

Op 30 november en 7 december verzorgde Psyflix 2 masterclasses gegeven door experts Anneke Vinke, Inez Teurlings en dr. Julie Selwyn (Engels) over de specifieke problematiek die gepaard kan gaan met adoptie, hoe dit te herkennen en hoe dit te bespreken/behandelen. Adoptie is een niche onderwerp en deze vrouwen maken het voor ons toegankelijk en tastbaar in de therapiekamer. Dit is deel één van deze prachtige serie.
89 min
Masterclass/webinar

Adoption in treatment 2

Op 30 november en 7 december verzorgde Psyflix 2 masterclasses gegeven door experts Anneke Vinke en dr. Julie Selwyn (Engels) over de specifieke problematiek die gepaard kan gaan met adoptie, hoe dit te herkennen en hoe dit te bespreken/behandelen. Adoptie is een niche onderwerp en deze vrouwen maken het voor ons toegankelijk en tastbaar in de therapiekamer. Dit is deel twee van deze prachtige serie.
32 min
Masterclass/webinar

De holistische theorie en functieanalyse

Behandelprotocollen maken het therapeutisch werk een stuk eenvoudiger. Toch vergt elke therapie een zekere hoeveelheid maatwerk. Dirk Hermans gaat dieper in op de holistische aanpak. Hoe maak je gebruik van de holistische theorie en functieanalyse, als hulpmiddel? En waar gaat het precies om?
41 min
Masterclass/webinar

Functie- en betekenisanalyse in de praktijk

In deze video gaat Kees Korrelboom dieper in op Functie- en betekenisanalyse, ook wel bekend als FABA, in de praktijk. Waartoe dienen deze FABA's en waarvoor worden ze precies gebruikt?
59 min
Masterclass/webinar

Wat doe ik met mijn leven? Existentiële vraagstukken in AFT

Wat doe ik met mijn leven? Existentiële vraagstukken in AFT. In therapie richten we ons op klachtenreductie en dat is ook een primaire taak. Soms zijn de klachten verbonden aan existentiële leegte of problemen. De vraag die dan rijst is: Wat is de zin van het leven? Quin en Coralina laten uit eigen ervaring en in verschillende rollenspelen zien hoe deze vragen te hanteren en gebruiken binnen de context van (AFT) therapie.
27 min
Studiosessie

ASS en somatiek 1 - Introductie biopsychosociale model

Wietske Ester gaat in deze serie dieper in op ASS en somatiek. Bij mensen met autisme is er namelijk een hoger sterftecijfer en is er meer sprake van lichamelijke klachten. Er valt nog heel wat te verbeteren in de medische zorg, zowel bij de hulpvrager als de hulpontvanger. Mensen met ASS kunnen moeite hebben met het verwoorden van hun klachten en/of kunnen moeite hebben met de prikkels in de wachtkamer. Hoe ga je hiermee om? Wietske Ester geeft je de nodige informatie en geeft je meer inzicht in ASS!
47 min
Studiosessie

ASS en somatiek 2 - ASS en lichamelijke klachten

In dit interview gaan dr. Wietske Ester en Yira dieper in op de lichamelijke klachten die Yira ervaart. Na het interview met de patiënt toont Wietske je ook wat je hieruit kunt leren.
52 min
Studiosessie

ASS en somatiek 3 - Diagnostiek bij ASS

In dit interview gaan Floor Oosterwijk en Renée dieper in op de diagnostiek van ASS en de comorbiditeit die daarbij aanwezig is. Floor leert je nadien ook wat je uit dit interview kunt leren en wat je aldus kunt meenemen in de praktijk.
44 min
Studiosessie

ASS en somatiek 4 - ASS en ouders

In deze aflevering gaat Wietske Ester in gesprek met een ouder. Welke rol speelt de ouder bij een kind met ASS? Hoe heeft de ouder de hulpverlening ervaren? Welke stress gaat hiermee gepaard? Daarnaast laat Wietske je ook zien wat je uit dit gesprek kunt leren.

Populair op Psyflix

52 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 1 - Ad en Julia

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Ad de Jongh je meer inzicht in zijn keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Julia.
91 min
Tapes

Julia Sessie 1 - Casusconceptualisatie

In deze casusconceptualisatie gaan Ad en Laurian in op de achtergrond van Julia, haar klachten, en de traumatische herinneringen die zij heeft. Ad en Laurian inventariseren de traumatische herinneringen en plaatsen deze in een hiërarchie van hoe storend deze herinneringen zijn.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
32 min
Tapes

EMDR Tapes - Snijtafelsessie 2 - Laurian en Julia

Tijdens deze snijtafelsessie geeft Laurian Hafkemeijer je meer inzicht in haar keuzes als therapeut, geïllustreerd aan de hand van fragmenten van belangrijke kantelmomenten in de therapiesessies met Julia.
86 min
Tapes

Julia Sessie 2 - Leren: 'Ik ben OK'

In deze sessie begint Laurian met een uitleg van hoe het EMDR proces werkt. Vervolgens werken zij door twee traumatische herinneringen gerelateerd aan misbruik waarbij gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid centraal staan. De SUD van beide herinneringen vermindert, en aan het einde kan Julia zeggen: "Ik ben OK".
88 min
Tapes

Julia Sessie 9 - Voorbij boosheid naar zelfvertrouwen

In deze sessie checken Ad en Julia eerst de SUD van een aantal herinneringen van voorgaande sessies. Vervolgens gaan ze in op herinneringen aan de oorlog, wanneer ze thuis is en het geluid van mortieren en explosies hoort, en het raam barst. Ad past bij deze herinnering de Flash 1 techiek toe. Daarna worden drie andere herinneringen vlug gedesensitiseerd, waarbij Julia het inzicht heeft dat ze veel akelige mensen heeft ontmoet in haar leven. Het positief afsluiten was dan ook met "Ik ben een geweldige vrouw".
72 min
Tapes

Julia Sessie 6 - Van angst naar kracht

Laurian vraagt Julia in deze sessies naar hoe haar relaties doorgaans verlopen. Vervolgens gaan zij in op een herinneringen aan de periode waarin Julia (na de grens te pogen oversteken als gevolg van de oorlog in Syrië) in de gevangenis zit en wordt vrijgelaten. Na het desensitiseren van deze herinneringen ervaart Julia meer compassie en liefde voor haarzelf, wilt ze minder beoordelend zijn voor haarzelf, en kan ze zeggen: "Ik ben sterk en moedig".
73 min
Tapes

Julia Sessie 3 - Waardigheid ervaren

In deze sessie werken Laurian en Julia verder aan twee andere traumatische herinneringen, gerelateerd aan misbruik, en een afgebroken zwangerschap. Na het doorwerken van deze herinneringen ervaart Julia kracht en waardigheid.
85 min
Tapes

Julia Sessie 10 - Flash-forward, mentale video check en RDI

In deze sessie behandelt Ad een aantal van de laatste herinneringen van Julia, waarbij hij een flash-forward toepast met een mentale video check.
87 min
Tapes

Sessie 6 van Hans - NET exposure

In deze zedsde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure sessie met Hans. Hierbij leest Ruud eerst de traumatische ervaringen van Hans aan hem voor. Daarna vertelt Hans verder over de traumatische ervaring die hij doormaakt heeft.
73 min
Tapes

Sessie 9 van Victoria - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voegt prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo toe aan imaginaire exposure. Zo stelt zij Victoria tijdens de imaginaire exposure bloot aan geluiden van hijgende mannen en de geur van shag.
39 min
Studiosessie

De Grief Tapes 3 - Culturele aspecten en rituelen

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
2 min
Tapes

Afscheidsritueel Victoria

In deze laatste video van de Trauma Tapes week sluit Victoria de week af met een afscheidsritueel.
73 min
Tapes

Lisanne Sessie 2 - Regie in plaats van machteloosheid

Tijdens de tweede sessie gaan Laurian en Lisanne dieper in op de herinneringen aan de hand van beelden. In deze traumatische herinneringen staan machteloosheid en verantwoordelijkheidsgevoelens centraal. De SUD van de herinneringen daalt, en aan het einde kan Lisanne zeggen: “Ik kan het aan”.
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
21 min
Rollenspel

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand - Demonstratie

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
6 min
Masterclass/webinar

Groepsimaginatie voor therapeuten

Als schematherapeut pas je regelmatig imaginaties toe bij patiënten, daarom is het goed om ook zelf te ervaren hoe het is om een imaginatie te ondergaan. Sigrid Geertzema begeleidt een imaginatie gericht op een moment wanneer je zelf kwetsbaar voelde tijdens een groepsessie die je zelf gaf (of met een individuele patiënt). Hierbij helpt ze je contact te maken tussen je gezonde volwassene en je kwetsbare kind.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
16 min
Rollenspel

MBT 6 - Stimuleren van mentaliserend proces

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.
78 min
Tapes

Julia Sessie 4 - Weer krachtig voelen

In deze vierde sessie neemt Ad eerst kort de vier traumatische herinneringen door met Julia, om te kijken wat de SUD op dit moment is. Vervolgens helpt hij Julia om twee traumatische herinneringen te desensitiseren: de eerste keer dat haar vader fysiek geweld naar haar uitte, en bedreigingen door haar ex-partner. Na het doorwerken van deze herinneringen kan Julia zeggen: "Ik ben sterk", en "Ik ben goed".
14 min
Rollenspel

AFT - Afweer & Gevoel

In dit rollenspel laat prof. Leigh McCullough, de grondlegger van Affect Fobie Therapie, zien hoe je afweer in een eerste gesprek op een sparende manier duidelijk maakt aan de patiëntpatient en hoe je beweegt naar het gevoel onder de afweer.
21 min
Rollenspel

Karakter Weerstand en Tactische Weerstand - Demonstratie

In deze sessie met een cliënt die een moeilijke jeugd heeft gehad gaat prof. dr. Jan Derksen in op de betekenis van een droom van de cliënt. Aan de hand van deze droom wordt verband gelegd tussen belangrijke thema’s die spelen in het leven van de cliënt.
50 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 2 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. In deze tweede masterclass wordt verder ingegaan op hoe virtual reality kan helpen bij de behandeling van PTSS en het verminderen van chronische pijn.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
21 min
Rollenspel

ISTDP - Emotional neglect and the underlying emotion

Met Dr. Josette ten Have - de Labije
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
74 min
E-learning

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
13 min
Rollenspel

Bipolaire Stoornis 4 - Casusconceptualisatie

In dit rollenspel brengt Manja Koenders met haar patiënte Kim de problematiek in kaart. Samen bekijken ze de levensgebeurtenissen van Kim en hoe haar kijk op de wereld is. Hoe komt het dat haar depressie/sombere kijk op de wereld blijvend is? Welke stappen kan ze ondernemen?
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
66 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 1 - ACT your way

Met Denise Matthijssen
74 min
Masterclass/webinar

Seksuologie 2 - Vrouwelijke seksualiteit

Seksualiteit binnen de GGZ is vaak een vergeten punt. Rik van Lunsen wil hier samen met Psyflix verandering in brengen. Wat is vrouwelijke seksualiteit? En wat moet er precies veranderen (in de GGZ)?
77 min
E-learning

Behandeling van PTSS en psychose

David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.
68 min
Masterclass/webinar

Oplossingsgerichte psychotherapie - Gespreksvoering en interventies

In dit tweede webinar in de serie oplossingsgerichte therapie vertelt Mark Crouzen meer over verschillende technieken binnen de oplossingsgerichte therapie. Hij gaat in op het gebruik van de session rating scale en de outcome rating scale. Ook geeft hij voorbeelden van psychoeducatie, bijvoorbeeld die over effecten van stress op de hersenen en vice versa. Er is tevens een rollenspel waarbij de techniek van het oplossingsgericht werken helder wordt gedemonstreerd bij relatieproblematiek.
74 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Zo komen we allemaal aan onze trekken!

In deze masterclass gaan Han Berghuis en Paul van der Heijden nader in op de persoonlijkheidstrekken van het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen, en hoe dat zich verhoudt tot andere modellen. Hierbij gaan zij ook in op instrumenten zoals de DAPP-BQ (Dimensional Assessment Pers Pathology-Basic Questionnaire) en het HiTOP model
77 min
Masterclass/webinar

Autisme 4 - Autisme bij vrouwen

Vrouwen kunnen ASS beter camoufleren, maar hoe ziet het er dan effectief uit? En hoe behandel je dit? Audrey Mol en Marije Swets staan stil bij vrouwen met autisme en zaken als zelfbeeld, camouflage, schaamte en het vervullen van rollen.
63 min
Masterclass/webinar

K&J Serie 2 - Geweld in het gezin

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Dr. Margreet de Visser legt je graag uit wat je als behandelaar kunt doen wanneer er sprake is van geweld binnen het gezin van het kind.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
12 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 6 - Lichaam meditatie (body scan)

Susan laat in deze zesde mindfulness oefening zien hoe je een patiënt door een body scan begeleidt.
6 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 2 - Luister meditatie

Susan laat in deze tweede mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om mindfulness te bevorderen van geluiden in de omgeving.
13 min
Rollenspel

Oplossingsgerichte therapie 2 - De wondervraag

Vannacht terwijl jij sliep is er een wonder gebeurd. Al jouw dromen en wensen zijn uitgekomen. En dan...? De wondervraag is één van de krachtige technieken die Oplossingsgerichte Therapie rijk is. In dit rollenspel worstelt Astrid, 45, met long-covid en het herstel daarvan. Hoe ziet de gewenste situatie eruit? Waar wil de cliënt naartoe?
12 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 8 - Persoonlijke waarden met foto's

Tijdens de derde sessie met Tess gaat het om persoonlijke waarden. Wat vindt Tess belangrijk? Van waaruit wilt Tess haar doelen bereiken? Anne-Marie Claassen en Tess laten het protocol eerst even los en gaan een creatief pad op.
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
33 min
Masterclass/webinar

Spoedeisende psychiatrie 1 - Algemene werkwijze bij crisis

Als behandelaar krijg je af en toe te maken met crisissituaties. Hoe ga je hiermee om? Psychiater Vos Beerthuis heeft meer dan 35 jaar ervaring in de spoedeisende psychiatrie. In deze masterclass geeft drs. Vos Beerthuis je meer uitleg.
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 3 - Schema's en Leeftijdsgebonden Opvatting

Tijdens het tweede rollenspel tussen dr. Arjan Videler en Frank, wordt Frank getriggerd en wenst hij te stoppen met de behandeling omwille van eerdere ervaringen met niet-helpende behandelingen. Dr. Arjan Videler laat zien waar je als therapeut op moet letten wanneer de patiënt wordt getriggerd.
78 min
Masterclass/webinar

K&J serie 2 - Mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen en jeugd

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Drs. Nicole Muller legt je uit hoe je het mentaliserende vermogen van kinderen kunt vergroten.
70 min
E-learning

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
73 min
E-learning

Emotieregulatie

Emotieregulatieproblemen blijkt hét onderliggende en gemeenschappelijke probleem te zijn bij veel stoornissen op de kinderleeftijd. Onderzoek laat zien dat deze regulatieproblemen een uitstekend aangrijpingspunt zijn voor behandeling. In dit webinar wordt zowel het mechanisme van emotieregulatie toegelicht, als ook hoe je verstoringen hierin effectief kan behandelen. Dit door zowel psychoeducatie, als door oefeningen.
70 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD - Masterclass

Patiënten die stemmen horen hebben er soms enorm veel last van. Wist je dat er psychotherapeutische technieken zijn die snel en krachtig kunnen helpen, zonder de bijwerkingen van medicatie? In deze masterclass geeft Janneke Ferwerda - klinisch psycholoog, supervisor gedragstherapie, EMDR beoefenaar en schematherapeut, naast haar werk in haar eigen expertisecentrum – meer informatie over hoe stemmen voorkomen bij een kwart van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis en geeft ze meer uitleg bij de meerstoelentechniek en de theater imaginatie.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
28 min
Studiosessie

Woede Wrok Wraak 3 - Introductie en inventarisatie

Het EMDR WWW-protocol is bedoeld voor cliënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok, en/of wraak. Zulke gevoelens blijven vaak onbesproken tijdens therapie. Deze serie wordt na de introductie gevolgd door een imaginatieoefening voor therapeuten m.b.t. de eigen boosheid. Drs. Herman Veerbeek demonstreert de verschillende stappen van het protocol met een serie van rollenspellen.
73 min
Masterclass/webinar

Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma

In deze masterclass wordt uitvoerig besproken hoe je complexe psychotrauma kunt behandelen. Met aandacht voor onderwerpen als obstakels bij de behandeling van PTSS, de uitingen van inadequate copingsstrategieën, en drie verschillende interventiemethodes.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
91 min
Masterclass/webinar

EMDR 5 - Aanhoudende lichamelijke klachten

79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.
70 min
Rollenspel

SCID-5-P Interview

In dit rollenspel van 70 minuten wordt uitgebreid gedemonstreerd hoe je de SCID-5-P (gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen) kan afnemen. Ook krijg je goed te zien hoe je kunt doorvragen bij belangrijke punten.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
13 min
Studiosessie

Diagnostiek 2 - Vragenlijsten afnemen

Tijdens de tweede diagnostiek aflevering laat Han Berghuis je weten wat belangrijk is bij het afnemen van vragenlijsten, wat de voordelen zijn en welke problemen zich kunnen voordoen bij vragenlijsten.
31 min
Rollenspel

Diagnostiek 1 - de Thematic Aperception Test (TAT)

De TAT, een test met prachtige platen wordt steeds meer gebruikt in Nederland. Het is echt een test voor wanneer je er met de gebruikelijke diagnostiek niet uitkomt. In dit rollenspeel neemt expert Han Berghuis de test bij Bram af. Bram is 42 jaar en werkt als maatschappelijke werker. Hij heeft een burnout en zit momenteel in de diagnostiek fase.
63 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - De Appel Valt Niet Ver Van De Boom

In de derde masterclass gaan Theo en Han in op de diagnostiek van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen, vanuit het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
74 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Zo komen we allemaal aan onze trekken!

In deze masterclass gaan Han Berghuis en Paul van der Heijden nader in op de persoonlijkheidstrekken van het alternatieve model van persoonlijkheidsstoornissen, en hoe dat zich verhoudt tot andere modellen. Hierbij gaan zij ook in op instrumenten zoals de DAPP-BQ (Dimensional Assessment Pers Pathology-Basic Questionnaire) en het HiTOP model
77 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - Kwetsbare realiteitstoesting schizotypie, psychose of wellicht ASS?

Ten slotte staan Theo en Han stil bij de opkomst en ondergang van de psychotische persoonlijkheidsorganisatie, een omstreden begrip in de psychologie. Zij gaan hierbij in op onderwerpen zoals achterliggende realiteitstoetsing, kwetsbaarheid, schyzotypie, psychose-gevoeligheid, en ASS.
73 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality

In deze masterclass wordt toegelicht hoe virtual reality toegepast kan worden in de geestelijke gezondheidszorg, welke simulaties er bestaan, en hoe virtual reality de geestelijke gezondheidszorg kan veranderen. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van virtual reality interventies.
67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
65 min
Masterclass/webinar

Clinical Virtual Reality (Deel 3 van 3)

In deze serie leer je over de huidige en toekomstige klinische toepassingen van virtual reality. Deze laatste masterclass in de serie gaat verder in op hoe virtual reality ingezet kan worden bij het verminderen van chronische pijn, het bevorderen van mindfulness en het herkennen van ADHD.
39 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality EMDR

In deze masterclass spreekt klinisch psycholoog Tim Wind met de oprichters van Psylaris gericht op de ontwikkeling van virtual reality toepassingen binnen de GGZ. Er wordt dieper ingegaan op de mogelijke toepassingen voor de behandeling verschillende stoornissen.
32 min
Masterclass/webinar

Online Group Therapy demo session 1

In deze (Engelstalige) demonstratie laten Haim Weinberg en Bram van der Boom zien hoe je online psychodynamische groepstherapie kunt geven. Je kunt hierbij zien hoe de groepsdynamiek verloopt en hoe je als therapeut op net een andere manier kunt interveniëren; met meer gebruik van imaginatie, en het benoemen van het gezicht en de expressies van de patiënt.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
61 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor psychose/EPA

In deze masterclass wordt ingegaan op de online behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van online behandelen en je krijgt een inkijk in de persoonlijke ervaring met deze behandelvorm van de moeder van een patiënt.
60 min
E-learning

Online trauma therapy

In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.
9 min
Rollenspel

The Chair Exercise

In dit Engelstalige rollenspel demonstreert psychotherapeut Remco van der Wijngaart de stoel oefening met drie verschillende stoelen en rollen voor de cliënt. Ook kun je zien hoe je deze techniek online kunt toepassen.
18 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 4 - Spel fase: Magic sex shop

In dit rollenspel laat Carmen Vukman de magic sex shop oefening zien, waarin een stel een kadootje koopt voor elkaar: een eigenschap waardoor het liefdesleven verbetert en een eigenschap die de cliënten 'teveel' hebben wordt ingeruild.
66 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 1 - ACT your way

Met Denise Matthijssen
11 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 5 - Oefenen met waarnemen

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.
9 min
Rollenspel

De Gezonde Volwassene 6 - Introductie patiënt Tess

In het vijfde rollenspel wordt een nieuwe patiënt geïntroduceerd, Tess. Tess zit al verder in haar schematherapie. Samen met Jenny Broersen gaan ze verder in op enkele schema's.
23 min
Rollenspel

CGT-I 2 - Casusconceptualisatie slaapproblemen vicieuze cirkel

In dit rollenspel maken therapeute Cyntha Bogaart en patiënte Eva, gespeeld door Els van der Pennen, tijdens hun intakegesprek een casusconceptualisatie.
28 min
Rollenspel

PMT voor psychotrauma 7 - Oefenen met aangeraakt worden

In dit rollenspel wordt de oefening van aanraking getoond door Saskia Bieleveldt. De patiënt is in behandeling voor PTSS in verband met gewelddadige trauma's en affectieve verwaarlozing in het verleden. Saskia Bieleveldt legt je uit wanneer je de oefening kunt gebruiken en waarom het zo'n belangrijke oefening is.
22 min
Rollenspel

Werken in het Hier en Nu - Demonstratie

In deze sessie laat dr. prof. Jan Derksen zien hoe je een cliënt kunt helpen omgaan met angst en vluchtgedrag. Hierbij nodigt hij de cliënt uit om zichzelf te richten op gevoelens die opkomen in het hier en nu.
8 min
Masterclass/webinar

Mindfulness oefening 4 - Gedachten meditatie

Susan laat in deze vierde mindfulness oefening zien hoe je patiënten kunt helpen om bewust te worden van de stroom aan gedachten die bij hen opkomen.
5 min
Masterclass/webinar

MBT: the pretend mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt helpt omgaan met de 'pretend mode'. Hij laat hierbij zien hoe je een laag niveau van mentaliseren bij de patiënt helpt doorbreken.
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - accommodatie doorbreken

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
40 min
Studiosessie

ACT 4 - Een verhaal werkt en het werkt niet (creatieve hopeloosheid)

In deze demonstratie laat Marjolein Vleugel zien hoe ze een patiënt helpt die zich vaak tot last voelt voor anderen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve hopeloosheid, waarbij ze de patiënt helpt inzicht te krijgen in de beweegredenen en gevolgen van haar gedrag. Vervolgens helpt Marjolein haar om met acceptatie bij haar moeilijke gevoelens te blijven en bereidheid te vergroten. Vervolgens wordt de sessie nabesproken met therapeut en de patiënt.
72 min
Masterclass/webinar

Borderline Structuur Cognitief Herstructureren

In deze demonstratie laat prof. dr. Jan Derksen hoe je door middel van cognitief herstructureren een patiënt kunt helpen die als kind misbruikt is en borderline klachten ervaart.
23 min
Rollenspel

Spoedeisende psychiatrie 10 - Beoordeling agressie

Harold is 56 jaar en zit in een negatieve spiraal. Zo werd hij ontslagen vanwege fraude, door zijn vrouw verlaten en vertoont hij vaak agressief gedrag. Vos Beerthuis behandelt in dit rollenspel de patiënt en vertelt je waar je zoal moet op letten als psychiater.