Nieuw op Psyflix

20 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 1 - Meerstoelentechniek

Beschrijving: In dit rollenspel helpt Janneke Ferwarde een patiënt (Irma) die gediagosticeerd is met borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft veel last van een negatief zelfbeeld, wat wordt versterkt door beledigende stemmen die zij hoort. In dit rollenspel wordt de beledigende stem van Irma op een extra stoel gezet. Daarmee wordt de impact van de stem op Irma duidelijk en oefent ze met de stem wegsturen. Met behulp van imaginaire technieken lukt het haar ook om de stem minder angstaanjagend te maken. Op deze manier wordt schemagerichte therapie toegepast bij psychotische klachten.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.
22 min
Studiosessie

PMT voor Psychotrauma 1 - Introductie

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
14 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 2 - Verkennen van lichaamssensaties

Met Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
17 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 3 - Leren Reguleren

Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
20 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 4 - Patronen doorbreken

Met Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
11 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 5 - Oefenen met waarnemen

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
16 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 6 - Oefenen met jezelf aanraken

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen

Populair op Psyflix

48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
59 min
Masterclass/webinar

Schematherapie

Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
72 min
Masterclass/webinar

ACT introductie (Paul Korsten)

In dit webinar bespreekt Paul Korsten de filosofische grondslagen van ACT. Ook laat hij in een rollenspel zien hoe je de techniek creatieve hopeloosheid toepast bij een patiënt.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
71 min
Masterclass/webinar

Schematherapie en de gezonde volwassene

In deze masterclass wordt stilgestaan bij het beeld van de gezonde volwassene en krijg je een overzicht van de ontwikkelingen van de gezonde volwassene binnen de schematherapie. Ook worden drie oefeningen gedemonstreerd: de oefening van de waarden, een imaginatieoefening, en de dankbrief oefening.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
41 min
Masterclass/webinar

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
64 min
Masterclass/webinar

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.

Doelgroep & Behandelsetting

66 min
Masterclass/webinar

Online care for patients with intellectual disability

In dit (Engelstalige) webinar vertellen prof. dr. Geert van Hove, Kamiel Zijderveld en Rianne Dekker over het online behandelen van patiënten met een verstandelijke beperking. Ze lichten toen hoe je als therapeut deze doelgroep online zorg kan bieden en waar je hierbij op moet letten.
65 min
Masterclass/webinar

Online elderly care

In dit (Engelstalige) webinar vertellen dr. Tanja Su, Esther van Elswijk en prof. dr. Anne Margriet Pot over je als therapeut online behandeling van ouderen het best kunt vormgeven Hierbij staan zij stil bij de evidence-base, de uitdagingen van het online behandelen van deze doelgroep die vaak minder bekend is met online werken. Ook vertellen zij over online diagnostiek en behandeling van deze doelgroep.
6 min
Rollenspel

Verslaving 5 - Ervaringsverhaal

In dit rollenspel interviewt Kim ten Katen patiënt Maaike (gespeeld door Renske Kastelein) over hoe het kon dat ze verslaafd is geraakt. Dit rollenspel is illustratief voor behandelaren om zicht te krijgen in wat er oorzakelijk kan zijn in de ontwikkeling van een verslaving.
62 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 5 - Verslaving en comorbiditeit, kip én ei

In deze vijfde en laatste masterclass in de verslaving serie vertellen Loes Marquenie en Kim ten Katen over verslaving en comorbiditeit. Wat zijn de veelvoorkomende comorbide stoornissen, wat is het verband tussen verslaving en comorbide klachten, en hoe ga je hiermee om in de behandeling? Loes en Kim geven antwoord op deze vragen. Ook wordt dit geïllustreerd middels een rollenspel.
15 min
Masterclass/webinar

Trauma en Psychose documentaire

Documentaire over trauma en psychose gemaakt door Bas Labruyère.
59 min
Masterclass/webinar

ACT voor adolescenten 3 - psychologische flexibiliteit vergroten

Met Denise Matthijssen & Jacquelijne Schraven

Stoornissen

83 min
Masterclass/webinar

ADHD bij volwassenen

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sandra Kooij. Tijdens deze e-learning leert u meer over ADHD bij volwassenen. Er wordt ingegaan op diagnostiek van ADHD, comorbiditeit van ADHD, gevolgen van ADHD in het leven van de volwassene, diverse behandelmethodes en het onderzoek van prof. dr. Sandra Kooij naar het verband tussen ADHD en slaapproblematiek. Deze e-learning is geaccredineerd door verschillende beroepsverenigingen.
72 min
Masterclass/webinar

Psychotische ervaringen, zo gek nog niet

In deze masterclass wordt ingegaan op de prevalentie van psychotische klachten, hoe deze ontstaan, hoe deze behandeld kunnen worden met CGT en welke richtlijnen hierbij gevolgd kunnen worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een ervaringsdeskundige.
6 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Pijnstoornissen

In deze demonstratie neemt Louis Zantema je mee in een evidence based Virtual Reality applicatie tegen pijnstoornissen volgens hetzelfde principe als EMDR.
65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
51 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
58 min
Masterclass/webinar

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

In dit benefiet webinar geeft Iva Bicanic met haar team van het Centrum Seksueel Geweld uitleg over het Centrum. Ze beschrijven stap voor stap wat een cliënt kan verwachten wanneer ze verwezen worden, en wat je als verwijzer kunt verwachten na een verwijzing.
83 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Introductie & rollenspellen

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom

Trauma

77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
2 min
Masterclass/webinar

Imaginaire exposure

In deze korte demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van imaginaire exposure bij een cliënt die een helikoptercrash heeft meegemaakt. Middels suggesties en geluidsopnamen wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die een angstige herinnering activeren.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
41 min
Masterclass/webinar

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.

Diagnostiek

70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 4 - integratie en diagnostisch stappenplan

Han Berghuis en Theo Ingenhoven sluiten gezamenlijk de eerste vier afleveringen van de serie diagnostiek af. In deze sessie vindt integratie plaats van de verschillende instrumenten, gekoppeld aan een diagnostisch stappenplan voor gebruik bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij wordt informatie uit voorgaande webinars geïntegreerd tot een model. Ook in deze aflevering zie je rollenspelen en praktische uitvoering van diagnostiek.
70 min
Rollenspel

SCID-5-P Interview

In dit rollenspel van 70 minuten wordt uitgebreid gedemonstreerd hoe je de SCID-5-P (gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen) kan afnemen. Ook krijg je goed te zien hoe je kunt doorvragen bij belangrijke punten.
76 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 1 - Introductie persoonlijkheidsdiagnostiek

Deze serie over diagnostiek begint met een introductie over persoonlijkheidsdiagnostiek gegeven door Theo Ingenhoven en Han Berghuis. In deze sessie introduceren ze het alternatief model van de DSM-5 in het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen en geven ze daarnaast een heldere uitleg over hoe diagnostiek naar persoonlijkheid in zijn werk gaat.
73 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 2 - Structureel interview en IPO

In deze tweede webinar van de serie diagnostiek laat Theo Ingenhoven aan de hand van rollenspelen en voorbeelden zien hoe het structureel interview van Kernberg gegeven en geinterpreteerd wordt. Ook wordt de IPO (inventory of personality organisation) geïntroduceerd en toegelicht.
70 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek 3 - STIP-5.1 en PID-5

Han Berghuis introduceert in dit derde deel van de serie diagnostiek het STIP-5.1, het Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5, als ook de PID-5 (Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst) en licht toe hoe je een combinatie van deze instrumenten kunt gebruiken in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.
57 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek Snijtafelsessie 1 - Het structurele interview

In deze snijtafelsessie ontleedt Theo Ingenhoven zijn eerder opgenomen Structurele interview volgens Kernberg. Hij gaat hierbij in op de verschillende aspecten van dit interview, waar je als diagnosticus de nadruk op moet leggen en wat je absoluut niet mag vergeten.
58 min
Masterclass/webinar

Diagnostiek Snijtafelsessie 2 - het ontwikkelingsprofiel

In deze snijtafelsessie ontleedt Theo Ingenhoven zijn eerder opgenomen ontwikkelingsprofiel volgens Abraham. Hij gaat hierbij in op de verschillende aspecten van het ontwikkelingsprofiel waar je als diagnosticus nadruk op moet leggen en om op te letten.
117 min
Rollenspel

Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek - het ontwikkelingsprofiel

Met dr. Theo Ingenhoven & Bram van der Boom

E-health & Innovatie

73 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality

In deze masterclass wordt toegelicht hoe virtual reality toegepast kan worden in de geestelijke gezondheidszorg, welke simulaties er bestaan, en hoe virtual reality de geestelijke gezondheidszorg kan veranderen. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van virtual reality interventies.
66 min
Masterclass/webinar

Online group psychotherapy

In dit webinar vertellen Bram van der Boom, Pepijn Steures en dr. Haim Weinberg over online psychodynamische groepstherapie. Ze bespreken de evidentie en de praktijk van online groepstherapie en geven daarbij duidelijke voorbeelden.
65 min
Masterclass/webinar

Online Verslavingszorg

In deze masterclass wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de online behandeling van verslaving bij jongeren en volwassenen. Er wordt ingegaan op de literatuur omtrent online verslavingszorg en op hoe deze behandeling kan worden vormgegeven. Vijf experts in de verslavingszorg delen hun kennis, ervaring en inzichten op dit gebied.
67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
65 min
Masterclass/webinar

Online elderly care

In dit (Engelstalige) webinar vertellen dr. Tanja Su, Esther van Elswijk en prof. dr. Anne Margriet Pot over je als therapeut online behandeling van ouderen het best kunt vormgeven Hierbij staan zij stil bij de evidence-base, de uitdagingen van het online behandelen van deze doelgroep die vaak minder bekend is met online werken. Ook vertellen zij over online diagnostiek en behandeling van deze doelgroep.
2 min
Masterclass/webinar

Virtual Reality voor Ontspanning

In deze (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Wim Veling je natuuromgevingen zien binnen Virtual Reality die gebruikt kunnen worden ter ontspanning van patiënten.
32 min
Masterclass/webinar

Online Group Therapy demo session 1

In deze (Engelstalige) demonstratie laten Haim Weinberg en Bram van der Boom zien hoe je online psychodynamische groepstherapie kunt geven. Je kunt hierbij zien hoe de groepsdynamiek verloopt en hoe je als therapeut op net een andere manier kunt interveniëren; met meer gebruik van imaginatie, en het benoemen van het gezicht en de expressies van de patiënt.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.

Therapievormen

67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
64 min
Masterclass/webinar

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
10 min
Rollenspel

Drieluik: gezonde volwassene reis (demonstratie)

In deze demonstratie laat Karin Timmerman een oefening zien gericht op de gezonde volwassene. Zo biedt je een patiënt een soort beeldende empathische confrontatie met hem- of haarzelf. Deze oefening kun je als kijker zelf meevolgen en het effect ervan ervaren.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.

Systeemtherapie

73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
21 min
Masterclass/webinar

EFT 1 - Introductie, evidentie en rationale

In deze sessie geeft Karin Wagenaar een introductie van emotionally focused therapy(EFT). Ze beschrijft de rationale, de wetenschappelijke evidentie en hoe het toe te passen.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
37 min
Rollenspel

IBCT - Demonstration of empathic joining

Met drs. Aerjen Tamminga, dr. Pieternel Dijkstra & Bram van der Boom
43 min
Studiosessie

Integrative behavioral couple therapy - Een introductie

Met drs. Aerjen Tamminga
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.