Verslaving

65 min
Masterclass/webinar

Online Verslavingszorg

In deze masterclass wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de online behandeling van verslaving bij jongeren en volwassenen. Er wordt ingegaan op de literatuur omtrent online verslavingszorg en op hoe deze behandeling kan worden vormgegeven. Vijf experts in de verslavingszorg delen hun kennis, ervaring en inzichten op dit gebied.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
10 min
Studiosessie

Verslaving 1 - Neurobiologie

In deze studiosessie vertelt dr. Loes Hanck over de neurobiologie die speelt bij verslaving. Deze kennis is buitengewoon belangrijk als basis voor de behandeling van verslavingsproblematiek. Bevat elementen die gebruikt kunnen worden bij psychoeducatie.
9 min
Rollenspel

Verslaving 2 - Bespreekbaar maken van verslaving

In dit rollenspel toont Lenette hoe je verslaving bespreekbaar maakt met een patiënt, zonder daarbij de verbinding met de patiënt te verliezen.
65 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 3 - Motiveren, een vak apart

In deze derde masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Patrice Meerbeek over motiverende gespreksvoering, de gespreksvaardigheden en technieken die gebruikt kunnen worden. Dit illustreren zij met twee voor-opgenomen rollenspelen. Aan het eind gaan zij in op de verslavings behandelmogelijkheden die in Nederland beschikbaar zijn, en wat te doen wanneer het niet lukt om een patiënt te motiveren.
42 min
Rollenspel

Verslaving 4 - Zelfcontrole maatregelen, functie-analyse & terugval

In deze sessie zie je drie verschillende rollenspelen. In het eerste rollenspel vertelt Esther Oosterhof aan een patiënt welke zelfcontrole maatregelen hij kan nemen. In het tweede rollenspel zie je hoe Loes Marquenie de partner van patiënt betrekt in de behandeling bij het maken van een functieanalyse. In het derde rollenspel maakt Loes met de patiënt een plan om terugval te voorkomen.
71 min
E-learning

Schematherapy and addiction (Michiel Boog & Mariëlla den Hartog)

Verslaving komt enorm veel voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (50-75%). In dit (Engelstalige) webinar wordt aan de hand van onderzoek en ervaring getoond hoe je verslaving schematherapeutsich kunt behandelen. Er wordt advies gegeven over diagnostiek naar verslaving bij persoonlijkheidsstoornissen en er wordt door middel van een rollenspel getoond hoe je schematherapeutisch kunt begrenzen bij iemand met een verslaving. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
51 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 2 - Verslaving, onder of boven de tafel?

In deze tweede masterclass van de verslaving serie vertellen Tom Bart en Lenette van Luijk over drugsgebruik in Nederland, het belang van vroeg signaleren van verslavingsproblematiek, en verschillende typen gebruik die bestaan. Verder lichten zij toe hoe verslaving gediagnosticeerd kan worden met de DSM-5, de risicogroepen om extra bij op te letten, en hoe je kan bepalen of je een patiënt het best zelf kunt behandelen, of dat het beter zou zijn om de patiënt door te verwijzen naar een specialistische instelling. Ten slotte vertellen zij over het aanbod aan verslavingszorg dat er bestaat in Nederland.
62 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 5 - Verslaving en comorbiditeit, kip én ei

In deze vijfde en laatste masterclass in de verslaving serie vertellen Loes Marquenie en Kim ten Katen over verslaving en comorbiditeit. Wat zijn de veelvoorkomende comorbide stoornissen, wat is het verband tussen verslaving en comorbide klachten, en hoe ga je hiermee om in de behandeling? Loes en Kim geven antwoord op deze vragen. Ook wordt dit geïllustreerd middels een rollenspel.
69 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 4 - Verslavingsbehandeling, hoe krijg je grip

In deze vierde masterclass van de verslaving serie vertelt Loes Marquenie over CGT bij verslaving om grip te krijgen op verslavingsproblematiek. Ze gaat in op de verschillende varianten van CGT, en effectieve technieken die je kunt inzetten, zoals bijvoorbeeld registratie van gebruik en de functieanalyse. Verder gaat zij in op zelfcontrolemaatregelen en hoe met een terugval om te gaan. Dit alles wordt geïllustreerd middels meerdere rollenspelen.
72 min
Masterclass/webinar

Verslaving Masterclass 1 - Verslaving anno 2022: feiten en fabels

In deze eerste masterclass van de verslaving serie vertellen Esther Oosterhof en Loes Hanck over de vooroordelen en misverstanden die bestaan omtrent verslavingsproblematiek. De tweede helft van de masterclass gaat over de basiskennis over verslavende middelen: welke verschillende middelen er bestaan, hoe ze werken, en wat de risico's zijn.

Rouw

71 min
Masterclass/webinar

Online rouwtherapie

Rouw is van alle tijden, maar heeft in coronatijd een extra moeilijkheid met zich mee gebracht: het is in een aantal gevallen niet mogelijk om afscheid te nemen van de stervende geliefde, waardoor rouw complex kan worden. Hoe kunnen psychotherapeuten daar online op inspelen? In dit webinar gaan prof. dr. Geert Smid en prof. dr. Paul Boelen in op het onderscheid tussen normale en complexe rouw, diagnostische kenmerken en vooral behandelaspecten. Uitgebreid aan bod komen verwerking van het overlijden van een geliefd persoon, rituelen om de rouw af te sluiten en de blik op de toekomst.
26 min
Studiosessie

De Grief Tapes 4 - Therapy for traumatic Grief

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie legt prof. dr. Paul Boelen wat langdurige rouw precies inhoudt en welke reacties rouw kan veroorzaken.
7 min
Rollenspel

Grief Therapy - The Meaning of Loss 1

In deze ontroerende (Engelstalige) demonstratie laat prof. dr. Geert Smid zien hoe je kunt focussen op de betekenis van het verlies van een zoon met een patiënt.
73 min
Masterclass/webinar

Traumatische rouw

In dit webinar tonen prof dr. Paul Boelen en dr. Lonneke Lenferink de evidence voor de behandeling van traumatische rouw. Ze lopen door de verschillende stappen van deze behandeling. Ook laten ze een rollenspel zien met het plotselinge verlies van een zus.
39 min
Studiosessie

De Grief Tapes 3 - Culturele aspecten en rituelen

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
8 min
Rollenspel

Grief Therapy - The Meaning of Loss 2

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Paul Boelen zien hoe je in kunt gaan op het verlies van een dierbare van een patiënt, wat dit betekent, en hoe je de patiënt kunt helpen deze rouw te verwerken.
19 min
Studiosessie

De Grief Tapes 1 - Introductie

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast.
65 min
Studiosessie

De Grief Tapes 2 - Exposure en betekenisgeving

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe dr. Geert Smid live een patient behandelt en rouwtherapie (BEPP-TG) toepast. Met Geert Smid, Mr. Moto en Bram van der Boom
18 min
Rollenspel

De Grief Tapes 6 - Cognitive restructuring

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe cognitieve herstructurering kan helpen bij het verwerken van haar verlies en het verminderen van haar schuldgevoel.
23 min
Rollenspel

De Grief Tapes 5 - Exposure to the story and reality of the loss

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe exposure kan helpen bij rouwverwerking.
16 min
Rollenspel

De Grief Tapes 7 - Imaginary conversation with the deceased

Tijdens de Grief Tapes focussen we ons op het herkennen en het behandelen van rouw. In deze studioserie zien jullie hoe prof. dr. Paul Boelen een patient behandelt en hoe een denkbeeldig gesprek met haar zoon kan helpen bij het verwerken van haar verlies.

Trauma & PTSS

41 min
Tapes

Sessie 10 van Victoria - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Victoria door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
30 min
Masterclass/webinar

E-Health: Het verhaal van de patiënt

In deze masterclass wordt de ervaring van een patiënt met de online behandeling van PTSS besproken in een conversatie met zijn behandelaar, klinisch psycholoog Tim Wind. Verder wordt ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar online behandelen en krijg je tips voor hoe je dit kan vormgeven.
5 min
Masterclass/webinar

Online EMDR - Werkgeheugenbelasting

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online EMDR toepast, en hierbij het werkgeheugen van de patiënt op de een adequate manier kunt belasten.
77 min
Tapes

Sessie 3 van Victoria - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk Victoria door een narratieve exposure. Victoria vertelt hierbij over een traumatische ervaringen rondom het misbruik door haar vader (een steen in haar levenslijn). Vervolgens vertelt zij over haar bevrijding (een bloem), hierbij komt veel emotie los. Haar oma bleek hierbij uiteindelijk een zeer belangrijke bron van steun in haar leven.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
22 min
Masterclass/webinar

Partnerrelatiegesprek Trauma & Seksuologie

In dit rollenspel demonstreert psychotherapeute en seksuologe Jannetta Bos een partnerrelatiegesprek. Onderwerpen als intimiteit, seksualiteit en trauma komen aan bod, en je ziet hoe je een lichaamstekening oefening kunt begeleiden.
61 min
Masterclass/webinar

Moeizaam lopende EMDR behandelingen

Wat doe je als een EMDR behandeling moeizaam verloopt? In deze e-learning staan we stil bij deze vraag en wordt dieper ingegaan op target selectie, de fase van het activeren van een herinnering, en de fase van desensitiseren. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
60 min
Masterclass/webinar

Exposure binnen en buiten de behandelkamer

In deze e-learning staat Lotte Hendriks kort stil bij het inhibitorisch-leermodel om vervolgens verdieping te geven in het gebruik van de therapeutische strategieën die voortvloeien uit dit model. Dit wordt geconcretiseerd door middel van beelden van een voorbeeldsessie met een PTSS patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
2 min
Masterclass/webinar

Imaginaire exposure

In deze korte demonstratie krijg je een voorbeeld te zien van imaginaire exposure bij een cliënt die een helikoptercrash heeft meegemaakt. Middels suggesties en geluidsopnamen wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die een angstige herinnering activeren.
2 min
Masterclass/webinar

Online Imaginaire Exposure

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je imaginaire exposure online kunt toepassen bij een cliënt die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Je krijgt meerdere mogelijkheden aangereikt om exposure toe te passen via videobellen.
72 min
Masterclass/webinar

Behandelen van kinderen en jongeren met seksueel trauma

In deze masterclass is er aandacht voor de behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: de do’s en don’ts, de verschillende behandelmogelijkheden, en specifieke aandachtspunten waar om rekening mee te houden tijdens de behandeling.
75 min
Masterclass/webinar

Psychomotorische Therapie - trauma en PMT

De centrale vraag in dit webinar is "hoe kun je lichaamsgericht PMT kunt integreren in traumatherapie?". Mia Scheffers en Saskia Bieleveldt laten in deze video onderzoeksresultaten zien van PMT bij psychotrauma en illustreren hoe je deze therapie effectief toepast.
75 min
Masterclass/webinar

Psychomotorische Therapie - trauma en PMT

De centrale vraag in dit webinar is "hoe kun je lichaamsgericht PMT kunt integreren in traumatherapie?". Mia Scheffers en Saskia Bieleveldt laten in deze video onderzoeksresultaten zien van PMT bij psychotrauma en illustreren hoe je deze therapie effectief toepast.
81 min
Masterclass/webinar

Slaap en PTSS

In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
32 min
Masterclass/webinar

BEPP session 3: Writing tasks & mementos

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je met een brief schrijven en met memerobilia een belangrijk onderdeel van de BEPP therapie in kunt vullen.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
47 min
Masterclass/webinar

BEPP session 5: The farewell ritual

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe het afscheidsritueel in te vullen. Dit ritueel is een belangrijk deel van BEPP therapie.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
43 min
Rollenspel

Imagery rescripting door de patiënt

In dit rollenspel laat Loes Marquenie zien hoe je imagery rescripting toepast waarbij de patiënt de rescripting doet. Ze loopt hierbij de verschillende fasen van imagery rescripting door.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
69 min
Masterclass/webinar

Behandeling van getraumatiseerde gevluchte gezinnen

Gezinnen die hun land ontvluchten hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt. In dit webinar vertellen Prof. dr. Trudy Mooren en dr. Samrad Ghane over je zulke gezinnen kunt behandelen. Ze vertellen over het theoretisch kader, diagnostiek en behandeling van trauma binnen deze gezinnen met een vluchtelingenachtergrond.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
87 min
Tapes

Sessie 6 van Hans - NET exposure

In deze zedsde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure sessie met Hans. Hierbij leest Ruud eerst de traumatische ervaringen van Hans aan hem voor. Daarna vertelt Hans verder over de traumatische ervaring die hij doormaakt heeft.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
64 min
Tapes

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
62 min
Tapes

Sessie 8 van Victoria - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Victoria. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over de eerste verkrachting door de vader van Victoria. Deze imaginaire exposure doet zij twee keer.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 6 van Victoria - NET exposure

In deze zesde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe Ruud Jongedijk zijn tweede sessie met NET exposure begeleidt. Hierbij luistert ze eerst naar haar levensverhaal en traumatische ervaring
73 min
Tapes

Sessie 9 van Victoria - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voegt prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo toe aan imaginaire exposure. Zo stelt zij Victoria tijdens de imaginaire exposure bloot aan geluiden van hijgende mannen en de geur van shag.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 5 van Hans - EMDR 2.0

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast bij Hans: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
53 min
Masterclass/webinar

Sessie 10 van Hans - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Hans door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
71 min
Masterclass/webinar

PTSS de zorgstandaard

In dit webinar laten drs. Tijmen Bostoen en dr. Ellen Klaassens zien hoe je in traumabehandeling gebruikt maakt van de zorgstandaard. Ze vertellen in hoeverre de zorgstandaard evidence-based is. Ze laten zien hoe je de beslisboom uit de zorgstandaard gebruikt bij traumabehandelingen, bijvoorbeeld wanneer kies je voor een tweede evidence-based traumabehandeling, wanneer kies je voor een klinische intensieve week, en wanneer kies je voor een meer experimentele behandeling zoals MDMA therapie. De webinar eindigt met het verhaal van een ervaringsdeskundige over zijn behandeling die naast de zorgstandaard wordt gelegd.
53 min
Masterclass/webinar

DIS - 4 - Behandelfase 2 - traumaverwerking & EMDR

In dit rollenspel zie je een sessie uit de tweede behandelfase, waarin Marriette EMDR geeft op de onderliggende trauma's van een patiente met DIS.
69 min
Masterclass/webinar

Technische innovaties in de behandeling van PTSS - Menno Kamphuis, Tjeu Teunissen, Tim Wind

In dit webinar worden technische innovaties zoals 3MDR, virtual reality voor EMDR en exposure en digitale EMDR besproken, inclusief de huidige evidence voor deze behandelingen. Aan de hand van een interview met een patiënt wordt het belang van eigen regie met dergelijke eHealth technieken geïllustreerd.
15 min
Masterclass/webinar

Contact maken met een jongere met gedragsproblemen (ROLLENSPEL)

In dit rollenspel laat drs. Erik Jongman zien hoe je contact maakt met een jongere met gedragsproblemen wanneer er sprake is van trauma, huiselijk geweld en problemen op school. Hij laat zien hoe je aansluiting kunt krijgen met een jongen die zich oppositioneel gedraagt.
44 min
Masterclass/webinar

DIS - 5 - Behandelfase 3 - Integratie van persoonlijkheid & rehabilitie

In dit rollenspel zie je een sessie uit de derde behandelfase waarbij er aandacht is voor rehabilitatie en herstel van maatschappelijke functie bij patiënten met DIS.
49 min
Masterclass/webinar

DIS - 3 - Behandelfase 1 - Stabilisatie, symptoomreductie & veiligheid

In dit rollenspel zie je een sessie uit de eerste behandelfase, waarin Christel werkt aan stabilisatie, symptoomreductie en veiligheid.
62 min
Masterclass/webinar

DIS - 2 - Differentiaal diagnostiek

In deze studiosessie vertelt Desiree over de differentiaal diagnostiek van dissociatieve symptomen, met name in relatie tot de diagnose DIS.
7 min
Rollenspel

EMDR via beeldbellen met online tools

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je youtube filmpjes en virtual reality kunt gebruiken binnen online EMDR.
58 min
Masterclass/webinar

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

In dit benefiet webinar geeft Iva Bicanic met haar team van het Centrum Seksueel Geweld uitleg over het Centrum. Ze beschrijven stap voor stap wat een cliënt kan verwachten wanneer ze verwezen worden, en wat je als verwijzer kunt verwachten na een verwijzing.
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
79 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy (NET)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Elisabeth Kaiser, Katy Robjant en Ruud Jongedijk. Tijdens deze e-learning leert u meer over Narrative Exposure Therapy (NET). U krijgt veel theorie en twee praktijkvoorbeelden aangereikt en u hoort hoe u NET online kunt uitvoeren. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
15 min
Masterclass/webinar

Trauma en Psychose documentaire

Documentaire over trauma en psychose gemaakt door Bas Labruyère.
18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
3 min
Rollenspel

Online Narrative Exposure Therapy - De levenslijn

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online een levenslijn kan leggen met bloemen en stenen om PTSS te behandelen.
17 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 3 - Leren Reguleren

Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
16 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 6 - Oefenen met jezelf aanraken

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
11 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 5 - Oefenen met waarnemen

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
20 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 4 - Patronen doorbreken

Met Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
14 min
Rollenspel

PMT voor Psychotrauma 2 - Verkennen van lichaamssensaties

Met Bart van Arensbergen & Saskia Bieleveldt
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
22 min
Studiosessie

PMT voor Psychotrauma 1 - Introductie

Met Saskia Bieleveldt & Bart van Arensbergen
65 min
Masterclass/webinar

Behandeling van walging bij PTSS

In deze eerste aflevering van de psychotrauma masterclass serie vertelt seksuologe Jannetta Bos over hoe je walging bij PTSS behandelt, mede middels imaginaire exposure.
5 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 5 - Cognitive interweave

Wanneer gebruik je een cognitive interweave? In het vierde rollenspel maakt drs. Patricia Waaijman gebruik van een cognitive interweave om Femke los te krijgen van haar schuldgevoelens.
12 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 4 - Scherpstellen

In dit rollenspel illustreert Patricia Waaijman aan de hand van verschillende methodes hoe je het beeld kunt scherpstellen en legt je uit waarom het scherpstellen zo belangrijk is.
39 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 2 - Casusconceptualisatie

Femke is 32 en heeft PTSS. In deze aflevering laat drs. Patricia Waaijman zien waarom het zo belangrijk is om samen met de patiënt naar het verleden te kijken en een casusconceptualisatie op te stellen.
9 min
Rollenspel

EMDR K&J 6 - Uitdagen bij target beeld

Als aanvulling op het vorige rollenspel, legt Charlotte van der Wall je uit hoe je om kunt gaan met uitdagingen.
6 min
Rollenspel

EMDR K&J 5 - Scherpstellen met tekening

In dit rollenspel gaat drs. Charlotte van der Wall tekenen met Lotte om zo een scherper beeld te krijgen. Hoe begin je hieraan? Wanneer is de tekening klaar? Charlotte van der Wall legt het je graag uit in deze sessie.
7 min
Rollenspel

EMDR K&J 7 - Werkgeheugenbelasting en associaties

Tijdens het voorlaatste rollenspel laat Charlotte van der Wall zien hoe je werkgeheugenbelasting kunt toepassen met behulp van een kussen.
11 min
Studiosessie

EMDR K&J 1 - Introductie

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van enkele technieken.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 3 - Psychoeducatie trauma & brein

Hoe leg je precies de werkgeheugentheorie en de ontwikkeling van het brein uit aan een kind, in klare taal? In het tweede rollenspel legt drs. Charlotte van der Wall aan Lotte uit hoe "trauma in het brein" precies in zijn werk gaat.
2 min
Tapes

Afscheidsritueel Victoria

In deze laatste video van de Trauma Tapes week sluit Victoria de week af met een afscheidsritueel.
18 min
Tapes

Nagesprek Hans

In dit nagesprek drie weken na de intensieve Trauma Tapes week vertelt Hans hoe het hem sindsdien is vergaan.
9 min
Tapes

Nagesprek Victoria & Marco

In dit nagesprek vertelt Victoria hoe het haar na de intensieve Trauma Tapes week is vergaan. Daarna vertelt haar vriend Marco over zijn perspectief op de verandering die Victoria heeft doorgemaakt.
65 min
Tapes

Sessie 1 van Hans - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Hans. Hij legt uit wat PTSS is en hoe dit zijn blik op zichzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
73 min
Tapes

Sessie 2 van Hans - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Hans waarin zowel stenen (trauma's), stokjes (daderproblematiek) en bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Hans is in deze sessie verbaasd dat hij in zijn leven ook veel mooie herinnering (bloemen) heeft. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
49 min
E-learning

Snijtafelsessie BEPP/ Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt prof. dr. Berthold Gersons terug op zijn BEPP sessies met Hans en Victoria. Hij plaatst de trauma's van beiden in een breder levensverhaal en geeft zo betekenis aan de trauma's binnen de levensloop van de patiënten. Hij zoomt in op de eerste traumatische ervaring van beide patiënten die een knik vormt in de levenslijn en gepaard gaat met verdriet.
80 min
Masterclass/webinar

K&J Serie 2 - Kind en trauma

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Drs. Carlijn de Roos legt je uit hoe je het kind te hulp kunt staan bij trauma - hoe trauma te herkennen en hoe het te behandelen.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
76 min
Masterclass/webinar

DIS - 1 - Introductie Masterclass

In deze studiosessie vertelt Christel Kraaij over dissociatieve identiteitsstoornis (DIS): wat het is, hoe je het diagnosticeert en welke behandelingen ervoor beschikbaar zijn.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
69 min
Tapes

Sessie 3 van Hans - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure met Hans. Hier vertelt Hans over een traumatische ervaring (een steen) die hij heeft doormaakt tijdens zijn militaire uitzending.
60 min
Masterclass/webinar

Online trauma therapy

In dit webinar bespreken Suzy Matthijssen en Tim Wind de randvoorwaarden voor online traumatherapie. Ze bespreken de specificaties voor hoe online traumatherapie uit te voeren, waaronder NET, EMDR, BEPP en IE, en ze bespreken hoe goede zelfzorg te betrachten als therapeut.
69 min
Tapes

Sessie 2 van Victoria - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Victoria waarin zowel stenen (trauma's) als bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
45 min
E-learning

Snijtafelsessie NET / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie blikt Ruud Jongedijk terug op drie NET sessies die hij zowel met Hans als Victoria had in de week van de Trauma Tapes. Ruud gaat in op de verschillende elementen van NET therapie, zoals de levenslijn, het doorwerken van stenen en bloemen en het voorlezen van het traumatische verhaal aan de patiënt. De levenslijn, het doorwerken van bloemen, het voorlezen van het traumatische verhaal en de uiteindelijke verslaglegging in een levensboekje zijn unieke elementen van NET.
71 min
Masterclass/webinar

EMDR 3 - Woede Wrok Wraak

Tijdens deze masterclass serie gaat Herman Veerbeek dieper in op het WWW-protocol en waarom woede zo'n groot taboe is. Verder legt hij graag uit hoe met EMDR door destructieve boosheid ten aanzien van het verleden heen gewerkt wordt. Ook wordt het nodige geïllustreerd met behulp van beeldmateriaal!
75 min
Masterclass/webinar

EMDR 4 - Complex trauma

In deze vierde masterclass van de EMDR Masterclass Serie vertelt Joany Spierings ons over de aandachtspunten bij de behandeling van complex getraumatiseerde mensen. Ze gaat in op de verschillende vormen van traumabehandeling die er op het oog heel anders uit zien, maar die echter veel met elkaar in gemeen hebben.
79 min
Masterclass/webinar

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen

In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
12 min
Rollenspel

EMDR K&J 4 - Casusconceptualisatie

In het derde rollenspel met Lotte laat Charlotte van der Wall zien hoe je een casusconceptualisatie kunt maken met een kind. Welke herinnering, welke ervaringen zijn belangrijk? En hoe ga je deze ordenen om zo te kiezen met welke je gaat beginnen?
70 min
Masterclass/webinar

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie

In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
16 min
Rollenspel

EMDR K&J 2 - Genogram en levenslijn kind

In de tweede aflevering gaat drs. Charlotte van der Wall in een rollenspel meteen aan de slag met een levenslijn en een genogram en vertelt je ook waarom ze het zo belangrijk vindt om hiermee te beginnen.
5 min
Rollenspel

EMDR K&J 8 - Positief afsluiten

Hoe sluit je een sessie mooi af met kinderen? Drs. Charlotte van der Wall illustreert dit met Lotte in het laatste rollenspel en laat je weten wat je eruit mee kunt nemen als therapeut.
17 min
Studiosessie

EMDR rollenspellen 1 - Introductie

Hoe stel je een casusconceptualisatie op? Wat is de optimale werkgeheugenbelasting? Hoe ga je alles scherpstellen en hoe werk je met interweaves? Voorgaand op de rollenspellen gaat drs. Patricia Waaijman hier graag op in tijdens deze introductie.
13 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 3 - Terug naar casusconceptualisatie

Wanneer ga je terug naar de casusconceptualisatie? In het tweede rollenspel toont drs. Patricia Waaijman aan dat het belangrijk is om af en toe terug te grijpen naar de casusconceptualisatie om zo een beeld te krijgen van waar er mogelijks nog klachten zijn.
43 min
Rollenspel

EMDR rollenspellen 6 - Positief afsluiten

Met het zesde rollenspel wordt de sessie tussen Femke en drs. Patricia Waaijman positief afgesloten en illustreert Patricia Waaijman aan de hand van deze aflevering waarom het positief afsluiten zo belangrijk is.

Psychose

72 min
Masterclass/webinar

Psychotische ervaringen, zo gek nog niet

In deze masterclass wordt ingegaan op de prevalentie van psychotische klachten, hoe deze ontstaan, hoe deze behandeld kunnen worden met CGT en welke richtlijnen hierbij gevolgd kunnen worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een ervaringsdeskundige.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
61 min
Masterclass/webinar

Online zorg voor psychose/EPA

In deze masterclass wordt ingegaan op de online behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van online behandelen en je krijgt een inkijk in de persoonlijke ervaring met deze behandelvorm van de moeder van een patiënt.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.
15 min
Masterclass/webinar

Trauma en Psychose documentaire

Documentaire over trauma en psychose gemaakt door Bas Labruyère.
20 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 1 - Meerstoelentechniek

Beschrijving: In dit rollenspel helpt Janneke Ferwarde een patiënt (Irma) die gediagosticeerd is met borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft veel last van een negatief zelfbeeld, wat wordt versterkt door beledigende stemmen die zij hoort. In dit rollenspel wordt de beledigende stem van Irma op een extra stoel gezet. Daarmee wordt de impact van de stem op Irma duidelijk en oefent ze met de stem wegsturen. Met behulp van imaginaire technieken lukt het haar ook om de stem minder angstaanjagend te maken. Op deze manier wordt schemagerichte therapie toegepast bij psychotische klachten.
77 min
Masterclass/webinar

Behandeling van PTSS en psychose

David van den Berg laat in dit webinar zien hoe je een casusconceptualisatie maakt van psychotische klachten met comorbide PTSS klachten mede door een probleemanalyse. Hij laat zien wanneer je ingaat op psychotische klachten en wanneer juist op PTSS. Ook ontkracht hij een aantal mythes over de behandeling van psychose en stelt hij dat je bij psychoses evengoed traumabehandeling en andere technieken kunt toepassen.

Angst

27 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - Vermijding & partner assisted therapy

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der boom
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 5 - The Effectiveness and Cost Effectiveness of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

In dit vijfde en laatste webinar van de ISTDP serie gaat prof. dr. Allan Abbass in op de twee behandel 'formats' die gebruikt kunnen worden in ISTDP, de situaties waarin ISTDP effectief kan worden toegepast, en de evidence die bestaat voor de effectiviteit van ISTDP.
79 min
Masterclass/webinar

Angst voor de dood

Quin van Dam geeft in dit webinar een uiteenzetting over 'angst voor de dood' binnen psychotherapie. Wat zijn de oorzaken, hoe vaak komt het voor, en wat kun je er als therapeut ermee doen. Hij laat in een rollenspel zien hoe je de angst voor de dood kunt uitvragen en verhelderen en hij geeft praktische tips over de behandeling van deze angst.
72 min
Masterclass/webinar

ISTDP 1 - A kickstart in ISTDP introduction and basic principles

In dit eerste webinar in de ISTDP serie legt José Verpoort uit wat ISTDP is en hoe het is voortgekomen uit traditionele psychodynamische therapie en oorspronkelijk gericht is op patiënten met een hoge weerstand. Ze laat in een video zien hoe je in een eerste gesprek angstsymptomen kunt identificeren samen met de patiënt.
71 min
Masterclass/webinar

ISTDP 2 - Resistance against closeness: front-door defences

In dit tweede webinar in de ISTDP serie vertelt Joy Oonk over de theoretische grondslagen van ISTDP. Dit illustreert ze met een opname van een sessie met een patiënt, waarin Joy vertelt over wat ze doet en waarom ze het doet.
68 min
Masterclass/webinar

ISTDP 4 - Nature and origins of self-destructive behavior

In dit vierde webinar in de series vertelt Kees Cornelissen over de oorsprong van zelf-destructief gedrag, hoe het ontwikkelt, en de dynamiek nadat het ontwikkeld is. Ook laat hij middels een rollenspel zien hoe ISTDP kan worden toegepast bij een patiënt waarbij sprake is van zelfdestructief gedrag.
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - psycho-educatie

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - accommodatie doorbreken

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
83 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Introductie & rollenspellen

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
16 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Een introductie

Met dr. Pieternel Dijkstra, Aerjen Tamminga, en Bram van der Boom
19 min
Rollenspel

ISTDP - Afweer bewerken en angstsymtomen

Met Joy Oonk
70 min
Masterclass/webinar

CGT 3 - CGT voor dwang

Met Drs. Jetske Emmelkamp & Dr. Willemijn Scholten
21 min
Rollenspel

ISTDP - Emotional neglect and the underlying emotion

Met Dr. Josette ten Have - de Labije
80 min
Masterclass/webinar

ISTDP 3 - Persistent depression and emotional neglect

In dit derde webinar vertelt Josette ten Have - de Labije over hoe ISTDP toegepast kan worden bij persistente depressie, emotionele verwaarlozing, en de mens-dier hechting. Ze gaat in op wat deze drie concepten inhouden, hoe deze zich tot elkaar verhouden, en hoe ISTDP hierbij effectief ingezet kan worden.

Systeemproblematiek

65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
8 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment - The Relational Frame (Task 1)

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Suzanne Levy zien hoe je de doelen in Attachment Based Family Treatment (ABFT) in de eerste sessie kunt omzetten in relatie-doelen.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
21 min
Masterclass/webinar

EFT 1 - Introductie, evidentie en rationale

In deze sessie geeft Karin Wagenaar een introductie van emotionally focused therapy(EFT). Ze beschrijft de rationale, de wetenschappelijke evidentie en hoe het toe te passen.
43 min
Studiosessie

Integrative behavioral couple therapy - Een introductie

Met drs. Aerjen Tamminga
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
16 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 2 - Empathische aansluiting

In dit rollenspel demonstreert dr. Pieternel Dijkstra de techniek empathische aansluiting bij een stel, een techniek die bedoeld is om mensen vanuit een andere emoties te laten communiceren dan vanuit boosheid en verwijten. In dit rollenspel laat Pieternel zien hoe je vanuit die boosheid naar meer kwetsbare emoties kunt komen, en van daaruit de communicatie kunt stimuleren.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
68 min
Masterclass/webinar

Oplossingsgerichte psychotherapie - Gespreksvoering en interventies

In dit tweede webinar in de serie oplossingsgerichte therapie vertelt Mark Crouzen meer over verschillende technieken binnen de oplossingsgerichte therapie. Hij gaat in op het gebruik van de session rating scale en de outcome rating scale. Ook geeft hij voorbeelden van psychoeducatie, bijvoorbeeld die over effecten van stress op de hersenen en vice versa. Er is tevens een rollenspel waarbij de techniek van het oplossingsgericht werken helder wordt gedemonstreerd bij relatieproblematiek.
73 min
Masterclass/webinar

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sue Johnson en Karin Wagenaar. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies Emotionally Focused Therapy (EFT). U krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
37 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 1 - Demonstration of empathic joining

In dit (Engelstalige) rollenspel demonstreert Aerjen Tamminga 'empathic joing'. Hierbij legt hij uit dat onder de 'harde emoties' zoals boosheid en frustratie vaak 'zachte emoties' zitten zoals angst, verdriet, en verlies. Het doel van empathic joing is om emotionele acceptatie te vergroten door emotionele intimiteit tussen beide partners te vergroten. Hierbij helpt de therapeut het stel om hun angsten en kwetsbaarheden met elkaar te delen die het conflict de emotionele lading geven.
20 min
Studiosessie

IBCT relatietherapie 4 - Exposure via een rollenspel

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de tolerantie voor irritant gedrag van de ander te vergroten. In dit fragment gaan we kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Hierbij vraagt Pieternel het stel om een rollenspel te doen van een situatie waarbij irritaties opspeelden tussen de partners. Hierbij helpt Pieternel het stel om hier op een betere manier mee om te gaan.
30 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 5 - Uitwisseling van positief gedrag

Dr. Pieternel Dijkstra laat in dit rollenspel zien hoe je de uitwisseling van positief gedrag kunt stimuleren. In IBCT is deze techniek verspreid over meerdere sessies. In IBCT is het namelijk niet alleen dat je dingen voor elkaar doet die de ander leuk vindt, maar ook dat de partners er ander naar gaan kijken en er dus een verandering in houding teweeg wordt gebracht. Zodat deze verandering ook standhoudt na afloop van de sessies.
12 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 7 - POT-plan

In de laatste sessies van IBCT laat dr. Pieternel Dijkstra zien hoe je het stel helpt om problemen op een effectieve manier op te lossen. Deze problemen komen ongetwijfeld op, en sommige van deze problemen kunnen aanhoudend zijn en veel problemen geven. De POT-plan methode kan hierbij erg waardevol zijn. Deze methode bestaat uit zes stappen die leiden tot creatieve slimme oplossingen met zo min mogelijk gedoe. In dit fragment staat stap 1 uit deze methode centraal, waarbij het probleem wordt vastgesteld en er een gezamenlijk probleem van wordt gemaakt. Veel therapeuten beschouwen dit als de lastigste stap, maar wanneer je deze stap goed hebt neergezet, dan volgende de stappen erna veel gemakkelijker.

Negatief zelfbeeld

36 min
Rollenspel

AFT - Zelfbeeld Versterken

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van hoe je middels Affect Fobie Therapie het zelfbeeld van een cliënt kunt helpen versterken. Dit wordt gedemonstreerd op basis van een proces met twee stappen en de personendriehoek van de cliënt.
61 min
Masterclass/webinar

Comet voor Negatief Zelfbeeld

In deze e-learning gebasseerd op de masterclass van prof. dr. Kees Korrelboom wordt ingegaan op Competitive Memory Training (COMET), een CGT interventie waarmee het zelfbeeld van patiënten effectief kan worden versterkt. Er wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij het toepassen van deze interventie en je leert meerdere manieren om hier mee om te gaan. Deze e-learning is geaccediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
9 min
Masterclass/webinar

Competitive Memory Training

In dit rollenspel wordt Competitive Memory Training (COMET) gedemonstreerd, en techniek die effectief is bij hardnekkige negatieve zelfwaardering. Hierbij worden herinneringen herbeleefd waarbij positieve eigenschappen worden geactiveerd.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 4 - Zelfbeeld & COMET

Prof. dr. Kees Korrelboom vertelt in deze vierde masterclass van de CGT serie over COMET (Copetitive Memory Training) voor een lage zelfwaardering, een effectieve methode die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij gaat in op wat een lage zelfwaardering precies is, hoe dit verband houdt met verschillende stoornissen, en hoe het COMET protocol kan worden ingezet om een patiënt te helpen zijn of haar zelfbeeld te verbeteren. Dit illustreert hij met fragmenten van een rollenspel.