Schematherapie

74 min
E-learning

Online schematherapie bij borderline en narcisme

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
78 min
E-learning

Schematherapie voor Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is een complexe stoornis waar nog steeds veel onduidelijkheid en discussie over is. Duidelijk is in ieder geval dat dit een bijzonder belemmerende stoornis is en dat er een relatie bestaat tussen vroegkinderlijk trauma en DIS. De drie sprekers, prof. dr. Marleen Rijkeboer, prof. dr. Rafaële Huntjens, en dr. Nathan Bachrach, gaan in dit webinar in op hoe schematherapie ingezet kan worden bij de behandeling van DIS, en de basisbehoeften, schema’s en modi die hierbij een rol spelen.

Groepstherapie

75 min
Masterclass/webinar

Group Therapy

Groepstherapie komt op basis van onderzoek als even effectief uit de bus als individuele therapie voor persoonlijkheidsproblematiek. Als groepstherapeut werk je bij uitstek in het hier-en-nu en met overdracht en tegenoverdracht. En hoe je dat doet, legt de wereldberoemde Prof. dr. Leszcz uit in deze masterclass. Zoals altijd binnen Psyflix, illustreert Molyn de principes van groepstherapie met videomateriaal uit eigen werk. Molyn schreef met Dr. Irvin Yalom van de herziene en bijgewerkte 6e editie van The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Molyn en zijn collega's schreven het boek Achieving Psychotherapy Effectiveness in de serie “Psychotherapy Essentials To Go”. Hij is dan ook één van de vaandeldragers binnen de Canadese psychiatrie en 'Distinguished Fellow' van de American Group psychotherapie Association.

Overige therapievormen

61 min
E-learning

Logotherapie - eLearning

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Viktor Frankl kwam jaren geleden met "de derde Weense school" geïnspireerd door zijn tijd in de concentratiekampen. Hij keek niet naar wat mensen ziek maakt, maar naar wat ze gezond maakt. In zijn wereldberoemde 'de zin van het bestaan' (Man’s Search for Meaning) beschrijft Frankl zijn ervaringen in de concentratiekampen en beschrijft de beginselen van de existentiële therapievorm genaamd Logotherapie. Timo van Kempen brengt je graag wat meer achtergrond bij over Viktor Frankl en Logotherapie. Dit word vervolgd door een gesprek tussen Timo van Kempen en Michaela Pronk-Preuss over wat Logotherapie is en hoe je het toepast. Zowel in de GGZ als in de geestelijke verzorging

Cognitieve gedragstherapie

93 min
E-learning

De juiste functie-analyse en betekenisanalyse als basis voor CGT-interventies

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP & VSR. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. De CGT-protocollen die in de afgelopen decennia zijn opgesteld, zijn soms teleurstellend effectief (bij bepaalde aandoeningen 50% effectief). Hoe krijgen we deze CGT-behandelingen effectiever en meer op maat? Volgens Erik zit de sleutel in het verhogen van de effectiviteit hem in precieze en juiste functie- en betekenisanalyses opstellen met patiënten met daaruit logisch voortvloeiende interventies. Let wel: CGT-voorkennis is vereist! Dus als je nog nooit CGT hebt gedaan, duik in de boeken van Erik. Aanbevolen te lezen literatuur bij de masterclass: • Erik ten Broeke, Kees Korrelboom, Marc Verbraak, Steven Meijer (red.) (2021). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat. Hoofdstuk 1. • Erik ten Broeke, Colin van der Heiden, Steven Meijer, Kees Korrelboom & Annemieke Driessen (2022), Basisvaardigheden Cognitieve gedragstherapie. Hoofdstuk 2.
73 min
E-learning

Enhancing CBT by working with couples

Deze e-learning is geaccrediteerd bij:FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR . Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Prof. dr. Donald Baucom doet al jaren onderzoek naar relaties en relatietherapie. Vanuit zijn rijke kennis en ervaring legt hij uit hoe je een CGT behandeling voor bijvoorbeeld angst of depressie, effectiever kunt maken door een partner te betrekken. Daar hoef je geen relatietherapeut voor te zijn. Wat je wel nodig hebt geeft hij je in deze video. Het webinar sluit af met een rollenspel waarin hij illustreert hoe je een partner kunt betrekken bij de behandeling.

Systeemtherapie

73 min
E-learning

Enhancing CBT by working with couples

Deze e-learning is geaccrediteerd bij:FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR . Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. Prof. dr. Donald Baucom doet al jaren onderzoek naar relaties en relatietherapie. Vanuit zijn rijke kennis en ervaring legt hij uit hoe je een CGT behandeling voor bijvoorbeeld angst of depressie, effectiever kunt maken door een partner te betrekken. Daar hoef je geen relatietherapeut voor te zijn. Wat je wel nodig hebt geeft hij je in deze video. Het webinar sluit af met een rollenspel waarin hij illustreert hoe je een partner kunt betrekken bij de behandeling.

Psychoanalytische therapieën

70 min
E-learning

Online Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP)

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: FGzPt, NIP-EL, NVP, VSR, LV-POH. Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van therapie is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door prof. dr. H. Davanloo (Montreal, Canada). De essentie van ISTDP is het zicht krijgen op en ervaren van gevoelens, verlangens en behoeften, de angsten die aan het beleven hiervan gekoppeld zijn en de verdedigingsmechanismen om deze angsten de baas te zijn. In deze kortdurende therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het doorbreken van deze verdedigingsmechanismen en het opbouwen van angsttolerantie, waardoor (complexe) gevoelens vrij beleefd en onderzocht kunnen worden. Meestal is er een associatie met pijnlijke ervaringen uit de jeugd die te maken hebben met onveilige hechting en onveilige autonomiestrevingen. In deze e-learning neemt prof. dr. Allan Abbass ons mee in enkele toepassingen van ISTDP bij milde tot complexe persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij is er speciale aandacht voor het online toepassen van deze kortdurende psychodynamische therapie. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Traumatherapie

79 min
E-learning

EMDR 1 - Getraumatiseerde kinderen - VEN

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: VEN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. 1 punt trauma smal Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In deze eerste EMDR sessie legt drs. Charlotte van der Wall graag uit hoe je EMDR toepast bij kinderen, jeudigen en gezinnen met (complexe) problematiek. Hoe pas je EMDR op een adequate manier toe bij kinderen? Wat zijn belangrijke factoren in het systeem van het kind om op te letten? Tijdens deze masterclass gaat Charlotte in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.
70 min
E-learning

EMDR 2 - Traumasensitieve casusconceptualisatie - VEN

Deze e-learning is geaccrediteerd bij: VEN. Begin de e-learning door op de gele knop "e-learning starten" te klikken. 1 punt trauma breed Bekijk [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG9esqAfN8fL7PrMzdGdloYBCLS8HRU1/edit#gid=1461455250) een volledig overzicht van welke accreditaties bij welke e-learnings te verdienen zijn. In de tweede aflevering van de EMDR serie legt Patricia Waaijman iets meer uit over het werken met een traumasensitieve casusconceptualisatie. Wat is een casusconceptualisatie en wat betekent traumasensitief? Wat is het verschil tussen trauma, PTSS én complexe PTSS en waarom is dit zo belangrijk om te weten? Hoe pas je EMDR toe? Patricia Waaijman gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vragen en meer. Dit zal ze verder illustreren aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek.

Motiverende Gespreksvoering