Schematherapie (ST)

66 min
Masterclass/webinar

Online Schematherapie

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Odette Brand, drs. Remco van der Wijngaart en drs. Bram van der Boom. Tijdens deze e-learning leert u meer over het uitvoeren van schematherapie via online meetings en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen.
74 min
Masterclass/webinar

Online schematherapie bij borderline en narcisme

In deze e-learning gaan David Bernstein en Limor Navot in op de meest voorkomende modi bij de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Beiden hebben jaren in Israël gewerkt als schematherapeut in de forensische psychiatrie. Online behandeling van BPS en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft zijn specifieke uitdagingen, vooral omdat in deze coronatijden en vanwege de online behandeling met de therapeut op iets meer afstand, specifieke schema’s en modi extra worden getriggerd bij de patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
16 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy: the self-aggrandizer

In dit (Engelstalige) rollenspel laten Limor Navot en prof. dr. David Bernstein zien hoe je kunt omgaan met de zelfverheerlijker en agressie als onderdeel van narcistische persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische technieken toe te passen en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Schema focused therapy and borderline: the detached mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laten prof. dr. David Bernstein en Limor Navot zien hoe je kunt omgaan met de 'detached mode' als onderdeel van borderline persoonlijkheidsstoornis door schematherapeutische techniek te gebruiken en met modes te werken.
12 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting

Imagery rescripting is een techniek die veel wordt toegepast binnen de schematherapie om negatieve emoties te verminderen die geassocieerd zijn met negatieve vroegere ervaringen. Deze techniek wordt in dit (Engelstalige) rollenspel gedemonstreerd.
59 min
Masterclass/webinar

Schematherapie

Wat zijn de basisprincipes van schematherapie? Hoe leer je een cliënt omgaan met disfunctionele copingstrategieën? Hoe pas je de meerstoelentechniek toe? Aan de hand van een presentatie, beelden van een therapiesessie en een Q&A met leden geeft klinisch psycholoog Rosi Reubsaet antwoord op deze vragen.
6 min
Masterclass/webinar

Safe Place Exercise

In deze (Engelstalige) demonstratie kun je zelf de safe-place oefening ervaren en deze leren toepassen in je sessies. Hiermee kun je je cliënten helpen om een sterk gevoel van veiligheid te ervaren.
76 min
Masterclass/webinar

State of the art ST: evidence and implementation

Arnoud Arntz laat 20 jaar evidence voor schematherapie zien en vertelt hoe schematherapie bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen effectiever is dan bij andere. Hij laat zien wat op basis van onderzoek het werkende mechanisme is van schematherapie. In de tweede helft van het webinar bespreekt Marjon Nadort fouten in de implementatie van schematherapie, zoals het weglaten van schema's en schema groepstherapie uitvoeren zonder opleiding. We illustreren deze valkuilen middels rollenspelen.
70 min
E-learning

Schematherapy and limited reparenting in daily life (Marjon Nadort)

In dit webinar stipt Marjon Nadort aan waar schematherapie doorgaat in het dagelijks leven van de patiënt en hoe je als therapeut al dan niet grenzen bewaakt. Ze bespreekt daarin keuzes uit eigen werk, bijvoorbeeld het meegaan naar een begrafenis.
69 min
Masterclass/webinar

Schematherapy in the forensic setting (David Bernstein & Limor Navot)

In dit webinar laten David Bernstein en Limor Navot zien hoe je schematherapie geeft aan patiënten in een forensische setting. Hoe om te gaan met de modi als: 'zich rechten toeeigenen'. Ze behandelen vragen zoals 'hoe moet je empathisch confronteren'.
84 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and narcissism (Wendy Behary)

Wendy Behary staat internationaal bekend om haar grote ervaring in het behandelen van patienten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. In dit (Engelstalige) webinar beschrijft ze eerst wat we weten over narcisme en hoe het werkt. Hoe het te begrijpen vanuit een schematherapeutisch perspectief en als laatste hoe je deze patienten behandeld. Ze laat daarbij in een voorbeeld zien hoe je ze confronteert op een manier die werkt.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
69 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
9 min
Masterclass/webinar

Treating narcissism in schematherapy (Rollenspel)

In dit rollenspel zie je Wendy Behary demonstreren hoe je als therapeut je houding aan kan passen in de behandeling van een patient met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Empathisch confronteren, je eigen modus monitoren en reguleren. Haar tegenspeler is Jeff Conway. Op de website https://schematherapytraininginstitute.com/ kun je meer van dit materiaal vinden.
74 min
Masterclass/webinar

Schematherapy and autism

Met drs. Richard Vuijk
73 min
Masterclass/webinar

Schematherapy versus traumatherapy

In dit webinar geeft Graham Taylor helder weer hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren bij patiënten met complexe problematiek. Graham Taylor heeft jarenlange ervaring met het toepassen van verschillende therapievormen bij deze patiëntenpopulatie.
10 min
Studiosessie

Schema-focused drama therapy

Met Elsa van den Broek
20 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 1 - Meerstoelentechniek

Beschrijving: In dit rollenspel helpt Janneke Ferwarde een patiënt (Irma) die gediagosticeerd is met borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft veel last van een negatief zelfbeeld, wat wordt versterkt door beledigende stemmen die zij hoort. In dit rollenspel wordt de beledigende stem van Irma op een extra stoel gezet. Daarmee wordt de impact van de stem op Irma duidelijk en oefent ze met de stem wegsturen. Met behulp van imaginaire technieken lukt het haar ook om de stem minder angstaanjagend te maken. Op deze manier wordt schemagerichte therapie toegepast bij psychotische klachten.
15 min
Masterclass/webinar

Stemmen horen bij BPD 2 - Imaginatie theater

In dit rollenspel helpt Janneke Ferwerda een patiënt met de techniek imaginatie theater om tot de stemmen te creëren. Met behulp van een imaginatie, waarbij Irma naar haar stemmen kijkt van een afstand, ervaart ze dat ze in staat is haar stemmen te observeren zonder er van in paniek te raken.
78 min
Masterclass/webinar

Schematherapie voor Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is een complexe stoornis waar nog steeds veel onduidelijkheid en discussie over is. Duidelijk is in ieder geval dat dit een bijzonder belemmerende stoornis is en dat er een relatie bestaat tussen vroegkinderlijk trauma en DIS. De drie sprekers, prof. dr. Marleen Rijkeboer, prof. dr. Rafaële Huntjens, en dr. Nathan Bachrach, gaan in dit webinar in op hoe schematherapie ingezet kan worden bij de behandeling van DIS, en de basisbehoeften, schema’s en modi die hierbij een rol spelen.
33 min
Studiosessie

Schematherapie voor Ouderen 1 - Introductie en Evidentie

In deze eerste (Engelstalige) video van de serie gaat dr. Arjan Videler in op de evidentie voor schematherapie bij ouderen en de rationale. Hierbij gaat Arjan in op de essentie van schematherapie, de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, en hoe schematherapie toegepast kan worden bij ouderen.
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 2 - Motiveren voor behandeling

Tijdens de tweede video van de serie zie je een rollenspel tussen dr. Arjan Videler en patiënt Frank. Frank heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat verander je om schematherapie werkzaam te maken bij ouderen? Hoe motiveer je iemand voor behandeling wanneer ze het gevoel hebben niet lang meer te zullen leven?
22 min
Rollenspel

Schematherapie voor Ouderen 3 - Schema's en Leeftijdsgebonden Opvatting

Tijdens het tweede rollenspel tussen dr. Arjan Videler en Frank, wordt Frank getriggerd en wenst hij te stoppen met de behandeling omwille van eerdere ervaringen met niet-helpende behandelingen. Dr. Arjan Videler laat zien waar je als therapeut op moet letten wanneer de patiënt wordt getriggerd.
38 min
Rollenspel

Schematherapie voor ouderen 4 - Levenslijn, positieve schema's en positieve imaginatie

In het laatste rollenspel heeft Maria, de patiënt, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze sessie illustreert dr. Arjan Videler hoe je aan de hand van de levenslijn en positieve schema's verandering kunt bewerkstelligen.
65 min
Masterclass/webinar

Ouderen 1 - Schematherapie voor ouderen

Tijdens deze opname vertellen Machteld Ouwens en Arjan Videler je meer over de persoonlijkheidsproblemen, met name schematherapie bij ouderen, wetenschappelijke evidentie en hoe je schematherapie bij ouderen kunt toepassen. Ze illustreren dit aan de hand van enkele demonstraties.
63 min
Masterclass/webinar

Ouderen 2 - Welbevinden in kwetsbaarheid

In deel twee bepleit professor Debby Gerritsen een bredere blik op ouderen dan alleen psychopathologie. Hoe kunnen we welzijn van ouderen bevorderen en wat is hierin de rol van de psycholoog? Deze brede blik is onderwerp van de leerstoel van Debby en vaart gelijke tred met bewegingen zoals positieve psychologie en schematherapie en de gezonde volwassene.

Groepstherapie

66 min
Masterclass/webinar

Online group psychotherapy

In dit webinar vertellen Bram van der Boom, Pepijn Steures en dr. Haim Weinberg over online psychodynamische groepstherapie. Ze bespreken de evidentie en de praktijk van online groepstherapie en geven daarbij duidelijke voorbeelden.
9 min
Masterclass/webinar

IMRS in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je imagery rescripting in een groep toepast bij een ervaring van een groepslid als kind. Hierbij worden de groepsleden actief betrokken bij het proces.
73 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 1

Michiel van Vreeswijk bespreekt in dit webinar de theoretische kaders van schema groepstherapie. Welke voorwaarden stel je in groepstherapie als therapeut, en wat is het belang van afstemmen met je co-therapeut. Daarbij bespreekt hij de overlap met psychodynamische groepstherapie.
69 min
Masterclass/webinar

Group schematherapy 2 à la Farrell & Shaw (Sigrid Geertzema)

In dit webinar leer je hoe je schematherapie volgens de Farrell en Shaw methode kan toepassen in een groep. Sigrid Geertzema vertelt over het onderzoek dat gedaan is naar deze methode en wat de methode precies inhoud. In het 2e deel van het webinar laat ze in rollenspelen zien hoe je IMRS en de stoelentechniek kan toepassen in deze vorm van groepstherapie.
7 min
Masterclass/webinar

Meerstoelen in de groep

In dit rollenspel laat Sigrid Geertzema zien hoe je de meerstoelenoefening in een groep toepast, waarbij groepsleden helpen om bijvoorbeeld de straffende kant en kwetsbare kant van een ander groepslid te representeren.
6 min
Masterclass/webinar

Groepsimaginatie voor therapeuten

Als schematherapeut pas je regelmatig imaginaties toe bij patiënten, daarom is het goed om ook zelf te ervaren hoe het is om een imaginatie te ondergaan. Sigrid Geertzema begeleidt een imaginatie gericht op een moment wanneer je zelf kwetsbaar voelde tijdens een groepsessie die je zelf gaf (of met een individuele patiënt). Hierbij helpt ze je contact te maken tussen je gezonde volwassene en je kwetsbare kind.

Vaktherapie: Dramatherapie

67 min
Masterclass/webinar

Online Vaktherapie

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe de verschillende vormen van vaktherapie online kunnen worden vormgegeven. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kennis en ervaring van vier experts in de vaktherapie. Ook geven zij hun perspectieven over de mogelijkheden die er online zijn voor vaktherapeuten.
18 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 4 - Spel fase: Magic sex shop

In dit rollenspel laat Carmen Vukman de magic sex shop oefening zien, waarin een stel een kadootje koopt voor elkaar: een eigenschap waardoor het liefdesleven verbetert en een eigenschap die de cliënten 'teveel' hebben wordt ingeruild.
39 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 2 - De-escalatie fase

In dit rollenspel wordt dramatherapie gegeven aan een koppel. Er is veel spanning rondom een kinderwens. Voordat de therapie verder kan gaan moet er gede-escaleerd worden. Carmen laat in dit rollenspel zien hoe je de-escaleert.
22 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 1 - introductie

In deze introductie vertellen Carmen en Elsa over de geschiedenis van de dramatherapie, hoe het zich onderscheidt van psychodrama, en welke fases er bestaan binnen de dramatherapie. Ook gaan ze in op de evidentie en rationale voor dramatherapie.
27 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 5 - Schematherapie: late night show

In dit rollenspel werkt Elsa met Rob (gespeeld door Roland) die op dit moment verkeert in een vechtscheiding. Hij krijgt schematherapie in verband met persoonlijkheidsproblematiek. Elsa toont in dit rollenspel een variatie op de schematherapeutische meerstoelentechniek genaamd 'de late night show'.
30 min
Masterclass/webinar

Dramatherapie 3 - Verandering fase: Levend museum

In dit rollenspel wordt dramatherapie gegeven aan een koppel. Er is veel spanning rondom een kinderwens. De therapeut helpt het koppel om grenzen te stellen en deze te respecteren. Daarvoor wordt een situatie uitgespeld waarbij er grenzen moeten worden gesteld in een museum.
10 min
Studiosessie

Schema-focused drama therapy

Met Elsa van den Broek

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

66 min
Masterclass/webinar

Online CGT en blended behandelen voor volwassen en kind & jeugd

In dit webinar vertellen prof. dr. Heleen Riper, dr. Yvonne Stikkelbroek en Bart Vemer over hoe CGT online en blended kan worden gegeven bij kinderen en jeugdigen. Zij lichten dit toe aan de hand van onderzoek en hun eigen ervaringen in de praktijk.
72 min
Masterclass/webinar

Psychotische ervaringen, zo gek nog niet

In deze masterclass wordt ingegaan op de prevalentie van psychotische klachten, hoe deze ontstaan, hoe deze behandeld kunnen worden met CGT en welke richtlijnen hierbij gevolgd kunnen worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een ervaringsdeskundige.
18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
60 min
Masterclass/webinar

CGT: Back to basics

In deze e-learning krijg je middels een masterclass een overzicht van de grondslagen van de CGT. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de CGT, hoe deze nieuwe theorieën geïntegreerd kunnen worden, en wat de implicaties hiervan zijn voor het beleid, onderwijs, en de praktijk. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillene beroepsverenigingen.
61 min
Masterclass/webinar

Vastlopen bij chronische depressie

In deze masterclass wordt stilgestaan bij chronische depressie en hoe dit behandeld kan worden met Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy (CBASP). De evidentie, theorie van CBASP, en verschillende diagnostische technieken worden verder besproken.
53 min
Masterclass/webinar

Cognitieve technieken bij jeugdigen

In deze e-learning krijg je een overzicht van cognitieve technieken die je kunt gebruiken bij jeugdigen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op twee essentiële technieken: cognitief herstructureren en zelfinstructie. Dit alles wordt geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
65 min
Masterclass/webinar

Probleemanalyses in de praktijk

In deze masterclass gaat prof. dr. Dirk Hermans in op de verschillende onderdelen van een gedragstherapeutische probleemanalyse. Met speciale aandacht voor de holistische theorie en functieanalyse, en hoe je kunt toetsen of deze overeenkomen met wat er daadwerkelijk speelt bij de cliënt.
60 min
Masterclass/webinar

Rechtbanktechniek revisited

In deze e-learning krijg je een overzicht van de rechtbanktechniek. Er wordt ingegaan op de theoretische basis van deze techniek, het protocol, obstakels die je kan tegenkomen, en de indicaties en contra-indicaties. Dit wordt verder geïllustreerd met beelden van een sessie. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsvereningingen.
61 min
Masterclass/webinar

Comet voor Negatief Zelfbeeld

In deze e-learning gebasseerd op de masterclass van prof. dr. Kees Korrelboom wordt ingegaan op Competitive Memory Training (COMET), een CGT interventie waarmee het zelfbeeld van patiënten effectief kan worden versterkt. Er wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij het toepassen van deze interventie en je leert meerdere manieren om hier mee om te gaan. Deze e-learning is geaccediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
11 min
Masterclass/webinar

Exposure

In dit rollenspel wordt exposure gedemonstreerd, een veel toegepaste interventietechniek. Hierbij wordt de cliënt blootgesteld aan het vermeende gevaar en ervaart dat datgene wat gevreesd werd niet gebeurde, met als gevolg een vermindering van angst.
10 min
Masterclass/webinar

Cumulatieve kansberekening

In dit rollenspel wordt cumulatieve kansberekening gedemonstreerd, een techniek die wordt toegepast wanneer een cliënt de kans op een rampscenario overschat. Hierbij maak je met de cliënt inschattingen van de kans op verschillende mogelijke gebeurtenissen.
9 min
Masterclass/webinar

Gedragsexperiment

In dit rollenspel wordt gedemonstreerd hoe je een gedragsexperiment kan helpen opstellen met een cliënt. Het doel van dit experiment is om bepaalde negatieve opvattingen van de cliënt te toetsen en vervolgens te ontkrachten.
9 min
Masterclass/webinar

Competitive Memory Training

In dit rollenspel wordt Competitive Memory Training (COMET) gedemonstreerd, en techniek die effectief is bij hardnekkige negatieve zelfwaardering. Hierbij worden herinneringen herbeleefd waarbij positieve eigenschappen worden geactiveerd.
13 min
Masterclass/webinar

G-Schema

In dit rollenspel wordt het G-schema gedemonstreerd, een van de bekendste technieken uit de CGT. Met het G-schema kun je een cliënt helpen onderscheid te maken tussen feitelijke gebeurtenissen, de gedachten hierover, de gevoelens, en het gedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Historische Toets

In dit rollenspel wordt de techniek historische toets toegepast. Hierbij wordt expliciet teruggekeken naar situaties die de cliënt heeft ervaren die ingaan tegen zijn of haar negatieve opvattingen en redenen voor het vertonen van vermijdingsgedrag.
9 min
Masterclass/webinar

Meerdimensionaal Evalueren

In dit rollenspel wordt meerdimensionaal evalueren gedemonstreerd. Deze techniek kun je toepassen bij het veranderen van ongenuanceerde negatieve kernopvattingen die een cliënt over zichzelf heeft.
6 min
Masterclass/webinar

Neerwaartse Pijltechniek

In dit rollenspel krijg je een voorbeeld te zien van de neerwaartse pijltechniek. Met deze techniek kom je dichter bij de dieperliggende overtuigingen van de cliënt
7 min
Masterclass/webinar

Socratisch Dialoog

In dit rollenspel krijg je een demonstratie te zien van de socratische dialoog. In plaats van opvattingen van de cliënt te veranderen, is deze techniek vooral gericht op het beter begrijpen van de cliënt. Tevens kun je hiermee de cliënt helpen om meer zelfinzicht te krijgen.
6 min
Masterclass/webinar

Taartpunttechniek

In dit rollenspel wordt de taartpunttechniek gedemonstreerd. Met deze techniek uit de CGT kun je een cliënt helpen met het creëren van alternatieve verklaringen voor gebeurtenissen.
65 min
Masterclass/webinar

Misofonie - Behandeling

In dit derde webinar van de Misofonie serie geven Marthe van der Pol en Simone Slaghekke inzicht in het CGT behandelprotocol voor Misofonie door de oefeningen die gebruikt worden in het protocol.
73 min
Masterclass/webinar

Enhancing CBT by working with couples (prof. dr. Donald Baucom)

Prof. dr. Donald Baucom doet al jaren onderzoek naar relaties en relatietherapie. Vanuit zijn rijke kennis en ervaring legt hij uit hoe je een CGT behandeling voor bijvoorbeeld angst of depressie, effectiever kunt maken door een partner te betrekken. Daar hoef je geen relatietherapeut voor te zijn. Wat je wel nodig hebt geeft hij je in deze video. Het webinar sluit af met een rollenspel waarin hij illustreert hoe je een partner kunt betrekken bij de behandeling.
16 min
Rollenspel

Verslaving 3 - Voor-/nadelenanalyse & doelen stellen

In dit rollenspel tonen Esther en Lenette hoe je een voor- en nadelenanalyse kunt maken van verslavingsproblematiek, en hoe je passende, haalbare doelen kunt stellen.
42 min
Rollenspel

Verslaving 4 - Zelfcontrole maatregelen, functie-analyse & terugval

In deze sessie zie je drie verschillende rollenspelen. In het eerste rollenspel vertelt Esther Oosterhof aan een patiënt welke zelfcontrole maatregelen hij kan nemen. In het tweede rollenspel zie je hoe Loes Marquenie de partner van patiënt betrekt in de behandeling bij het maken van een functieanalyse. In het derde rollenspel maakt Loes met de patiënt een plan om terugval te voorkomen.
72 min
Masterclass/webinar

CGT 1 - Preventieve cognitieve therapie bij depressie

In deze eerste masterclass van de CGT serie vertelt prof. dr. Claudi Bockting over hoe CGT ingezet kan worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Ze vertelt waarom preventie zo belangrijk is bij depressie, en wat effectieve methoden zijn bij preventie. Ook laat zij hierbij een rollenspel zien.
77 min
Masterclass/webinar

CGT 2 - CGT bij depressie

In deze masterclass vertelt prof. dr. Claudi Bockting over CGT bij depressie: de manieren waarop depressie zich kan uiten bij patiënten, de prevalentie van depressie, de toepassing van zowel gedragstherapie en cognitieve therapie bij depressie, het invullen van een holistische theorie, en het belang van focussen op schemata van patiënten. Dit alles wordt geïllustreerd met twee rollenspelen.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 3 - CGT voor dwang

Met Drs. Jetske Emmelkamp & Dr. Willemijn Scholten
70 min
Masterclass/webinar

CGT 4 - Zelfbeeld & COMET

Prof. dr. Kees Korrelboom vertelt in deze vierde masterclass van de CGT serie over COMET (Copetitive Memory Training) voor een lage zelfwaardering, een effectieve methode die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij gaat in op wat een lage zelfwaardering precies is, hoe dit verband houdt met verschillende stoornissen, en hoe het COMET protocol kan worden ingezet om een patiënt te helpen zijn of haar zelfbeeld te verbeteren. Dit illustreert hij met fragmenten van een rollenspel.
70 min
Masterclass/webinar

CGT 5 - CGT voor psychose

Prof. dr. Mark van der Gaag gaat in deze laatste masterclass van de CGT serie in op hoe CGT kan worden ingezet bij psychose. Hij gaat in op basiskennis op het gebied van psychose en CGT, de stigma's die bestaan omtrent psychose, comorbiditeit, en de houding en vaardigheden die nodig zijn als cognitief gedragstherapeut bij het behandelen van psychose. Mark licht dit alles toe aan de hand van casuïstiek.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 2 - Zonder doel kun je niet scoren. Formuleren (SMART) doelen

"In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen in deze situatie kunt implementeren."
8 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 3 - Rules of engagement. Therapeutische taken en stopregels

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van therapeutische taken en het scherpstellen van stopregels, in deze situatie kunt implementeren.
13 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 5 - Zonder te meten kom je onvoldoende te weten. Tussenevaluaties

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van tussenevaluaties, in deze situatie kunt implementeren.
13 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 5 - Zonder te meten kom je onvoldoende te weten. Tussenevaluaties

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, met behulp van tussenevaluaties, in deze situatie kunt implementeren.
11 min
Rollenspel

Doelgestuurd behandelen 6 - Schipper houd koers. Omgaan met (pogingen tot) inbreng van andere problemen door patiënt

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je Doelgestuurd behandelen, ook wanneer de patiënt nieuwe problemen ter sprake brengt, in deze situatie kunt implementeren.
8 min
Studiosessie

Doelgestuurd behandelen 7 - Afsluiting Goed genoeg is goed genoeg en wat niet kan, dat kan niet

In het kader van Doelgestuurd Behandelen krijg je tijdens de volgende afleveringen enkele rollenspellen, scenario’s die je evenwel in de praktijk zou kunnen tegenkomen. In dit rollenspel zie je Yvonne (50) die last heeft van een sociale angststoornis, een depressieve stoornis en mogelijks een gegeneraliseerde angststoornis. Ze is gescheiden en ze trekt zich terug. Ontdek hoe je aan de hand van Doelgestuurd behandelen deze situatie goed kunt afsluiten.
110 min
Studiosessie

Doelgestuurd Behandelen 8 - Introductie en rollenspelen

De serie Doelgestuurd Behandelen bestaat uit een introductie met theorie en evidentie, gevolgd door een serie van rollenspellen waarin de methode in wordt gedemonstreerd door prof. dr. Kees Korrelboom.
10 min
Rollenspel

CGT: Positieve overtuiging creëren

Hoe kan CGT ingezet worden om psychopathologie te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie? Claudi Bockting illustreert het aan de hand van een rollenspel. Je gaat naar een schema, en gaat vervolgens kijken wat je graag over jezelf zou willen denken in plaats van te denken "ik ben een loser".
6 min
Rollenspel

CGT: Blootstelling aan dwanggedachten

In deze demonstratie worden twee patiënten blootgesteld aan de dwanggedachten, waaronder gedachten over expres tegen een boom rijden met de auto, zelfmoord plegen, en magisch denken. Patiënten hebben vaak de neiging om zulke gedachten te vermijden. Juist de blootstelling aan deze gedachten kan ervoor zorgen dat de lading uiteindelijk vermindert.

Systeemtherapie

73 min
Masterclass/webinar

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van prof. dr. Sue Johnson en Karin Wagenaar. Tijdens deze e-learning leert u meer over het leiden van online sessies Emotionally Focused Therapy (EFT). U krijgt veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
81 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Guy Diamond, dr. Suzanne Levy en Christel Bouwens. Tijdens deze e-learning leert u meer over Attachment Based Family Treatment (ABFT) en krijgt u veel theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf de eerste ervaringen te kunnen opdoen. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
18 min
Rollenspel

Attachment Based Family Treatment - The attachment task (Task 4)

In this roleplay Dr. Suzanne Levy shows how to discuss the attachment problems underlying behavioral problems of the adolescent. The roleplay involves a conversation between father, son and mother with the therapist in the lead.
8 min
Masterclass/webinar

Attachment Based Family Treatment - The Relational Frame (Task 1)

In deze (Engelstalige) demonstratie laat dr. Suzanne Levy zien hoe je de doelen in Attachment Based Family Treatment (ABFT) in de eerste sessie kunt omzetten in relatie-doelen.
65 min
Masterclass/webinar

Samen werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe intimiteit en seksualiteit hersteld kan worden na seksueel misbruik. Er wordt toegelicht hoe je seksuele problemen op een praktische manier bespreekbaar maakt tijdens de therapie. Tevens wordt een interventie gedemonstreerd met een rollenspel.
22 min
Masterclass/webinar

Partnerrelatiegesprek Trauma & Seksuologie

In dit rollenspel demonstreert psychotherapeute en seksuologe Jannetta Bos een partnerrelatiegesprek. Onderwerpen als intimiteit, seksualiteit en trauma komen aan bod, en je ziet hoe je een lichaamstekening oefening kunt begeleiden.
74 min
E-learning

Schematherapy and partner relationship therapy (Travis Atkinson)

Travis Atkinson bespreekt in dit webinar hoe je schematherapie uitvoert in een partnerrelatievorm. Hoe dit grotendeels overlapt met EFT (Emotionally Focused Therapy) en hoe de modellen elkaar aanvullen. In een rollenspel geeft Travis een voorbeeld van hoe schematherapie toegepast kan worden in relatietherapie.
36 min
Masterclass/webinar

EFT 2 - De cirkel verhelderen

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze EFT inzet bij een stel met relatieproblemen. Ze verheldert de cirkel waar ze in zitten. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid de circel te doorbreken.
60 min
Masterclass/webinar

EFT 3 - Verdieping en uitwerken van de tango - man

In deze sessie laat Karin Wagenaar zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie eerst met de man, in de volgende sessie doet ze dit met de vrouw.
12 min
Masterclass/webinar

EFT 5 - Analyse van de rollenspellen

In deze sessie kijkt Karin terug op de rollenspelen waarin ze EFT geeft aan een stel met relatieproblemen. Ze bespreekt wat er goed en minder goed ging en wat we er van kunnen leren.
73 min
Masterclass/webinar

EFT 4 - Verdieping en uitwerken van de tango - vrouw

In deze sessie laat Karin zien hoe ze in een EFT sessie helpt door de Tango uit te werken. Dit doet ze in deze sessie met de vrouw.
73 min
Masterclass/webinar

Enhancing CBT by working with couples (prof. dr. Donald Baucom)

Prof. dr. Donald Baucom doet al jaren onderzoek naar relaties en relatietherapie. Vanuit zijn rijke kennis en ervaring legt hij uit hoe je een CGT behandeling voor bijvoorbeeld angst of depressie, effectiever kunt maken door een partner te betrekken. Daar hoef je geen relatietherapeut voor te zijn. Wat je wel nodig hebt geeft hij je in deze video. Het webinar sluit af met een rollenspel waarin hij illustreert hoe je een partner kunt betrekken bij de behandeling.
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - accommodatie doorbreken

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
43 min
Studiosessie

Integrative behavioral couple therapy - Een introductie

Met drs. Aerjen Tamminga
16 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Een introductie

Met dr. Pieternel Dijkstra, Aerjen Tamminga, en Bram van der Boom
16 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Een introductie

Met dr. Pieternel Dijkstra, Aerjen Tamminga, en Bram van der Boom
83 min
Studiosessie

Betrekken partner bij angststoornissen - Introductie & rollenspellen

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - psycho-educatie

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
31 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - psycho-educatie

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der Boom
27 min
Rollenspel

Betrekken partner bij angststoornissen - Vermijding & partner assisted therapy

Met dr. Pieternel Dijkstra, drs. Aerjen Tamminga & Bram van der boom
16 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 2 - Empathische aansluiting

In dit rollenspel demonstreert dr. Pieternel Dijkstra de techniek empathische aansluiting bij een stel, een techniek die bedoeld is om mensen vanuit een andere emoties te laten communiceren dan vanuit boosheid en verwijten. In dit rollenspel laat Pieternel zien hoe je vanuit die boosheid naar meer kwetsbare emoties kunt komen, en van daaruit de communicatie kunt stimuleren.
33 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 3 - Gezamenlijke onthechting

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de IBCT techniek 'gezamenlijke onthechting' zien. Gezamenlijke onthechting is een techniek die partners stimuleert om vanaf een afstandje te kijken naar hoe ze omgaan met emotioneel beladen situaties of onderwerpen. Bij empathische aansluiting wordt ingezoomd op emoties, bij gezamenlijke onthechting zoom je juist uit. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor veel kalmer en rustiger kunt praten over zaken die normaal heel emotioneel worden. Vanuit die kalmte kun je vervolgens kijken naar alternatieve, constructieve manieren m met elkaar om te gaan.
20 min
Studiosessie

IBCT relatietherapie 4 - Exposure via een rollenspel

In dit rollenspel laat dr. Pieternel Dijkstra de tolerantie voor irritant gedrag van de ander te vergroten. In dit fragment gaan we kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Hierbij vraagt Pieternel het stel om een rollenspel te doen van een situatie waarbij irritaties opspeelden tussen de partners. Hierbij helpt Pieternel het stel om hier op een betere manier mee om te gaan.
30 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 5 - Uitwisseling van positief gedrag

Dr. Pieternel Dijkstra laat in dit rollenspel zien hoe je de uitwisseling van positief gedrag kunt stimuleren. In IBCT is deze techniek verspreid over meerdere sessies. In IBCT is het namelijk niet alleen dat je dingen voor elkaar doet die de ander leuk vindt, maar ook dat de partners er ander naar gaan kijken en er dus een verandering in houding teweeg wordt gebracht. Zodat deze verandering ook standhoudt na afloop van de sessies.
17 min
Rollenspel

IBCT relatietherapie 6 - Communicatie formules

Met Aerjen Tamminga en Pieternel Dijkstra
40 min
Rollenspel

Logotherapie 8 - Partner relatietherapie

Michaela Pronk-Preuss neemt jullie mee in een rollenspel over relaties, waar beide personen op zoek zijn naar meer verbondenheid in hun relatie. Hoe kan logotherapie hier precies bij helpen?

Mentalisation-based Treatment (MBT)

76 min
Masterclass/webinar

Mentalization Based Treatment

Deze e-learning is gebaseerd op een Engelstalige webinar van prof. dr. Anthony Bateman en dr. Dawn Bales. Tijdens deze e-learning leert u meer over Mentalization Based Treatment (MBT). Er wordt ingegaan op de basisprincipes van MBT en op online behandelen met MBT. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
73 min
Masterclass/webinar

Mentaliserende benadering van chronische suïcidaliteit

Het behandelen van suïcidale patiënten is voor veel hulpverleners een lastig onderwerp. In deze e-learning wordt ingegaan op hoe suïcidale patiënten behandeld kunnen worden met mentalization-based treatment. Er wordt besproken hoe je hiermee kan omgaan en waarom het mentaliserend vermogen hierbij zo belangrijk is. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
5 min
Masterclass/webinar

MBT: the pretend mode

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt helpt omgaan met de 'pretend mode'. Hij laat hierbij zien hoe je een laag niveau van mentaliseren bij de patiënt helpt doorbreken.
3 min
Masterclass/webinar

Online MBT

In dit (Engelstalige) rollenspel laat prof. dr. Anthony Bateman zien hoe je een patiënt comfortabel doet voelen in een online MBT sessie.
33 min
Masterclass/webinar

MBT 1 - Introductie

Met Dawn Bales en Saskia Knapen
25 min
Masterclass/webinar

MBT 4 - Introductie 2

Met Dawn Bales & Saskia Knapen
17 min
Masterclass/webinar

MBT 2 - Niet effectief mentaliseren modi en dimensies

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
6 min
Masterclass/webinar

MBT 3 - Pretend modus / hypermentaliseren

Met Dawn Bales & Saskia Knapen
21 min
Rollenspel

MBT 5 - Structuur & stimuleren van mentaliseren

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
16 min
Rollenspel

MBT 6 - Stimuleren van mentaliserend proces

Met Saskia Knapen & Manon Grijzen
9 min
Rollenspel

MBT 7 - Teleologische modus

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
8 min
Rollenspel

MBT 8 - Empatische validatie & nieuwe perspectieven

Met Dawn Bales & Manon Grijzen
78 min
Masterclass/webinar

K&J serie 2 - Mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen en jeugd

In deze serie worden verschillende aspecten van het behandelen van kinderen belicht. Drs. Nicole Muller legt je uit hoe je het mentaliserende vermogen van kinderen kunt vergroten.

Traumatherapie

79 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy (NET)

Deze e-learning is gebaseerd op een webinar van dr. Elisabeth Kaiser, Katy Robjant en Ruud Jongedijk. Tijdens deze e-learning leert u meer over Narrative Exposure Therapy (NET). U krijgt veel theorie en twee praktijkvoorbeelden aangereikt en u hoort hoe u NET online kunt uitvoeren. Deze e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.
3 min
Rollenspel

Online Narrative Exposure Therapy - De levenslijn

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online een levenslijn kan leggen met bloemen en stenen om PTSS te behandelen.
4 min
Masterclass/webinar

Online BEPP - Imaginaire Exposure

In dit rollenspel laat dr. Tim Wind zien hoe je online imaginatie kan toepassen binnen de BEPP.
3 min
Rollenspel

Online Imaginaire Exposure (IE)

In dit rollenspel laat dr. Suzy Matthijssen zien hoe je online Imaginaire Exposure uitvoert.
8 min
Rollenspel

EMDR via Beeldbellen voor Kind en Jeugd

In dit (Engelstalige) rollenspel laat klinisch psycholoog Marley Heilbron-Steeghs zien hoe je online EMDR uitvoert bij kinderen, wat er fout kunt gaan, en hoe je hier mee om kunt gaan.
18 min
Rollenspel

Walging na seksueel misbruik

In dit rollenspel laat psychotherapeut en seksuologe Jannetta Bos zien hoe je walging bij PTSS cognitief uitdaagt en hoe je walging doorwerkt met een imaginatie.
21 min
Masterclass/webinar

Narrative Exposure Therapy - Imaginary Exposure (Flower)

In deze (Engelstalige) demonstratie zie je een voorbeeld van de imaginaire exposure oefening met de bloem, waarbij je de cliënt helpt om een belangrijk en mooi moment in het verleden in kleurrijk detail te herinneren.
65 min
Masterclass/webinar

Behandeling van walging bij PTSS

In deze eerste aflevering van de psychotrauma masterclass serie vertelt seksuologe Jannetta Bos over hoe je walging bij PTSS behandelt, mede middels imaginaire exposure.
73 min
Masterclass/webinar

Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma

In deze masterclass wordt uitvoerig besproken hoe je complexe psychotrauma kunt behandelen. Met aandacht voor onderwerpen als obstakels bij de behandeling van PTSS, de uitingen van inadequate copingsstrategieën, en drie verschillende interventiemethodes.
72 min
E-learning

Schematherapie en EMDR

In deze masterclass wordt op basis van wetenschappelijke literatuur een uitleg gegeven van hoe je schematherapie en EMDR kunt combineren. Tevens wordt toegelicht hoe je EMDR en imaginaire rescripting kan combineren om PTSS en persoonlijkheidsproblematiek te behandelen.
73 min
Masterclass/webinar

Traumatische rouw

In dit webinar tonen prof dr. Paul Boelen en dr. Lonneke Lenferink de evidence voor de behandeling van traumatische rouw. Ze lopen door de verschillende stappen van deze behandeling. Ook laten ze een rollenspel zien met het plotselinge verlies van een zus.
74 min
Masterclass/webinar

De behandeling Van Moral Injury

Moral injury doet de behandeling vaak stagneren. In deze e-learning legt Jackie June ter Heide uit hoe je omgaat met traumatische schuldvragen. Ze stipt hier concrete technieken aan om moral injury te behandelen binnen traumatherapie.
81 min
Masterclass/webinar

Slaap en PTSS

In deze e-learning legt Annette van Schagen uit welke verschillende slaapaandoeningen er bestaan. Ze onderstreept het belang van diagnostiek en legt hoog over uit welke behandelingen je voor een aantal van deze slaapaandoeningen kunt toepassen.
61 min
Masterclass/webinar

Moeizaam lopende EMDR behandelingen

Wat doe je als een EMDR behandeling moeizaam verloopt? In deze e-learning staan we stil bij deze vraag en wordt dieper ingegaan op target selectie, de fase van het activeren van een herinnering, en de fase van desensitiseren. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
60 min
Masterclass/webinar

Exposure binnen en buiten de behandelkamer

In deze e-learning staat Lotte Hendriks kort stil bij het inhibitorisch-leermodel om vervolgens verdieping te geven in het gebruik van de therapeutische strategieën die voortvloeien uit dit model. Dit wordt geconcretiseerd door middel van beelden van een voorbeeldsessie met een PTSS patiënt. Deze e-learning is geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen.
69 min
Masterclass/webinar

Behandeling van getraumatiseerde gevluchte gezinnen

Gezinnen die hun land ontvluchten hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt. In dit webinar vertellen Prof. dr. Trudy Mooren en dr. Samrad Ghane over je zulke gezinnen kunt behandelen. Ze vertellen over het theoretisch kader, diagnostiek en behandeling van trauma binnen deze gezinnen met een vluchtelingenachtergrond.
77 min
Masterclass/webinar

De meest gemaakte fouten tijdens imaginaire exposure

Agnes van Minnen neemt je in dit webinar mee langs de mythes rondom traumabehandeling en dissociatie. Ze loopt langs de meestgemaakte fouten tijdens exposure en exposure in vivo.
58 min
Masterclass/webinar

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

In dit benefiet webinar geeft Iva Bicanic met haar team van het Centrum Seksueel Geweld uitleg over het Centrum. Ze beschrijven stap voor stap wat een cliënt kan verwachten wanneer ze verwezen worden, en wat je als verwijzer kunt verwachten na een verwijzing.
31 min
Rollenspel

Imagery Rescripting door de Therapeut

In dit rollenspel kun je zien hoe je imagery rescripting, een veelgebruikte techniek in de schematherapie, kunt toepassen waarbij de therapeut de rescripting doet voor de cliënt. Alle drie fasen van rescripting worden hierbij doorlopen.
43 min
Rollenspel

Imagery rescripting door de patiënt

In dit rollenspel laat Loes Marquenie zien hoe je imagery rescripting toepast waarbij de patiënt de rescripting doet. Ze loopt hierbij de verschillende fasen van imagery rescripting door.
30 min
Masterclass/webinar

BEPP session 2: Imaginal exposure

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je bij BEPP een imaginal exposure uitvoert.
32 min
Masterclass/webinar

BEPP session 3: Writing tasks & mementos

In deze sessie laat prof. dr. Berthold Gersons zien hoe je met een brief schrijven en met memerobilia een belangrijk onderdeel van de BEPP therapie in kunt vullen.
44 min
Masterclass/webinar

BEPP session 4: Domain of meaning

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe betekenisgeving een belangrijke rol heeft binnen BEPP en hoe dit bespreekbaar te maken met een cliënt.
47 min
Masterclass/webinar

BEPP session 5: The farewell ritual

In deze sessie laat prof.dr. Berthold Gersons in een rollenspel zien hoe het afscheidsritueel in te vullen. Dit ritueel is een belangrijk deel van BEPP therapie.
78 min
Masterclass/webinar

BEPP session 1: Psychoeducation

Prof. dr. Berthold Gersons, grondlegger van de BEPP therapie geeft in deze eerste sessie van de serie een introductie op PTSS en BEPP en laat vervolgend zien in een rollenspel hoe hij Psychoeucatie geeft bij BEPP.
70 min
Rollenspel

Imagery Rescripting voor PTSS bij Schuld, Schaamte en Woede - met Loes Marquenie

In dit vervolgwebinar in de serie over imagery rescripting voor PTSS gaat Loes Marquenie in op gevoelens van schuld, schaamte en woede die je bij patiënten kunt tegenkomen als therapeut, en hoe je daarmee omgaat in het protocol voor imaginaire rescripting voor PTSS. Zij illustreert het omgaan met schuld, schaamte en woede wederom door rollenspelen opgenomen in de studio.
74 min
Masterclass/webinar

Imagery Rescripting voor PTSS - met Loes Marquenie

In dit webinar legt Loes Marquenie het protocol voor imagery rescripting voor PTSS uit. Ze laat de evidence zien voor deze methode en dat het onderdeel is van de richtlijn voor PTSS behandeling. Ze illustreert het protocol met rollenspelen opgenomen in de studio.
65 min
Tapes

Sessie 1 van Hans - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Hans. Hij legt uit wat PTSS is en hoe dit zijn blik op zichzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
73 min
Tapes

Sessie 2 van Hans - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Hans waarin zowel stenen (trauma's), stokjes (daderproblematiek) en bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Hans is in deze sessie verbaasd dat hij in zijn leven ook veel mooie herinnering (bloemen) heeft. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
69 min
Tapes

Sessie 3 van Hans - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure met Hans. Hier vertelt Hans over een traumatische ervaring (een steen) die hij heeft doormaakt tijdens zijn militaire uitzending.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 4 van Hans - EMDR

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Hans. Ook helpt hij hem om zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
87 min
Tapes

Sessie 6 van Hans - NET exposure

In deze zedsde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk een narratieve exposure sessie met Hans. Hierbij leest Ruud eerst de traumatische ervaringen van Hans aan hem voor. Daarna vertelt Hans verder over de traumatische ervaring die hij doormaakt heeft.
78 min
Tapes

Sessie 7 van Hans - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Bethold Gersons in op de emotie verdriet en zijn eerste traumatische ervaring die de knik in zijn levenslijn vormt. Hans blikt in exposure terug op een missie tijdens zijn twintiger jaren, waarin een man die in zien team opereerde zijn hand verliest. Deze hand blijkt een speciale betekenis te hebben voor Hans.
85 min
Tapes

Sessie 8 van Hans - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Hans. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over een deur die hij opende met een potentiële boobytrap. Agnes en Hans gaan drie keer over deze hotspot heen. Hij neemt de oefening op op zijn telefoon en spreekt af dat hij deze 's avonds gaat naluisteren. Samen kijken Agnes en Hans welke objecten hij bij zich heeft die dienen als vermijdingsgedrag. Agnes vraagt hem deze zaken in zijn hotelkamer te laten voor de volgende sessie.
64 min
Tapes

Sessie 9 van Hans - Imaginaire exposure & exposure in vivo

In deze negende sessie van de Trauma Tapes voert prof. dr. Agnes van Minnen exposure in vivo uit met Hans. In eerste instantie zoomt zij in op hoe het is om zijn object van vermijdingsgedrag niet bij zich te hebben en hoe dat voelt. Samen lopen Agnes en Hans door het kasteel om zijn angstgedachten dat er boobytraps achter deuren zitten onderuit te halen.
64 min
Tapes

Sessie 1 van Victoria - BEPP psychoeducatie

In deze eerste sessie van de Trauma Tapes week maakt prof. dr. Berthold Gersons kennis met Victoria en haar partner. Hij legt hun uit wat PTSS is en hoe dit haar blik op haarzelf, anderen en de wereld heeft veranderd.
69 min
Tapes

Sessie 2 van Victoria - NET levenslijn

In deze tweede sessie van de Trauma Tapes legt Ruud Jongedijk de levenslijn van geboorte tot heden met Victoria waarin zowel stenen (trauma's) als bloemen (mooie herinneringen) een plek hebben. Aan het einde van de sessie maken ze samen een foto van deze levenslijn.
77 min
Tapes

Sessie 3 van Victoria - NET exposure

In deze derde sessie van de Trauma Tapes begeleidt Ruud Jongedijk Victoria door een narratieve exposure. Victoria vertelt hierbij over een traumatische ervaringen rondom het misbruik door haar vader (een steen in haar levenslijn). Vervolgens vertelt zij over haar bevrijding (een bloem), hierbij komt veel emotie los. Haar oma bleek hierbij uiteindelijk een zeer belangrijke bron van steun in haar leven.
72 min
Tapes

Sessie 4 van Victoria - EMDR

In deze vierde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR toepast bij een traumatische ervaring van Victoria. Ook helpt hij haar zelfverwijt te veranderen, een veelvoorkomend thema bij traumatische ervaringen. Het geeft tevens inzicht in hoe snel EMDR effectief kan zijn.
70 min
Tapes

Sessie 5 van Victoria - EMDR 2.0

In deze vijfde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
58 min
Tapes

Sessie 7 van Victoria - BEPP exposure

In deze zevende sessie van de Trauma Tapes zoomt prof. dr. Berthold Gersons in op de emotie verdriet en haar eerste traumatische ervaring die de knik in haar levenslijn vormt. Victoria kwam op jonge leeftijd vanuit Polen naar haar vader in Nederland en werd toen met een riem geslagen tijdens het Nederlands voorlezen.
62 min
Tapes

Sessie 8 van Victoria - Imaginaire exposure

In deze achtste sessie van de Trauma Tapes legt prof. dr. Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit aan Victoria. Zij voert in deze sessie imaginaire exposure uit over de eerste verkrachting door de vader van Victoria. Deze imaginaire exposure doet zij twee keer.
85 min
Masterclass/webinar

Sessie 6 van Victoria - NET exposure

In deze zesde sessie van de Trauma Tapes zie je hoe Ruud Jongedijk zijn tweede sessie met NET exposure begeleidt. Hierbij luistert ze eerst naar haar levensverhaal en traumatische ervaring
41 min
Tapes

Sessie 10 van Victoria - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Victoria door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
96 min
Masterclass/webinar

Sessie 5 van Hans - EMDR 2.0

In deze sessie zie je hoe prof. dr. Ad de Jongh EMDR 2.0 toepast bij Hans: een EMDR methode gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Hierbij maakt Ad de Jongh gebruik van een variatie van taken gericht op het vergroten van de werkgeheugenbelasting.
53 min
Masterclass/webinar

Sessie 10 van Hans - BEPP betekenisgeving

In deze tiende en laatste sessie van de Trauma Tapes wordt Hans door prof. dr. Berthold Gersons begeleidt door een BEPP sessie gericht op betekenisgeving.
18 min
Tapes

Nagesprek Hans

In dit nagesprek drie weken na de intensieve Trauma Tapes week vertelt Hans hoe het hem sindsdien is vergaan.
9 min
Tapes

Nagesprek Victoria & Marco

In dit nagesprek vertelt Victoria hoe het haar na de intensieve Trauma Tapes week is vergaan. Daarna vertelt haar vriend Marco over zijn perspectief op de verandering die Victoria heeft doorgemaakt.
48 min
E-learning

Snijtafelsessie EMDR / Trauma Tapes

Prof. dr. Ad de Jongh blikt in deze snijtafelsessie terug op zijn sessies met Hans en Victoria. Ad laat zien wat hij precies doet en licht hierbij zijn keuzes tijdens de sessies toe. Ook vertelt Ad de Jongh over de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en EMDR 2.0, en over het belang van de werkgeheugentheorie bij het laatste.
41 min
E-learning

Snijtafelsessie IE / Trauma Tapes

In deze snijtafelsessie legt Agnes van Minnen de rationale van imaginaire exposure en exposure in vivo uit. Zij illustreert het protocol aan de hand van de twee sessies die ze met Hans en Victoria heeft gehad. Zij laat zien dat ze in het begin en aan het einde van de sessie oog heeft voor de gevoelens die het oproept bij de patiënten. Tijdens de imaginaire exposure en exposure in vivo is zij voornamelijk een coach op gedrag om de angstgedachte onderuit te halen.
49 min
E-learning