Imke Herrman1 videoBiografie

Imke Herrmann, van het Institut für Emotionsfokussierte Therapie - IEFT, is een afgestudeerd psycholoog, docent, docent-therapeut en supervisor. Momenteel is ze lid van de Beierse Kamer van Psychotherapeuten, de Society for Psychotherapy Research (SPR) en de German Society for Emotion-focused Therapy (DeGEFT). Imke Herrmann is een gekwalificeerd therapeut in Gedragstherapie, Emotiegerichte therapie (gecertificeerd internationaal trainer en supervisor), Emotiegerichte relatietherapie en Integratieve traumatherapie. Ze is ook medeoprichter van het Institute for Emotion Focused Therapy (IEFT), een instituut dat door de ISEFT (International Society for Emotion-focused Therapy - ISEFT) erkende en gecertificeerde nascholingscursussen in Emotiegerichte Therapie (EFT) aanbiedt. Al vele jaren traint het IEFT therapeuten van verschillende scholen die ervaren dat emotiegericht werken een enorme verrijking is van hun therapeutische activiteiten. She is also a co-founder of The Institute for Emotion Focused Therapy (IEFT), an institute that offers continuing education courses in Emotion-focused Therapy (EFT) recognized and certified by the ISEFT (International Society for Emotion-focused Therapy – ISEFT). For many years the IEFT have been training therapists from various schools who experience emotion-focused work as an enormous enrichment of their therapeutic activities.