Wim Veling2 video'sBiografie

Prof. dr. W.A. (Wim) Veling is psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG. Zijn interessegebieden zijn onder meer psychosen, global mental health en virtual reality. Hij promoveerde in 2008 met zijn proefschrift over Schizofrenie bij etnische minderheden - Sociale en culturele verklaringen voor de verhoogde incidentie van schizofrenie bij eerste- en tweede-generatie immigranten in Nederland. Zijn onderzoekslijn betreft de sociale context van psychose, met als aandachtsgebieden psychiatrische epidemiologie, global mental health en virtual reality toepassingen. Hij kreeg een ZonMw Veni-beurs voor zijn onderzoek naar virtual reality bij psychose.